Valide CSS!

suriname5

SURINAME - SURINAM:

1-A t/m R 2-YouTube 3-Plaatsen 4-Moppen 5-Moppen 6-Moppen 7-Roots 8-Lafutori 9-Radio

101-Mijn 1ste huwelijks aanzoek. Mijnheer (zo zei ik tegen de vader van Leine),
ik ben om de hand van uw dochter komen vragen.
zo, zei hij, toen gaf hij me de voet, a mang schop mie eruit.


102-Richenel moest vervoegen 't werkwoord "waterpassen",
ik waterpas, ik waterpaste, ik heb pas gewatert". Aldus Richenel.


103-Nelis, die schrikbarend aan het groeien is, en alsmaar langer wordt,
klaagt bij zijn moeder: "ma!, zo zegt hij, mie kiesie hoogtevrees".


104-Onze Distrikt Commissaris: Frits Barend heeft een neef en die heet: Piet Barend.
Als ze plotseling van iets schrikken noemen wij ze: Schrik - Barend.


105-Pietje, 7 jaar oud, heeft het de laatste maanden steeds over "eck" als hij "ik" bedoeld.
Een tijdje gaat het goed, maar dan weer een lange tijd heeft hij 't weer over "eck".
De vader van Pietje gaat met zijn school juffrouw praten en als Pietje's vader vraagt:
"weet U hoe dat komt",
zegt juff: "eck weet niet".


106-Onderwijzer tegen Richenel: "Heeft je vader weer eens je sommen fout gemaakt?"
Richenel: heel trots "nee meester, dit keer heb ik ze zelf fout gemaakt".


107-Mijnheer die zijn schulden nooit betaalt komt in een meubelzaak en ziet een prachtige burolamp.
Hij zegt aan de verkoper: "die wil ik hebben, zet u die lamp maar op mijn rekening".
Verkoper (die strenge orders heeft deze mijnheer geen krediet te geven) zegt:
"over 3 maanden hebben wij weer een verse lamp voor U, deze is niet z vers.


108-Serenade Prisirie.
Joosje tegen Leine: "alla joe nekieti redie, sang pasa?"?
Leine: "traiserd oeng tjarie serenade djie missie Carolientje, dang oeng opo singie so "we zijn gekome",
dang sjaane die tenappoe na mie bakka friengie smelter kandra na inie mie nekie.
Mie no kos ing foe to censie mie goedoe.


109-Rekenles. Juff, vraagt aan Lodewientje: "hoe zou jij 5 fransmang birambi verdelen onder 7 mensen,
zodat iedereen evenveel heeft"?
Lodewientje: "wel juff, zo zegt ze, ik zou er 7 liter stroop van koken en ieder 1 liter geven.


110-Hoofdplaats van Coronie.
Jaantje tegen Corry: "Ik was tot bij Nesje op coronie.


111-Waterige soep, is niet zo lekker maar de vrucht wel.
Wie weet welke vrucht dat is? (Watra-soepoe).


112-Vader van de zestien jarige Frits klaagt z'n nood bij een vriend.
"Mijn zoon, zo zegt hij, zit in de derde Mulo, maar de Nederlandse taal beheerst hij helemaal niet".
Moet je horen: ik roep mijn zoon, want ik wilde hem testen t.o.v. de taal en zeg:
"Knaap doorklief de lucht en ontdoe ?Uw vader's steunpilaar van kalfslederen foedraal",
mijn zoon keek mij niet begrijpend aan, ik zeg: "jongen poer mie soe.


113-Nelis in Chinese winkel tegen winkelier "omoe, djiem wang brede foetoe lt,
dang kot ing opo djie mie (automatisch besmeert de winkelier het broodje met gele-bek margarine).
Als dat gebeurt is, zegt Nelis: "potie 2 censie pindakassie na ing br", als dat ook gebeurt is zegt Nelis:
"mie no taigi joe foe potie botro, poeroe na botro baka.


114-Meervoud van silos: Si-lossen.
Verleden tijd van Silos: zaglos.


115-Bijna ben ik Gouverneur van Suriname geworden zegt Kobbie tegen Dora.
Kobbie: "Ik ben in de Watermolenstraat 53 geboren, als de ooievaar zich vergist had en mij op no: 55 had neergezet,
zou ik Johan Ferrier geheten hebben.


116-Sjaak woont in een klein huis en 20 lange jaren betaalde hij trouw de huur.
Toen de volgende betaaldag weer naderde zei z'n vrouw tegen hem: "Sjaak, now joe habbie pensioen,
na moeng diesie joe ne go kissie joe vol salaris, t j go pai na eigenaar foe na oso joeroe,
aksie ing foe poeroe wang pikien sanie foe na oso".
Toen de dag daar was om te betalen vroeg Sjaak aan de eigenaar van het huis, foe poeroe wang pikien sanie,
waarop de eigenaar zegt: "aboeng, mi sa poer wang doro!


117-Telefoon gesprek no: 1.
hallo, hier met Mevr. ter Meer, ik zou graag met Mijnheer "Mor" willen spreken.
Stem aan de andere kant van de lijn: "welke moet U hebben, Menheer "A-Mor" of mijnheer "Hu-Mor"?


118-Telefoon gesprek n0: 2.
Hallo, hier met Mevr. van Dullem, ik zou graag Mijnheer "nus" aan het toestel willen hebben.
Stem aan de andere kant van de lijn: " welke moet u hebben, Mijnheer "A-Nus" of Mijnheer "P-Nus"?


119-Geld.
Wij sranangs'ma noemen geld "blad", kleingeld "blaadje".


120-De Hollander zegt voor geld: "Poen" kleingeld.


121-Sjorrie staat voor de rechter, verdacht van diefstal van een "kroebal".
Rechter: "hoe komt u aan die kroebal?",
Sjorrie: "wel meneer de rechter, mie sidong na liba-see dang in de buurt foe marinetrap mie sjie wang
sannie drijf na tapoe na watra, dang mie graboe na sannie, dan mie sjie dat na wang kroebal".
Rechter: "jongen, wat sta jij te liegen".
Sjorrie: "meneer de rechter n bribie mie no?, ifoe bigie iesrie siepie kang drijf dang wang pikieng kroebal no sa drijf".


122-Vergissing. Nelis tegen Frits: "wat doe jij vanavond?"
Frits: "niets bijzonders".
Nelis: "kom even langs bij me, ik heb enkele pornografische foto's die wil ik jouw laten zien".
Frits: "voor zover ik weet heb jij niet eens een pornograaf".


123-Vader wil van z'n zoon, die in het buitenland is, weten waarom hij de laatste 3 weken niets van zich heeft laten horen.
Hij stuurt het volgend telegram: "in verband waarmee schrijf je niet?"
Telegrafisch antwoord van z'n zoon: "Gips".


124-Matroos in restaurant vraagt aan een kelner die enigzins skrantje loopt:
"hebt u bittere ballen?"
Kelner: "nee, zo loop ik".


125-Moeder tegen haar zoon: "kun je mij vergeven"?
Zoon: "ik ben geen moordenaar".


126-Broer van Sebastiaan Back heet "Sjuul-Bach".


127-Engelse vrouw, die al jaren in Suriname woont, vraagt aan een kennis uit Coronie,
"weet ju what happyness is"?
Kennis: "tot vandaag ken ik alleen Totness.


128-Zeer verwende zoon van een rijkaard tegen eenvoudig meisje: "weet je waarin ik zwem"?
Meisje: "nou zeg het maar"
Jongen: "in het water ha-ha-ha".
Meisje: "ik dacht in slijk".


129-Max Tailleur begint een van z'n moppen aldus: In pot voor Mijnheer Blz 83 staat,
"het was smoordruk in de boekwinkel, bij alle toonbanken stonden mensen zich te verdringen,
om boeken te kopen voor Sinterklaas". (tot zover de inleiding van de mop)
Noot van Hans: "wat zal Sinterklaas veel boeken gekregen hebben".


130-LipsSlot. Hij is zo gesloten, hij heeft een slot op z'n lip.


131-Dokter tegen een van z'n patinten die al 70 jaar oud is:
Mevrouw, "ik zal U jonger maken".
Patinte: "Ik wil ouder worden dokter".


132-Jongetje tegen iets ouder zusje: "kijk, terwijl hij naar een voorbijrijdende bus wijst, een Road Master",
"Torie, zegt z'n zusje, is een gelebek master".


133-Waarom knort een varken? antwoord: "hij vindt Knorr-soep zo lekker".


134-Weet je wat er gebeurt als je soep eet? Dan ga je schuimbekken.


135-Ik heb een vriend en z'n achternaam is van Babel. Laatst vroeg iemand hem:
"waar heb ik u toch ontmoet, ik weet het niet meer, u komt mij zo bekend voor",
Toen zei mijn vriend: "bij de Toren".


136-Taant Jaane is 6 dagen met vakantie geweest in Cayenne: als ze terug is in Paramaribo,
vertelt ze aan haar buurvrouw: "niet te geloven mie goedoe, alla ding jos-jossie takkie Frans, na Cayenne".


137-BoboJantje, 18 jaar oud, moet voor studie naar het buitenland: zijn moeder gaat mee.
Als de twee in het vliegtuig zitten vraagt Jantje's moeder de Captain van 't vliegtuig te spreken,
"wat kan ik voor U doen Mevrouw: vraagt de Captain. Ik verzoek Mijnheer, (zo zegt Jantje's moeder)
een beetje laag te vliegen mijn zoon heeft hoogtrvrees.


138-Pillendraaier. Weet U wie de eerste Apotheker was in het Paradijs? De Geit.


139-Mien komt Lena tegen in de Palmentuin, Fa, fa, zegt Lena, long time no see.
Ach, zegt Mien, een beetje moeilijkheden met mijn man.
Lena: "djiem torie meisje",
Mien: "weet je, hij is de laatste tijd zo hystorisch",
Lena: "je zult hysterisch bedoelen",
Mien: "nee, hystorisch, hij komt te vaak aan mijn geschiedenis".


140-Sjorrie, potie gagoe.
Taant Lena zegt aan z'n moeder: "mie habbie wang boeng oso dresie".
Sjorrie moet 3x per dag warm water drinken uit een baboeng gr gr (keelzak van een brulaap).
Na een week komt Taant Lena informeren ifoe na gagoe gw.
Ja mie goedoe zegt Sjorrie's moeder, ma wang moro ergie sannie kong miet ing now.
Even fossie netie tapoe ai bigien bari lekie wang s'ma d male, net lekie donder barie,
dang now biertie e karie ing: "Donderkop".


141-Sjaak komt zo tegen half n in de brkfis bij Taant Dika binnen lopen, Sjaak smerie na pinda brafoe,
Dika: " aksing Sjaak fa j s'dong zo j fassie tap na stoeroe" -- cetabever mie goedoe -- Sjaak takkie.
Dika aks ing "Sjaak meedoeng"?
Sjaak: "ak, ik heb thuis al gegeten, maar ik zal een stukje meepeuzelen", zo Sjaak njang afoe foe na brafoe.
Die Sjaak keba, Dika takkie: "Sjaak als je weer hier komt eten hoor mie boi, peuzel thuis -- en eet dan hier.


142-Tralesie -- Sjaak doro baka, sm ting.
Dika "Sjaak, wil je een stuk fiadoe"?
Sjaak: "ak, ik zal je een plezier doeng".
Dika: " no mie j doe wang prisierie, ma joe smoer".


143-Te na rematikie nakkie Ouma, sang ai lobbie djie ing sking? "lobie siengie.


144-Bigi censie (ie n sjie ding moro).
Sjakkie 5 jaar tegen z'n vader "mie begie mie p wang big censie foe go bai wang mies Joosje pipa".
Vader: (tegen zijn zoon) "joe kang broko wang gulle?".


145-Me p is goed in rekenen,jongoe ie dinkie na joe spottoe, -- zegt Nelis tegen Sjaak.
Sjaak: "fa dat doe kong".


146-Nelis: "solanga kaba, joe ing skoro ting ai makkie breuken",
Sjaak: "dat is niets, jongoe, mie pa gevaarlijk,
hij heeft ook een breuken hobby, hij heeft zelf een tiendelige die vaak repeteert!"


147-Gesprek tussen meisje van 5 jaar en jongen van dezelfde leeftijd.
Meisje: "ik wil met je trouwen".
Jongen: "ik ook".
Meisje: "met wie wil je trouwen".
Jongen: "met jou, maar ik heb geen centen".
Meisje: "is niet erg, ik zal bij m'n moesje gaan eten".
Jongen: "dat is goed, maar als er een babietje komt, wat dan",
Meisje: "ook niet erg, zodra ik een eitje leg trap ik 't kapot".


148-'s Avonds zo tegen acht uur, sluipt een man het kippenhok van Oom Lex Gummels binnen,
en draait 2 kippen de nek om. Als hij met het gedierte wil vluchten, komem er net een jongen en een meisje aan wandelen.
De enige manier om niet gesnapt te worden is de grote Majabong in te klimmen, en zich tussen de bladeren te verstoppen.
De jongen en het meisje blijven precies bij de bewuste boom staan.
Van boven kan de man alles horen wat die twee tegen elkaar zeggen.
Jongen tegen het meisje: "hou je van me".
Meisje: "ja hoor".
Jongen: "zeg vo god".
Meisje: "vo god hoor".
Jongen: "laat ik je een kind geven".
Meisje: "nee hoor, wie moet er dan voor het kind zorgen".
Jongen: "die goede man daar boven", en hij wijst met zijn vinger naar boven.
Man, die hoog in de boom zit schreeuwt naar beneden: "dan mie habbie k na mie d.


149-Op school wordt aan Sjorrie gevraagd of hij van z'n moeder houdt, en wat hij van haar denkt.
Sjorrie: "meester, zo zegt hij tot z'n onderwijzer, die hem deze vraag stelt,
God kan niet overal tegelijk zijn, daarom heeft hij moeders gemaakt".


150-Weet U waarom muizen niet gemolken kunnen worden?.
Er bestaan nergens zulke kleine melkemmers.


151-Sjorrie gaat een caf binnen midden overdag,
warm van de zon en het lopen -- hij gaat zitten en bestelt "een djogo".
De Kelner brengt het gevraagde, maar ook een bierfiltertje voor onder z'n glas.
Na ongeveer 15 minuten roept Sjorrie om nog een Parbo, maar zegt hij erbij,
ding koekoe mie no wannie moro, ai vassie na mie nekiet.
(hij had het filtertje zitten opeten).


152-Weet u de naam in het Surinaams van een pispotje? Akoeba djing djing.


153-Weet u de naam in het Surinaams van een plee? Koema - koisie.


154-Weet u de naam in het Surinaams van Bijbel? Marbonsoe djing-djing.


155-Mientje is door de juffrouw uit de klas gezet en voor straf moet ze buiten op de gang staan.
Ze staat er nauwelijks als het hoofd van de school langs komt.
Hoofd tegen Mientje: "Z z op de gang straf h".
Mientje: "juf is gek".
Hoofd: "gek, waarom".
Mientje: "ik laat een puf in de klas, mij stuurt ze in de frisse lucht, en zelf blijft ze in die rot lucht zitten".


156-Sjorrie's oordeel over de Nederlandse taal bakra tongo lauw,
bakra takkie vol-ledig, fa dat kang? a takkie toe wel-nee.


157-Lees dit, maar dan maar goed hoor!
Nelis zo'n guitje kwam aan vader's pijpetuitje.
weet u zeker dat u dit goed hebt gelezen?


158-Non op de fiets bij een stopbord, Non-stop.


159-Gevecht onder water, Aqua-rel.


160-Non die heel en lang werkt, Non-aktief.


161-Datra, zegt Sjaak tegen z'n huisdokter, wang eigenaardig sanie metie mie,
"sang" wil de dokter weten.
Sjaak: "wang geluid datra", 't komt van beneden uit me buik, dan gaat 't naar boven,
zo doet 't prrrrrr- vrrrrr-vrrrrrr- dang komt 't uit me mond dokter,
net een fietsband die leegloopt is't erg datra, wil Sjaak weten.
Dokter: "oh ,ik weet 't al wat 't is, na wang puf, joe fesie djeersie wang, "mars".


162-Weet u wat een puf is? Is een telegram van Darmstad naar Terneusen,
dat Meneer "grote" in aantocht is.


163-Toen Lucie zich in Holland verloofde met een Duitser in Mei 1950,
vroeg zij aan haar a.s. schoonmoeder of zij bij haar huwelijk een paar Duitser vrienden mocht meebrengen,
waarop schoonmama zei: "ja maar niet zoveel als in Mei 1940.


164-De verloofde van de saba-koe is de saba-stier.


165-Sjorrie aksie Nelis sang joe abie dap na inie na fowroe kooi?
Nelis: "takkie na wang roti, ai froitie,
Sjaak: "torie, roti na foe njang, a no foe froitie.


166-A nakkie ing so kain.
Weet u hoe men aan deze uitdrukking "kain" komt?
dat komt door Kain zelf. Kain nakkie ing brada Abel zo "Kain".


167-Pater aksie Sjorrie: "waarom verzorg jij je kinderen niet"?
Sjorrie takkie: "pater, in de Bijbel staat ga heen en vermenigvuldig u".
Goed dat jij dat weet, zegt de pater, want jij hebt ervan gemaakt: "vermenigvuldig u en ga heen".


168-Sjaak is goed geslaagd voor het theoretisch gedeelte: rijexamen voor auto's.
Uit overmoed zegt hij aan de man die hem het examen heeft afgenomen: "ik mis op de afdeling Verkeersborden een bord"
"Dat bestaat niet" zegt examinator.
"jawel" zegt Sjaak, "een groen bord met een witte rand".
"Ken ik niet", zegt de examinator.
Sjaak: "een bord erwtensoep".


169-Een Mevrouw uit Demerara komt in een winkel aan de Saramaccastraat,
en vraagt het volgende aan de winkelbediende: "Please, joe kan mi helpe, ik wil een waterkettle, joe have?
Winkelbediende: "oeng n serie watra-kaw.


170-Kan je zoontje al tellen?
Jazeker tot negen.
Waarom tot negen?
Hij mist de wijsvinger van z'n linkerhand.


171-Zoon tegen vader: "pa, weet je dat je een zeer gelukkig man bent".
Vader: "waarom"?
Zoon: "dit jaar hoef je geen schoolboeken voor mij te kopen".
Vader: "hoezo".
Zoon: "ik ben blijven zitten".


172-Sjorrie tegen Sjaak: "ik heb je lang niet gezien".
Sjaak: "ik heb het erg druk", volg n.l. avondlessen in Frans Engels Spaans en Algebra".
Sjorrie: "hoe zeg je goedenavond in Algebra?


173-Hoe laat is 't?
't is nog geen 7 uur.
Weet je het zeker?
Ja, want ik moet om 7 uur beginnen op kantoor, en aangezien ik nog niet op kantoor ben is 't nog geen 7 uur.


174-Man die altijd te laat aan z'n werk komt wordt bij de baas op 't matje geroepen.
Baas: "hoe vaak heb ik jouw al gezegd om op tijd aan het werk te zijn".
Man: "dat weet ik niet, ik schrijf het niet op".


175-Aan een man wordt gevraagd wat voor een werk hij heeft en waar.
Hij zegt: "ik waai gras bij de Waai-ka".


176-Waarom werk je zo hard?
Ik ben te nerveus om te stelen, daarom.


177-Luiaard tegen een man.
Ik heb net gedroomd dat ik een job heb.
Man: "daarom zie je er zo moe uit".


178-Jongen tegen vriend. "doe je mee met de wandelmars"?
Vriend: "altijd, als ik loop wandelt mijn mars mee".


179-Droengoe-mang tegen Nelis, heb je Sjorrie gezien.
Nelis: "een uur geleden was hij nog hier".
Droengoe-man: "was ik samen met 'm?


180-Iemand vroeg mij eens ben jij Hans de "grappenmaker".
Ik zei: "nee, dat was mijn vader, ik ben het grapje.


181-Mijnheer van Dullem komt samen met zijn vrouw bij de fotograaf.
Hij wil een foto van zijn vrouw laten maken.
Fotograaf: "ik zal een sprekende foto van uw vrouw maken".
Heer van Dullem: "nee ik heb liever een stomme, gewoon klets ze al genoeg".


182-Vrouw tegen haar man die dronken is: "Henk knip jij 't licht uit?"
Man: "ik heb geen schaar.


183-Onderwijzer tegen kleine jongen, "hoe heet je moeder"
Jongetje: "ik heb geen moeder, me vader is pastoor".


184-Onderwijzer tegen nieuwe leerling "hoe heet je?", geen antwoord.
Onderwijzer: "ik vraag je hoe je heet", heb jij je mond verloren?
Leerling: "hoe kan iemand zijn mond verliezen".


185-Je zegt dat je 3 redenen hebt waarom je niet van Jules houdt.
Welke redenen?
Ik kan hem niet uitstaan -- ik kan hem niet uitstaan -- ik kan hem niet uitstaan.


186-Aan Dirk Pinas wordt gevraagd welke krant hij leest.
Dirk: "mie n lesie ing m njam ing". (Para Coranti).


187-Casino brood.
Joosje go bai wang casino djiemie.
Joosje: "Casino a no foe bai, drap goedoemang lassie ding monie".


188-Au betekent in 't Hindi "kom", maar in 't Nederlands is dit een uitdrukking van pijn.
Oom sjaak (heeft een Hindoestaanse kwekie), is bezig met spijker en hamer.
Hij slaat zich per ongeluk met de hamer op z'n duim en gilt: "auuuuu-auuuuu"van de pijn.
Kwekie roept vanaf het erf: "mie kong daalek".


189-Kasaba-Watra.
Mientje heeft een Oom die ze kasaba noemen, omdat hij zo van cassave houdt.
Oom z'n vrouw verwacht een baby, en als de vrouw een keer bij Mientje thuis op bezoek is,
kijkt Mientje haar aan en vraagt: "waarom is taante zo dik"?
Waarop Taant zegt: "mie njang kasaba-watra.


190-Nelis zit op z'n hurken in een hoek van 't huisje waar hij en z'n moeder wonen.
Ma: "Nelis joe n go wroko tid?"
Nelis: "nn m m ziekie".
Ma: "w tkie na siebie dang siebie na kamra djie mie".
Nelis: "mie n go mang m m koorsoe".
Ma: "w pier bontjie djie mie".
Nelis: "mie n go mang m mie skien attie mie".
Ma: "joe wannie njang".
Nelis: mie sa pina-pina".
Ma: "foe dattie ie ne ziekie n?


191-Wagie.
Sranang sabie 2 sortoe wagie, wang joe kang rij na inie na trawang?
T j setie Friegie na Friegie "wagie".


192-Operatie is gelukt maar patint nak a bita. Operatie van Oom Lodie.
Narkotiseur, diesie na datra d mekie s'ma sriebie befosie na operatie datra kang doe ing wroko.
So Narkotiseur taigie Oom Lodie: "me g djie joe wang spoitie dang proberie foe terie,
s joe moe doe; j bigien takkie: datra 1, datra 2, datra 3 enz".
Die Oom Lodie kies na spoitie, begien terie "datra 1, datra 2, datra3,
befosie Lodie mietie 4 ai sriebie kaba.
Ma wang pies ting Lodie bigieng wiekie terwijl Lodie wiekie begien terie bakka --
datra 4, datra 5, datra 6. Die Lodie opo ing ai sjie wang mang die werie wang langa witte jas.
Na mang nanga na witte jas takkie: "mie a no datra, mie na "Petrus"!


193-Losse-buik in 't Surinaams is: Stree-long-Grote.
Losse-Buik in 't Italiaans is: "Tramelantie di conti".

194-Op school vraagt kleine Mientje aan de juffrouw om het liedje "lam sam der"
voor haar te zingen. De juffrouw weet niet welk lied dat is aangezien Mientje de melodie niet kent.
Richenel stak z'n vinger op en juff vroeg of hij dat liedje kent, ja juff, zei Richenel.
Nou zei juff, zing het dan.
Richenel zette een keel op en begon te zingen: "Lam samder lever -- lam sander lever moesje gloria".


195-Mientje, Mientje, wiekie!
3 uur in de morgen wekt Sjaak z'n vrouw, sang dif doe, zegt Mientje.
Sjaak: "mie dring, mie sie duidelijk iebrie see foe joe bille mie sie wang 1.
we go bai Lotex no. 11 (elf).
Na 3 dagen vinden Sjaak en Mientje het lot bij een verkoper en betalen 2x de prijs van het lot.
Dezelfde dag is de trekking -- vol ongeduld wachten ze --.
No: 11 -- verloren, niets gewonnen No: 101 -- hoofdprijs.
"mie jedo," zegt Sjaak, mie vergietie na nul na miendrie"!


196-Een djiendja-makka gaat op reis en stuurt zijn verloofde een kaart waarop geschreven staat:
"met vele stekelige groeten", van je Gember-Doorn.


197-Ijskring, zo klinkt de roep van miss Koosje, ijskring dja, kronto ijskring, 5 censie wang sup.
Nelis komt er langs en vraagt: "ijskring no, a tranga"?
Miss Koosje: "ai a tranga".
Nelis: "w sinnie ing kong fetie n?


198-Rekenles.
Als je 5 centen hebt Sjorrie, en je koopt 2 centen komkomro, hoeveel centen heb je over.
Sjorrie: "nul centen -- want ik heb geen 5 centen".


199-U weet toch dat "missing-link" betekent "ontbrekende schakel".
Men vroeg aan Sjorrie de betekenis van missing-link.
Sjorrie zegt: "t na linksbuiten foe na voetoebal-plij mies "a bal".


1-A t/m R 2-YouTube 3-Plaatsen 4-Moppen 5-Moppen 6-Moppen 7-Roots 8-Lafutori 9-Radio