Valide CSS! taboe3

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

1-(001 / 088)
2-(089 / 176)
3-(177 / 265)
4-(266 / 353)

Mocht u een gelovig mens zijn, en wilt u mij om de oren slaan met uw Bijbel,
mag ik u aan die bekende zin in uw eigen Bijbel herinneren waar staat geschreven:
"ONDERZOEK ALLES EN BEHOUD HET GOEDE".

ALLE LETTERS VAN DE VRAAGZIN ZITTEN OOK IN DE ANTWOORDZIN, DUS GEEN TAALFOUTEN.

IK LIET DE GODEN ZEGGEN:

177 HEEFT MEN EEN SATELLIET OF UFO GERICHT OP MIJN RUITEN?
Heer u fietste foptontang meelliet reich, nu mij fone.

178 HOE KAN IK DIE SLECHTE RUITGEESTEN BLOKKEREN OF WEGSTUREN?
Wegen stoer u hof, beesten gluren teitkerslied, keic kan hok.

179-ZIJN DIE RUITGEESTEN SLECHT, BANG OF KWAAD VANWEGE DOODGAAN?
Zied nijdgangvoeg dofe waren bod, waak tuig lees tans nat hec.

180 HOEVEEL PROCENT VAN ONZE GEDACHTES KOMEN VAN WARSE GEESTEN?
Geest leevt waar peersteen zoon naven moshok vegen, ach send.

(Cend = Geld?)

181 HEB IK GISTERAVOND EEN UFO GEZIEN?
Gizeh gebied kruisfoto en van een.

(Kruisfoto = Horoscoop, gebied tussen 4 planeten die t.o. mekaar staan)

182 DIE WOLKEN GEZICHTEN IN DE LUCHT WAT ZIJN DAT?
Dit niet zegewielen, acht wolk zucht dan nijd.

(Slechte mensen die na de zondvloed van Noach nog niet geboren zijn?)

183 JULLIE VERENHOEDEN OP WAT VOOR EEN MANIER BENT U BIJ MIJ.
Voel Jul bemeet u vortwaan ij'n, probeer mijden hone in ije.

(Verenhoeden = Indianen?)

184 ZIJN JULLIE GODEN EN VERENHOEDEN NOG STEEDS BIJ MIJ?
Mijn ziel Jul, gij neev stijg, hoor bende see den noden.

(Verenhoeden = Indianen?)

185 TOCH WIL IK DOLGRAAG WETEN HOE JULLIE TE WERK GAAN?
Noach weet wiellied, kraak Golgotha tuin, weg rel J.

186 WORDEN JULLIE VERENHOEDEN MOE VAN MIJ?
Wij dromen liever van moed Jul, nee hoen.

(Verenhoeden = Indianen? -Jul = Julius 2e naam ikzelf)

187 VOLGENS MIJ ZIJN JULLIE VERENHOEDEN EEN STEL BEDRIEGERS.
Mens ije grens steenbeeldgiv doel hoen, rijzen liever Jul.

(Verenhoeden = Indianen? - Steenbeeldgiv = Graf?)

188 ZONNEGEEST HOE WEET IK OF IK WEL OF NIET VERLEID WORD?
Weest zo nodig leider, hef win vere, ken weet tooi kolf.

(Tooikolf = maisbes?)

189 ALS IK IN DE TOEKOMST BEKEND WORDT KRIJG IK DAN VIJANDEN?
Denk van niet kind, gij tobt ijdelsmoes kerkwaan, rok did.

(Rok?, Did = Engels voor deed)

190 HET GEVOEL BEKRUIPT ME DAT ALLE ELLENDE MIJN SCHULD IS.
Steeg boel hevt kruispaden, u melt allen, mijd leic held.

(Leic held = Nostradamus?)

191 U MELD ALLEN IS DAT IN DE GOEDE OF KWADE ZIN?
Nu misdkade ellende, foz laag doet wind ei.

192 IK KRIJG STEEDS MEER DE NEIGING OM DE BOEL TE LATEN.
Tent lakei kreed, stijg mens reid geen ig leedboom.

193 IK VERLANG ER NAAR DAT DE AARDE EEN PARADIJS WORDT MAAR BEN BANG.
Ban waanroes berg red vang kierlaan mijdt daar paden teer raad.

194 WAT MIJ TEGEN HOUDT IS ANGST VOOR HET ONBEKENDE.
Heet maangeest wist vordnijd ET gout bok.

(Maangeest en E.T. = Ufonauten die aan de andere kant van de Maan wonen?, en kwaad
en jaloers zijn omdat ze 1000 jaar lang niet op Aarde geboren mogen worden als mens?)

195 IS HET NIET BETER DAT IK DEZE ZINNEN LAAT EN VERDER LEEF?
Herder ziet deze sinnen dan ventielfeit baal kreette.

196 DEZE ZINNEN HALEN DIE DE VRIJE WIL NIET ONDERUIT VAN MENSEN?
Zie het zo, u dient alle mensen vriend, nerv nied na ije winden.

197 HOE VER MOGEN WE GAAN MET ONZE VRIJE WIL ZONDER TE STOREN?
Verenhoeden wielenrozen meten toorts gij raam, weg voz.

(Verenhoeden = Indianen? - Toorts = Brandende kaars, Voz Nostredamus)

198 IS DE AARDE SOMS DE PSYCHIATRISCHE INRICHTING VAN HET HEELAL?
Vang daar heinsmoes, deed scherplicht schyn sielrit ai ai.

199 WELK SMOES GEBRUIKT HEIN OM DE ZIELEN TE VERBLINDEN?
Denken wielleven brengt doem, liet hek ruzie sis boem.

200 GELOVEN WIJ MENSEN NERGENS MEER IN VANWEGE WAAN EIND TIJD?
Doven leg den waanveit weg, rijs en sie mijn wegen, ren en man.

201 GEEF DE DEFINITIE VAN EEN DOORSNEE PSYCHIATRISCH PATI╦NT?
Degene die vecht in papiertas feit Dio, hysen Cain nor feest.

(Papiertas = Zinnen?, Dio = Spaans voor God, Nor = Aarde?)

202 EEN GESPLETEN PERSOONLIJKHEID WAT IS DE BASIS DAARVAN?
Varen daas, is baden per geest, dooien heinlijk wast pels.

(Wast Pels = dooie neemt bezit van menselijk lichaam?)

203 ALS IK ALLE DOOIEN VRAAG WEG TE GAAN, DOEN ZE DAT DAN OOK?
Slakkegang dollen vieren doodgaan woede, zaait aato.

(Aato = Auto? Verkeersslachtoffers?)

204 PARANOIA IS DAT ECHT VERBEELDING OF SPREKEN ZE DE WAARHEID?
Rapen die dan zeker spoedig tas, vechte bar heinroi, waad fel.

(Tas = Zinnen?, Roi = Frans voor koning)

205 MENSEN DIE ZELFMOORD HEBBEN GEPLEEGD HOE HELPEN WIJ ZE?
Wensen mijden zielzege hefdroom, degene heb boel helpp.

206 SLACHTOFFERS VAN GEWELDSMISDRIJVEN HOE KUNNEN WIJ HELPEN?
Slapen hecht helen fors, wij geven wenken vol as, drijf nu misd.

(As = Stoffelijk ovrschot?)

207 VERSLAAFDE AAN VERDOVENDE MIDDELEN WAT WILLEN ZIJ VAN ONS?
Verslonsde zijn naven van waanwereld, voet laafde die mild.

208 MENSEN DIE STEMMEN HOREN IS DAT ECHT, EN WAT IS DE OPLOSSING?
Pogen list menstent te wassen, dim echo heinroes dase mind.

(Menstent = Lichaam?, Mind = Engels voor gedachten)

209 DIE CHEMISCHE REACTIE VAN EPILEPSIE WAAR KOMT DIE VANDAAN?
Ei vietst dom kiernaad waan, accep schimheer die paai leven.

(Schimheer = Geest?)

210 VECHT PERSOON SAMEN MET SCHIMHEER OM BEZIT LEVEN?
Maanlicht bezet voos moiremens, schimheer mach pet.

(Moire = Frans voor weefsel-lichaam, of veroorzaakt het Maanlicht Epilepsie bij sommige)

211 DAT GEVECHT ZORGT DIE VOOR KORTSLUITING IN DE HERSENEN?
Heer das geevt degene koord vortlist gint, zich non ruit.

(Das = onderdrukker)

212 WAT KUNNEN MEDICI DOEN OM DE PATI╦NT TE HELPEN GENEZEN?
Tak wegen nu zinnen mondpaden, ciem doet tent eie helpe.

213 ZONNEGEEST WAT DOE IK VERKEERD IK BEGRIJP ER NIKS VAN?
Weest geen naadvoegrib, reed zien kerk, spijt rok vink.

214 MOZES BETEKENT DIT DAT IK ALLES KAN VERGETEN?
Verengeest bezet, kandidaat mos tekent kill.

215 GOD EN DE GODEN KLOPPEN DIE DRIE ZINNEN WEL?
Wegen dode ziel, denken liedpen droop ginn.

216 BEN IK DIE DODE ZIEL, DAARNAAST BEN IK TOCH NOOIT DRONKEN?
Drinkt koen tooi den dooie beest, han nar dac, bid ziel.

217 HEER IK GELOOF NIET DAT U ME LAAT VALLEN, WORDT IK GETEST?
Nofiet gereikt heldame touw vort, laat alles denkt gei.

218 HOE KAN IK DAT TOUW WEER OPBERGEN EN VERDER ZINNEN DOEN?
Verenhoeden takken reden din water, poge berouw onzin.

(Verenhoeden = Indianen?)

219 EN ALS IK HET WERK VAN NOSTREDAMUS DOE IS DAT OKE ZONNEGEEST?
Zoon ken een die slinks was, doet geevt damhek, staar nu roest.

220 DIE ROEST VAN DAT DAMHEK IS DIE NOG TE REPAREREN OF NIET?
Fietst tondier voegnaadmond, peerkist raad heren eie.

(Peerkist = Zonnegeest of God?)

221 WAT WAS DE REDEN DAT NOSTREDAMUS ZIJN WERK GECODEERD HEEFT?
Reed dwaas heet wijnmus kratfat, deerde zonstrand weg doec.

222 WAS HIJ SLAPENDE IN TRANS OF DRONKEN TIJDENS ZIJN WERK?
Weend krastijd rijst hein lansfoon, zend wens pijn kar.

(Kar = Ufo's?)

223 GENETISCHE KENNIS WAS VERSLEUTELD IN TALEN EN GESCHRIFTEN.
Schenken gifte restscherven dalen, sleutel is niet in wagen.

224 DE SLEUTEL VAN DE WAGEN WAAR IS HIJ TE VERKRIJGEN?
Tel de vijgenrij, verkiest haar sluwe weg en naad.

(Vijgenrij = DNA-chromosomen?)

225 WAT WORDT BEDOELD MET TEL DE VIJGENRIJ?
Waren wijd bord, deed Got veel melt tijt.

226 HET WIJDE BORD VAN GOD HOE KUNNEN WE MEE ETEN?
Heten boekwoord meten, deed hen nu vage wijn.

227 MENSEN DIE AIDS HEBBEN WELK MEDICIJN ZAL HUN WEER GENEZEN?
Zegenen hen, zenden maisbes wemeld weirijk, banlied nu hec.

228 WELK CHROMOSOOM VAN DE MAISBES GENEEST AIDS?
Acht, werd gids klom voos, neem maisbeen oases.

229 VAN HET ACHTSTE CHROMOSOOM WELK BESTANDSMIDDEL IS HEILZAAM?
Was echt listmiddel hanebek, roos moi vecht H doel, zamtaan ms.

(Hanebek = Ufonautenleider?, Zamtaan ms?, zaat man Multiple seroses?)

230 MOESTEN DE MENSEN DE MAISBES OP ETEN, OF ALS GENEESMIDDEL?
Degene missen dopmaalteid, nemen beenfoet deels smoes.

(Beenfoet = Kolf van Mais?)

231 DE ALLEREERSTE PERSOON HOE IS DIE BESMET MET DE AIDS VIRUS?
Visde Sirius, hoenbeet deed stoer smeet parel, mais red ole.

232 BESTAAT ER AL EEN AIDS GENEESMIDDEL DAT IN DE DOOFPOT ZIT?
Die nee, beziet doofpot als tandmiddel restant saai deeg.

233 ZIJN ER ANDERE GENEESMIDDELEN DIE IN DE DOOFPOT ZITTEN?
Zijn de doden geen mensenziel roof, red dan de teit ei pit.

234 KUN JE MEDICI ER TOE KRIJGEN ELKE AANWIJZING NA TE PLUIZEN?
Plan nu teit zegen, je kan nu mede kier wijzigen, rij kloec ai.

235 HET GEWAS MAIS IS NOOIT IN HET WILD GEVONDEN, HOE KAN DAT?
Gehad geest die kwam, stil vennoot, wist tand hoen, hoi moi.

(Tand = Kogel?, Moi = Frans voor mij me ik enz)

236 DE GRAANCIRKEL UFOS VERNIELEN DIE EXPRESS HET DNA VAN MAIS?
Gradenhaan denxt leipe nave liede nu fors verse kris maci.

(Kris Maci = Magisch kruis)

237 WORDEN GRAANCIRKEL ONDERZOEKERS GRANDIOOS GEPAKT DOOR UFOS?
Foskar wou droogpest zonder gloeidoek, doen graankers cirran.

(Foskar = Ufo?, Cirran = Serum?)

238 DE GOEDE UFONAUTEN WAAR HOUDEN ZIJ ZICH MEE BEZIG?
Horen deun uw goudnafe, zaag bezem ij, zie echte dio.

(Bezem ij = Vrouwen?)

239 HOE DENKT U OVER HET VERWERKEN VAN NAGEBOORTES IN FABRIEK?
Kainhof brieste deun rover, ketter hev varkenweg en boo na.

240 IS HET WEL OF NIET GOED OM URINE TE BEWERKEN VOOR VROUWEN?
Roven ruw steelhof woudvoegbeen, moet niet Roi kir, ween.

(Woudvoegbeen = Vrouwelijk geslachtsorgaan?, Kir = Baby?)

241 HOE DENKT U OVER BLOED ONTVANGEN VAN EEN VREEMDE?
Hoeven koren naven geven natbord meel , deed vout.

242 SOFTENON MEDICIJN WORDT DAT NOG VERKOCHT IN DE DERDE WERELD?
Fos weet vind nondel kreet tangmoord, deert rond wichd dec ij.

243 WELKE AUTOBRANDSTOF IS HONDERD PROCENT MILIEU SCHOON?
Weef stolp keuslicht, Moon Roi dier auto brand dons henc.

(Moon = Maan, Roi = Frans voor Koning, Henc = Franse Hendrik 16e eeuw?)

244 OMDAT MEN TOCH NIET UIT AUTO STAPT ZOCHT IK SCHONE STOF.
Stoom schikt zoone, dacht stopt tuinhaat comeet fint u.

245 ALS U BOOS BENT OF IK DOE IETS FOUT MOET U DAT ZEGGEN HOOR?
Roos zegen u siel, boog font hutfoet moed, siet baad kout.

246 ONZE AUTO DOOD VEEL MENSEN DIE KWAAD ZIJN, WAT IS OPLOSSING?
Zonen ijzen gint kiem lensdoos, pias deed voos, wau lot waad.

(Kwaad = vanwege doodgaan?, 500.000 auto doden per jaar, Lensdoos = Auto?)

247 KOSMISCH VOEDSEL BESTAAT DAT, EN WANNEER KOMT HET TOT ONS?
Koos schimbeeldvoet, hoede want stankmont steenstaart.

248 WAT KAN VLEES VERVANGEN ZONDER DAT ONS LICHAAM ZWAK WORDT?
Waakt zoon vrees vliesvachtgen zwakt darmen wond nardal.

(Botten darmen hersens hoeven nagels ogen pezen vel vet vlies zenen enz kortom
we moeten geen afval eten die de fabrikanten vermalen in al ons voedsel stopt)

249 LAG NEDERLAND OP DEZELFDE LENGTE EN BREEDTEGRAAD DAN NU?
Gulden dag brengt daar paden elf, een zal teder doen delen.

250 DIE GULDEN DAG MOGEN WIJ MENSHEID WETEN WANNEER OF NIET?
Dien fort dagen, duld geen gemene heinmos, wij weten wani.

(Wani = Surinaams voor willen - b.v. me wani = ik wil, spreek uit als wannie)

251 NEDERLAND VAN WELKE KOMEET OF PLANEET IS DIE AFKOMSTIG?
Plaats neef Iwan, rede landvolk, gedien kiemstof komeet.

(Breda = Oorsprong van Nederland?, Kiemstof = Aarde?)

252 EN SURINAME WELK HEMELLICHAAM IS ZIJN OF HAAR THUISHAVEN?
Wenst haar hofhuur in naam van hemel, kies lach eis mij ziel.

(Hofhuur = Restant afscheidscadeaugeld?, onafhankelijkheidsdag 25 November 1975)

253 HEB IK IETS VERKEERDS GEDAAN MET DE INHOUD VAN DIE BRIEF?
Dieven beef raindaad, vietst dedehoutrib, meng nies kerk.

(Rain = Regen, Dede = Surinaams voor Dood - spreek
uit dihdih, Meng nies kerk = Kerken samen werken?)

254 BEN IK STIEKUM GEWEEST MET HET VERSTUREN VAN DE BRIEF?
Fietst wegen kiembeenvers, meet brandvete, kies hut R.

(Kiembeenvers = Het woord van Jezus "geef mijn kinderen te eten",
Brandvete = Hebben Surinaamse Politici ruzie met mekaar en laten
daardoor oude van dagen verhongeren?, R = mijn naam Rudie)

255 IS DE MAAN LOSGEBROKEN UIT DE AARDE OF OMGEKEERD?
Moorden gemeen daar, leefde kuis roos, gei bad tak.

256 HEBBEN WIJ MENSEN EERST OP DE MAAN GEWOOND EN TOEN DE AARDE?
Mensen woonde onder peer, waande Maangeest bijte boed hen.

(Peer = Zon?, Maangeest bijte = Ufonauten die paradijs aanvielen?,
Boed hen - Heeft God ons toen weggestuurd uit het Paradijs voor straf?)

257 AARDE IS KOSMOS DER LIEFDE, MAAN IS KOSMOS DER WIJSHEID>
Werd daar liedkers foos, koos maisnade missie, mijd hes.

258 GEHEIMZINNIGE GODDELIJKE KRACHT VAN DE GEDACHTE.
Degene giet acht geheime, doch krijgen zin kladvad.

(Kladvad = Theorie?)

259 EEN KIND ZONDER MOED IS ALS EEN NACHT ZONDER STERREN.
Kien redder dien den massa echt noest, ren zoonlenz R.

260 WORDT DE WIND NOOIT MOE, EN DE ZON, GAAT DE ZON NOOIT UIT?
Ooit moet de tuin worden gezaaid tot in den woondonz.
(Tv-Reklame, Tuin = Aarde)

261 WAT IS ER IN RUSLAND UIT DE LUCHT GEVALLEN AAN BEGIN EEUW?
Ween reus, vecht gint dalbeultand regenuil waan, lui ai.

(in 1917 = Atoombom of een Ufo?)

262 IS HET WAAR DAT OP DERTIEN JULI IETS TE ZIEN IS IN DE LUCHT?
Ducht list Hein portier daden, zaait eienleet tuis, wis J.

(13 Juli 1999 is datum van Nostredamus over Koning van verschrikking die op Aarde komt)

263 DINOSAURUSSEN WAAR KWAMEN ZE VANDAAN EN WAAR ZIJN ZE NU?
Zenden nu ei zon-as reusrijen, waar waanzus kwaad van nam.

(zus = ?)

264 ZOU U TOT BESLUIT NOG IETS TOE WILLEN VOEGEN AAN DE MENS?
Muit boot Zeus gint, lust geen waanvoet liedenloon see.

(Boot = Ufo?)

265 REV MARTIN LUTHER KING WIE HEEFT HEM VERMOORD EN WAAROM?
Reverend king moraal heft homehutrem, ware vier witmon.

(Witmon = Blanken?)

1-(001 / 088)
2-(089 / 176)
3-(177 / 265)
4-(266 / 353)