Valide CSS! MIJNMENING

* * * * * * * * * * * * * * *

Na het kiezen van een kleur klik bureaublad voor scrollen.  After choosing a color click desktop for scrolling.

Elke dag publiceer ik een artikel zowel in het Nederlands als in het Engels,
scrol ongeveer 25% ze staan in de 2 brede kolommen, de begin tekst is:
(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Every day I publish an article in the Dutch as well in the English language,
scroll about 25% they're written in the 2 wide columns, with the starting text:
(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

REGERINGEN: "VOEDT ALLE 7 MILJARD MENSEN HET IS 1 VAN UW TAKEN". GOVERNMENTS: "FEED ALL 7 BILLION HUMANS IT'S 1 OF YOUR DUTIES".

MY MAIN MAN, THE BROTHER.
https://theinterviewwithgod.com/video/

Is Jesus a Blackman?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man
https://duckduckgo.com/?q=jezus+is+een+zwarte+man&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (Jesus Film in English Language)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Ini Sranang Tongo-Surinam)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (In het Nederlands-Dutch)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Several Languages)

Is God een Psychopaat? Lees onderstaande site:
https://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F

http://vatileaks.blogspot.com/ (Vatican Leaks)
https://vaticanassassins.org/
http://astrologyking.com/vatican-horoscope/#lightbox-gallery-ZLjG/1/

Citaat van het Internet:
"ALS" JEZUS ZIJN HUIDSKLEUR ER NIET TOE DEED,
MAAKTE JE JE NIET DRUK ALS IK ZOU ZEGGEN DAT HIJ ZWART IS.

Quote From Internet:.
"IF" JESUS COLOR DIDN'T MATTER.
YOU WOULDN'T CARE IF I SAID HE WAS BLACK.

(God heeft een psychiater nodig, want
hij lijdt aan een gespleten persoonlijkheid.)

Tegen de Nederlanders zegt hij: "Gaat heen en vermenigvuldigt u".
En tegen de Surinamers zegt hij: "Vermenigvuldigt u en gaat heen".
Dan is het ook geen wonder dat ik gek ben: "Zo vader zo Zoon".

(God needs a psychiatrist, because
he suffers from a split personality.)

To the Dutch he says, "Go and multiply".
And to the Surinamese he says: "Multiply and go".
Then it's no wonder I'm crazy: "So Father so Son".

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als zij bestaan?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die gek want die is goed geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. Maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt en onvolledig over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh ourselves a hunchback, and say lock up that fool because he is nuts. But suppose that person in his subconscious mind has realized that he is a particle of God or Jesus. But because the subconscious mind is difficult to reflect, through the ordinary consciousness it becomes distorted and incomplete. And the person thinks that he is the biblical Jesus.

Zou God en of Jezus zichzelf hebben opgesplitst in zeven miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij), dan is hij ook een Jezus. Zou het de Duivel (Kerkleiders?) zijn geweest die in de Bijbel hebben geschreven -- Gij zult geen vreemde Goden aanbidden --, want als alle zeven miljard deeltjes Goden op Aarde gaan samen werken. Dan krijgen we het paradijs op Aarde, alle ellende verdwijnt als sneeuw voor de Zon, en dan heeft hij het nakijken.

Would God and or Jesus have split themselves into seven billion particles (I am in you and you are in me), then he is also a Jesus. Would it have been the Devil (Church leaders?) who wrote in the Bible -- Thou shalt not worship strange Gods --, because if all seven billion particles of Gods begin to work together on Earth. Then we'll get paradise on earth, all misery disappears as snow for the sun, and then he has to check out.

De Duivel van het nep geloof van Kerken heeft de mensen geleerd, maak je niet druk het heeft toch geen zin, je trekt toch aan het kortste eind, je wordt in het bos geparkeerd. Jezus van het echte geloof zegt: "Offer je op voor de mensen want dan krijgen ze een beter leven".

The Devil of the fake faith of the Churches has taught humanity, don't get upset it hasn't any use, you will pull at the end of the shortened stick, you are parked in the forest etc. Jesus of the real faith says, ďSacrifice yourself for mankind for then they will get a better lifeĒ.

Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html
Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniŽn van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

At The Meeting - Gospel Legends Volume
3 soloist The Sensational Nightingales.
https://www.youtube.com/watch?v=cH4kiJCG1ak
Black Gospel Songs Mama Used To Sing.
https://www.youtube.com/watch?v=5mYhDwEJL14

http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In beide video's komen sommige bijna in een soort van latente trance dat, is allemaal frustratie. Ze roepen Jezus in wanhoop aan om hun te verlossen van de discriminatie gepleegd door het blanke ras. Je zou die opzwepende muziek ook kunnen beschouwen als een soort van psychotherapie, want als ze aan het eind van de avond naar huis gaan zijn ze heel wat frustratie kwijt. Dan is het mogelijk dat ze er weer een week tegen aan kunnen.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In both videos some almost come in some kind of latent trance that's all frustration. They call upon Jesus in desperation to safe them from the discrimination caused by the white race. You might also consider that arousing music as a kind of psychotherapy, because when they go home at the end of the day they've lost a lot of frustration. Then it is possible that they can manage for a week.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

Horoscoop Jezus Overlijden.
03 april 0033 AD 16.14.00 uur nm.
Jerusalem IsraŽl.
35graad 13minuut Oost.
31graad 46minuut Noord.

Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar Bestand en dan Radix, vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in
als leek zijnde. Klik dan op okť, ga weer naar Bestand en klik op Bewaar alles.

Wat ik hier schrijf is, zwaar onder voorbehoud want het is en blijft giswerk. Als het goed is, dan is Jezus gestorven op 03 april 33AD, men
zegt rond 15.00 uur. Ik heb daar een horoscoop van gemaakt, en er zijn een aantal zaken die opvallen, als je 15.00 uur doordraait naar 16.14 uur.
Het midden van de hemel staat op 14graad38minuut in Tweeling. Ook Jupiter staat in het midden van de hemel op ook 14graad38minuut in
Tweeling, en 180graad daar t.o. staat Pluto op 14graad38minuut in Boogschutter, en Jupiter is de planeet van Boogschutter, en bij planeet van Vis.

Op de Westelijke horizon staat het gelukspunt op 15graad11minuut in Vis, en 180graad daar t.o. staat de Oostelijke horizon op
15graad40minuut in Maagd. En Mercurius de planeet van Maagd staat op, 17graad12minuut in Vis pal boven het gelukspunt 15graad-
10minuut Vis. Dan staat de Zon op 11graad33minuut in Ram lijnrecht t.o. de Maan in 11graad05minuut Weegschaal, dus bijna volle maan.

Als je lijntjes trekt tussen de planeten, dan zie je duidelijk een kruispatroon. Er loopt een lijntje van de Zon naar t.o. de Maan,
van Mercurius van de Westelijke horizon naar De Oostelijke horizon. Plus zie je een driehoek, van Jupiter een lijntje naar de Oostelijke
horizon en een lijntje naar Pluto op de (IC) tegenovergestelde van de (MC), en een lijntje van Pluto naar de Oostelijke horizon.

Maar het is giswerk, we zullen het waarschijnlijk nooit helemaal zeker weten. Zijn geboorte datum is moeilijk te achterhalen,
wat weer heel jammer is natuurlijk, maar hij is bijna zeker niet op 24/25 december geboren, meer rond midden-eind september.

Ik vermoed dat Jezus iemand was, die klaarheid probeerde te brengen op Aarde. Maar de kerkleiders de elite de touwtjestrekkers
de bankiers de gevestigde orde, waren daar vermoed ik niet van gediend. En hebben hem vermoedelijk opgeruimd uitgeschakeld enz.
Wat men vandaag de dag nog steeds doet met bv. klokkenluiders, of ze worden vaak opgesloten in een gevangenis en of een psychiatrische
inrichting, of worden botweg gemarteld en vermoord. Ze staan ook op drie lijsten, de niet-vlieglijst de terroristenlijst en de
spionnenlijst, de advocate van Edward Snowdon Mevrouw Jesselyn Radack stond tot voor kort jaren op alle drie de lijsten.

Jesselyn Radack is de advocate van Edward Snowden. (Ga naar 02.52/18.38)
https://www.youtube.com/watch?v=9wo7eS6JaEw

Nog meer kolder? Why not.

De horoscoop van het overlijden van Maria Magdalena.
22 juli 0072 AD 04.20.00 uur vm.
Vezelay Frankrijk.
03graad 45minuut Oost.
47graad 28minuut Noord.

Volgens onderzoekers is Maria Magdalena gestorven op 22 juli 72AD in Vezelay Frankrijk.
Maar ik een eigenwijs ventje, heb de datum teruggebracht naar 18 juli 72AD. And guess what?

Het midden van de hemel staat op 00graad00minuut Ram, en Jezus zijn planeet Chiron staat ook op
00graad00minuut Ram. Daar t.o. staat Jupiter op 00graad01minuut in Weegschaal. De Oostelijke horizon
staat op 23graad35minuut in Kreeft, de Zon staat op 23graad05minuut in Kreeft. Op de Westelijke horizon
staat de Maan op 16graad16minuut in Steenbok, en haar gelukspunt staat op 16graad46minuut in Steenbok.

Er is ook synchroniciteit, ik had vroeger een 6-jarig buurmeisje uit Irak, en ze is geboren op 18 juli. Het
was ook een aparte tante, een intelligent leiders type, die boven de andere kinderen van de flat uitstak.
Helaas hebben de psychopaten van de hulpverlening haar het etiket ADHD op haar voorhoofd geplakt, want ze
wil geen kuddedier zijn. Ze krijgt volgens mij hormoon medicijnen, waardoor ze nu rondloopt met kleine borsten,
alsof ze al 14 is. Zo worden mensenlevens vernield door die gestoorde idioten van de gevestigde orde. Net zo
als de kerkleiders Maria Magdalena hebben gebombardeerd tot slet hoer prostituee, en ze deugde van geen kant.
https://www.ninefornews.nl/adhd-geen-ziekte-psycholoog/

http://www.mysticsofthechurch.com/2010/04/st-mary-magdalene-first-woman-mystic.html

http://www.astrologie.ws/jezus.htm
http://www.kijkeensomhoog.nl/stervanbethlehem.htm
http://bereastudies.nl/wp-content/uploads/2013/06/Wanneer-is-Jezus-nu-ECHT-Geboren1.pdf
https://wikikids.nl/Jezus_Christus
http://christiananswers.net/dutch/q-eden/jesusdeath-d.html
https://duckduckgo.com/?q=horoscoop+van+jezus&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=horoscope+of+jesus&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=horoscoop+van+jezus

https://www.youtube.com/results?search_query=horoscope+of+jesus

========================

NEDERLANDS.
Mocht u een gelovig mens zijn, en wilt u mij om de oren slaan met uw Bijbel, mag ik u aan die bekende zin, in uw eigen Bijbel herinneren waar staat geschreven:
ONDERZOEK ALLES EN BEHOUD HET GOEDE.

Ik weet het natuurlijk niet zeker maar ik vermoed dat, de antwoor-
denzinnen uit mijn onderbewustzijn komen. En omdat het onderbe-
wustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn, komt het verknipt en onvolledig over, psychiaters noemen het een ziekte?

DE NEDERLANDSE VERSIE VAN TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

WAT VOOR EEN TITEL HEEFT U IN GEDACHTE VOOR DIT BOEKJE
Taboetikje roodvettuin, ween forthelvoi, gedeet ach.
(No-Ach).
RoodVet = Bloed? / Tuin+Forthel = Aarde? / Voi = Straat

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen.

ENGLISH.
If you are a faithful human, and you want to hit me round my ears with your Bible, may I remind you of that familiar phrase, in your own Bible where it is written:
RESEARCH EVERYTHING AND MAINTAIN THE GOOD.

I'm not sure ofcourse but I suspect that, the answers phrases come from my Subconscious. And because the subconscious mind is difficult to display through the Ordinary consciousness, it comes twisted and incomplete, psychiatrists call it a mental disease?

THE ENGLISH VERSION OF TABOO.HTM
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

000 WHAT FOR A TITLE DO YOU HAVE IN MIND FOR THIS BOOK?
Taboo tic RedGreaseGarden, weep forthellvoi, you did whatever.

RedGrease = Blood? / Garden + Fort-hell = Earth? / Voi = Road?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles
(I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutallymurdered, by devilish psychopaths in the service of Satanic governments.

SURINAMESE.
Kan dť yu dť wan gado bribisma, Ťn if yu wani fonfon mi nanga yu gadobuku lontu mi yesi, memri a boskopu ini yu eigi gadobuku pe bin skrifi:
ONDROSUKU ALLA SANI »N ORI A BUN SANI.

Mi no abi misi, nomo mi Ť bribi dati din piki wortu Ť komopu fu mi kisi ensrefi, »n bika ŗ kisi ensrefi dť dangra fu a gwenti srefi a boskopu Ť kon kruktu onkrinkrin nanga broeia. Lawman datra kari Ť disi wan lawman siki?

A TATA FASI FU TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

000 SAN FU NEN YU » ABI INI YU EDE DENKI FU ņ BUKU DISI?
Trefu redi-fatu-dyari, krei doti passi, yu Ť du dan san.

(Redi-fatu = Brudu? / Dyari = Grontapu?

001 GADO UNU AKSI UNU SREFI FA YU NOITI NOTI FU YU LATI YERE?
Yu yesi dofu, yu Ť prei mun kownu, fufuru Roi kownu V feti kugru.

Mun Kownu = Ufonauten? Roi = Kownu, V = Victorie Wini.

Taki fu eksempre dati gado abi prati eigi ini 7 milyard pisi, (Mi ini yu nanga yu ini mi) Dati wan taki dati unu Ťn ala sma wan pisi fu Gado. So leki unu aksi unu eigi unu ne yere noiti fu gado, dan unu yesi dofu. Unu ne yere a krei a bari a pen a sari a dedefrede, din kon priti fu ogri sex, den a kisi fon fon nanga isri kiti, udu tiki, nanga titei, sa din tra Gado pisi sma Ť kisi. Fu din siki man, wroko fu lanti.

========================

Rudie J. Gouvernante

Zutphen (52.09North-06.12East) Gelderland Netherlands Europe
(Skrifi na: - Schrijf naar: - Write to:) webmaster (at) gouvernante (dot) info
https://www.youtube.com/channel/UCWO12wyiX-rcUUzT3IsGxKQ/channels

  
           SURINAM      NETHERLANDS

http://www.gouvernante.info/suriname2.htm
http://www.gouvernante.info/suriname7.htm

-----

Original First People of Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=cVHebkw3w9c
Children of the Jungle Sharing Food.
https://www.youtube.com/watch?v=BnmJEztj050
Children in the Suriname Amazon.
https://www.youtube.com/watch?v=1qyAP8KZh6U

http://www.indianensuriname.nl/index.php
http://www.teeifuka.nl/TFKHtml/deindianen.htm
http://www.surinamewebquest.nl/inheemsen.html

https://www.youtube.com/results?search_query=inheemsen+van+suriname
https://duckduckgo.com/?q=inheemsen+van+suriname&ia=web

-----

Surinamese Radio Stations.
http://www.apintie.sr/ (Algemeen-General)       http://radiokoyebasuriname.com/ (1650 Afro Surinamese)
http://www.crtv.nl/ (1853 Chinees-Chinese)       https://ramashamedia.com/ (1873 Hindoestaans-Hindustani)
http://www.siaranpopjawa.nl/ (1890 Javaans-Javanese)       http://www.sawtelghad.com/ (1895 Libanezen-Lebanese)
http://gtriddim.com/ (1970 Guyanezen-Guyanese)       https://tunein.com/radio/Radio-LPM-s243547/ (1985 Brazilianen-Brazilians)

http://www.surinaamseradio.com/
http://www.suriname.nu/100/index.html
http://www.liveonlineradio.net/suriname/radio-lpm.htm
http://www.radio-suriname.nl/
http://www.gouvernante.info/radio1.htm

Surinaamse Kranten.
http://www.dwtonline.com/
https://dagbladdewest.com/
https://www.srnieuws.com/
http://www.starnieuws.com/
http://www.surinametimes.com/
http://tropicalsuriname.com/surinaamse-kranten/
https://www.waterkant.net/

Surinamese Music.
https://www.youtube.com/watch?v=5fSc9AP5C4E (Geluk - Lady Shaynah and Elvin Pool)
https://www.youtube.com/watch?v=Ak9pVpSajNo (Aan Jouw Kant - Meryl Malone)
https://www.youtube.com/watch?v=j7-7OlrQ1FU (Beloof me - Melinda Boldewijn)
https://www.youtube.com/watch?v=rdX1RU8-2OQ (Hou me vast - Omhels me - Naomi Sastra)
https://www.youtube.com/watch?v=LSax3shgOOU (Faluma - Ai Sa Si)

The Faluma song originates from Surinam.
https://www.youtube.com/watch?v=qysStCooZNg (Faluma - Alison M. Hinds)
https://www.youtube.com/watch?v=BGvOaGp5M-4 (Strong Girl)

Op onderstaande site kunt de vliegtuigen van de SLM of KLM zien vliegen en eventueel volgen.
https://www.flightradar24.com/51.86,4.42/7
Type bij Search:
-- py993 -- (Slm) Amsterdam-Paramaribo of -- py994 -- (Slm) Paramaribo-Amsterdam
-- kl713 -- (Klm) Amsterdam-Paramaribo of -- kl714 -- (Klm) Paramaribo-Amsterdam
Klik op het eerste balkje onder -- Live Flights -- (Als ze vliegen).
Zet u muis op het gele vliegtuig voor het vluchtnummer
of klik op het gele vliegtuig voor meer gegevens.
Luister naar de verkeersleiders en de piloten.
https://www.liveatc.net/flisten.php?icao=eham&mount=eham4
Surinam Airways Airbus A340-311 Vertrek Schiphol.
https://www.youtube.com/watch?v=nZ-fOVby5mw
https://www.youtube.com/watch?v=HTHB2GiXG2U Slm Cockpit.
https://www.youtube.com/watch?v=-5MrVAdtPV0 Slm Cockpit.

Surinamese Vlog's:
https://www.youtube.com/results?search_query=surinaamse+vlog

These Are My Babes, I'm Surinamese, So What.
https://www.youtube.com/watch?v=QHW5FAlaHaI (Ceira Mi Lunasa)
https://www.youtube.com/watch?v=E9p_5diKvII (Val Mercado)
https://www.youtube.com/watch?v=0q5oCema_-I (Liza Koshy)
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c (Corrina Rachel)

=========================

    
9/11
Astrologie Astrology
Astronomie Astronomy
Bussen Buses
Computer
Geestelijk Spiritual
Genealogie Genealogy
Gezondheid Health
Graancirkels Cropcircles
Luchtvaart Aviation
Indiaans NativeAmericans
Paranormaal Paranormal
Pers Press
Psychiatrie Psychiatry
Psychologie Psychology
Radiostations
Radioservers
Regeringen Governments
Suriname Surinam
Taboe
TV
3eWereld 3rdWorld
Treinen Trains
Ufo's
VerhaalAarde
VrijeMeningsUiting FreedomOfSpeech
Werk Work

https://duckduckgo.com/?q=gouvernante+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.gouvernante.info%2F&ia=web

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22

=========================

REGERINGEN VAN AMERIKA ENGELAND EN FRANKRIJK, GIJ ZIJT VERVLOEKT.

LEVE SYRIň EN HAAR BEVOLKING.
Het is niet president Assad die kinderen vergast of met chemicaliŽn gooit dat, doen IsraŽl Qatar Turkije en Saudi ArabiŽ ook in Jemen. Er wordt weer vuil spel gespeeld net zo als ook in Irak.

Vervloekt zijn ook de Arabische landen die SyriŽ en Palestina laten verrekken. Ik heb het geheugen van olifant, ik vergeet niks.

Syrische Expert verklaart achtergrond van de Chemische aanval.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

GOVERNMENTS OF AMERICA ENGLAND AND FRANCE, THOU ARE CURSED.

LONG LIVE SYRIA AND HER PEOPLE.
It's not President Assad who gasses children or throws with chemicals it's, Israel Qatar Turkey and Saudi Arabia they do it in Yemen too. They play the same dirty game as they did in Iraq.

Cursed are also the Arab countries who are betraying Syria and Palestine. I have the memory of an elephant, I won't forget.

Syria expert explains background of the chemical attack.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

=========================

The Truth About War - Who Are The Real Terrorists?
https://www.youtube.com/watch?v=3DOgWuGYGeo
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen

=========================

WE MOGEN - AHED TAMIMI - NIET VERGETEN ZE IS EEN HELD.
Ahed Tamimi is een heldin omdat ze de moed had, om een Khazar Varken (Nep Jood - Bekeerd tot het JudaÔsme in 740 AD) een klap in zijn gezicht te geven. Hij stond in haar tuin en ze vroeg hem op de openbare weg te gaan staan hetgeen hij weigerde. Vervolgens duwde hij haar weg, en toen gaf ze hem een klap in zijn gezicht, ze kreeg toen acht maanden gevangenisstraf. Terwijl een Joodse soldaat die een Palestijn doodschoot kreeg ook acht maanden.

Dubbele Moraal voor Malala en Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi Levende weerstand Toer.-
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi Veroordeeld to acht maanden voor het slaan van een IDF soldaat.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestijnse Vrijheids Strijdster Vrij Gelaten. (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
De Palestijnse kinderen vechten tegen de IsaŽlische Bezetting. (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

Documentaire - V.S. Veteranen Getuigen maken brutale
realiteit mee voor Ahed Tamimi en de Palestijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

De Ondervraging van Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin ontmoet Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Kleine Journaliste Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Een gevangen Vogel zingt.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview met Palestijnse jeugd Activisten Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

WE SHOULDN'T FORGET - AHED TAMIMI - SHE'S A HERO.
Ahed Tamimi is a hero because she had the courage, to give an arrogant Khazar Pig (Fake Jew - Converted to Judaism in 740 AD) a slap in his face. He stood in her garden and she asked him to stand on the public road which he refused, then he pushed her way. She then gave him a slap in his face, then she got eight months imprisonment. While, a Jewish soldier who killed a Palestinian also got eight months.

Double Standards for Malala And Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi - Living Resistance Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi convicted to 8 months for hitting an IDF soldier.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestinian Freedom Fighter Released. (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
Palestinian Kids fight against Isaelian Occupation. (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

New Documentary-U.S. Veterans Witness 13-03-2018
Brutal Reality for Ahed Tamimi and Palestinians
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

The Interrogation of Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin meets Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Little Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
A Caged Bird Sings.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview with Palestinian youth Activists Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

AMERIKA EN ISRAňL ZIJN OORLOGSMISDADIGERS.
Amerika en hun bazen de Khazaren (Nep-Joden) uit IsraŽl (Het land heet Palestina), zijn oorlogsmisdadigers oftewel "Beesten" uit de hel. Ze gooiden bommen op Irak gevuld met radioactief verarmd uranium, waardoor vele Iraakse kinderen dood werden geboren en vele zwaar mismaakt geboren wer-
den. Deze twee landen moeten dringend voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gesleept worden, wegens het plegen van zware oorlogsmisdaden.

Maar dat zal niet gebeuren want de hele westerse wereld doet er luchtig over en negeert het. Zou een derde wereld land dit gedaan hebben met een blank land, dan was men massaal dat land militair binnen gevallen om de regering aan hun haren naar Den Haag te slepen. Hebben we hier te maken met huichelachtige westerse blanke koloniale racisten, oftewel farizeeŽrs?

Voorzichtig enge beelden.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
Een "SATANISCH BEEST" uit de hel zegt dat het
waard was dat 500.000 Iraakse kinderen stierven.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

AMERICA AND ISRAEL ARE WARCRIMINALS.
America and their bosses the Khazar (Fake Jews) from Israel (The countries name is Palestine), are war criminals or ďBeastsĒ from hell. They threw bombs on Iraq filled with radioactive depleted uranium, causing many Iraqi children to be born dead and many heavily deformed born. These two countries need to be dragged urgently before the International Court of Justice in The Hague, because of committing heavy war crimes.

But that's not gone happen because the western world does airy about it and ignores it. Would a third world country have done this with a western country, they would have for sure invaded that country militarily and drag the government by their hairs to The Hague. Are we dealing here with hypocritical western white racists, or pharisees?

Take care scary pictures.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
A "SATANIC BEAST" from hell says that it
was worth it that 500.000 Iraqi children died.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

(ENGLISH) THEFT OF MEXICAN LAND BY AMERICA.
During the Mexican American war, in 1845 the North of Mexico (Arizona California Colorado Nevada
New Mexico Texas and Utah), have been occupied by the Americans, and during the peace negotiations
in 1846 at Guadeloupe Hidago, the land was never given back. So the Mexicans are not illegal in
for example California, they are at home in their own country, the Americans are illegal in Mexico.

----------

(DUTCH) DIEFSTAL VAN MEXICAANS LAND DOOR AMERIKA.
In de Mexicaanse Amerikaanse oorlog van 1845 is het Noorden van Mexico (Arizona California Colorado
Nevada New Mexico Texas en Utah) bezet door Amerika, en ook niet meer teruggegeven aan Mexico tijdens
het vredesverdrag van Guadeloupe Hidalgo in 1846. Dus de Mexicanen zijn niet illegaal b.v. California,
ze zijn gewoon thuis in hun eigen land, het zijn de Amerikanen die illegaal verblijven in Mexico.

----------

(SURINAMESE) DING AMERKANS BIN FUFURU MEXIKAN KONDR….
Ini den Mexikan Amerkan feti fu 1845, a noordse fu Mexikankondrť (Arizona California Nevada New Mexico
Texas nanga Utah, bin fufuru by den Amerkan, en tap a freidekrutu fu 1846 fu Guadaloupe Hidalgo den no
bin kisi den kondrť backa. Dati wan takki dati den Mexikan de no de illegal ini Amerikan kondrť, fu
eksempre California, den Mexikan da oso ini den egi kondrť, den Amerkan dati na illegal ini Mexico.

=========================

WE NATIVE AMERICAN INDIANS HAVE BEEN FIGHTING AMERICAN TERRORISM SINCE 1492.
WIJ DE AMERIKAANSE INDIANEN, VECHTEN AL SINDS 1492 TEGEN HET AMERIKAANSE TERRORISME.

CRAZY HORSE.
We did not ask you white men to come here.
We do not want your civilization.
We would live as our fathers did.
And their fathers before them.
https://www.youtube.com/watch?v=qr-lCJp9v1E

Cristopher Columbus slaughtered 8 million Indians.
And the English murdered 50 million Native Americans.
Why isn't there a holocaust remembrance for them?
The German holocaust (355.000) is peanuts compared.

http://www.firstpeople.us/

http://www.nativeradio.com/listen-to-native-radio/stream-7-pow-wow-native-american-music (Pow Wow)
http://www.nativeradio.com/listen-to-native-radio/stream-6-contemporary-native-american-music (Contemporary)

The Original People of America the: "Native American Indians", are treated like
trash, and being dumped in Reservations like Chicken who have to be couped up.
In Amerika worden de oorspronkelijke bewoners de: "Native Americans" nog steeds als oud vuil
behandeld, ze zijn weg gepropt in reservaten alsof ze kippen zijn die opgehokt moeten worden.

The Australian Aboriginals", and the New Zealandian "Maori's", are also treated like dirt, by the descendants of England.
De Australische "Aboriginals", en de Nieuw Zeelandse "Maori's, worden ook behandeld als oud vuil, door de nakomelingen van Engeland.

The US Governments never applied the: "Native American" Treaties.
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/ntreaty.asp
De Amerikaanse Regeringen zijn de verdragen met de: "Native Indians" nooit nagekomen.
http://www.vanderkraaij.net/Washington/WashingtonMemorials/Opinie/thanksgivingIndianen.htm (Thanksgiving, but now without Indians!)

http://www.tulaliptv.com/live/ (TV-Video)
www.tulaliptv.com/category/nwin/
http://www.visionmakermedia.org/watch (Watch Videos)
https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk (Native American - Amazing Grace in Cherokee)
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing)
https://www.youtube.com/watch?v=c0t0FS_SRnY (Grand Entry 2014)

http://www.aimovement.org/stream.html
http://www.gatheringofnations.com/gonradio/index.htm
http://www.powwows.com/2012/08/03/pow-wow-radio-247-native-american-pow-wow-music/

See my Native American site below.
http://www.gouvernante.info/indianen.htm

=========================

The Orthodox Press Media and the Politicians are not trust-able at all,
they are first-class demagogues who deceive the people with lies.
Do you want to know how events are really happening,
visit the below websites they are more reliable and true.

Non Bought Independent Media.
https://alternatiefnieuws.com/ (The Netherlands)

https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.youtube.com/channel/UClO1l0P58Hi0Al3v8vRWmGw (Switserland)

https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.youtube.com/user/RussiaToday (Russia)
https://sputniknews.com/ (Russia)
https://www.youtube.com/channel/UCI4lx9retCL7_cBmmceEQ8g (Russia)

http://www.presstv.com/Default/Live (Iran)
https://www.youtube.com/user/iranprogrampresstv (Iran)

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/9080 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

=========================

Op deze site ziet u een wereldbol met groene puntjes, klik op ťťn en u kunt meestal
(niet altijd) vrij gauw luisteren naar dat radiostation. Komt er geen geluid, klik
rechtsboven van de site op de webnaam, en zoek voor de radio - geluid pictogram.

http://radio.garden/live
https://studiomoniker.com/projects/radio-garden (Explanation).

On this site you will see a globe with green dots, click on one and you can usually
(not always) pretty soon listen to that radio station. If there is no sound, click
at the top right of the site on the Web name, and search for the radio - sound pictogram.

=========================

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
De twintig jarige Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar werd, vermoordt, op 01 juni 2018 tijdens de demonstratie bij het hek. Ze werd doodgeschoten recht door het hart met een kogel, door een Khazar een Goy sluipschutter soldaten Zwijn. (95% van de Khazar zijn in 740 na Christus bekeerd tot het JudaÔsme, ze komen uit OekraÔne (Basis Wortel Rusland) niks Palestina allemaal BS).

Rouzan ligt op sterven in de E.H.B.O.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
De Familie van de vermoorde Razan al
Najjar heeft een Boodschap voor u.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
IsraŽl zegt dat de Palestijnse verpleegster
Razan al Najjar niet opzettelijk is vermoordt.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

Een eerdere beeld van de martelaarster verpleeg-
kundige Najjar tijdens het leven van de bezetting.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
Men probeert er achter te komen wat er gebeurde.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

Zie ook: (06-05-2019) De Dodenherdenking Geldt Ook Voor Haar.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Ramallah Radio Palestijn.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Palestijns Straat Voedel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza)
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem)

Het belachelijk maken en kruisiging van Jezus op Pasen op de IsraŽlische Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Afgebeeld als een Aap.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jezus is een zwarte man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journaliste Janna Jihhad Ayyad (12 jaar) zegt:
71 op de nakba. 71 jaar pijn en onrechtvaardigheid.
Dat is genoeg we willen in vrede leven.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

Het begin van de terreur.
http://www.deiryassin.org/
Overlevenden spreken uit.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
Ik weiger een Israelische soldaat te zijn.
http://www.december18th.org/

Een vergeten Geschiedenis | Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxisme: Schreeuwend bloed -100 miljoen marxisme slachtoffers.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime van Rusland.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
The twenty-year-old Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar was killed, on June 1, 2018 during the demonstration at the gate. She was shot right through the heart with a bullet, by a Khazar a Goy sniper soldiers Swine. (95% of the Khazar were converted to Judaism in 740 A.D., they come from the Ukraine (basic root Russia) Nothing Palestine all BS).

Rouzan is dying in the Emergency room.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
The Family of the murdered Razan
al Najjar has a message for you.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israel says that the Palestinian nurse Razan
al Najjar has not been deliberately murdered.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

A previous image of the Martyr Star Nurse
Najjar during the life of the occupation.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
One tries to find out what was happening.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

See Also: (06-05-2019) The death commemoration also applies to her.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Ramallah Radio Palestine.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Palestinian Street Food.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

The Mocking and Crucification of Jesus on Eastern day on Iraelian Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Portrait as an Ape.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jesus is a black man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journalist Janna Jihhad Ayyad (12 years) says:
71 on the Nakba. 71 years of pain and injustice.
That's enough that we want to live in peace.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

The beginning of the terror.
http://www.deiryassin.org/
Survivors speak out.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
I refuse to be an Israeli-an Soldier.
http://www.december18th.org/

A Forgotton History - Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxism: Crying Blood -100 million Marxists Victims. (Dutch)
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

DIO: SPAANS VOOR GOD.
Dionisten = Godskinderen
Zionisten = Satanskinderen.

Je mag Godverdomme tegenwoordig niks meer zeggen van Palestine (Het land heet geen IsraŽl), anders ben je een Anti-semiet. Zijn ze Godverdomme nou helemaal besodemieterd, wat verbeelden deze Arrogante wezens zich wel niet. Om ons wettelijk de mond te snoeren als we commentaar hebben op IsraŽl, of als we solidair zijn met de Palestijnen, waar al 74 jaar genocide op wordt gepleegd.

Al deze regeringen universiteiten en andere organisaties die de Antisemitische wetten aannemen van IsraŽl, die liggen als loopse teven onmiddellijk direct op hun rug als IsraŽl blaft. Hebben deze mensen geen karakter ruggengraat en eergevoel meer? Zitten er dan geen mensen tussen die zeggen: Ho effe je mag best wel kritiek hebben op IsraŽl als ze de Palestijnen ontmenselijken.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

De Zionisten oftewel de Khazar uit OekraÔne (Basis Wortel Rusland) zijn geen Joden, ze hebben zich in 740AD bekeerd tot het Jodendom (95%). Ze stammen niet af van Abraham en Judea en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden. Met de naam IsraŽl hoeft niet persť Palestina bedoeld te worden. En met het Bijbelse beloofde land hoeft niet persŽ een land op Aarde te zijn.

De Khazar (Nep Joden) zijn met de eerste als mede ook de tweede wereldoorlog begonnen, omdat ze met alle geweld Palestina wilde jatten. Die beiden oorlogen hebben op zijn minst 104 miljoen doden gekost, burgers 59 miljoen en soldaten 45 miljoen gekost. Ik heb er de 6 miljoen Joden van afgetrokken, want er is er niet ťťn vergast laat staan 6 miljoen. (Int.Rode Kruis).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

En dit - Addergebroed - uit de Bijbel hebben Rouzan
vermoord, en ik heb het geheugen van een olifant.

092 STEEN EN GOD HOE DENKT U ALLE OVER ISRAEL EN HET JODENDOM?
Meent dat doden goed is, ken u steelhoven, leer je rol, Noah.

093 NOAH ZIJN ROL WAT HOUDT DAT IN VOOR ISRAEL EN HAAR JEWS?
Wensen zoo haatlawine rioolvat daar, rost hijn hud rj.

(Hijn hud IsraŽl? / rj = Rudie Julius)

094 HOE KUNNEN ISRAEL EN PALESTINA VREDE MAKEN EN SAMEN LEVEN?
Hopen maken vrede, ravenlaan mensen kies nu steel ei lanen.

(Raven Joden = Dieven?) / (Ei = Embryo Mens?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

DIO: SPANISH FOR GOD.
Dionists = Godschildren
Zionists = Satanschildren.

You may Goddamn these days say anything anymore of Palestine (The Countries name isn't Israel), otherwise you are an Anti-Semite. Are they Goddamn, completely gone off their rockers, what do these Arrogant beings imagine themselves. To legally curtail us if we comment on Israel, or if we are in solidarity with the Palestinians, who have been committed genocide on for 74 years.

All these governments universities and other organizations that are adopting the Antisemitic laws of Israel, they're lying immediate on their backs like bitches in heat when Israel barks. Do these people have no character backbone and honor feelings? Are there no people who are saying: Hang on, you may criticize Israel if they dehumanize the Palestinians.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

The Zionists or Khazar from the Ukraine (Basic root Russia) are not Jews, they have converted to Judaism (95%) in 740AD. They don't descend from Abraham and Judea and have never lived in Palestine, nor even 2000 years ago. The name of Israel doesn't necessarily mean Palestine. And with the Biblical promised Land, it doesn't have to be a country on earth.

The Khazar (Fake Jews) started with the first as well as with the Second World War, because they wanted to steal Palestine at all cost. Both of these wars cost at least 104 million deaths, citizens round 59 million and soldiers round 45 million. I have subtracted the 6 million Jews, because there is not one gassed leave alone 6 million. (Int. Red Cross).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

And these - Viper Serpents - from the Bible murdered
Rouzan, and I have the memory of an Elephant.

092 STONE AND GOD HOW TO YO THINK ABOUT ISRAEL EN JEWINESS?
They believe that killing is alright, know you roots, learn your role, Noah.

093 NOAH HIS ROLE WHAT'S IN STORE FOR ISRAEL AND THE JEWS?
Wishes hate avalanche drainpipe, demolish grim reaper shed rj.

(Grim Reaper Israel? / rj = Rudie Julius)

094 HOW CAN ISRAEL AND PALESTINE MAKE PEACE AND LIVE TOGETHER?
The hope is they will make peace, raven people choose good ovum roads.

(Raven Jews = Thiefs? / Ovum = Embryo Human?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting; Dit recht omvat
vrijheid om meningen te hebben zonder inmenging en te zoeken, ontvangen
en geven van informatie en ideeŽn via alle media en ongeacht de grenzen.

Eerste 75% in het Nederlands - Laatste 25% in het Engels.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jezus+was+een+anarchist&ia=web
Het woord anarchie is ontleent aan het Griekse 'anarchos': "geen
heerser". Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving,
waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit willen leven.
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+was+een+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchisme&ia=web
Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is
tot de gedachte, dat een individu op geen enkele manier
een ondergeschiktheid ŠŠn of vŠn iets of iemand erkent.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchisme

Dat de ontkenning onder vuur ligt heeft weinig te maken met de details
van zeer emotioneel beladen kwesties als het debat over de Holocaust
of aids of milieuvervuiling. Het wordt veeleer veroorzaakt door een
dogmatische moralistische onverdraagzaamheid jegens vrijdenkerij.
http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/de_blasfemie_va.shtml

Burgerlijke Ongehoorzaamheid.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=burgerlijke+ongehoorzaamheid&ia=web
Thoreau en Burgelijke Ongehoorzaamheid.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=burgerlijke+ongehoorzaamheid

=====

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
Na 14 dagen verplaats ik het verhaal met de
laagste datum naar onderstaande: fresh2019.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)

Naast de website vertaler, kunt u ook":
Bing Vertaler" gebruiken voor andere talen.
https://www.bing.com/Translator
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web

====================

(22-09-2019) EERSTE CHINESE WATERVLIEGTUIG.
https://www.youtube.com/watch?v=ClBoDypnWxo
https://www.youtube.com/watch?v=BKM0zlcXwvs

====================

(21-09-2019) IDENTITEITSCRISIS.
Is het mogelijk dat de Surinamers (Op wie het betrekking heeft) in een identiteitscrisis zitten, dus een soort van gevangen zitten tussen de blanke en niet blanke wereld. Dus ondanks dat ze de slavernij niet persoonlijk hebben meegemaakt, dus niet kunnen weten wat het is, speelt het misschien in hun onderbewustzijn dat ze toen zijn weggerukt uit Afrika. Als je een probleem wilt oplossen moet het in je hand liggen, ontken je het probleem dan kun je het niet oplossen.

Dan heb je nog vaak het racisme van de Westerse Superieure Arische wereld die hun beschouwd als minderwaardige wezens. Misschien dat als de Surinamers in Afrika zouden gaan wonen, dan zijn ze voor hun onderbewustzijn weer thuis, mogelijk dat dan die identiteitscrisis verdwijnt? Er zullen ongetwijfeld Surinamers zijn die er spijt van hebben dat ze rond 1975 naar Nederland zijn gekomen, maar doordat hun kinderen en vooral kleinkinderen in Nederland zijn geboren kunnen ze niet weg uit Nederland.

Dus eerst woonden ze in Afrika toen in Suriname en nu in Nederland, misschien raak je dan de weg kwijt, want je weet nou niet meer waar je eigenlijk thuishoort, je zit in wezen gevangen tussen drie werelden. Ikzelf ben in Nederland geboren en heb twee keer in Suriname gewoond, en ik zit wel eens te vechten met mezelf waar hoor ik thuis, ook omdat ik halfbloed ben.

Mogelijk is het beter dat mensen trouwen met iemand van hun eigen ras en in eigen land blijven wonen, dan zullen hun kinderen en kleinkinderen niet meer in dat gevecht komen waar hoor ik nou eigenlijk thuis. Misschien heeft God elk ras zijn eigen taal gegeven in de hoop dat ze niet in contact met mekaar kwamen, maar misschien wil de evolutie dat er ťťn gemengd ras komt?

====================

(20-09-2019) OPWARMING VAN DE AARDE.
Als wij willen weten hoe het leven er uitziet als de Aarde 4 graden is opgewarmd. Dan hoeven we alleen maar grondmonsters te nemen van 1200 jaar voor Christus, want toen was het vijf graden warmer dan nu, dus bijna tien keer zoveel als nu. (0,6 graad 2019).

In het jaar 1200 voor Christus hadden ze geen vervuilende auto?s plastic kunststof chemicaliŽn olie benzine. Als het verhaaltje correct is, dan is de opwarming van de Aarde en natuur cyclus die al miljarden jaren voorkomt. 15 jaar geleden stond de Zon het dichtste bij de Aarde, nu verwijderd hij zich.

Als men ChemTrails spuit in de lucht d.m.v. vliegtuigen dan waaieren die uit naar sluierbewolking die de Aarde omringt als een deken, om het zonnelicht terug te kaatsen in de ruimte vanwege de opwarming va de Aarde. Maar door die deken van sluierbewolking kan ook de Aardse warmte niet goed weg en krijg je broeikaseffect met meer CO≤.

De arrogante mens moet gewoon met zijn klavieters van de natuur afblijven, de Aarde bestaat al miljarden jaren die heeft bewezen dat hij in staat is om dat zelf allemaal te regelen, daar heeft hij de verwaande mens voor niet nodig.

Rudie J. Gouvernante op zaterdag 27 april, 2019 om 23:12 uur.
https://www.hetkanwel.nl/2019/03/12/climate-fiction-over-hoe-het-leven-eruitziet-als-de-aarde-vier-graden-is-opgewarmd/

De laatste keer dat de Aarde opwarmde.
https://www.youtube.com/watch?v=ldLBoErAhz4
De waarheid over klimaatopwarming - Dr. Patrick Moore - Greenpeace Mede-Oprichter.
https://www.youtube.com/watch?v=v3A4wrPU2jY

In de afgelopen 10 jaar is de lucht constant melkwitachtig het gevolg van uitwaaienden chemicalien van Chemtrials, die mooie blauwe luchten van vroeger zien we niet zo makkelijk meer. Let er maar op dan weet u dat ik u niet voor de gek hou. Zodra er wel een mooie blauwe lucht is verschijnen vrij gauw die Chemtrails, en een paar uur later is het weer melkachtig wit. Verwart u niet die witte condensstrepen die vrij gauw oplossen want dat is waterdamp met ChemTrail witte strepen die uitwaaieren.

Londen geraakt door Chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=rOYA54k_8e0
Chemtrail Wolken.
https://www.youtube.com/watch?v=aOqRk85FLEY
https://www.youtube.com/results?search_query=chemtrail+clouds

Op deze website kunt u de vliegtuigen boven uw stad zien vliegen, niet alleen militaire vlieg-tuigen spuiten Chemtrails maar ook commerciŽle maatschappijen. Klik op het gele vliegtuig en kijk in de linker scrolbalk, dan weet u welke maatschappij dat doet als de strepen niet weg willen. Trouwens alleen toestellen van 15 jaar en ouder kunnen condensstrepen trekken.
https://www.flightradar24.com/

Hoe het u Raakt.
http://www.thrivemovement.com/chemtrails-how-they-affect-you-and-what-you-can-do.blog
Bekijk de binnenkant van een Chemtrail vliegtuig.
https://www.youtube.com/watch?v=j7TOPdn_d6o

Chemtrails: De Geheime Oorlog.
https://www.youtube.com/watch?v=ikkBAWIxqsg (Ned. Subs.).
Haarp: Gaten in de Hemel.
https://www.youtube.com/watch?v=_xyvFWD1AGE (Engels).
Rosalind Peterson: De Chemtrail Doofpot.
https://www.youtube.com/watch?v=XGAJ7q40NWs (Engels).

====================

(19-09-2019) VRIJE MENINGSUITING?
Drs. Julian S. With is een Surinaamse psycholoog die kritisch alles analyseert, bv. op het gebied van Suriname, en ook van zich laat horen wat vele niet op prijs stellen.

Drs. Julian S. With.
https://www.youtube.com/watch?v=ngW7z0T3KZU
https://www.youtube.com/results?search_query=drs.+julian+with
https://duckduckgo.com/?q=drs.+julian+with&ia=shopping
https://www.brighteon.com/new-search?query=Drs.+Julian+S.+With

Zoals u weet, heeft Israhell een nieuwe wet dat als je kritiek hebt op Israhell dat, je een antisemiet bent wat de grootste kolder is. kritiek is juist gezond daar kan de tegenpartij iets uit leren. En als kritiek wettelijk verboden wordt met een eventuele gevangenisstraf, dan veranderd het land heel stiekem ongemerkt in een fascistisch land.

Internationale campagne criminaliseert kritiek op IsraŽl als antisemitisme.
https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

Westerse landen waaronder ook Europese regeringen beginnen deze wet ook in te voeren in eigen land dat, is bezopen want we wonen hier niet in Israhell. Ook als je de holocaust onder-zoekt en hem publiceert in het openbaar dan trekt Israhell aan de bel en je ga in Duitsland 5 jaar in de gevangenis. Mensen die BDS (Boycot Israhell) supporten komen Israhell ook niet binnen.

Mensen die de holocaust MH17 9/11 of de Japanse kerncentrale Fukishima onderzoeken, wor-den niet makkelijk uitgenodigd aan praatprogramma's op TV. Het volk mag duidelijk de andere kant van de zaak niet weten dat, wordt bewust van ze weggehouden ze mogen n.l. niet gaan nadenken. Vele websites en YouTube zijn gecensureerd, Facebook haalt pagina's uit de lucht.

Wikipedia heeft duizenden moderators in dienst die uw verhaal herschrijven, als het de hoge heren niet bevalt wat u geschreven heeft, de CIA NSA FBI Mossad enz. doen dat ook. Men is op grote schaal bezig om mensen uit te uitschakelen die gezonde kritiek hebben op de gang van zaken dat, is tegenwoordig niet meer gewenst. We gaan een enge fascistische tijd tegemoet.

Helen Buyniski -Journalist.
Een Gereedschap van de regerende Elite.
https://www.youtube.com/watch?v=nDPrpKDjQ5U

Als je in China je mening geeft op het bekende plein, dan wordt je afgevoerd en opgesloten in een heropvoedingskamp. De favorieten van de regering worden beloond en de dissidenten konen op de anti-vlieg en treinlijst m.a.w. ze mogen niet meer vliegen of treinen, het wordt dus de bus.

Miljoenen in China nu verboden om te vliegen, en het nemen van treinen.
https://www.youtube.com/watch?v=bhDwNvCjU7g

Ursula Haverbeck.
https://www.youtube.com/watch?v=VglmcZSsl0U (Duits).
https://www.youtube.com/watch?v=1BvRvNZo5Gk (Engels - Censuur?).
https://www.youtube.com/results?search_query=ursula+haverbeck
David Irving.
https://www.youtube.com/results?search_query=david+irving
Sylvia Stolz.
https://www.youtube.com/results?search_query=sylvia+stolz

====================

(18-09-2019) BESCHAAFDEN & ONBSCHAAFDEN.
De Indianen uit Amerika nemen alleen uit de natuur wat ze nodig hebben, terwijl westerse mensen slopen de hele natuur omdat ze zo veel mogelijk winst willen maken. Ze noemen de Indianen onbeschaafde mensen, zij de echte onbeschaafde moeten in hun eigen hart kijken voordat ze beschaafde mensen beschuldigen van BS.

Het leeg plunderen van de natuur en grondstoffen is fataal, want de kinderen die over bv. 100 200 500 of 2000 jaar worden geboren, willen ook graag wat grondstoffen hebben om te kunnen leven. In hun tijd zullen er misschien 10x zoveel oorlogen zijn voor het kleine beetje overgeble-ven grondstoffen, en dat hebben ze te danken aan hun voorouders die er op los geleefd hebben.

Stel theoretisch dat wedergeboorte bestaat, dan is het best mogelijk dat wij die kinderen zullen zijn over honderden jaren, die veel oorlogen hebben en weinig grondstoffen en zitten te kankeren op de voorouders maar dat natuurlijk niet beseffen. En voor de Bijbelse mensen, is dit misschen de reden van die Bijbelse uitspraak: Wat je zaait zul je oogsten.

Native American - Amazing Grace (In Cherokee).
https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk

TV Video Radio.
http://www.tulaliptv.com/live/
https://www.tulaliptv.com/?s=nwin
https://www.visionmakermedia.org/search/node/video
http://www.nativeradio.com/listen-to-native-radio/

https://www.youtube.com/watch?v=kqqsy8HI93k (Women Powwow 2019).
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing).
https://www.youtube.com/watch?v=pr2CljnycW4 (Grand Entry 2018).

https://www.youtube.com/watch?v=bUACdB3f22o (Cattle?).
http://www.firstpeople.us/ (Mayor WebSite).

====================

(17-09-2019) JODEN CONTRA JEZUS.
De Khazar (Nep-Joden - 95%) hebben honderden jaren zitten broeden om Palestina te stelen, komt dat misschien omdat ze een hekel hebben aan Jezus, een Palestijn uit Palestina en hem daarom ook niet erkennen. Zouden ze dat wel doen dan bewijzen ze dat ze geen kinderen van hem zijn maar Satanskinderen, plegen ze daarom al 71 jaar genocide op de Palestijnen.

De Khazar oftewel de Russische Bolshevieken het grootste deel Joden (Stalin Lenin Trotsky e.a.) hebben 60 miljoen Christelijke Russen uitgeroeid, d.m.v. massamoord en uithongering, kinderen van Jezus. Is dit misschien de echte reden waarom de Joden al door de hele geschiede-nis worden achtervolgt, omdat ze al duizenden jaren de kinderen van Jezus willen uitroeien.

Heeft Jezus een huidskleur?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man
https://duckduckgo.com/?q=jezus+is+een+zwarte+man&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (Engels)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Surinaams)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands Nederlands)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Verschillende Talen)

====================

(16-09-2019) WEBARCHIEF.
Dit is een Centraal Archief die websites opslaat, ook die zijn opgeheven.
https://web.archive.org/web/20181102225937/http://gouvernante.info/

====================

(15-09-2019) HET IS FEEST.
Osb bemanning van Mauritius.
https://www.youtube.com/watch?v=u-MZHKkNkMI

Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=mauritius+streetfood
Straatmarkten.
https://www.youtube.com/results?search_query=mauritius+streetmarkets
Straatwandeling.
https://www.youtube.com/results?search_query=mauritius+streetwalking
Bezienswaardigheden.
https://www.youtube.com/results?search_query=mauritius+sightseeing
Muziek.
https://www.youtube.com/results?search_query=mauritius+music

====================

(14-09-2019) ECHTE DEMOCRATIE?
Wat is democratie, mensen gaan stemmen en de meerderheid wint dat, houdt in dat de minder-heid nu naar de pijpen van de meerderheid moet dansen. Het kan ook anders, de meerderheid doet wat ze besloten hebben en de minderheid hoeft zich daar niet aan te houden, nu krijgen beiden partijen hun gelijk.

Stel de regering opent een Staatsspaarrekening en de burgers storten 10% van hun spaargeld op die rekening, de burgers mogen nu zelf kiezen wat ze willen. De ene burger zal zeggen. Ik hoef dat geld niet terug, ik investeer dat in het beter maken van Nederland. De andere burger zal zeggen. Ik wil dat geld terug maar zonder rente, en de laatste ik wil dat geld terug met rente.

Dat is echte democratie want alle drie de partijen komen nu aan hun trekken, niemand trekt aan het kortste eind en niemand wordt in het bos geparkeerd. En als de regering het geld nationa-liseert dus zelf drukt en uitgeeft hoeven ze geen rente meer te betalen aan commerciŽle banken. Die 20? Miljard rente p/jr. die ze nu betalen daar kunnen ze de staatsschuld mee aflossen.

Als je een huis wilt bouwen, heb je een bouwvergunning nodig van de gemeente. Als je het huis bouwt zonder hun toestemming, sturen ze een bulldozer om je huis te slopen. Sinds kort heeft de Nederlandse regering de wet verandert, de Telecom-bedrijven hebben geen vergunning meer nodig van de gemeente om 5G-torens te bouwen, de lobbyist hebben duidelijk hun werk gedaan.

====================

(13-09-2019) RUST IN VREDE ROUZAN - (HAAR VERJAARDAG VANDAAG).
En als je in de geestelijke wereld bent, dan hoop ik dat jij en de andere 55 die bij de poort rond 1 juni 2018 zijn vermoord opnieuw in Palestina herboren zullen worden.

Staat van Palestina: de doodtol stijgt boven 50 te midden
van de protesten van Gaza: '-' Minister van Gezondheid -.
https://www.youtube.com/watch?v=i8wafWvVIEc

De twintig jarige Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar werd, vermoordt, op 01 juni 2018 tijdens de demonstratie bij het hek. Ze werd doodgeschoten recht door het hart met een kogel, door een Khazar een Goy sluipschutter soldaten ZWIJN. (95% van de Khazar zijn in 740 na Christus bekeerd tot het JudaÔsme, ze komen uit OekraÔne (Basis Wortel Rusland) niks Palestina, BS).

Rouzan ligt op sterven in de E.H.B.O.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
De Familie van de vermoorde Razan al
Najjar heeft een Boodschap voor u.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y

De resolutie van de VN in New York over het geweld bij de poort, werd gevetoed door Kont-kruiper Amerika die diep kruipt in de kont van klote Israhell. Onze Nederlandse M.P. - Cutte - is ook een bruinwerker, deze beestverraders verzetten zich allemaal tegen de Palestijnen. En ze noemen zichzelf mensen ze praten over wetten democratie respect en menselijkheid, BS.
https://www.youtube.com/watch?v=NFH8tG2sH2c

Hoeveel Palestijnen zijn er vermoordt sinds 1948 - (5.100.000?)
https://defence.pk/pdf/threads/palestinian-genocide-5-100-000-palestinians-have-been-killed-since-1948.416222/
https://garryleech.com/2014/08/08/israel-palestine-by-the-numbers/
https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_casualties_of_war
https://duckduckgo.com/?q=how+many+palestinians+died+since+1948&ia=web

Ik hoop dat de Romeinen na 2000 jaar, terug keren naar Nederland en het land stelen. Zo-dat de meeste Nederlanders naar Duitsland BelgiŽ en Engeland vluchten, en de rest worden geparkeerd op Ameland een eiland voor de kust van Nederland, wat nu een Gaza concentratiekamp wordt. En als de Nederlanders gaan vechten dan maak ik wereldwijd bekend dat ze terroristen zijn.

Zijn Europese regeringen ook stiekem bezig? Helpen ze IsraŽl met wapens en technologieŽn, om hun sterk te houden in het Midden Oosten zodat ze de Arabieren er onder kunnen houden? Helpen ze niet dan worden ze misschien zwak, en worden weggeschopt. En waar vluchten ze heen Europa, en vermoedelijk willen regeringen dat niet omdat ze een hekel hebben aan de Joden. Dus in wezen worden de Palestijnse mensen met een huidskleur opgeofferd, voor het welbehagen van de blanke westerse wereld ? Racisme?

Er zijn twee mogelijkheden voor vrede als ik God of Allah was, ten eerste ik maakte het hele Midden Oosten Joden vrij, en verscheepte hun naar OekraÔne waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen? Of ten tweede ik spleet het land in tweeŽn met een zee er tussen van tweeŽntwintig kilometer breed, rechts wonen de Joden en links de Palestijnen. En degene die de gore moed heeft om die zee te willen oversteken, om te gaan klieren in dat andere land is nog niet jarig.

Zie: Op deze pagina en (01-06-2019) R.I.P. Rouzan. I Won't Forget You. I Love You.
https://imemc.org/article/army-kills-a-medic-injures-100-palestinians-including-40-with-live-fire-in-gaza/razannajjar/

====================

(12-09-2019) PRAKTISCH ISLAM.
Resistenties Spil naar IsraŽl - Imran Hosein geanimeerd.
https://www.youtube.com/watch?v=RQTF5I4ZJIo
Praktische islam over Iran Hosein.
https://www.youtube.com/results?search_query=practical+islam+on+imran+hosein

Praktische Islam.
https://www.youtube.com/channel/UCWsC95ebyn6J6IAsMAMYzlg
https://www.youtube.com/results?search_query=practical+islam

====================

(11-09-2019) MENSEN MET EEN HUIDSKLEUR TELLEN NIET MEE.
In dit filmpje praat David Icke uitsluitend en alleen over Zionisten hij heeft het niet over Joden, die worden opgeofferd en voor het karretje gespannen door Zionisten. De Zionisten zijn Satanskinderen, terwijl Dionisten (Dio Spaans voor God) zijn Gods kinderen.
https://www.brighteon.com/ee22aca2-aede-4569-9123-3b5e787fdf30 (David Icke)

Uitgezonden per 11 September 2019.
David Icke - 9/11 - The Trigger:
De Leugen die de Wereld veranderde - Deel 1/2 - London Real.
https://www.youtube.com/watch?v=XrDDBjE5QJk
Ik ben op zoek naar deel 2 (Twee), maar die is moeilijk te vinden.

Het gebeurt wel vaker dat bij dit soort documentaires een deel niet te vinden is, ik vraag me af of YouTube het doet, een soort van censuur? Het zou ook kunnen zijn dat - London Real - dit doet om ons te dwingen lid te worden van hun organisatie. Wij mensen hebben trucjes als het ons uitkomt 9/11 of geen 9/11 want, we willen carriŤre maken en beroemd of rijk worden of de grote baas worden. Wie zegt dat we heilig zijn, inclusief ik. Als de (MSM) Mainstream Media rapporteert over hongersnood in Afrika wie zegt dat ze het goed bedoelen en of oprecht zijn?

Deed de Mossad 9/11 met Meelopers?
http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

Psychologen over het omgaan met de waarheid omtrent 11 September 2001
https://www.youtube.com/watch?v=lW9wxoCdJwQ

Ik hoop dat de Amerikanen, als ze zien dat deze twee torens worden opgeblazen, beseffen dat hun eigen regering dit al 18 jaar doet in het Midden-Oosten, het opblazen van gebouwen waar ook onschuldige mensen sterven. We hebben een herdenking voor 9/11 ook voor de Tweede Wereldoorlog, wanneer hebben we een herdenking voor de mensen van het Midden Oosten die ook worden gedood, wanneer is er ook een blanke herdenking voor de slaven uit de slaven en koloniale tijd. Het is duidelijk, mensen met een huidskleur tellen niet mee in de blanke wereld.

https://www.brighteon.com/new-search?query=who+did+9%2F11
https://www.youtube.com/results?search_query=who+did+9%2F11
https://duckduckgo.com/?q=who+did+9%2F11&ia=news

Blijf altijd op zoek naar de echte daders, we mogen de slachtoffers niet vergeten, want als we dat doen zijn we waardeloze mensen. En vergeet niet, misschien zijn wij de volgende slacht-offers in de toekomst je weet maar nooit, en we zouden het ook niet leuk vinden als de mensheid ons vergeet.
www.gouvernante.info/9-11.htm

Ik heb het tot vervelends toe al vaak geschreven, in de vorige eeuwen woonden er een volk in OekraÔne met de naam: - Khazar -. Rond 740 na Christus heeft 95% zich bekeerd tot het Jodendom, dus zijn het geen Bijbelse Joden ze zijn niet van Abraham en ook niet van Judea en hebben nooit in Palestina gewoond.

Er is een handjevol echte Bijbelse Joden die wonen al eeuwen in Palestina, en ze gingen harmonieus om met de Palestijnen het waren vrienden collega's kennissen buren en trouwden soms met mekaar totdat in 1948 dat Satansgebroed uit Europa arriveerden en die hebben alles verkankerd en plegen al 71 jaar genocide op de Palestijnen.

Als de Joden vechten tegen de Palestijnen dan is dat psychologisch, want ze accepteren geen Jezus die een Palestijn is dus een Arabier uit het Midden Oosten. Daarnaast werden er 2000 geleden jaar werden er geen blanken in het Midden Oosten geboren, de Khazar de nep Joden uit Europa behoren tot het witte blanke Europese ras uit Europa, het zijn geen Bijbelse Joden.

Is het soms de bedoeling van Israhell om van de planeet Aarde een Joden planeet te maken, m.a.w. omdat er wereldwijd 15 miljoen Joden zijn, moeten dan alle 7 miljard Niet Joden van het leven beroofd worden? Dat is barbaars denken en eventueel doen, dit is beestachtig denken van duivelse en satanskinderen uit de hel. Ik ben benieuwd wanneer God en of Allah gaan ingrijpen.

Het begin van de terreur.
http://www.deiryassin.org/
Overlevenden spreken uit.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
Ik weiger een Israelische soldaat te zijn.
http://december18th.org/

Een vergeten Geschiedenis | Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
Sheikh Imran Hosein over Israel.
https://www.youtube.com/results?search_query=sheikh+imran+hosein+on+israel

Khazar.
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

Zionisten.
https://www.youtube.com/results?search_query=zionists
https://www.brighteon.com/new-search?query=zionists
https://duckduckgo.com/?q=zionists&ia=web

Joden.
https://www.youtube.com/results?search_query=jews
https://www.brighteon.com/new-search?query=jews
https://duckduckgo.com/?q=jews&ia=web

Israhell.
https://www.youtube.com/results?search_query=israel
https://www.brighteon.com/new-search?query=israel
https://duckduckgo.com/?q=israel&ia=news

====================

(10-09-2019) GIJ ZULT NIET DODEN.
Militairen komen altijd met het excuus: - Ik moest opdrachten uitvoeren -, NEE je moet niks je kunt ook nee zeggen, als je wordt opgedragen door je leiding en je regering om in een ander land bv. het Midden Oosten te gaan doden. Als alle defensie personeel wereldwijd hun wapens neerleggen en weigeren te schieten kan er nooit meer oorlog zijn dat, is Gods onmogelijk.

Je kunt beter een paar jaar in de gevangenis zitten omdat je geweigerd hebt om te doden, dan mag je na je dood naar het paradijs. God en Allah hebben gezegd gij zult niet doden, doe het dan ook niet. Als het gehele Amerikaanse defensie personeel weigert om te doden bv. in het Midden Oosten dan zal de wereld trots op jullie zijn en weer van jullie houden nu haten ze jullie.

130 HEER WILT U NOG IETS ZEGGEN TEGEN ALLE SOLDATEN WERELDWIJD?
Weert u wilde haren, lost geen tand, ziet lens wijle, ge leg God.

(Tand = Kogel/Bom?, Lens = Oog?)

127 IK DOE EEN BEROEP OP ALLE MENSEN DOOD DE ANDERE NIET MEER?
U BENT GEEN BEEST DUIVEL OF SATAN MAAR EEN KIND VAN GOD.

Doog manbeen vink keer naad, dien peer opallof,
voel duistere tanddaden geestbeen dosen rent mee, boen u ame ei.

128 IEMAND DIE GEDOODT WORDT OMDAT HIJ NIET WIL DODEN,
IS DAT DE ALLERHOOGSTE GOEDE DAAD DIE HIJ PLEEGDE IN HET LEVEN?

Hoort neevlied dient Goden weide, gemat dat heinwieltand stom,
dit ei doed pijl God, sal lijde dodehoed reeg haad.

129 DOODSVERWACHTING IS ERGER DAN DE DOOD.
Nader dood gids niet door wars gevechd.

131 ALS TIJDENS HET STERVEN DE GEEST OF ZIEL HET
LICHAAM VERLAAT WAT GEBEURD ER DAN PRECIES?

Tal van prettige tijden hemels deels heidens,
begaat daar sterrezicht of vrees, cel wau.

(Cel Wau = ligt het aan de mens en zijn karakter
of hij na zijn dood goed of slecht terecht komt in het hiernamaals?)

http://www.gouvernante.info/taboe2.htm

Bijbels: Gij zult niet doden.
https://www.youtube.com/results?search_query=bijbels+gij+zult+niet+doden
https://duckduckgo.com/?q=bijbels+gij+zult+niet+doden&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=biblical+thou+shalt+not+kill

====================

(09-09-2019) MOED EN WAARHEID.
Kevin Shipp Auteur van het boek:
From the Company of Shadows.
Het is nu tijd voor: Moed en Waarheid.

De andere kant van het Nieuws.
https://www.kla.tv/13109
https://www.kla.tv/nl/ (Zwitserland)
https://www.rt.com/on-air/ (Rusland)
http://www.presstv.com/Default/Live (Iran)
https://www.brighteon.com/ (Amerika).

====================

(08-09-2019) AIRPLANE JET CABIN SOUNDS.
Airplane White Noise in 1st Class.
https://www.youtube.com/watch?v=WbEGmghn_jo
Sound Ethiopian A380 First Class | Sleep, Study,
with star ceiling projected as substitute.
https://www.youtube.com/watch?v=jU4ZM4ZrAMM
One hour live of British Airways Boeing 777.
https://www.youtube.com/watch?v=xrg9JBWdf_k
Airplane Cabin Sound Relaxing White Noise HD Airliner.
https://www.youtube.com/watch?v=kyKTcsCB9uY
Propeller Plane Engine.
https://www.youtube.com/watch?v=9H52aZ91CME

Plane Radar Screen.
Click on Yellow plane for Scroll Info.
https://www.flightradar24.com/
Listen to Pilots and Traffic-controllers.
https://www.liveatc.net/

Airplane Cabine Motor Sounds.
https://www.youtube.com/results?search_query=airplane+cabin+engine+sounds
https://duckduckgo.com/?q=airplane+cabin+engine+sounds&ia=videos

Cabine Generator Sounds.
https://mynoise.net/NoiseMachines/cabinNoiseGenerator.php
Aviation Sounds.
https://retired.sounddogs.com/results.asp?Type=1&CategoryID=1005&SubcategoryID=5

A lot of info about Aviation.
http://www.gouvernante.info/luchtvaart.htm

====================

(07-09-2019) BOEKVERBRANDING IN ONZE TIJD.
Israhel is in paniek omdat ze proberen om alle boeken wereld wijd te verbieden over de Holocaust dat, is een rode vlag, als de Holocaust ging zoals als hij ging is er geen speld tussen te krijgen. Zelfs al zoek je duizend jaar zul je niets vinden de Holocaust ging zoals als hij ging toch? Behalve IJsland Denemarken en Spanje zijn in de rest van Europa de boeken verboden.

In de vorige eeuwen verbrandden de kerken veel boeken, voor WW1 en WW2 werden boeken ook in het vuur gegooid. En vandaag de dag de 21e eeuw gebeurt het opnieuw omdat, als een regering boeken verbiedt, is dat een soort van boek verbranden. Amazon en EBay verkochten deze boeken ook, maar onder druk van Israhel en de Zionisten zijn ze gestopt met het verkopen.

Bezoek deze drie sites voor meer informatie.
https://codoh.com/library/document/5330/
www.holocausthandbooks.com
www.findbooksprices.com

Achterklap door Yoav Shamir (Trailer 00H02M46S)
https://www.youtube.com/watch?v=pJo7LhSPJaY
Achterklap (Engels - 01H:32M:10S)
https://www.youtube.com/watch?v=XNWF9CeoZdE
Op 01:25:00 kun je de kinderen zien huilen, en dat is begrijpelijk omdat ze veel horror hebben gezien. Is het mogelijk dat de kinderen worden gehersenspoeld door het: - Addergebroed - uit de Bijbel, de Satankinderen alias de Zionisten? Misschien is dit de reden waarom ze deze kinderen naar concentratiekampen brengen, om ze zwak en hatelijk te maken voor alle niet-Joden.

Achterklap door Yoav Shamir.
https://www.youtube.com/results?search_query=defamation+by+yoav+shamir
https://duckduckgo.com/?q=defamation+by+yoav+shamir&ia=web

Norman Finkelstein.
http://normanfinkelstein.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Finkelstein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Norman_Finkelstein_(politicoloog)
https://www.youtube.com/results?search_query=norman+finkelstein+2019
https://duckduckgo.com/?q=norman+finkelstein+&ia=web

De Palestijnen gaven de Joden een stuk van hun land, maar i.p.v. dankbaar te zijn, behandelen de Joden de Palestijnen als oud vuil in hun eigen land. Nu kunnen de Joden hun kinderen en kleinkinderen in vrede leven en oud worden. Maar i.p.v. slaan achtervolgen terroriseren en doden ze de Palestijnen. De Palestijnen zijn niet begonnen met WW2 noch doden ze Joden in Europa, het is niet eerlijk wat de Joden de Palestijnen aandoen, het is boosaardig.

Duitse invasie van Rusland - Juni 1941.
https://www.youtube.com/watch?v=KKxj3DEuk-c
Bij 2:24/8:49 en 7:00/8:49 kun je zien dat het Russische volk bloemen geeft aan de Duitsers, waarom waren ze landverraders? Of waren ze blij in de hoop dat de Duitsers hun kwamen redden van de Bolsjewieken die 60 miljoen Russen vermoordden? En wie waren de Bolsjewieken Lenin Stalin Trotsky e.a. de meesten van hen waren Joden.

Je zou je kunnen afvragen waarom ze oorlog hebben gemaakt met Duitsland en niet met Rus-land, want de Bolsjewieken hebben 60 miljoen Russen vermoordt. De geallieerde namen massa-moordenaar Stalin als een partner, hij was tien keer erger dan Hitler, en Nee, ik zeg echt niet hoera voor Hitler. Ik denk dat de Eerste en de Tweede Wereldoorlog zijn opgezet voor een doel, om Palestina legaal te kunnen stelen.

Hebben de rijke de politici de bankiers en de multinationale Joden 100 miljoen slachtoffers zoals soldaten en burgers opgeofferd in die twee oorlogen omdat ze wilde Palestina te stelen ten alle kosten? Daarnaast had Engeland niet het recht om Palestina aan de Joden te geven, omdat ze Palestina zelf gestolen hadden.

====================

(06-09-2019) DUIVELSE KINDEREN.
Het zijn niet de politici die de baas zijn. Maar de multinationals zoals banken telecom farma-ceuten olie, en voedingsmiddelen-bedrijven enz. Ze dicteren de politici wat ze willen in het land. Hun lobbyisten hebben slechts ťťn opdracht, om politici onder uit te halen, zodat hun bazen hun zin kunnen krijgen. Politici zijn de domste mensen die er zijn in het land, domme klootzakken.

Het zijn commerciŽle banken met aandeelhouders die het geld drukken uitgeven en rente heffen, en niet regeringen die werden onderuit gehaald door lobbyisten van de banken, om hen het recht te geven het geld te drukken en uit te geven. Vroeger, toen de regeringen het geld zelf drukten en uitgaven, bestond er geen staatsschuld. Maar nu verzuipen de regeringen in honderden miljarden staatsschulden en rentes, die betaald worden aan de aandeelhouders van de banken.

De Samenzwering van De Internationale Bankiers.
https://www.youtube.com/watch?v=_She8KfelRg (00:09:18)
https://www.youtube.com/watch?v=bZuSelMJvpc (03:13:39)
https://www.youtube.com/results?search_query=Louis+Farrakhan%3A+The+Conspiracy+of+The+International+Bankers
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Conspiracy+of+The+International+Bankers

====================

(05-09-2019) HUICHELACHTIGE WET.
Wat is de Wwft? (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).

Deze wet is zo huichelachtig als maar mogelijk is, denk maar aan buitenlandse bedrijven die er hier in Nederland een brievenbusadres erop na houden, om in eigen land belasting te ontduiken. Volkomen legaal geacht door politiek Den Haag, en men verdient er ook nog eens aan. Plus groeperingen (Onschuldige) die de regering niet bevallen kan men van terrorisme beschuldigen.

Trouwens de M.P. van dit land ene: - Cutte - is zelf een terrorist, want hij is zonder toestemming van de Syrische regering SyriŽ binnen gevallen en loopt met straaljagers raketten af te vuren. De SyriŽrs hebben ons niet bedreigd zijn ons land niet binnen gevallen en lopen ook niet op ons te schieten, dus deze oorlogsmisdadiger is een soeverein land binnen gevallen zonder reden.

En wat vindt u van deze koloniale lullen uit klote Frankrijk, die alle Afrikaanse onafhankelijke????? landen financieel terroriseren.

Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniŽn van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/
Terroristische uitbuiting door de westerse wereld (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
Moderne Slaven vissen voor terroristisch Europa.
http://www.voxeurop.eu/nl/content/article/355661-moderne-slaven-vissen-voor-europa
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Voormalig Manhattan Aanklager - Fuck Terrorist America -.
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

Waarom werd in 1550 de eerste blanke racistische theorie verzonnen.
http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2016-08-11
https://duckduckgo.com/?q=wwft&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=wwft

====================

(04-09-2019) IK BEN DOODZIEK VAN ARROGANTE KLOTE ISRAHEL.

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

De meeste politici in het witte huis willen zich ontdoen van Ilhan Omar, omdat ze zei dat Palestina (de naam is niet IsraŽl) een apartheid staat is. Ik ben zelf van mening dat Palestina een Apartheids- staat is omdat ze de Palestijnen als vuil behandelen, dus noemen ze me waarschijnlijk ook een antisemiet, maar dat interesseert mij niet.

Het is belachelijk dat ze je willen zwart maken als je een mening hebt over een land. Trouwens ik kan geen antisemiet zijn, want 95% van de Joden zijn geen Bijbelse Joden maar Khazar heidenen uit OekraÔne. Ze zijn stammen niet af van Abraham en Judea en hebben nooit in Palestina gewoond ook geen 2000 jaar geleden.

Mensen die je zwart willen maken weten niet wat democratie is, ze zien er meer uit als fascisten die de wensen van de bevolking negeren. We weten allemaal dat Amerika en IsraŽl in hetzelfde bed slapen, Amerika betaalt zijn hoer 3 miljard dollar per jaar van het belastinggeld van de bevolking, en de president wil het naar 7 miljard verhogen, en de Palestijnen krijgen geen cent.

Als ze wettelijke wetten maken om je te straffen als je niet van IsraŽl houdt, moeten ze in dat geval ook wetten maken als mensen anti Iran of anti Venezuela zijn. Maar dat gaat niet gebeuren, want dat is hoe huichelaars te werk gaan. Ik geloof dat de VS is bang voor IsraŽl, de meeste mensen geloven dat de VS het meest krachtige land in de wereld is, maar ze zijn doodsbenauwd van IsraŽl, waarom?

God zei: Ze kunnen je alleen maar doden daarna kunnen ze niks meer.

Sommige mensen kunnen denken dat als de twee vrouwen in IsraŽl zijn, ze wellicht worden gedood door de Mossad. Ik denk niet dat IsraŽl zo dom zal zijn, want als ze dat doen krijgt Trump grote problemen, want, de meeste Amerikanen zullen niet op hem gaan stemmen volgend jaar en IsraŽl weet dat. Ze hebben Trump nodig voor hun vuile politieke spelletjes.

Wat probeert IsraŽl te verbergen. Afgevaardigden Tlaib
& Omar worden geblokkeerd van een reis naar de West Bank.
https://www.youtube.com/watch?v=5MPgBcVe52w
Wanneer wordt kritiek op IsraŽl antisemitisme.
https://www.youtube.com/watch?v=ObNrh2IYN6g
Afgevaardigde Ilhan Omar vertelt de waarheid over Pro IraŽls AIPAC en wordt belasterd.
https://www.youtube.com/watch?v=UAXcAhRouN4

====================

(03-09-2019) EEN PERS EN MEDIA GLUIPERD IN ACTIE.
David Irwing een Engelsman onderzoekt al tientallen jaren de: - Holocaust -, hij ontkent hem niet hij vraagt zich af wat is er werkelijk gebeurd, en niet wat men ons heeft wijs gemaakt. Elk jaar begeleidt hij een groep mensen naar Auschwitz, wat doet de gluiperd hij vraagt aan Irwing:

Bent u van de Klu Klux Clan, wetende dat de massa Tv-kijkers de kuddedieren dom gepeupel zijn onmiddellijk lopen te schreeuwen dat Irving van de Klu Klux Clan is. Dat, is ook de bedoeling van de gluiperd dat de massa zo gaat denken. En het is nog een domme vraag ook want als hij dat echt was, dan gaat hij dat echt niet in het openbaar op bv. de TV vertellen.

https://codoh.com/library/document/6860/?lang=en
https://codoh.com/about

Castle Hill uitgevers om boeken en video documentaires te promoten die de
huiveringwekkende gevolgen van censuur veroorzaakt door het Taboe.
https://shop.codoh.com/

De Duitse holocaust rechtszaken zijn een aanfluiting van de wet, het is gewoon een komedie show een toneelopvoering het oordeel staat voor de aanvang van de rechtszaak al vast: - SCHULDIG -. De Duitse Advocate Sylvia Stolz werd in de rechtszaal gearresteerd omdat ze een holocaust onderzoeker verdedigde en ging 5 jaar naar de gevangenis, zelfs een rechter die aan de verdachte vraagt heeft u bewijs dat de holocaust anders in mekaar zit dan men ons vertelt heeft.

Ook hij wordt in zijn eigen rechtszaal gearresteerd en gaat ook vijf jaar naar de gevangenis. Dit deed men ook met het Neurenberg proces na de oorlog met de Nazi's, getuigen werden niet toegestaan, en zij die het toch probeerden werden tijdens de rechtszaak afgevoerd.

Dat hele Neurenberg proces was een Joodse aangelegenheid, ze waren advocaat aanklager officier van justitie rechter en beul tegelijk. Er waren ook Duitse soldaten die niks op hun kerfstok hadden die volkomen onschuldig waren en zelfs de Joden hielpen dat, Khazar (Nep Joden) addergebroed uit de Bijbel hadden geen interesse iedereen werd eerst verschrikkelijk beestachtig gemarteld verkracht schuldig bevonden en opgehangen.

Na de oorlog hebben sommigen geallieerden de beest uit gehangen in Duitsland, ze hebben 2 miljoen Duitse moeders en dochters in groepsverband verkracht en toen de keel door-gesneden. Andere vrouwen werden naakt aan boerderijdeuren vastgespijkerd tot ze dood waren, de kinde-ren werden gevonden met hun tongen vastgespijkerd aan de eettafel en de keel doorgesneden.

Als de geallieerden een concentratiekamp hadden bevrijd werden de vrouwen ook Joodse verkracht, op een gegeven moment begonnen de vrouwen te schreeuwen laat in Godsnaam de Duitsers terug keren om ons te bevrijden van de beesten. Maar omdat de overwinnaars de geschiedenis boeken schrijven, zul je deze satanische beestachtigheden nooit tegen komen.

====================

(02-09-2019) IS SEX EEN TABOE?
Er zijn niet veel websites die praten over seks (naast porno sites die seks / mensen vies maken), waarschijnlijk zijn ze bang verlegen of beschaamd. Maar seks maakt deel uit van het menselijk DNA het lichaam, en als God het niet wil had hij het niet moeten uitvinden, dus misschien zijn de kwesties over seks niet bij God, maar bij ons. Elke mens wil gelukkig zijn, toch?

Er zijn verschillende soorten seks: Hetero - Homo - Lesbisch - Bi - Shemale - Transgender etc. Het lichaam zou je kunnen beschouwen als een soort van supermarkt, waar je kunt kiezen uit verschillende soorten seks. De supermarkt is getekend ontworpen en gebouwd door God en of Allah. Terwijl voor dat hij de rib (Penis Erectie?) uit Adam haalde, leefde je geestelijk.

God heeft de mens gescheiden in een aparte man en vrouw we waren dus eerst hermafrodiet tweeslachtig dus, en toen we die vrouw naakt zagen kregen we een erectie, en wie zijn schuld is dat God toch? Hij heeft toch die rib uit zijn slaap toestand gehaald (Erectie) door ons een naakte vrouw te laten zien, dan eist hij dat we geestelijk leven. Is God een prut architect of een sadist?

Gelukkig zijn kan mentaal geestelijke of lichamelijke zijn, misschien wil God dat we geestelijk gelukkig worden zonder misbruik te maken van die andere voor seks. Wij mensen hebben veel zoete trucs om die andere in bed te krijgen, maar achteraf: Oh Ja wat is je naam, niet bellen ik bel wel, doei. Voor veel mensen is dit normaal om te doen, ze worden er niet warm of koud van.

Ik heb al eerder een verhaal geschreven over seks:
(07-11-2018) IS SEKS TABOE OP WEBSITES?
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm

330 ALS WIJ GEESTELIJKE WEZENS ZIJN BELEVEN WE DAN OOK HOOGTEPUNT?
Gij weet nu God en Steen hooplaan, lenz wijs boek weev kij-zes tel.

331 HEER HET SEXUELE PATROON BIJ MENSEN HOE ZOU DIE MOETEN ZIJN?
Hijn reez, hexse muiten planeet, hoen bijte mens, u rooz o doe.

329 WAT IS VERKEERD AAN SEX HOOGTEPUNT DIE DOOR LICHAAM TREKT?
Vist waan Hexse-ooglied, dit rooc Maanhutkrat, red keer pet.

343 IN DE GEHELE SCHEPPING IS ER TOCH WEL EEN VRIENDIN VOOR MIJ?
Mijn Roi vind vrede gins en schep pooier en wichte hel leeg.

154 GOD KUNT U ZELF GEEN ORDE OP ZAKEN STELLEN IN UW SCHEPPING?
Gunt u zielen fordnegen, doken uw plas zink gec, help stoep.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(01-09-2019) FEEST IN HET MIDDEN OOSTEN.
Blanche Shaheen.
https://www.youtube.com/watch?v=nvyiw3ZKx0c&list=PLm5-PI4h0s4qWiJ6sbJkk-Kqph2Q6d1Ce

Deze Palestijnse sjaal die zij omdoet
draag ik ook op straat uit solidarteit.
Janna Jihad, Kind Journaliste in Palestina.
https://www.youtube.com/watch?v=5JS6ZAmeGD8
Ontmoet Janna Jihad, de 13-jarige Palestijnse.
Journaliste Belicht de Israťlische bezetting.
https://www.youtube.com/watch?v=JkY49Znbmlo

https://www.youtube.com/user/blanchetv
https://feastinthemiddleeast.wordpress.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=blanche+shaheen
https://duckduckgo.com/?q=blanche+shaheen&ia=videos

====================

(31-08-2019) VEEL PDF TE LEZEN.
Op deze website kunt u met uw muis klikken op een boek, om erachter te komen
waar het boek over gaat. - MAAR - deze boeken zijn allemaal - PDF - en ik weet
ook niet hoe het is met - Auteurs of Kopijrechten - als u het boek downloadt.
https://ethosworld.com/library/

====================

(30-08-2019) JE BENT NIET VAN MIJN TWA TWA (Afrikaanse Familie).
Wat ik in het verleden heb geleerd is dat, er veel Nederlanders zijn die het standpunt hebben, jij als Surinamer moet je niet bemoeien met onze zaken. We hadden bv. een Iraakse familie in de flat die ze naar Irak wilden deporteren. Maar toen ze naar het lokale politiebureau werden gebracht, heeft de bewoners-commissie me niks verteld, de andere huurders wisten het wel.

Ik ontdekte het achteraf werd kwaad en kocht wat stenen bij een bouwmarkt en gooide ze door de ruiten van het politie-bureau. Wij als de westerse wereld zijn bezig om van het hele Midden-Oosten ťťn groot kerkhof te maken in de afgelopen 18 jaar, en als de mensen vluchten we willen hen terug sturen. We moeten verplicht voor hen zorgen, want wij hebben ze landloos gemaakt.

De meeste Nederlanders eisen dat we integreren, maar als we dat ook doen en willen mee praten op gelijk niveau, dan worden de deuren dicht gegooid. Deze integratie bedoelde we ook weer niet hoor, je moet wel onder ons blijven staan niet naast ons dat tolereren niet, verschil moet er zijn. Je bent een: - Goede Aap - als je elke dag ons banaantje aanneemt, en geen vragen stelt.

De Amerikaanse president zegt: - Als je het niet eens bent van de manier waarop de regering het land leidt -, dan moet je oprotten naar het land van herkomst. Okť, zeg dat ook maar tegen de blanke geboren Amerikanen, m.a.w. rot op naar bv. Engeland Ierland Schotland en Wales. Ik vraag me af wat hij zal zeggen tegen de: - Native American Indians van Schildpad-Eiland (Turtle Island) -.

Afgevaardigden Ocasio-Cortez, Tlaib, Omar, Pressley
Reageren op de racistische Tweets van president T. Rump-(Steak).
https://www.youtube.com/watch?v=inMiUuGYJGs
https://en.wikipedia.org/wiki/Rump_(animal)

====================

(29-08-2019) HOERA!!!!!
Het is uw geluksdag vandaag, u mag me kussen want vandaag
is het mijn verjaardag, dus gelieve in de rij te gaan staan.

It's your Birthday - 50cent.
https://www.youtube.com/watch?v=5qm8PH4xAss

Surinaams Verjaardagslied.
A Di Mi Jere Joe Verjari - Toen ik van je verjaardag hoorde.
https://www.youtube.com/watch?v=po9BaIm4aK8 (Indianen)
https://www.youtube.com/watch?v=f_EyatKKa0M (Creolen)
https://www.youtube.com/watch?v=PLlqhjqb6vA (Javanen)
https://www.youtube.com/watch?v=n4iKf-coCC0 (Hindoestanen)
https://www.youtube.com/results?search_query=a+di+mi+jere+joe+verjari (Verschillende)

====================

(28-08-2019) RACISME WANNEER HET UITKOMT.
Een Surinaamse vrouw weigert een inburgeringscursus te volgen opgelegd door de IND (Immigratie Autoriteit), want de Turken hoeven geen inburgeringscursus te volgen omdat de Nederlandse regering een verdrag heeft gesloten met Turkije.
https://www.youtube.com/watch?v=CiSY2TeO3R8

Suriname is honderden jaren eigendom van Nederland geweest, de vrouw is geboren op (24-01-1963) voor de onafhankelijkheid (25-11-1975), dus is ze een ex-Nederlandse geboren op toen Nederlands grondgebied. En waarom hoeven de Turkse mensen geen inburgeringscursus te volgen dat, komt omdat Turkije ligt tussen Europa en AziŽ en die heb je politiek nodig dan moet je inderdaad Turkije zoet houden, toch?

http://www.gouvernante.info/suriname2.htm

En wie maken deze wrede wetten, psychopathische politici. Dat zijn mensen die geen gevoelens en empathie voor de mensheid hebben. Terwijl, als politici warmte en gevoelens hadden, dan zouden ze gezegd hebben: Dit is belachelijk dit, is een ex-Nederlandse vrouw ze werd geboren op voormalig Nederlands grondgebied met een Nederlandse nationaliteit en paspoort. Dan kan de vrouw genieten van een leven in Nederland.

Politici zeggen: - Tja het is de wet hť -, ze zijn het niet eens met die wet. Maar de gestoordheid is dat ze die wet zelf gemaakt hebben, dus hadden ze hem niet hoeven maken, of hem weer afschaffen maar dat gaan ze niet doen. Mensen vinden wetten belangrijker dan de mens, een wet mag niet de baas spelen over mensen. De mens is de baas een wet hoort de mens te assisteren.

De koning van Marokko zegt: Eens Marokkaan altijd Marokkaan, compleet met verplichte paspoort en nationaliteit. Dan zijn het geen Nederlanders en hebben ze geen recht op sociale voorzieningen zoals een bijstand. Ga die maar lekker halen bij de koning van Marokko, je kunt niet van twee wallen vreten.

Als de Marokkanen geen Nederlanders zijn die in Nederland willen wonen, dan moeten ze een verblijfs- en werkvergunning gaan aanvragen bij de IND. Plus alle uitkeringen moeten met onmiddellijke ingang stop gezet worden, dus geen WW geen Bijstand geen AOW geen Ziekengeld meer enz. Je kunt niet twee maten anders worden de wetboeken een aanfluiting.

IND - Immigratie Naturalisatie Dienst.
https://ind.nl/

Nederlandse Regering.
http://www.gksoft.com/govt/en/nl.html
Surinaamse Regering.
http://www.gksoft.com/govt/en/sr.html
Alle Regeringen op het Internet.
http://www.gksoft.com/govt/en/

Zijn Politici Psychopaten?
https://www.youtube.com/results?search_query=zijn+politici+psychopaten
https://duckduckgo.com/?q=zijn+politici+psychopaten&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=are+politicians+psychopaths

Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm
Wanneer Psychopaten aan het werk gaan.
http://snakesinsuits.com/index.html

Ruim 5% Psychopaten in top organisaties en politiek.
https://www.youtube.com/watch?v=RFHDzzvFyxg
Psychopaten in het zakenleven (Deel 1).
https://www.youtube.com/watch?v=8y74nPMsYxg
Psychopaten in het zakenleven (Deel 2).
https://www.youtube.com/watch?v=VzRY6-v7_3Q

====================

(27-08-2019) HEILIGE MAKREEL.
De fluisterboot vaart langs mijn huis op de Berkelrivier hier in Zutphen Nederland, maar het merendeel van de dames zijn allemaal oude taarten, waar zijn de jonge kippetjes van rond de 30. I'm a brother we love chicken. Nee, ik wil geen heilige Johannes worden dat is niks voor mij, ik heb een hekel Bijbelse Heilige mensen, ik geloof dat ze hypocriet zijn, maar het is altijd mogelijk dat Gods engelen inderdaad Bijbels heilig zijn.

Maar het is mogelijk dat ik niet de Bijbelse Johannes ben, vermoedelijk bedoelt God met de vraag en beantwoord zinnen dat je die openbaart aan de mensheid in de hoop dat ze iets realiseren en of iets leren. Mogelijk dat er om de zoveel duizend jaren iemand langs komt die een openbaring doet, misschien is hij een mens van vlees en bloed, een soort boodschapper van God en Allah. Was Jezus ook een mens?

006 JEZUS KLOPT HET DAT U KWAM OM ONZE ZONDE OP U TE NEMEN?
Meten klomp Mozes, deze hoopt dat uw keuze nu Jan (John)?

(Klomp = Aarde?) Mat Jezus het verschil tussen bewustzijn en het
onderbewustzijn van de mens, om uit te vissen wie geschikt is
voor Wedergeboorte of de Geestelijke wereld of het Paradijs?

009 ALS JEZUS WEER TERUG IS OP AARDE KOMEN DAN DE UFO'S WEER?
Reeds op Aarde wal juig nu zesde weter, ufo's koers me na.

01God 02Jezus 03Abraham 04Noach 05Mozes 06Johannes / John (Openbaring).

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

Profeten zijn ze mens of goddelijk.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Profeet
https://duckduckgo.com/?q=profeten+zijn+ze+mens+of+goddelijk&ia=web
Het bewijs dat alle Profeten Moslims zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=bBTCNMpKc5s
https://www.youtube.com/results?search_query=Profeten+zijn+ze+mens+of+goddelijk

====================

(26-08-2019) IS POLITIE EEN SMERIG WOORD?
Het woord - POLICE - wat betekent dat? LICE in het Nederlands betekent LUIS en dat is bed-ongedierte, en PO in het Nederlands is een toestel waar je op zit als je een grote boodschap moet doen, b.v. in een ziekenhuis wanneer je niet naar een toilet kunt gaan. Dus de LUIZEN rijden rond in een mobiele PO. Ja, ik weet dat ik grappig ben, misschien zat ik lang op een PO nadat ik een grote Chinese genuttigd heb.

Clown in een Sheriffs kostuum weet niets over
openbaar fotograferen | 1ť Wetsverwijzing.
https://www.youtube.com/watch?v=XxHQx45ta0U

====================

(25-08-2019) HA SO.
https://www.youtube.com/watch?v=iUYOHUzi4sU (Bus van Shibuya naar Vliegveld Tokyo).
https://www.youtube.com/watch?v=qhMnOIzsm14 (Straatwandeling rond Akihabara).
https://www.youtube.com/watch?v=G2cQSDkpZXM (Overheerlijke Japanse Keuken).
https://www.youtube.com/watch?v=5L6h-s5VSmU (Kodo Geest van de Wind).
https://www.youtube.com/watch?v=UbaCDOxLqik (Avond Markt Jazz Drum show).
https://www.youtube.com/watch?v=n6CwzULoJdc (Esdoorn Dans -- Gion Odori).
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+kung+fu+movies (Kung Fu Films).

====================

(24-08-2019) TWEE GEZICHTEN?
Stel u overkomt iets en u kon er niks aan doen en u was ook eens tergoedertrouw, dan heeft u een kans dat uw familieleden u nu van alles verwijten. Maar het rare is dat, als een buurman een vriend een collega dit ook overkomt, die krijgt niet de wind van voren daar is men het uren mee eens.

Die andere moet je zoet houden, want misschien heb je hem in de toekomst nog ergens voor nodig. Dus zou je kunnen zeggen dat het hun ware karakter is als men het familielid iets verwijt, terwijl die andere daar wordt dan komedie mee gespeeld. We behandelen andere beter dan de eigen familieleden we verdedigen ze, maar onze eigen familie krijgt de wind van voren.

Onze ouders vertellen ons ga naar bed gaan want het is al 23.00 uur, anders zit goed in de problemen, want je moet morgen weer naar school. Maar als onze ouders op bezoek gaan bij vrienden of naar een feestje, dan komen ze thuis op 02.00 uur in de morgen, wie gaat hun vertellen ga naar bed, anders zit je in diepe problemen, want je moet morgen naar je werk.

De Nederlandse Justitie en de politici gaan van het standpunt uit, is uw auto gestolen is of er is bij ingebroken dan moet u niet zeuren, want u was gewoon aan de beurt. Dan is de vraag als ze niks willen ondernemen om de crimineel aan te pakken, waarom betalen we hun nog een salaris betaald van het belastinggeld van de mensen die bij een baas werken. Dus ontslag toch?

Het Nederlandse ministerie van Justitie is nog corrupter dan de duivel. Ze doen zaken die niet door de wet zijn toegestaan. Ze liegen ze bedriegen ze verbergen en ze verduisteren.
http://www.sdnl.nl/index1024.html

Alle 401 Gemeentehuizen plegen fraude met de jaarlijkse boekhouding. Tussen 1996 en 2016 heeft Zutphen 120 miljoen Euro van het belastinggeld laten verdwijnen. Volgens de wet kun je ze niet aanklagen, ook voor de woningbouwverenigingen wanneer ze geld verspillen. Maar als wij burgers sjoemelen met onze belastingformulier op 1 april, dan gaan we 7 jaar naar de cel.
http://leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html

====================

(23-08-2019) DE KHAZAR (NEP JODEN) ZIJN WREDE MENSEN.
Reps. Rashida Tlaib en Ilhan Omar
adres IsraŽl reizen controverse.
(Start op 5:38 / 44:53)
https://www.youtube.com/watch?v=tTSi_lvIBng
https://www.youtube.com/results?search_query=Reps.+Rashida+Tlaib+and+Ilhan+Omar+address+Israel+travel+controversy

De Khazar zijn Wrede Mensen.
https://www.youtube.com/results?search_query=the+khazar+are+cruel+people
https://duckduckgo.com/?q=the+khazar+are+cruel+people&ia=web

Moslim-Amerikanen bespreken meningen jegens IsraŽl.
https://www.youtube.com/watch?v=DVqyYEhOVoA
Kunnen IsraŽliŽrs en Palestijnen oog in oog zien?
https://www.youtube.com/watch?v=_Jj8vne0ca0

Engeland stalen Amerika AustraliŽ Nieuw-Zeeland en Suriname, wat mijn vaders land is, en ruilden met de Nederlanders die Nieuw Amsterdam (New York) aan de Engelsen gaven. En de Joden hebben Palestina gestolen, Engeland had niet het recht om Palestina aan de Joden te geven want zij stalen het zelf. Dus de fundering is fout ze moeten dat eerst rechtzetten.

Ik accepteer niet dat het land IsraŽl heet, en dat de Palestijnen tweederangsburgers zijn in hun eigen land. De naam moet Palestina zijn en de Palestijnen hebben keer op keer gezegd dat ze geen probleem hebben met de Joden die in Palestina wonen. Het probleem is de Joden, ze willen het land niet met de Palestijnen delen, ze hebben dat keer op keer op keer laten zien.

Koop een Nederlands/Engels woordenboek, en een Engels/Nederlands woordenboek, dan ontdekt u dat veel Amerikaanse woorden verbasterd Nederlandse woorden zijn.

====================

(22-08-2019) BESPIONEREN VAN MENSEN DOOR REGERINGEN?
In deze YouTube zegt David Icke: - Haat / Hou van Trump -, stel dat iemand stiekem meeluis-tert waar ze over praten. En die registreert - Hou van Trump -. Als het een regering in de toe-komst uitkomt dan maken ze het openbaar om hem zwart te maken, dan horen we de zin - Hou van Trump - met de stem van David Icke, en dan denken we allemaal dat hij van Trump houdt.

Laten we zeggen dat hij in de toekomst wil toetreden tot een politieke partij die Trump haten, dan is het mogelijk dat ze hem weigeren, en als hij al lid is, kunnen ze hem weg stemmen. Of een werkgever weigert hem aan te nemen, of een kerk wil hem niet als nieuw lid. Dus de rege-ring bestaande uit verschillende politieke partijen die Trump haten lachen zich een bochel.

David Icke in gesprek with Eamonn Holmes.
https://www.youtube.com/watch?v=xBEOqfAn9Pw

David Icke.
https://www.davidicke.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=david+icke
https://www.youtube.com/user/davidicke
https://www.brighteon.com/new-search?query=david+icke

Bespioneren van Burgers.
https://www.youtube.com/results?search_query=bespioneren+van+burgers
https://duckduckgo.com/?q=bespioneren+van+burgers&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=spying+on+citizens

====================

\ (21-08-2019) DE OPENBARING VAN JOHANNES 2:9.
Ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede (doch gij zijt
rijk), en de lastering van hen, die zeggen, dat zij Joden
zijn, en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans.

De Duivel van het nep geloof van Kerken heeft de mensen geleerd, maak je niet druk het heeft toch geen zin, je trekt toch aan het kortste eind, je wordt in het bos geparkeerd. Jezus van het echte geloof zegt: "Offer je op voor de mensen want dan krijgen ze een beter leven".

009 ALS JEZUS WEER TERUG IS OP AARDE KOMEN DAN DE UFO'S WEER?
Reeds op Aarde wal juig nu zesde weter, ufo's koers me na.

01God 02Jezus 03Abraham 04Noach 05Mozes 06Johannes (John) - Ik? (Oh Oh)

006 JEZUS KLOPT HET DAT U KWAM OM ONZE ZONDE OP U TE NEMEN?
Meten klomp Mozes, deze hoopt dat uw keuze nu Jan (John)?

(Klomp = Aarde?) Mat Jezus het verschil tussen bewustzijn en het
onderbewustzijn van de mens, om uit te vissen wie geschikt is
voor Wedergeboorte of de Geestelijke wereld of het Paradijs?

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed vermoord, door duivelse Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen
=.

Zou het de Duivel (Kerkleiders?) zijn geweest die in de Bijbel hebben geschreven -- Gij zult geen vreemde Goden aanbidden --, want als alle zeven miljard deeltjes Goden op Aarde gaan samen werken. Dan krijgen we het paradijs op Aarde, alle ellende verdwijnt als sneeuw voor de Zon, en dan heeft hij het nakijken.

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als zij bestaan?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die gek want die is goed geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. Maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt en onvolledig over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is.

====================

(20-08-2019) AMERIKA WORDT BEROOFD DOOR BANKIERS.
Van Amerikaanse Vrijheid naar Fascisme - Aaron Russo.
https://www.brighteon.com/2767e1dc-c682-4a4e-98b4-130b432d7577

Louis Farrakhan stort in als hij de Rothchilds & Rockefellers ontmaskert.
https://www.youtube.com/watch?v=K4sKZAIaDhw

Statisme: - Het gevaarlijkste geloof / met Larken Rose -.
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
https://www.youtube.com/user/LarkenRose/videos
http://www.larkenrose.com/
=.

De Bankiers en de Euro.
http://www.courtfool.info/nl_home.htm
Zij willen dat het geld staatsgeld wordt, gedrukt en
uitgegeven door de overheid en niet door particuliere banken.
https://onsgeld.nu/

Waarom het hele Bancaire systeem bedrog is - Godfrey Bloom MEP.
https://www.youtube.com/watch?v=hYzX3YZoMrs
https://www.youtube.com/results?search_query=de+bankiers+en+de+euro
https://duckduckgo.com/?q=de+bankiers+en+de+euro&ia=web

Zijn Bankiers Criminelen?
https://www.youtube.com/results?search_query=zijn+bankiers+criminelen
https://duckduckgo.com/?q=zijn+bankiers+criminelen&ia=web

====================

(19-08-2019) NAZI'S AAN HET WERK.
Nep Joden de Zionisten, kinderen van de Satan de Khazar.
Eens zal God deze arrogante wezens mores leren, maak je geen zorgen.

https://www.israelversusjudaism.org/post/protesting-outside-the-israeli-military-court-in-jaffa
https://www.israelversusjudaism.org/post/shocking-israeli-police-attacking-elderly-handicapped-jewish-man
https://www.israelversusjudaism.org/post/a-week-of-non-stop-demonstrations-to-protest-israeli-forced-draft

Het overnemen van weerstand in de Zuid-Hebron heuvels:
Ik ben de dochter van mijn vader, als hij dit kan doen, zo kan ik... en meer.
https://palsolidarity.org/2019/08/inheriting-resistance-in-the-south-hebron-hills-i-am-my-fathers-daughter-if-he-can-do-this-so-can-i-and-more/
International Solidarity Movement (ISM).
https://palsolidarity.org/

Elke land in de geschiedenis die de wereld wilde domineren is uitgeschakeld, dit zal ook gebeu-ren met de Zionisten en het land dat ze Israhel noemen (De echte naam is Palestina). Maar om-dat ze arrogant zijn, zijn ze gaan geloven dat ze onoverwinnelijk zijn. Wanneer mensen arrogant worden, dan gaan ze op den duur lijden aan hoogmoedswaanzin en dat zal hun ondergang zijn.

Volgens sommige overtuigingen beloofde God de Joden een beloofd land, maar als hij zegt - Joden - welke mensen bedoelt hij daarmee? Bedoelt hij de traditionele Joden uit laten we zeggen Europa, of bedoelt hij de Palestijnen want sommige mensen zeggen dat ze meer Joods Hebreeuws bloed hebben dan de traditionele Joden. En als Jezus werd geboren in het Midden-Oosten 2000 jaar geleden is hij een arabier, toch?

Mozes leiden de Joden uit Egypte. Zei hij dat je daar niet thuishoort het is niet jouw land? Laten we zeggen dat de Egyptenaren deden alsof ze Joden waren, en ze hebben de Palestijnen tot slaaf gemaakt. En Mozes redde hen en bracht hen naar hun beloofde land, die sommige mensen IsraŽl noemen. En de slaven in Egypte waren dat geen Arabieren? Nu ben ik een leek en de Bijbel rammel van alle kanten, dus wie weet de echte Bijbelse waarheid, God?

053 MET VOOGD WIE WORDT DAAR MEE BEDOELD IS HET GEEN VALSTRIK?
Vat geloov strikbed, God weet de waarheid, lied neem troms.

(Vat geloof = Bijbel?)

Stel dat de Satanskinderen oftewel de Kerkleiders (Op wie het betrekking heeft) 2000 jaar geleden de verhaaltjes in de Bijbel hebben geschreven, en de originele echte Bijbel van God en Jezus met de echte waarheid omtrent alles hebben laten verdwijnen, die ligt misschien opgeslagen in het archief van het Vaticaan dus de Rooms-katholieke kerk in ItaliŽ.

De kerkleiders hebben de mensen aan de neus gehangen dat er een externe Satan is, waardoor de mensen nooit zullen beseffen dat de Kerkleiders de echte Satan zijn. Dus de kerkleiders hebben heel slim een niet bestaande Satan geschapen. De mensen zitten al duizenden jaren te wachten op Jezus, niet beseffende dat hij zich misschien heeft opgesplitst in zeven miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dus zijn we allemaal Jezus, dus als we allemaal zijn werk gaan doen is de Aarde binnen de kortste keren het Paradijs.

Joden Verenigd Tegen Zionisme.
https://nkusa.org/
Zombie IsraŽl Palestina Conflict.
https://www.youtube.com/watch?v=3s_LJhVtafg
Dit huis gelooft dat Israel een Schurkenstaat is | The Cambridge Union.
https://www.youtube.com/watch?v=jjkivkkZYNo

092 STEEN EN GOD HOE DENKT U ALLE OVER ISRAEL EN HET JODENDOM?
Meent dat doden goed is, ken u steelhoven, leer je rol, Noah.

093 NOAH ZIJN ROL WAT HOUDT DAT IN VOOR ISRAEL EN HAAR JEWS?
Wensen zoo haatlawine rioolvat daar, rost hijn hud rj.

(Hijn hud IsraŽl? / rj = Rudie Julius)

094 HOE KUNNEN ISRAEL EN PALESTINA VREDE MAKEN EN SAMEN LEVEN?
Hopen maken vrede, ravenlaan mensen kies nu steel ei lanen.

(Raven Joden = Dieven?) / (Ei = Embryo Mens?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(18-08-2019) GEEN COMMENTAAR.
Dabka Rozenkrans Zusters School-Jeruzalem.
https://www.youtube.com/watch?v=f6TMLfuFQ6s

Arabische Dans Festivals.
https://www.youtube.com/watch?v=JL90nZnGiQQ (LA Dabke Troupe)

http://www.youtube.com/watch?v=WGuY0Q0DAzI (Tunesia)
http://www.youtube.com/watch?v=MCPnNCVNFgg (Arabian Dance Festival
http://www.youtube.com/watch?v=T83q1A1J0Eo (Kurdistan Dance?)

Mijn leven is van U - Midden Oosten.
https://www.youtube.com/watch?v=dEFFF6nQZGQ
Inta Elaahi (U bent mijn God)...Arabisch Christelijk liedje.
https://www.youtube.com/watch?v=F4vgl4ZVvc8
Tasbiih al-Rab...Gezegend is de Heer.....Arabisch Christelijk liedje.
https://www.youtube.com/watch?v=Z41HfwSUbUM
Ha Hallelujah...Arabisch Christelijk liedje, Egypte.
https://www.youtube.com/watch?v=2Z54L2gdn94

====================

(17-08-2019) DOM DOM DOM.
Die Joden niet deze Joden zijn dom door twee Amerikaanse Congres vrouwen toegang tot Pales-tina te verbieden (Het land heet geen IsraŽl), omdat ze anders denken over Palestina. T. (Rump) wie neemt dit hinnikend paard nog serieus? Hij verplaatste de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem, zodat IsraŽl hem beschermt tegen de haviken in het witte huis. Slimme zet toch?
https://en.wikipedia.org/wiki/Rump_(animal)

Als je een andere mening hebt dan de gevestigde volgorde, dan richten ze hun pijlen op je om je uit te schakelen. Ze maken je zwart belachelijk chantage ontslag of sluiten je op in een psychia-trische inrichting, soms word je zelfs vermoord. Democratie is voor politici een holle retoriek, ze zijn niet geÔnteresseerd in andere standpunten dan hun eigen psychopathisch egoÔsme.

Wat me irriteert dat, men het heeft over antisemitisme als een misdaad. Waarom als sommige mensen organisaties en of landen niet van IsraŽl en de Joden houden is hun goed recht. Waarom worden deze mensen buitenstaanders en criminelen genoemd? Waarom kust de hele klote wereld de kont van klote IsraŽl, zijn alle 7 miljard mensen en de planeet eigendom van IsraŽl?

Als je de geschiedenis bestudeert dan kom je tot de conclusie dat de Khazar de grootste moordenaars van de planeet zijn, ze hebben honderden en honderden miljoenen mensen gedood. Bv. Lenin Stalin Trotsky Marck van Rusland waren allemaal Joden, ze slachten 60 miljoen Rus-sen af tijdens het bolsjewistische tijdperk, in welk tijdperk dan ook in de geschiedenis doden ze.

Door de hele geschiedenis wordt er jacht gemaakt op de Joden waarom? Is het hun eigen schuld, zijn mensen op een bepaald moment in de geschiedenis weer beu van de Joden? Die grote man uit de Bijbel Jezus noemt hen: - Addergebroed - en ze zijn niet mijn kinderen, maar kinderen van de Satan ik ken ze niet. Waarom zegt hij dat, weet hij meer dan wij? Heeft hij gelijk of niet?

En het merendeel van de wereld beschouwt de Palestijnen als terroristen, ze willen alleen maar wat hun belooft, is een eigen stuk land i.p.v. Khazar-nederzettingen. Waarom zijn de Journaals en de Praatprogramma's op TV en de Kranten altijd de Palestijnen aan het demoniseren? Ze zijn Arabieren die al eeuwen in het Midden-Oosten wonen, niet de witte Europeanen de Khazar.

US. Reps. Ilhan Omar and Rashida Tlaib denied
access to Israel after Trumps silly tweet.
https://www.youtube.com/results?search_query=reps.+ilhan+omar+and+rashida+tlaib+denied+access+to+israel
https://duckduckgo.com/?q=reps.+ilhan+omar+and+rashida+tlaib+denied+access+to+israel&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=reps.+ilhan+omar+and+rashida+tlaib+denied+access+to+israel

Reps. Ocasio-Cortez, Tlaib, Omar, Pressley respond to President Trump's racist tweets. https://www.youtube.com/watch?v=inMiUuGYJGs

(BDS) Boycott Divestment and Sanctions movement.
https://bdsmovement.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/Boycott,_Divestment_and_Sanctions
https://www.youtube.com/results?search_query=bds

====================

(16-08-2019) CORRUPTIE IN HET VS CONGRES.
Als je een eerlijker politiek systeem wilt, dan moet je twee zaken invoeren. Als kandidaten mee-doen voor de presidents-verkiezingen dan wordt dat betaald uit de belastingpot. Als je toestaat dat die verkiezingen volledig worden gefinancierd door commerciŽle bedrijven, dan werk je corruptie en vriendjes-politiek in de hand. Eigen belang wordt dan belangrijker dan volksbelang.

Lobbyisten, of ze nou van commerciŽle bedrijven zijn multinationals organisaties of stichtingen, ze zijn niet meer toegestaan om zich te bevinden in politieke gebouwen, of dat nou Washington Den Haag of Paramaribo, maakt niet uit, omdat ze er niet werken. B.v., Lobbyisten van de banken hebben de Nederlandse regering bewerkt om de betaal Accept-girokaart af te schaffen.

Bank Accept Girokaart.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acceptgiro
https://duckduckgo.com/?q=accept+giro+kaart+wordt+afgeschafd&ia=web

Alle presidents- kandidaten moeten tot op de dag van de verkiezingen blijven meedoen, ze mogen zich halverwege de strijd niet terug trekken, omdat ze bv. laag staan of minder stemmen hebben. Want op de dag van de verkiezingen kunnen de kiezers zich bedenken als er bv. 8 kandidaten zijn. Als er maar 2 zijn heb je niet echt veel keus, en kun je goed de mist in gaan.

Er zijn geen vrije verkiezingen maar die afgesproken zijn. Als 2 kandidaten onder 1 hoedje spelen, verlies je altijd en hebben zij ltijd gewonnen. AlexandriŽ Ocasio Ortez toonde dat aan met de koppelings schijven, als er slechts 2 concurrenten zijn betaalt de belastingbetaler de hoogste prijs. De Nederlandse politieke partijen sluiten na de verkiezingsdag altijd een coalitie.

Misschien hebben ze dat vůůr de verkiezingen besloten en nooit de kiezers verteld. En wat er ook gebeurt de mensen die niet hebben gestemd, hun niet-stem gaat naar de partij die won, dus er zijn bv. 5 politicus zetels (150) in het Parlement waar de mensen niet op hebben gestemd. In mijn ogen zijn dit soort verkiezingen corrupt, dus het maakt niet uit of je wel of niet stemt.

Alexandria Ocasio-Cortez Beste Momenten.
https://www.youtube.com/watch?v=1LvmPL-ubsI
Rep. Alexandria Ocasio Cortez - District New York.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandria_Ocasio-Cortez
https://ocasio-cortez.house.gov/

====================

(15-08-2019) STELLETJE TUIG.
Als abonnee van een Tv Gids krijg je een e-mail.

A: Zeer Gewaardeerde Abonnee, we waarderen u heel erg als vaste klant,
en als beloning krijgt u een cadeautje van ons n.l een gratis bioscoopje.
B: Mooi bedankt stuur het kaartje maar dan.
A: Nee ho ho ho, u moet eerst even hier een vinkje plaatsen.
B: Hoezo vinkje?
A: Ja dan sturen onze zaken relaties u hun reclame, en als er genoeg
abonnees zijn, die bij hun een artikel kopen dan krijgen we een
deel van de winst, en daar kopen we uw gratis bioscoopkaartje van.
B: Dus als ik het goed begrijp proberen jullie mij te verneuken.
Hoezo - Zeer Gewaardeerde Abonnee - Hoezo - Gratis Bioscoopkaartje.
Stelletje tuig, ik wil mijn abonnement op de Tv-Gids bij jullie schorem opzeggen.

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

In een dorp wonen 1000 mensen en 990 van hun zijn inbrekers en dat al vijftig jaar. Het is voor hen de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere tien die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal allang niet meer, maar wij bezoekers wel zijn we dan psychiatrisch ziek?

====================

(14-08-2019) WAT IS NIEUW?
Mensen als Jeroen Kreek zijn het doelwit van de gevestigde orde dat, bewijst dat er geen vrij-heid is om te schrijven en te praten. Als je het niet eens bent met de massa, hun denken dan ja-gen ze op je en halen je onderuit door bv. gerechtszaken zaken, ze maken misbruik van wetten voor hun eigen voordeel. Er is zoveel info dat de Holocaust niet klopt, het stinkt mijlen ver.

Mensen met hersenen zelfs goed opgeleide mensen, mensen die weten hoe de wereld werkt. Maar zodra u wilt gaan praten over de holocaust dat hij anders ging dan ons verteld werd, dan wordt de deur dicht gegooid niemand is meer thuis. Daar moet een reden voor zijn, want mensen die kunnen redeneren en denken zijn niet stom, iets klopt hier niet en het stinkt mijlen ver.

Ik ben geen voorstander van het bedreigen van mensen, maar frustratie brengt je op die weg, omdat niemand thuis is en niet bereid is om te luisteren. Een van de manieren om je uit te scha-kelen is het gebruiken van de psychiatrische wereld, omdat ze weten dat de leek zich een bochel lacht om de persoon die wordt beschuldigd. En vergeet de demagogen van de pers en media niet.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_de_Kreek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Jeroen_de_Kreek
https://www.israel-palestina.info/actueel/2013/05/08/rechtbank-spreekt-krom/

Jeroen de Kreeks websites?
http://hetzuur.nl/ (Censuur?)
https://www.holocaustles.nl/
http://www.nazitruth.nl/

Meldpunt Internet Discriminatie.
https://www.mindnederland.nl/

Zijn Europese regeringen ook stiekem bezig? Helpen ze IsraŽl met wapens en technologieŽn, om hun sterk te houden in het Midden Oosten zodat ze de Arabieren er onder kunnen houden? Helpen ze niet dan worden ze misschien zwak, en worden weggeschopt. En waar vluchten ze heen Europa, en vermoedelijk willen regeringen dat niet omdat ze mogelijk ook een hekel hebben aan de Khazar (Nep Joden). Dus in wezen worden de Palestijnse mensen met een huidskleur opgeofferd, voor het welbehagen van de blanke westerse wereld ? Racisme?

Er is een perfecte psychologische tactiek om de Nederlanders week te houden. De demagogen van de Pers en Media, zoals de Journaals de Praatprogramma's op Tv en de Kranten, slaan het hele jaar de Nederlanders de holocaust om hun oren. Waardoor ze niks durven te zeggen van Palestina (Het land heet geen IsraŽl), want de holocaust hť. Terwijl men niet beseft dat de Joden van vandaag de dag in IsraŽl, een totaal andere mentaliteit hebben dan de Joden van voor 1945.

Zie ook: (06-06-2019).
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

====================

(13-08-2019) ZIJN WIJ MENSEN KWAADAARDIG?
Soms denk ik wij mensen zijn in principe genetisch DNA slecht, en als we aardig doen spelen we dan komedie met die anderen? U bent getrouwd en u ziet een sexy meid of man in de zomer op het strand luchtig gekleed, wat denkt u dan verdomme ik ben getrouwd is dat kwaadaardig.
Is het huwelijk een last die door egoÔstische personen is, uitgevonden om de ander te bezitten.

https://listverse.com/2013/05/23/10-reasons-humans-are-naturally-evil/
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-moral-molecule/201102/are-humans-good-or-evil
https://duckduckgo.com/?q=humans+are+evil&ia=web

https://www.youtube.com/watch?v=jl1-hi43QT0
https://www.youtube.com/results?search_query=are+we+humans+evil
https://www.brighteon.com/5989433270001
https://www.brighteon.com/new-search?query=are+we+humans+evil

https://freedomtaker.com/
http://www.sdnl.nl/index1024.html

====================

(12-08-2019) VRIEND OF VIJAND?
Je zou kunnen zeggen dat Amerika een maffiaorganisatie is en de wereld chanteert, omdat ze problemen voor je zullen creŽren, als je niet doet wat ze willen. Als Rusland olie zou kopen van SyriŽ en ze betalen in Euro's, en SyriŽ aanvaardt die valuta, dan zullen beide landen de toorn van Amerika voelen. Als Gadaffi goud als geld introduceert i.p.v. de dollar, dan wordt hij vermoordt.

Zo wreed was Gadaffi.
https://ejbron.wordpress.com/2011/11/30/zo-wreed-was-gaddafi/
De waarheid die de Mainstream media (MSM) verborgen hielden over Gadaffi's LibiŽ.
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/

In het verleden schreef ik een reactie op deze site.
https://www.tboek.nl/gastenboek/wo3/ (15-09-2017).
De enige manier om vrede te krijgen op Aarde is dat, alle landen zich met zijn eigen zaken gaat bemoeien. Niet meer klieren in andere landen, laat staan daar de baas te willen gaan spelen. We kunnen zaken doen met mekaar, we kunnen als toeristen mekaars landen bezoeken, en er misschien zelfs gaan wonen als vrienden.

Maar niet dat andere land chanteren met dollarkoers sancties boycotten stro-regeringen en bommen, als we onze zin niet kunnen krijgen. Daarom is het jammer dat de NAVO en de EU maffiaorganisaties zijn geworden, dit heeft niks meer te maken met de wereldbevolking beschermen. Die worden nu gewoon behandeld als, slaven en kanonnenvoer.

http://www.aanloop-wo2.nl/aanloop_WO2.html

====================

(11-08-2019) WAT EEN VERSPILLING.
Wij mensen verspillen veel goede goederen b.v. dit meubilair,
de mensen in de derde wereld zouden blij zijn met dit meubilair.

Rotary Veiling 2019 Editie.
https://www.youtube.com/watch?v=-LuAlrgrJFA

====================

(10-08-2019) ZIJN ZIJ ZUIVER OP DE GRAAT?
In de YouTube van gisteren: (De Lobby - VS.) halen de Khazar (Nep Joden) allerlei vuile streken uit om b.v. de BDS movement die het opnemen voor de Palestijnen zwart te maken en uit te schakelen. En mensen met zo een karakter deugen voor geen meter, het zijn gewoon grote smeerlappen tuig en gajes, en die mentaliteit vieren ze ook bod op de Palestijnen.

Nu is Al Jazeera die de documentaires heeft gemaakt ook niet zuiver op de graat, zij hebben ook een politieke agenda. Dus waarom maken ze deze documentaires, en laten ze allemaal mensen aan het woord die haarscherp vertellen, wat voor een vuiligheid ze uithalen met de BDS. En waarom vertellen deze mensen dat, zit er iets achter wat wij niet begrijpen, demagogie?

Nu ik dit verhaaltje schrijf op 09 augustus 2019 om 09 uur 17 minuut 20 seconden AM. hier in Zutphen Nederland (UTC-GMT 07.17 AM. Londen tijd), staat de Oostelijke horizon op: 18 graad 08 minuut in Maagd mijn sterrenbeeld bij geboorte, en de planeet van Jezus Neptunus staat lijnrecht daar tegen over op de westelijke horizon in 18 graad 08 minuut in het sterrenbeeld Vis. En de bij planeet van Jezus Jupiter staat lijnrecht t.o. het midden van de hemel in: 14 graad 31 minuut Boogschutter. Nee ik ben geen Jezus, tenminste niet dat ik weet.

Op 01-02-1990 droomde ik dat ik bij de woonkamerdeur stond, en tegenover mij aan de balkondeur daar stond ik ook. We keken naar mekaar glimlachte naar mekaar we liepen naar mekaar toe, en gaven mekaar een hand, en toen ben ik wakker geworden. De planeet Mercurius (mijn planeet) stond op 17 graad 19 minuut in Steenbok en de planeet Saturnus (Vaderfiguur) stond op 19 graad 17 minuut ook in Steenbok, allebei op de westelijke horizon.

Dus omgekeerde cijfers. Saturnus staat in conjunctie met Mercurius (Naast elkaar) op dezelfde dag ook op 01-02-1990 werd mijn nichtje geboren, en de Westelijke Horizon stond op 14 graad 56 minuut Steenbok. Saturnus 19 graad 17 minuut Steenbok, Mercurius 17 graad 19 minuut Steenbok and Neptunes 13 graad 11 minuut Steenbok. En zeven jaar later op 01-02-1997 overleed mijn vader.

Dat ik t.o mezelf stond in die droom, zou het kunnen zijn dat mijn bewustzijn mijn onderbewustzijn ontmoetten, m.a.w. wij beiden zijn in harmonie met mekaar. Of misschien heb ik mijn andere ik ontmoet die in een andere dimensie of geestelijke wereld of toekomst of verleden leven, of mogelijk was het wel mijn tweelingbroer die tijdens mijn geboorte is overleden, niet dat ik weet, of hebben de ouders het verzwegen.

Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar (Bestand) en dan (Radix), vul alleen het 1/3 linkerdeel van het
venster in als leek zijnde. Klik dan op (OK), ga weer naar (Bestand) en klik
op (Bewaar alles). Ga naar - (Tijd Wiel en OK), dan gaat de horoscoop draaien.

====================

(09-08-2019) WANNEER LEREN ZE HET?
Als alles wat er in deze tot 4 documentaires wordt gezegd waar is, dan zijn de Kahzar (Nep-Joden) stiekeme achterbakse geheime leugenachtige slangen. Ze werken in het donker zoals criminelen tuig, ze (mis)bruiken Amerika Rusland en Europa om hun vuile werk voor hen te doen, terwijl ze zich verbergen in de schaduw als tuig. En dit tuig is dat wat de zinnen bedoelen, en werden ze daarom uit het paradijs gegooid?

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

En deze Amerikaanse Congresleden die naar Palestina worden gebracht (De naam is niet IsraŽl) voor een snoepvakantie, wie zijn ze ik dacht dat ze werden verkozen om het Amerikaanse volk en niet de Khazar te vertegenwoordigen, het Amerikaanse volk stemde op hen en niet het Khazar volk. Boven word onder en onder werd boven, stel je voor dat je op je hoofd loopt in plaats van je voeten dat, is belachelijk.

https://electronicintifada.net/content/watch-film-israel-lobby-didnt-want-you-see/25876

De Lobby - USA. (Alle vier Delen - 3:07:18 uur.
https://www.youtube.com/watch?v=RoHq6dBpxYU
https://www.youtube.com/watch?v=RoHq6dBpxYU
https://duckduckgo.com/?q=the+israelian+lobby+-+usa&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=the+israelian+lobby+-+usa

De Lobby - VS.
https://www.youtube.com/watch?v=3lSjXhMUVKE (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=XytkI7afHcQ (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=Mm-Dm4pO0xY (Deel 3)
https://www.youtube.com/watch?v=pddH2sfNKNY (Deel 4)

De lobby P1: een anti-semitische trog al Jazeera onderzoek.
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Lobby+P1%3A+An+Anti-Semitic+Trope+l+Al+Jazeera+Investigations

====================

(08-08-2019) FASCISME IS STIJGENDE.
Het is wetenschappelijk bewezen dat 95% van de Khazar geen Bijbelse Joden zijn, ze zijn niet van Abraham of Judea, en ze hebben nooit in Palestina gewoond, zelfs niet 2000 jaar geleden. Dan heb je het wettelijke recht om hen te vertellen: Ga naar OekraÔne waar je vandaan kwam, ik wed mijn laatste Euro dat ze nu het OekraÔense volk gaan terroriseren.

IsraŽliŽrs: Als de wetenschap ontdekt dat IsraŽlische Joden
niet de Joden van de Bijbel zijn, blijft u of gaat u?
https://www.youtube.com/watch?v=SOEHnE0ngys

(2017-2067) Zionistisch Master Plan voor de Komende 50 Jaar.
https://www.youtube.com/watch?v=qP1nzUOHoWc (Deel 1).
https://www.youtube.com/watch?v=_36VfQ5nYKs (Deel 2).
De laatste deur voor Zionisme van God.
https://www.youtube.com/watch?v=GYXx9j64GYA (Deel 1).
https://www.youtube.com/watch?v=7h0x84F4f5U (Deel 2).

Zionistisch Masterplan voor de komende 50 Jaar.
https://www.youtube.com/results?search_query=%282017-2067+%29+Zionist+Master+Plan+for+next+50+years
De laatste deur voor Zionisme van God.
https://www.youtube.com/results?search_query=the+last+door+for+zionism+from+god

Nu worden de Palestijnen gevangen gehouden in hun eigen land in een open gevangenis, zoals bijvoorbeeld Gaza. Je zou kunnen zeggen laat de Khazar in dat geval maar in Palestina (de landen naam is niet IsraŽl) blijven, in dat geval offert de hele wereld het Palestijnse volk met een huidskleur op, is dat eerlijk en is dat niet racistisch?

Als de Khazar een andere mentaliteit en houding hadden, zou het een totaal ander ballgame zijn, als ze zouden kunnen leven denken en samenwerken met de Palestijnen, zou er vrede tussen de twee rassen zijn. Vanaf 1948 zijn de Khazar de Palestijnen aan te terroriseren en te vermoorden, dan hebben we te maken met Satanskinderen.

De Joden en de Khazar (Nep Joden) kunnen ook denken dat, sinds wij in het Midden Oosten zijn na 1945, is er alleen maar ellende voor alle landen daar. We offeren ons op en gaan weg uit het Midden Oosten, dan komt er weer vrede zoals voor 1945. Ik vermoed dat God zo dankbaar zal zijn dat, hij in de toekomst een mogelijk geestelijk Bijbels beloofd land heeft voor de Joden.

115 EEUWENOUDE WIJSHEDEN HOE KUNNEN WIJ MENSEN DIE VERWERVEN?
Oude verenhoeden werven wijsheid mijne weken, nu sneeuwen.

(Verenhoeden = Indianen?)

116 HOE KUNNEN WIJ MENSEN SNEEUWEN DOEN OPHOUDEN VOOR WIJSHEID?
Heidenen horen vos wensdeun, hopen oude mouw wijken, sij neon.

(Oude mouw = Ik?, Neon = Nep?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

IsraŽl heeft een nieuwe wet gemaakt, iedereen die IsraŽl bekritiseert, is een antisemiet en kan door de wet worden vervolgd, en de idiote politieke imbecielen uit de westerse wereld introduceren deze wet in hun eigen land. Dat betekent dat mijn manier van denken schrijven en publiceren op mijn website nu wordt beschouwd als een wettelijke misdaad, WHAAAAAT?

Deze Joden? Zijn nog F-arroganter dan de duivel, ze willen dat de hele wereld hun kont kust. Ze staken twee wereldoorlogen aan met honderden miljoenen dode soldaten en burgers, omdat ze koste wat kost Palestina wilden stelen. Nu zijn ze de eigenaren van Palestina, en komen ze terug naar Europa om hun wetten aan ons op te leggen. Bemoei je met je eigen F- Slangen zaken.

De mensen op onderstaande site die de Joodse wet applaudisseren, maak me niet wijs dat ze voor de volle 100% allemaal pedofielen zijn die worden gechanteerd door de Mossad. Hebben deze mensen geen hersenen, kunnen ze niet denken en begrijpen dat, het gezond is om kritiek te hebben die slechte mensen beknot. Als kritiek verboden is, schaf dan ook maar de democratie af.

Richard Boyd Barrett - IsraŽl is geen normale
staat, en mag niet als zodanig worden behandeld.
https://www.youtube.com/watch?v=3RYBV1X7_CM
IsraŽls Geheime Wapen - Het Talpiot Programma.
https://www.youtube.com/watch?v=xNk03iR5O4c

Wat betekent de Antisemitisme Industrie - David Icke.
https://www.youtube.com/watch?v=KJKqxv_5Quw
https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

Club van Werelds Elite Pedofielen.
https://www.youtube.com/watch?v=IgP88z6h-Zk
https://www.youtube.com/results?search_query=club+of+world+elite+pedophiles
https://www.thenewamerican.com/usnews/crime/item/25713-dr-phil-interview-exposes-global-elite-pedophiles
https://duckduckgo.com/?q=club+of+world+elite+pedophiles&ia=web

David Icke.
https://www.youtube.com/results?search_query=david+icke
https://duckduckgo.com/?q=david+icke&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=david+icke

====================

(07-08-2019) BOVEN IS BENEDEN, EN BENEDEN IS BOVEN.
Je kunt rustig zeggen dat de Verenigde naties een hypocriete organisatie is. Verschillende landen die de mensenrechten misbruiken, staan op de lijst van schaamte, maar niet IsraŽl de ergste dader van hen allemaal. IsraŽl kan doen en laten met de Palestijnen wat ze willen, en de westerse wereld is niet thuis om het te corrigeren. En deze hypocriete organisaties hebben het over mensenrechten, BS.

De mensen van deze organisaties zijn ze mensen of zijn ze dieren, hebben ze geen fatsoen moreel respect en humane gevoelens voor de Palestijnen? Waarom kussen ze allemaal IsraŽls kont? Ze werden geboren als baby's werden peuters pubers en nu volwassenen zoals wij, maar iets in hun opvoeding ging verkeerd, of ze kregen een slechte opvoeding van hun ouders, ook dieren?

IsraŽl Uitgesloten van de Verenigde Naties - Lijst of Schaamte -.
https://imemc.org/article/israel-excluded-from-un-list-of-shame/
https://imemc.org/

Imemc. Internationaal Midden Oosten Centrum.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Middle_East_Media_Center
Criminelen in Actie.
https://www.youtube.com/watch?v=qk-taX3fv8c
https://www.youtube.com/results?search_query=imemc
https://duckduckgo.com/?q=imemc&ia=web

Een vader bedreigt de rechter die zijn criminele zoon gaat berechten. De maffia wil wraak gaan nemen op de rechter en dat volkomen legaal met het wetboek in de hand. Dat betekent dat de criminelen psychopaten zoals oplichters dieven verkrachters martelaars moordenaars de dienst uit maken op Aarde, en de onschuldige mensen verdwijnen in de gevangenis. Hoe lang nog?

Trump waarschuwt ICC vervolging Amerikaanse-IsraŽlische oorlogsmisdaden.
https://www.globalresearch.ca/trump-warns-icc-followup-american-israeli-war-crimes/5674507

====================

(06-08-2019) IS TRUMP EEN HUICHELAAR?
President (T)-rump heeft een uitvoerend bevel uitgevaardigd voor het opschorten van toegang tot de VS voor mensen uit Irak, SyriŽ, LibiŽ, SomaliŽ, Soedan, Iran en Jemen (de orde wordt genoemd - het beschermen van de natie tegen buitenlandse terroristische binnenkomst in de Verenigde Staten -). Ik zou willen dat alle genoemde landen hetzelfde zouden doen.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rump_(animal)

We willen ook geen Amerikaanse terroristen in onze landen. Want waar de Amerikanen ook gaan bombarderen ze onze landen tot gruzelementen, zij zijn de echte terroristen. Ze doden ze verkrachten ze martelen ze vernietigen de infrastructuur, ze maken weduwen en wezen vluchtelingen gehandicapte getraumatiseerde en psychische mensen.

Je beseft dat blanke westerse mensen arrogant zijn en waarschijnlijk ook racistisch, ze denken en geloven dat ze het recht hebben om soevereine landen binnen te vallen en ze te bombarderen naar - Kingdom Kong -. Het zijn altijd landen met bruine mensen, ze vallen nooit witte landen binnen. En deze landen beledigden vallen binnen en schieten niet op ons.

Ex-generaal Wesley Clark zei dat het de bedoeling is van Amerika, om in 5 jaar zeven landen te
vernietigen en onder onze controle te brengen. Irak SyriŽ Iran Libanon LibiŽ SomaliŽ en Sudan.
Ga naar 09.38 Minuten 12/14.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM
219 VS-oorlogen in vergelijking met Rusland, China, Iran and Duitsland.
https://www.kla.tv/9080

https://ifamericansknew.org/download/muslimbanbooklet.pdf

====================

(05-08-2019) ECHT OF NEP?
De schietpartij in een Walmart in El Paso Texas op 3 augustus 2019 waar 20 klanten stierven, ik vraag me altijd af is dit een actie van een Lone-Wolf misschien een geestelijk gestoorde een racist of een terrorist, of is dit georganiseerd door de autoriteiten zelf om de mensen bang te maken, die dan om wapen controle gaan vragen.

Als webmaster bestudeer je deze aanvallen, en je begint te beseffen dat de meeste van de terroristische aanslagen over de hele wereld uit eigen gelederen komt en mensen expres op offert. Als je een (N)ieuwe (W)ereld (O)rde wilt om van alle 250 miljoen Amerikanen slaven te maken, dan moet je alle wapens in beslag nemen van de 150 miljoen Amerikanen. Als b.v. China of Rusland de VS wil binnenvallen, kunnen ze het wel vergeten.

Verschillende gedood als schutter opent vuur in Texas Walmart.
https://www.youtube.com/watch?v=15vNhuHp8t4
El Paso Beschieting: Ambtenaren geven update over massa schieten.
https://www.youtube.com/watch?v=9iC2lHeeIms
Vijf enorme vragen blazen de officiŽle nepnieuws
verhaal over de El Paso WalMart Shootin
https://www.brighteon.com/6ce05594-5f11-440f-b71f-232e0cfa168c

https://www.youtube.com/results?search_query=el+paso+shooting
https://duckduckgo.com/?q=el+paso+shooting&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=el+paso+shooting

54 gedocumenteerde valse vlag aanslagen. (Ned Taal).
https://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/
https://www.youtube.com/results?search_query=54+gedocumenteerde+valse+vlag+aanslagen
https://duckduckgo.com/?q=54+gedocumenteerde+valse+vlag+aanslagen&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=54+documented+false+flag+attacks

President Trump zegt over de schietpartijen in El Paso en Dayton: we moeten de schietpartijen in Amerika veroordelen, ik ben het ermee eens, maar waarom veroordeelt hij de schietpartijen in de landen van het Midden-Oosten niet door zijn eigen regering. Beide partijen de shooters en de regering hebben vijanden die ze doden, waarom is het verkeerd voor een binnenlandse shooter om dat te doen, en okť voor een regering die hetzelfde doet.

En de mensen in Amerika, waarom huilen ze als het in hun eigen land gebeurt, maar tegelijkertijd blijven ze stemmen op hun regeringen die hetzelfde doen in het Midden-Oosten. Waarom geloven ze dat het in orde is voor hun regering om mensen in het Midden-Oosten te doden, en het is verkeerd als het in hun eigen land gebeurt. Moeten ze beide niet veroordelen?

====================

(04-08-2019) OH OH.
Oh Oh Little Bitches.
http://www.youtube.com/watch?v=XqHYzYn3WZw
Kid Buys Condoms - WHAAAT?
https://www.youtube.com/watch?v=UdJ6pnPW2b4
Spanish Radio - Gabriel Iglesias.
https://www.youtube.com/watch?v=kKW8O4TauYk

====================

(03-08-2019) HUREN OF HYPOTHEEK?
Dagelijks komen politici deskundigen experts enz. op b.v. de televisie om te doemdenken en negatief te praten over de crisis, en toekomstige draconische maatregelen aan te kondigen dat, maakt de burgers angstig waardoor ze hun portemonnee op slot gooien en of minder uitgeven.

Dat houdt in dat de winkels en bedrijven minder verkopen met gevolg dat de bank minder geld binnenkrijgt aan het eind van de dag, en die op hun beurt niet makkelijk geld zullen lenen aan fabrikanten, die op hun beurt minder werkgeld hebben en personeel gaan ontslaan. En omdat sommige ontslagenen hun hypotheek niet meer kunnen betalen worden ze uit hun huizen gezet door de banken en hypotheekbedrijven.

De oplossing uit deze crisis is volgens mij als leek dat, de politici tegen het volk zeggen: Doe geen knip op je portemonnee maar blijf uitgeven en kopen wat je normaal ook deed. Je zou zelfs aan de burgers kunnen vragen om tijdelijk, b.v. 5% van het spaargeld extra uit te geven.

En waarom reageren politici altijd met dezelfde tactieken in een crisis dat, komt omdat het kuddedieren zijn, die zich ook nog eens vaak laten voorlichten door deskundigen economen en experts die denken dat ze alles weten. Zijn het niet uitgerekend de economen, die iedere keer de economie onderuit halen.

Als er een financiŽle crisis is en de mensen kunnen hun hypotheek niet meer betalen, dan neemt de bank het huis vaak terug. Maar dat vind ik dom, de bank kan de bewoners beter in het huis laten zitten en elke maand huur innen.

Als het huis afgepakt wordt dan moeten de bewoners een huis gaan huren Š b.v. ? 700 per maand van een woningbouw dat, geld kunnen ze net zo goed aan de bank betalen dat, beschouwde ik als bank nu tijdelijk als hypotheek aflossing.

Okť de mensen zullen b.v. 5 jaar langer moeten aflossen dat, is het verschil tussen wat de hypotheek b.v. ? 1000 en de huur b.v. ? 700 kost maandelijks. Maar nu raken ze tenminste hun huis niet kwijt, en de bank krijgt op den lange duur de hypotheek weer terug met rente. Het huis hoeft niet onverkoopbaar te staan op de markt, of verkocht te worden voor bodemmarktprijzen. En nu de banken weer geld binnenkrijgen kunnen ze het weer lenen aan b.v. fabrikanten.

Als de regering de hypotheek van de huiseigenaren gaat betalen, dan laten ze de huurders van huizen ervoor opdraaien via de belasting pot. Die gaan straks het koophuis af lossen voor de eigenaar, terwijl ze zelf vaak levenslang in een huurhuis zullen wonen. De arme drommels moeten nu het gelag betalen, omdat de beter gesitueerden de economie in de soep hebben laten lopen. Waarschijnlijk ook nog eens uit eigen financieel belang gierigheid en egoÔsme?

Die Nederlanders (Criminelen?) vaak de beter gesitueerden die de Nederlandse belasting wilde ontduiken en hebben misgepist in IJsland die worden nu in de watten gelegd met belasting geld van de armen. Men zegt: "Miljarden Euro's zijn verdampt", maar dat is niet mogelijk, geld verdwijnt niet (ja, in de zakken van de rijke gluipers).

Geld verdwijnt alleen maar als je het in de fik steekt, verdampen kan niet. Dat betekent dat het geld waarschijnlijk bij heel slimme mensen op hun privť bankrekeningen staat in b.v. dubieuze belasting en of paradijselijke landen.

====================

(02-08-2019) IK HEB EEN DROOM.
Mijn (B)ewustzijn en mijn (O)nder(B)ewustzijn zitten in een gedachte gevecht,
Psychiaters (Gestudeerde Klootzaken?) noemen dit een geestelijke ziekte.

(B) Ik heb een droom.
(OB) Stop met dromen klootzak, leer je het dan nooit?
(B) Als alle politici van de wereld zouden zijn als deze vrouwen, dan leefden we in het paradijs.
Nee, ik heb niet gezopen en ik rookte ook geen shit, ik droomde alleen maar.
(OB) Ik heb al gezegd dat je een klootzak bent, dus wakker worden, anders schop ik je reet.

Alexandria Ocasio-Cortez.
Ik zal de slechte kerel zijn, Ocasio-Cortez over campagne financiering.
https://www.youtube.com/watch?v=MHD-M1AG7Hs
Vernietigt Republikeinen met haar beste toespraak ooit.
https://www.youtube.com/watch?v=-9F9NDWshLs
Grills militaire aannemer voor het verspillen van belasting dollars.
https://www.youtube.com/watch?v=pefFs4lqvz0
Stelt bloot wit terrorisme dubbele standaard.
https://www.youtube.com/watch?v=JQVF9M9yaTE
Hoort van moeder wiens dochter stierf in detentie.
https://www.youtube.com/watch?v=CqbpqOA8lVw

Republikeinse hypocrisie blootgesteld door Rep. Ilhan Omar.
https://www.youtube.com/watch?v=rdFmkW7Je5s
Trump reageert op Ilhan Omar met spectaculair slechte timing.
https://www.youtube.com/watch?v=eE7J8u2oxFg
Exclusive interview with Ilhan Omar.
https://www.youtube.com/watch?v=kuscoOjc99o
Rep Ilhan Omar vertelt de waarheid over
Pro-IsraŽl AIPAC en wordt besmeurd.
https://www.youtube.com/watch?v=UAXcAhRouN4
https://www.youtube.com/results?search_query=ilhan+omar+on+aipac

Reps. Ocasio-Cortez, Tlaib, Omar, Pressley
reageren op President Trump's racistische tweets.
https://www.youtube.com/watch?v=inMiUuGYJGs
Gayle King's interview with Cortez, Omar, Pressley & Tlaib.
https://www.youtube.com/watch?v=OmrfiDbQvbk

Rep. Alexandria Ocasio Cortez - District New York.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandria_Ocasio-Cortez
https://ocasio-cortez.house.gov/

Rep. Ilhan Omar - District Minnesota.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ilhan_Omar
https://omar.house.gov/

Rep. Ayanna Pressley - District Massachusetts.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayanna_Pressley
https://pressley.house.gov/

Rep. Rashida Tlaib - District Michigan.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rashida_Tlaib
https://tlaib.house.gov/

BDS Boycot desinvestering en sancties beweging.
https://bdsmovement.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/Boycott,_Divestment_and_Sanctions
https://www.youtube.com/results?search_query=bds

====================

(01-08-2019) STERELISATIE EEN RACISTISCH MOFIEF?
Worden Ethiopische Joodse vrouwen gedwongen sterilisatie medicijnen in te nemen? Anders wordt het hun niet toegestaan om te emigreren naar Palestina (De naam is niet IsraŽl). Laten we zeggen dat het waar is, dan is dat duivelse werk van de Khazar om dat te doen, en dat bewijst dat ze geen Bijbelse Joden zijn, maar blanke West-Europeanen. De echte zwarte Bijbelse Joden uit EthiopiŽ mogen geen echte Joodse kinderen krijgen.

Ruimt Israel Joden met racistische anticonseptie op.
https://www.youtube.com/watch?v=oljrngl5Iwc
IsraŽl stuurt Afrikaanse Emigranten weg.
https://www.youtube.com/watch?v=cRBvGIzz1Ds
IsraŽls nieuw Racisme. De vervolging van
Afrikaanse migranten in het Heilige land.
https://www.youtube.com/watch?v=dPxv4Aff3IA

Rabbi Dovid Weiss: Het Zionisme heeft rivieren van bloed veroorzaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=oUppu2OHVTY
https://www.youtube.com/results?search_query=Rabbi+Dovid+Weiss
https://duckduckgo.com/?q=Rabbi+Dovid+Weiss&ia=videos

Als we vrede willen, dan moeten we het Midden-Oosten Khazar (Valse Joden uit OekraÔne) vrij te maken, stuur ze terug naar Europa waar ze vandaan kwamen. Omdat, sinds de Khazar in 1948 arriveerde in Palestina, zijn er voortdurende oorlogen en al 74 jaar. Naar de hel met de huichel-achtige westerse wereld, ze kontkruiper met de Satans Khazar - de Slangen - uit de Bijbel.

De Engelse stalen Turtles Island (VS), ze stalen Maori (Nieuw-Zeeland) ze stalen Aboriginal (AustraliŽ), en de Khazar stal Palestina. En de oorspronkelijke mensen van deze landen, worden behandeld als oud vuil door de afstammelingen van de racisten blanken uit de westerse wereld, je zou ze ook Satanskinderen kunnen noemen. Ik ben trots op de Palestijnen met stenen gooien.

Na alle ellende van de twee wereldoorlogen hebben ze eindelijk hun eigen beloofde land? En nu keren ze terug naar de westerse wereld om hun wetten op te leggen aan. Ho effe dat, feest gaat niet door, bemoei je nu maar lekker met je eigen interne zaken in IsraŽl. Meng je niet in westerse aangelegenheden omdat je hier niet meer woont, je kunt niet van twee wallen vreten. You Arro-gant Motherfucker Khazar Pricks, jullie denken God rond te kunnen schoppen: - Ik denk van niet -. Vergeet niet dat jullie Aardse stervelingen zijn jullie zijn geen Gods Engelen dus pas op.

048 GOD EN DE GODEN WONEN ZIJ SOMS OP DE ZON OF ANDERS WAAR?
Warse rozen zij waanden doden gees god, Moon dons fop.

(Warse rozen = Slechte Ufonauten?, Dons = Bekleding van de Maan fop?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

Er zijn twee mogelijkheden voor vrede als ik God of Allah was, ten eerste ik maakte het hele Midden Oosten Joden vrij, en verscheepte hun naar OekraÔne waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen? Of ten tweede ik spleet het land in tweeŽn met een zee er tussen van tweeŽntwintig kilometer breed, links de Palestijnen en rechts wonen de Joden.

Met twee kilometer niemandslandzee in het midden zodat ze mekaar niet gaan lopen irriteren op de grens. En in die twee kilometer niemandsland mag niet gerecreŽerd en of gevist worden, en degene die de gore moed heeft om die niemandslandzee te willen oversteken, om te gaan klieren in dat andere land is nog niet jarig.

Zijn Europese regeringen ook stiekem bezig? Helpen ze IsraŽl met wapens en technologieŽn, om hun sterk te houden in het Midden Oosten zodat ze de Arabieren er onder kunnen houden? Helpen ze niet dan worden ze misschien zwak, en worden weggeschopt. En waar vluchten ze heen Europa, en vermoedelijk willen regeringen dat niet omdat ze een hekel hebben aan de Khazar. Dus in wezen worden de Palestijnse mensen met een huidskleur opgeofferd, voor het welbehagen van de blanke westerse wereld Racisme.

Er is een perfecte psychologische tactiek om de Nederlanders week te houden. De demagogen van de Pers en Media, zoals de Journaals de Praatprogramma's op Tv en de Kranten, slaan het hele jaar de Nederlanders de holocaust om hun oren. Waardoor ze niks durven te zeggen van Palestina (Het land heet geen IsraŽl), want de holocaust hť. Terwijl men niet beseft dat de Joden van vandaag de dag in IsraŽl, een totaal andere mentaliteit hebben dan de Joden van voor 1945.

====================

(31-07-2019) GROOT NIEUWS - GROOT NIEUWS - GROOT NIEUWS.
In 1938 waren er wereldwijd 15 miljoen Joden, en in 1948 15+ miljoen Joden, dus zijn er geen zes miljoen vergast, volgens het Internationale Rode Kruis.
https://www.youtube.com/watch?v=Hv4lghYrE1A

Overal in de wereld moeten we de vlaggen uithangen en groot feest vieren, we moeten dansen juichen van plezier gewoon een groot gat in de lucht springen. Want Godzijdank is er niet ťťn Jood vergast, laat staan zes miljoen, onze grootste vrienden zijn nog in leven, hoera.

Het smerige van Palestina dat is typisch Joods natuurlijk dat, ze de Duitse bevolking via de belastingpot al 50 jaar elk jaar 20 miljard Euro schadevergoeding laten betalen, gebaseerd op die zogenaamde zes miljoen. Plus het meeste geld komt niet terecht bij de mensen die de oorlog hebben overleeft, het verdwijnt in de zakken van de bankiers politici partijen de elite enz.

Na de oorlog werd het Internationale Rode Kruis gedwongen om hun gegevens te ontkennen, en onder dwang moesten ze zes miljoen Joodse slachtoffers vermelden. Wie waren de opdracht-gevers, inderdaad het -- Addergebroed -- uit de Bijbel de Khazar (Nep Joden) die in 740 na Christus bekeerd zijn tot het JudaÔsme. Ze komen oorspronkelijk uit OekraÔne en niks Palestina.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
http://monamontgomery.com/products/products.htm
http://themillenniumreport.com/2015/06/red-cross-exposes-jewish-holocaust-hoax/

Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=arthur+koestler
https://duckduckgo.com/?q=arthur+koestler&ia=web

Benjamin Freedman - De Ashkenazi zijn Khazaren.
Kijk naar de gezichten in het filmpje allemaal nog blanker dan sneeuw. Terwijl 2000
jaar geleden in de tijd van Jezus werden er geen blanken geboren in het Midden Oosten.
https://www.youtube.com/watch?v=lBMSlkEkVBc
https://www.youtube.com/results?search_query=benjamin+freedman
https://duckduckgo.com/?q=benjamin+freedman&ia=videos

(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive
and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

(Freedom of Speech) - First 75% in Dutch - Last 25% in English.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jesus+was+an+anarchist&ia=web
The word anarchy derives from the Greek 'Anarchos': "No
Ruler". Anarchism is the pursuit of a situation or society,
In which people want to live without a higher power or authority.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+was+an+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchism&ia=web
It is the collection of mindsets that brings back is to the
thought, that an individual Human is in no way A subordination
of or for something or someone he doesn't recognizes.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchism

That the denial under fire lies has little to do with the details
of very emotionally laden issues like the debate on the Holocaust
or AIDS or environmental pollution. It is rather caused by a
Dogmatic moralistic intolerance towards freethought.
https://duckduckgo.com/?q=spinoza+blasphemy&ia=web

Civil Disobedience.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=civil+disobedience&ia=definition
Thoreau and Civil Disobedience.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=civil+disobedience

====================

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
After 14 days I'll move the story with the
Lowest date to the below: fresh2019-english.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)

Besides the website translator, you could also use the:
"Bing Translator" for different other languages.
https://www.bing.com/Translator
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web

====================

(22-09-2019) FIRST CHINESE WATERPLANE.
https://www.youtube.com/watch?v=ClBoDypnWxo
https://www.youtube.com/watch?v=BKM0zlcXwvs

====================

(21-09-2019) IDENTITY CRISIS.
Is it possible that the Surinamese (To whom it may relate) are in an identity crisis, so a kind of trapped between the white and the non-white world. So, even though they have not experienced slavery in person, so they can't know what it is, it may play in their subconscious mind that they were then torn away from Africa. If you want to solve a problem it must be in your hand, if you deny the problem you can't solve it.

Then you also often have the racism of the Western Superior Aryan world who consider them inferior beings. Maybe if the Surinamese were going to live in Africa, then they are back home for their subconscious, possibly then may identity crisis disappear? There will undoubtedly be Surinamese who regret that they have come to the Netherlands around 1975, but because their children and especially grandchildren are born in the Netherlands they can't leave the Netherlands.

So first they lived in Africa then in Suriname and now in the Netherlands, maybe you loose the way, because you don't know where you actually belong, you are essentially trapped between three worlds. I myself was born in the Netherlands and have lived in Suriname twice, and I'm sometimes fighting with myself where I belong, also because I'm half-blood.

It may be better that people marry someone of their own race and live in their own birth country, then their children and grandchildren will no longer get into that battle where I actually belong at home. Perhaps God has given each race his own language in the hope that they don't come into contact with each other, but perhaps the evolution wants to have one mixed race?

====================

(20-09-2019) GLOBAL WARMING.
If, we want to know what life looks like when the Earth is heated 4 degrees. Then we only need to take ground samples from 1200 years BC, because then it was five degrees warmer than now, so almost ten times as much as now. (0.6 degree 2019).

In the year 1200 BC they had no polluted cars plastic synthetics chemicals oil gasoline etc. If the story is correct, then the global warming and nature cycle that has been around for billions of years. 15 years ago the sun was the closest to the Earth, now he is going away
=.

When one injects Chemtrails into the air by planes then it spreads out to veil clouding that surrounds the earth as a blanket, to bounce the sun light back into space because of the warming of the Earth. But by that blanket of veil clouds, the earthly heat can not go away as well and you get your greenhouse effect with more CO≤.

The arrogant man simply has to stay away with his mitts from nature, the Earth has been around for billions of years that has proven that he is able to regulate it all, there he does not need the conceited man for.

Rudie J. Gouvernante zaterdag 27 april, 2019 om 23:12 uur.
https://www.hetkanwel.nl/2019/03/12/climate-fiction-over-hoe-het-leven-eruitziet-als-de-aarde-vier-graden-is-opgewarmd/ (Dutch)

The Last Time the Globe Warmed.
https://www.youtube.com/watch?v=ldLBoErAhz4
De waarheid over klimaatopwarming - Dr. Patrick Moore - Greenpeace Mede-Oprichter.
https://www.youtube.com/watch?v=v3A4wrPU2jY

In the past 10 years, the air is constantly milk whitish due to the spreading of chemicals of Chemtrials, the beautiful blue skies from the past we don't see them so easily anymore. Watch the sky than you know I'm not fooling you. As soon as there is a nice blue sky, these Chemtrails appear quite soon, and a few hours later it is milky white. Don't confuse those white stripes of condensation, that dissolve quite soon because that is water vapour with ChemTrail white stripes who scatter.

London hit by Chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=rOYA54k_8e0
Chemtrail Wolken.
https://www.youtube.com/watch?v=aOqRk85FLEY
https://www.youtube.com/results?search_query=chemtrail+clouds

On this website you can see the planes flying above your city, not only military planes spraying ChemTrails but also commercial aviation companies. Click on the yellow plane and look in the left scroll bar, then you know which company does it if the stripes don't want to disperse. By the way, only planes of 15 years and older can create condensstripes.
https://www.flightradar24.com/

How they affect you.
http://www.thrivemovement.com/chemtrails-how-they-affect-you-and-what-you-can-do.blog
See the inside of a Chemtrail Plane.
https://www.youtube.com/watch?v=j7TOPdn_d6o

Chemtrails: The Secret War.
https://www.youtube.com/watch?v=U-5VnMIiKPY (English Subs).
Haarp: Holes in Heaven.
https://www.youtube.com/watch?v=_xyvFWD1AGE
Rosalind Peterson: The Chemtrail Coverup.
https://www.youtube.com/watch?v=XGAJ7q40NWs

====================

(19-09-2019) FREEDOM OF SPEECH?
Drs. Julian S. With is a Surinamese psychologist who analyzes everything critically, e.g. in the field of Suriname, and also lets hear what many don't appreciate.

Drs. Julian S. With.
https://www.youtube.com/watch?v=ngW7z0T3KZU
https://www.youtube.com/results?search_query=drs.+julian+with
https://duckduckgo.com/?q=drs.+julian+with&ia=shopping
https://www.brighteon.com/new-search?query=Drs.+Julian+S.+With

As you know, Israhell has a new law that if you criticize Israhell that, than you are an anti-Semite which is the greatest crap. Criticism is healthy right there the counterpart can learn something out. And if criticism is prohibited by law with a possible prison sentence, then the country is very secretly turning into a fascist country.

International campaign is criminalizing criticism of Israel as antisemitism.
https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

Western countries, including European governments, are also beginning to introduce this law in their own country, that's ridiculous because we don't live in Israhell. Even if you investigate the Holocaust and publish him, then Israhell is pulling the bell and you go for e.g. in Germany 5 years to jail. People who are supporting BDS (Boycott Israhell) don't enter Israhell either.

People investigating the Holocaust or the MH17 or 9/11 or the Japanese nuclear power station Fukishima are not easily invited to chat programs on TV. The people should clearly not know the other side of the matter, that is being deliberately taken away from them not to think. Many websites and YouTubes are censored, Facebook deletes pages from Facebook.

Wikipedia has thousands of moderators in service who rewrite your story, if the rulers don't like what you have written, the CIA NSA FBI Mossad etc. do this as well. People are working on a large scale to disable those who have healthy criticism of the course of affairs, which is no longer desirable nowadays. We are going to face a scary fascist time.

Helen Buyniski -Journalist.
A Tool Of The Ruling Elite.
https://www.youtube.com/watch?v=nDPrpKDjQ5U

If you give your opinion in China on the well-known square, you will be taken away and placed in a re-education camp. The favorites of the government are rewarded and the dissidents are on the anti-fly and train list i.e. they may no longer fly or train, so it will be the bus.

Millions in China now banned from flying, taking trains.
https://www.youtube.com/watch?v=bhDwNvCjU7g

Ursula Haverbeck.
https://www.youtube.com/watch?v=VglmcZSsl0U (Duits).
https://www.youtube.com/watch?v=1BvRvNZo5Gk (Engels - Censuur?).
https://www.youtube.com/results?search_query=ursula+haverbeck
David Irving.
https://www.youtube.com/results?search_query=david+irving
Sylvia Stolz.
https://www.youtube.com/results?search_query=sylvia+stolz

====================

(18-09-2019) CIVILIZED & UNCIVILIZED.
The Native American Indians from America only take from nature what they need, while western white people destroy nature because they want to make as much profit as possible. They call the Indians uncivilized people, they the real uncivilized should look in their own heart before accusing civilized people of BS.

The empty plundering of nature and raw materials is fatal, because the children who are over eg. 100 200 500 or 2000 years are born, also want to have some raw materials to be able to live. In their time there will probably be 10 times as many wars for the little bit of leftover raw materials, and they owe it to their ancestors who have lived like egoistical kings.

Theoretically, suppose that rebirth exists, then it's possible that we will be those children over hundreds of years, who have many wars and little raw materials and are cursing their ancestors but that of course don't realize. And for the Biblical people, is this maybe the reason of that Biblical saying: What you sow you will reap.

Native American - Amazing Grace (In Cherokee).
https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk

TV Video Radio.
http://www.tulaliptv.com/live/
https://www.tulaliptv.com/?s=nwin
https://www.visionmakermedia.org/search/node/video
https://www.nativeradio.com/listen-to-native-radio/

https://www.youtube.com/watch?v=kqqsy8HI93k (Women Powwow 2019).
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing).
https://www.youtube.com/watch?v=pr2CljnycW4 (Grand Entry 2018).

https://www.youtube.com/watch?v=bUACdB3f22o (Cattle?)
http://www.firstpeople.us/ (Mayor WebSite)

====================

(17-09-2019) JEWS CONTRA JESUS.
The Khazar (Fake Jews - 95%) Have been brooding for hundreds of years to steal Palestine, is this because, they hate Jesus a Palestinian from Palestine, and therefore don't acknowledge him either. If they did, they would prove that they are not children of him but Satan's children, so they want commit genocide and eradicate the Palestinians his children for 71 years now.

The Khazar or the Russian Bolsheviks most of the Jews (Stalin Lenin Trotsky and others) have exterminated 60 million Christian Russians, through mass murder and starvation, children of Jesus. Is this perhaps the real reason why they chase the Jews through all of history because, for thousands of years they want to eradicate the children of Jesus.

Has Jesus has a skin color?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man
https://duckduckgo.com/?q=jezus+is+een+zwarte+man&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (English)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Surinamese)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands(Dutch)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Several Languages)

====================

(16-09-2019) WEBARCHIVE.
This is a Central Archive which stores websites, also the ones who are deleted.
https://web.archive.org/web/20181102225937/http://gouvernante.info/

====================

(15-09-2019) IT IS PARTY TIME.
Osb Crew From Mauritius.
https://www.youtube.com/watch?v=u-MZHKkNkMI

Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=mauritius+streetfood
Streetmarkets.
https://www.youtube.com/results?search_query=mauritius+streetmarkets
Streetwalking.
https://www.youtube.com/results?search_query=mauritius+streetwalking
Sightseeing.
https://www.youtube.com/results?search_query=mauritius+sightseeing
Music.
https://www.youtube.com/results?search_query=mauritius+music

====================

(14-09-2019) REAL DEMOCRATIE?
What is democracy, people are going to vote and the majority wins that, means that the minority now has to dance to the legs of the majority. It could be different, the majority does what they have decided and the minority doesn't have to abide by that, now both parties are get their way
=.

Suppose the government opens a state savings account and the citizens deposit 10% of their savings on that account, the citizens can now choose what they want. One citizen will say, I don't want that money back, I invest that in making the Netherlands better. The other citizen will say, I want that money back but without interest, and the last one I want that money back with interest.

That is true democracy, because all three parties are now getting what they want, no one pulls at the shortest end and no one is parked in the forest. And if the government nationalizes the money itself and gives it out themselves, they don't have to pay interest to commercial banks. Those 20? Billion interest p/yr, they are now paying, they can repay the sovereign debt.

If you want to build a house in your town, you need a building permit from your council, if you build the house without their permission they will send a bulldozer to take your house down. Recently the Dutch government changed the law, the telnet-companies don't need a license anymore from the council to build 5G towers, the lobbyist worked on the politicians that's clear.

====================

(13-09-2019) REST IN PEACE ROUZAN - (HER BIRTHDAY TODAY).
And if you are in the Spirit World, I hope that you and they other 55 who were killed at the gate round June 1st 2018 will be reborn in Palestine again.

State of Palestine: Death toll rises above 50
amid Gaza protests - Gaza HealthMinister.
https://www.youtube.com/watch?v=i8wafWvVIEc

The twenty-year-old Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar was killed, on June 1, 2018 during the demonstration at the gate. She was shot right through the heart with a bullet, by a Khazar a Goy sniper soldiers SWINE. (95% of the Khazar were converted to Judaism in 740 A.D., they come from the Ukraine (basic root Russia) Nothing Palestine all BS).

Rouzan is dying in the Emergency room.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
The Family of the murdered Razan
al Najjar has a message for you.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y

The resolution of the UN in New York about the violence at the gate, was vetoed by butt-sucker America who is crawling very deep in the ass of fucking Israhell. Our Dutch P.M. - Cuntte - is also a brown worker, these beast traitors all gang up against the Palestinians. And they call themselves humans they talk about laws and democracy and respect and humanity, BS.
https://www.youtube.com/watch?v=NFH8tG2sH2c

How many Palestinians were murdered since 1948 - (5.100.000?)
https://defence.pk/pdf/threads/palestinian-genocide-5-100-000-palestinians-have-been-killed-since-1948.416222/
https://garryleech.com/2014/08/08/israel-palestine-by-the-numbers/
https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_casualties_of_war
https://duckduckgo.com/?q=how+many+palestinians+died+since+1948&ia=web

I hope that the Romans after 2000 years, return to the Netherlands and steal the country again. So that most Dutch people flee to Germany Belgium and England, and the rest are parked on Ameland an island off the coast of the Netherlands, which now becomes a Gaza concentration camp. And when the Dutch are going to fight, I make known worldwide that they are terrorists.

Are European governments being sneaky? Do they help Israel with weapons and technologies, to keep them strong in the Middle East so that they can keep the Arabs down? If they don't help them then they might become weak, and be kicked out by the Arabs. And where do they flee to Europe, and perhaps governments don't want this because they dislike the Jews themselves. So in essence are the Palestinian people with a skin color sacrificed for the comfort of the white western world - Racism?

There are two possibilities for peace if I was God or Allah, firstly I make the whole Middle East Jew free, and ship them to the Ukraine where they originally came from? Or secondly I split the country up in half with a sea in between of twenty-two kilometers wide, on the right side the Jews live and on the left side the Palestinians live, and the one who has the guts to cross that sea, to go mess about in that other country has another thing coming.

See this page and (01-06-2019) R.I.P. Rouzan. I Won't Forget You. I Love You.
https://imemc.org/article/army-kills-a-medic-injures-100-palestinians-including-40-with-live-fire-in-gaza/razannajjar/

====================

(12-09-2019) PRACTICAL ISLAM.
Resistances Axis to Israel - Imran Hosein Animated.
https://www.youtube.com/watch?v=RQTF5I4ZJIo
Practical Islam on Iran Hosein.
https://www.youtube.com/results?search_query=practical+islam+on+imran+hosein

Practical Islam.
https://www.youtube.com/channel/UCWsC95ebyn6J6IAsMAMYzlg
https://www.youtube.com/results?search_query=practical+islam

====================

(11-09-2019) PEOPLE WITH A SKIN COLOR DON'T COUNT.
In this clip, David Icke talks exclusively and only about Zionists he doesn't talk about Jews, who are sacrificed and stretched for the trolley by Zionists. The Zionists are Satan's children, while Dionists (Dio Spanish for God) are God's children.
https://www.brighteon.com/ee22aca2-aede-4569-9123-3b5e787fdf30 (David Icke)

Aired per September 11th 2019.
David Icke - 9/11 - The Trigger:
The Lie That Changed The World - Part 1/2 - London Real.
https://www.youtube.com/watch?v=XrDDBjE5QJk
I'm looking for part 2 (Two), but is hard to find.

It happens more than often that with these kinds of documentaries that a part is not to be found, I wonder if YouTube is doing it, a sort of censorship? It could also be that ? London Real ? does this to force us to become a member of their organization. We people do have tricks if it suits us 9/11 or no 9/11 because, we want to make a career and become famous or rich or become the big boss. Who says that we are holy, including me. If the (MSM) MainStream Media is reporting about famine in Africa who says they mean it and or are sincere?

Did the Mossad do 9/11 with Associates?
https://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

Psychologists over dealing with the truth about September 11th 2001.
https://www.youtube.com/watch?v=lW9wxoCdJwQ

I hope that the Americans, when they see that the two towers are being blown up, do realize that their own government has been doing this for the past 18 years in the Middle East, blowing up buildings where also innocent people die. We have a commemoration for 9/11 for the Second World War, when do we have a commemoration for the people of the Middle East who are also being killed, when do we also have a commemoration for the slaves from the slave and colonial time. It's obvious, people with a skin color don't count in the white world.

https://www.brighteon.com/new-search?query=who+did+9%2F11
https://www.youtube.com/results?search_query=who+did+9%2F11
https://duckduckgo.com/?q=who+did+9%2F11&ia=news

Always keep searching for the real perpetrators, we shouldn't forget the victims because, if we do we're worthless human-beens. And don't forget, maybe we're the next victims in the future you never know, and we wouldn't like it ourselves if humanity forgets about us.
www.gouvernante.info/9-11.htm
=.

I have often written this to boredom too, in the past centuries there lived a people in the Ukraine with the name: - Khazar -. Around 740 A.D., 95% have converted to Judaism, so they're not Biblical Jews they're neither from Abraham nor Judea and have never lived in Palestine
=.

There is a handful of real Biblical Jews who have been living in Palestine for centuries and lived harmoniously with the Palestinians, they were friends colleagues acquaintances neighbors and sometimes even married each other. Until in 1948 the Viper Serpents from Europe arrived, and messed everything up and are committing genocide on the Palestinians in the past 71 years.

If the Khazar (Fake Jews) fight against the Palestinians then that's psychological, because they don't accept Jesus being a Palestinian an Arab from the Middle East. In addition, 2000 years ago there were no whites being born in the Middle East. The Khazar the (Fake Jews) from Europe belong to the white Caucasian European breed, and are not Biblical Jews.

Is it maybe the intention of Israhell to make the planet Earth a Jewish planet, in other words because there are 15 million Jews worldwide, must then all 7 billion Non Jews be murdered? That is barbaric thinking and possibly doing, this is bestial thinking of devilish and Satan's children from hell. I wonder when God and or Allah are going to intervene.

The beginning of Terror.
http://www.deiryassin.org/
The beginning of Terror.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
I refuse to be an Israeli Soldier.
http://www.december18th.org/

A Forgotten History | Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
Sheikh Imran Hosein on Israel.
https://www.youtube.com/results?search_query=sheikh+imran+hosein+on+israel

Khazar.
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

Zionists.
https://www.youtube.com/results?search_query=zionists
https://www.brighteon.com/new-search?query=zionists
https://duckduckgo.com/?q=zionists&ia=web

Jews.
https://www.youtube.com/results?search_query=jews
https://www.brighteon.com/new-search?query=jews
https://duckduckgo.com/?q=jews&ia=web

Israhell.
https://www.youtube.com/results?search_query=israel
https://www.brighteon.com/new-search?query=israel
https://duckduckgo.com/?q=israel&ia=news

====================

(10-09-2019) THOU SHALT NOT KILL.
Soldiers always come with the excuse: - I had to carry out assignments -, NO you don't have to do nothing, if you are instructed by your commanders and your government to go and kill in another country e.g. The Middle East. If all the defense personnel worldwide lay down their weapons and refuse to shoot, there can never be war again, that is God's impossible.

You better go to jail for a few years because you refused to kill, then you can go to paradise after you die. God and Allah have said thou shalt not kill, so don't do it. If, the entire U.S. defense staff refuses to kill eg. In the Middle East then the world will be proud of you and love you again now they hate you.

130 LORD DO YOU WANT TO SAY SOMETHING TO ALL SOLDIERS WORLDWIDE?
Repulse your wild streak, shoot no tooth, see lens deceased, you're putting God down.

(Tooth = Bullet/Bomb?, Lens = Eye?)

127 I APPEAL TO ALL PEOPLE STOP KILLING THE OTHER NO MORE?
YOUR NOT AN ANIMAL DEVIL OR BEAST BUT A CHILD OF GOD.

Allow man finch turn weld, serve sun peer opal, feel shady
teethdeeds spiritleg runs along, polish your amen ovum.

128 IF SOMEONE IS BEING KILLED BECAUSE HE REFUSED TO KILL
SOMEBODY ELSE, IS THAT THE HIGHEST DEED HE DID IN THIS LIFE?

Hears cousin song serves Gods meadow, you measured that the grim reaper
tooth is stupid, this bad ovum trows arrow at God, will suffer deadhat spun hatred.

129 DEAD EXPECTATION IS WORSE THAN DEATH ITSELF.
Don't approach dead by wicked fight.

131 IF DURING DEAD THE GHOST OR SPIRIT
LEAVES THE BODY WHAT EXACTLY HAPPENS?

Plenty happy times or pagan, will meet
starsight or fear, person choose himself.

(Person choose himself = The character of himself does that
determines if the person ends up good or bad in the hereafter)

http://www.gouvernante.info/taboo-2-english.htm

Biblical: Thou shalt not kill.
https://www.youtube.com/results?search_query=biblical+thou+shallt+not+kill
https://duckduckgo.com/?q=biblical+thou+shallt+not+kill&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=biblical+thou+shalt+not+kill

====================

(09-09-2019) COURAGE AND TRUTH.
Kevin Shipp author of the book:
From the Company of Shadows.
It's now time for: Courage and Truth.

The other side of the News.
https://www.kla.tv/12286
https://www.kla.tv/en/ (Switserland)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
http://www.presstv.com/Default/Live (Iran)
https://www.brighteon.com/ (America).

====================

(08-09-2019) AIRPLANE JET CABIN SOUNDS.
Airplane White Noise in 1st Class.
https://www.youtube.com/watch?v=WbEGmghn_jo
Sound Ethiopian A380 First Class | Sleep, Study,
with star ceiling projected as substitute.
https://www.youtube.com/watch?v=jU4ZM4ZrAMM
One hour live of British Airways Boeing 777.
https://www.youtube.com/watch?v=xrg9JBWdf_k
Airplane Cabin Sound Relaxing White Noise HD Airliner.
https://www.youtube.com/watch?v=kyKTcsCB9uY
Propeller Plane Engine.
https://www.youtube.com/watch?v=9H52aZ91CME

Plane Radar Screen.
Click on Yellow plane for Scroll Info.
https://www.flightradar24.com/
Listen to Pilots and Traffic-controllers.
https://www.liveatc.net/

Airplane Cabine Motor Sounds.
https://www.youtube.com/results?search_query=airplane+cabin+engine+sounds
https://duckduckgo.com/?q=airplane+cabin+engine+sounds&ia=videos

Cabine Generator Sounds.
https://mynoise.net/NoiseMachines/cabinNoiseGenerator.php
Aviation Sounds.
https://retired.sounddogs.com/results.asp?Type=1&CategoryID=1005&SubcategoryID=5

A lot of info about Aviation.
http://www.gouvernante.info/luchtvaart.htm

====================

(07-09-2019) BOOK BURNING IN OUR TIME.
Israhell is in panic because they try to ban all books worldwide about the Holocaust, and that's a red flag, if the holocaust went as he went you can't get a nail in between. Even if you search a thousand years you will find nothing because the holocaust went as he went right? Except from Iceland Denmark and Spain in the rest of the European countries them books are forbidden.

In the early ages churches burned a lot of books, before WW1 and WW2 many books were trown into the fire. And today our time the 21th century it happens again because, if a govern-ment forbids books it's a kind of book burning. Amazon and EBay use to sell these books as well, but under pressure of Israhell and the Zionists they stopped selling them.

See these three sites for more info.
https://codoh.com/library/document/5330/
www.holocausthandbooks.com
www.findbooksprices.com

Defamation by Yoav Shamir (Trailer 00H02M46S)
https://www.youtube.com/watch?v=pJo7LhSPJaY
Defamation (English - 01H:32M:10S)
https://www.youtube.com/watch?v=XNWF9CeoZdE
At 01:25:00 you can see the children cry, and that's understandable because they've been fed with a lot of horror. Is it possible that these kids are being brainwashed by the: - Viper Serpents - from the Bible the Satanschildren alias the Zionists? Maybe this is the reason why they bring these kids to concentration-camps, to make them weak and hateful for all non Jews.

Defamation by Yoav Shamir.
https://www.youtube.com/results?search_query=defamation+by+yoav+shamir
https://duckduckgo.com/?q=defamation+by+yoav+shamir&ia=web

Norman Finkelstein.
http://normanfinkelstein.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Finkelstein
https://nl.wikipedia.org/wiki/Norman_Finkelstein_(politicoloog)
https://www.youtube.com/results?search_query=norman+finkelstein+2019
https://duckduckgo.com/?q=norman+finkelstein+&ia=web

The Palestinians gave a peace of their land to the Jews, and instead of being thankful the Jews are threatening the Palestinians like dirt in their own country. Now the Jews can have children and grandchildren and grow old in peace. But instead they beat up haunt terrorize and kill the Palestinians. The Palestinians didn't start WW2 neither did they kill Jews in Europe, it"s not fair what the Jews are doing to the Palestinians it's wicked.

German Invasion Of Russia - June 1941.
https://www.youtube.com/watch?v=KKxj3DEuk-c
At: 2:24 / 8:49 and 7:00 / 8:49 You can see that the Russian people are giving flowers to the Germans WHY were they traitors, or were they glad in the hope that the Germans, saved them from the Bolsheviks who murdered 60 million Russians? And who were the Bolsheviks Lenin Stalin Trotsky and others most of them were Jews.

You could also ask yourself why did they make war on Germany and not Russia because the Bolsheviks killed 60 million Russians. The allied accepted mass-murderer Stalin as a partner, he was ten time worse than Hitler, and no I'm not saying hurrah for Hitler. I believe that the first and the second world war were set up for a purpose, to legit steal Palestine
=?

Did the wealthy the rich the politicians the bankers and the multinational Jews sacrificed 100 million victims soldiers and citizens in them two wars because the wanted to steal Palestine at all costs? Beside that England had no right to give Palestine to the Jews because, they stole Palestine themselves.

====================

(06-09-2019) DEVILISH CHILDREN.
It's not the politicians who run the show but, the multinationals like banks telecoms pharmacy oil and food-companies etc. They dictate to the politicians what they want in and for the country, true lobbyists who have only one assignment to work on politicians so that their bosses can have their way. Politicians are the dumbest people you can get in the land, dumb fucks.

Its commercial banks with shareholders who print the money and issue it and charge interest, and not governments they were railroaded by lobbyist of the banks to give them the right to print the money. In the old days when governments printed the money their was no state-debt, now governments drown in hundreds of billions of interests payed to the banks shareholders
=.

The Conspiracy of The International Bankers.
https://www.youtube.com/watch?v=_She8KfelRg (00:09:18)
https://www.youtube.com/watch?v=bZuSelMJvpc (03:13:39)
https://www.youtube.com/results?search_query=Louis+Farrakhan%3A+The+Conspiracy+of+The+International+Bankers
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Conspiracy+of+The+International+Bankers

====================

(05-09-2019) HYPOCRITICAL LAW.
What is the Wwft? (Law for the Prevention of money laundering and terrorist financing).

This law is so hypocritical as it's possible, just think of foreign companies that have a letterbox address here in the Netherlands, in order to avoid paying tax in their own country. Considered completely legal by the politicians in The Hague, and they also make a profit out of it. Plus groups (innocent) which the government don't like can be called terrorists.

By the way, the P.M. of this country called: - Cuntte - is a terrorist himself, for he has invaded Syria without the consent of the Syrian government and is shooting missiles from fighter jets. The Syrians didn't threaten us they didn't invade our country neither are they shooting at us, so this war criminal invaded a sovereign country without any reason what so ever.

And what do you think of these colonial pricks from fucking France, who are financially terrorizing all French independent????? African countries.

African Countries are still colonies of France.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html
Terroristic Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
The slaves that fish for Terrorist Europe.
https://voxeurop.eu/en/content/article/355011-slaves-fish-europe
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor - Fuck Terrorist America -.
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

Why was in 1550 the first racists theory invented? (Dutch Only).
http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

https://wetten.overheid.nl/BWBR0024282/2016-08-11
https://duckduckgo.com/?q=wwft&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=wwft

====================

(04-09-2019) I'M SICK AND TIRED OF ARROGANT FUCKING ISRAHELL.

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

Most politicians in the white house wants to get rid of Ilhan Omar because, she said that Palestine (The name is not Israel) is an Apartheid state. I myself believe that Palestine is an Apartheid state because they treat the Palestinians like dirt, so they probably call me an Anti-Semite to but I don't care.

It's ridiculous that they want to make you black if you have an opinion about a country. By the way, I can't be an anti-semite, because 95% of the Jews are not Biblical Jews but Khazar heathens from Ukraine. They're not off of Abraham and Judea and have never lived in Palestine not even 2000 years ago.

People who want to brand-mark you don't know what democracy is, they look more like fascists who ignores the wishes of the population. We all know that America and Israel sleep in the same bed, America is paying his whore three billion Dollars a year of the people's tax money, and the president wants to raise it to seven billion, and the Palestinians get a cent.

If they make legal laws to punish you if you don't like Israel, in that case they should also make laws if people are anti Iran or anti Venezuela. But that's not going to happen because, that's how hypocrites work. I believe that the US is scared stiff of Israel, most people believe that the US is the most powerful country in the world, but they're scared stiff of Israel, why
=?

God said: They can only kill you, after that they can do no more.

Some people may think that if the two women are allowed into Israel, they maybe be killed by the Mossad. I don't think Israel will be that stupid, because if they do Trump will be in big problems. Because, most Americans will not vote for him next year and Israel knows that, and they need Trump for theirfilthy political games.

What Is Israel Trying to Hide? Reps. Tlaib & Omar
Blocked from Taking Official Trip to West Bank
https://www.youtube.com/watch?v=5MPgBcVe52w
When does criticism of Israel cross into antisemitism?">
https://www.youtube.com/watch?v=ObNrh2IYN6g
Rep Ilhan Omar tells the truth about pro-Israel AIPAC and gets smeared.
https://www.youtube.com/watch?v=UAXcAhRouN4

====================

(03-09-2019) A PRESS AND MEDIA DODGER IN ACTION.
David Irwing an Englishman has been investigating the: - Holocaust - for decades, he doesn't deny him he wonders what has actually happened, and not what they told us. Every year he accompanies a group of people to Auschwitz, what does the dodger ask Irwing:

Are you of the Klu Klux Clan, knowing that the mass TV viewers the herd of animals the stupid people immediate start shouting that Irving is of the Klu Klux Clan. That is also the intention of the creep that the masses will think so. And it's a dumb stupid question as well because, if he really was a clan member he wouldn't tell that in public on TV.

https://codoh.com/library/document/6860/?lang=en
https://codoh.com/about

Castle Hill Publishers to promote books and video documentaries
which suffer the chilling effects of censorship caused by the Taboo.
https://shop.codoh.com/

The German Holocaust lawsuits were a mockery of law, it's was a comedy show a stage performance the judgment was already fixed before the commencement of the court-case: - GUILTY -. German lawyer Sylvia Stolz was arrested in the courtroom because she defended a Holocaust researcher and went to jail for 5 years, even a judge asking the suspect you have evidence that the Holocaust has gone different from what they told us.

He is also arrested in his own courtroom and is also going to jail for five years. This was also done with the Nuremberg process after the war with the Nazis, witnesses were not allowed, and those who tried it were removed during the lawsuit.

The whole Nuremberg process was a Jewish affair, they were lawyers prosecutors districts attorney judges and executioners at the same time. There were also German soldiers who were innocent and had done nothing wrong and some even helped the Jews, the Khazar (Fake Jews) Serpent Viper from the Bible had no interest everyone was first horribly brutally tortured raped Found guilty and hung.

After the war, some Allies acted like a beast in Germany, they raped 2 million German mothers and daughters with a gang-bang, and then cut their throat. Other women were nailed naked to farm doors until they were dead, the children were found with their tongues nailed to the dining table and also the throat cut.

After some allies had freed a concentration camp, the women were raped also Jewish one, at one point the women began shouting for christsake let the Germans return to free us from the beasts. But because the victors always write the history books, so you will never encounter these satanic bestialities.

====================

(02-09-2019) IS SEX A TABOO?
There aren't many websites who talk about sex (besides porn-sites who make sex and humans dirty), probably they're scared or embarrassed or ashamed. But sex is part of the human DNA it belongs to the body, and if God don't want it he shouldn't have invented it, so maybe the issues about sex is not with God but with us. Every human been wants to be happy, right?

There are several types of sex: Hetero - Gay - Lesbian - Bi - Shemale - Transgender etc. You could consider the body as a kind of grocery store, where you can choose from different types of sex. And the grocery store is drawn designed and built by God and or Allah. While before that he pulled the rib (Penis erection?) out of from Adam, we lived spiritually.

God has separated man into a separate man and woman so before that we were hermaphrodite, and when we saw that woman naked we got an erection, and who is fault is that God, right? He has taken that rib out of his sleep state (Erection) by showing us a naked woman, then he demands that we live spiritually. Is God a useless architect or a sadist?

Being happy could be mental spiritual or physical, maybe God want us to be happy spiritually without often misusing the other for sex. We humans have a lot off tricks to sweet talk the other one into bed, but afterwards: Oh Jeh what's your name, don't call me I call you, bye. And for a lot of people this is the normal thing to do, they're not getting cold of warm of it.

In the past I already wrote an article about sex:
(07-11-2018) IS SEXS TABOO ON WEBSITES?
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm

330 IF WE ARE SPIRITUAL BEINGS WILL WE EXPERIENCE A HIGHLIGHT FEELING AS WELL?
Thou now knows God and stone hopelane, lens show wise book, knit stone six count.

331 LORD THE SEXUAL PATTERN WITH HUMANS HOW SHOULD IT BE?
The grim reaper flew, witches mutiny planet, fowl is biting humans, you rose please do good.

329 WHAT IS WRONG WITH SEX HIGHLIGHT FEELINGS TRUE BODY?
Fishing illusion witches eyesong, this is smoke moon cabincrate, turn and save cap.

343 IN THE WHOLE CREATION THERE MUST BE A GIRLFRIEND FOR ME.
My Roi find peace there, and shovel pimp and wench hell empty.

154 GOD CAN'T YOU SORT OUT THINGS IN YOUR OWN CREATION?
Award you souls fort nine, they dove your lake sinking crazy, help them on pavement.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(01-09-2019) FEAST IN THE MIDDLE EAST.
Blanche Shaheen.
https://www.youtube.com/watch?v=nvyiw3ZKx0c&list=PLm5-PI4h0s4qWiJ6sbJkk-Kqph2Q6d1Ce

On the streets I also wear this Palestinian
scarf she's tying and wearing out of solidarity.
Janna Jihad, Child Journalist in Palestine.
https://www.youtube.com/watch?v=5JS6ZAmeGD8
Meet Janna Jihad, the 13-Year-Old Palestinian
Journalist Exposing the Israeli Occupation
https://www.youtube.com/watch?v=JkY49Znbmlo

https://www.youtube.com/user/blanchetv
https://feastinthemiddleeast.wordpress.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=blanche+shaheen
https://duckduckgo.com/?q=blanche+shaheen&ia=videos

====================

(31-08-2019) PLENTY PDF TO READ.
On this website you can click with your mouse on a book, to find out what
the book is about. - BUT - them books are all - PDF - and I also don't really
know how it is with - Author or Copyrights - if you download the book.
https://ethosworld.com/library/

====================

(30-08-2019) YOU'RE NOT OF MY TWA TWA (African Family).
What I've learned in the past there are a lot of Dutch people who have the standpoint, you as a Surinamese shouldn't interfere with white affairs, mind your own business. For example, we had an Iraqi family in the flat who they wanted to deport back to Iraq, but when they were brought to the local police station the flat-commission didn't tell me that, others tenants knew.

I found out afterwards got angry and bought some stones at a building market and slang them true the windows of the police-station. We as the western world are turning the whole Middle East in one great big cemetery in the past 18 years, and if the people flee we want to sent them back, not on your nelly. We should take care of them because we made them country less.

Most Western whites demand that we integrate, but if we do and want to talk at the same level, the doors will close. We didn't mean this integration, you have to stand below us not next beside us that we don't tolerate, their must be difference. You're only a: - Good Ape - If you take our banana that we give you every day.

The US president says: - If you don't like the way the government leads the country -, then you have to P-off to the country of origin. Okay, then say that also to the white born and bred Americans, with other words P-off to for example England Ireland Scotland and Wales, or wherever you came from. I Wonder what he will say to the: - Native American Indians - of Turtle-Island.

Reps. Ocasio-Cortez, Tlaib, Omar, Pressley
respond to President T. Rump-(Steak) racist Tweets
https://www.youtube.com/watch?v=inMiUuGYJGs
https://en.wikipedia.org/wiki/Rump_(animal)

====================

(29-08-2019) HURRAY!!!!!
It's your lucky day today you may kiss me,
because today is my birthday, so please line up.

It's your Birthday - 50cent.
https://www.youtube.com/watch?v=5qm8PH4xAss

Surinamese Birthday Song.
A Di Mi Jere Joe Verjari - When I heard of your Birthday.
https://www.youtube.com/watch?v=po9BaIm4aK8 (Indians.)
https://www.youtube.com/watch?v=f_EyatKKa0M (Creole)
https://www.youtube.com/watch?v=PLlqhjqb6vA (Javanese)
https://www.youtube.com/watch?v=n4iKf-coCC0 (Hindoestani)
https://www.youtube.com/results?search_query=a+di+mi+jere+joe+verjari (Several)

====================

(28-08-2019) RACISM WHEN IT SUITS.
A Surinamese woman refuses an integration course imposed by the IND (Immigration Authority), because Turkish people don't need an integration course because, the Dutch government has signed a treaty with Turkey.
https://www.youtube.com/watch?v=CiSY2TeO3R8

Suriname has been owned by the Netherlands for hundreds of years, and the woman was born on (24-01-1963) before the independence (25-11-1975), so she is an ex-Dutch born on then Dutch territory. And why don't the Turkish people need to follow a civic integration course because, Turkey is located between Europe and Asia and you need it politically then you have to keep Turkey sweet, right?

http://www.gouvernante.info/suriname2.htm

And who make these cruel laws psychopathic politicians, and those are people with no feelings and empathy for humanity. While, if politicians had warmth and feelings, then they would have said: This is ridiculous this is an ex-Dutch woman she was born on former Dutch territory with a Dutch nationality and passport. Then the woman could enjoy a life in the Netherlands
=.

Politicians say: - Well it's the law hey -, they disagree with that law. But the mental sickness is that they have made that law themselves, so they didn't have to make that law, or abolish him again, but they're not going to do that. People find laws more important than men, a law shouldn't be the boss of men. The man is the boss the law should assist him.

The King of Morocco says: once Moroccan always Moroccan, complete with compulsory passport and nationality. So they're not Dutch people and they have no right to social security such as unemployment benefit, go get it from the King of Morocco, you can't eat from both sides.

If the Moroccans are not Dutch and they want to live in the Netherlands, then they have to apply for a residence and work permit from the IND. Plus all social benefits must be put to an immediate halt, so no more WW Social security AOW and Sick money Etc. You can't have it from both sides otherwise the law books become a mockery.

IND - Immigration Naturalization Service.
https://ind.nl/EN/

Dutch Government.
http://www.gksoft.com/govt/en/nl.html
Surinam Government.
http://www.gksoft.com/govt/en/sr.html
All Governments on the Internet.
http://www.gksoft.com/govt/en/

Are Politicians Psychopaths?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+politicians+psychopaths
https://duckduckgo.com/?q=are+politicians+psychopaths&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=are+politicians+psychopaths

Bosses are probably Psychopaths.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm
When Psychopaths go to work.
http://snakesinsuits.com/index.html

Round 5% Psychopaths in top organisations politics.
https://www.youtube.com/watch?v=RFHDzzvFyxg
Psychopaths in Businesslife (Part 1).
https://www.youtube.com/watch?v=8y74nPMsYxg
Psychopaths in Businesslife (Part 2).
https://www.youtube.com/watch?v=VzRY6-v7_3Q

====================

(27-08-2019) HOLY MACKEREL.
The whisper-boat sails past my house on the Berkelriver here in Zutphen The Netherlands, but most of the females are all old moggies, where are the young chickens of 30. I'm a brother we love chicken. No I don't want to become Holy John that's not for me, I hate Biblical Holy people I believe they're hypocrites, but it's always possible that God's Angels are indeed Biblical Holy
=.

But it's possible that I'm not the Biblical John, maybe God meant with your question and answer sentences you do a - Revelation - to mankind in the hope they realize or learn something. Maybe every so many e.g thousands of years some one comes along to do a revelation, and maybe he is a human been of flesh and blood, a kind of messenger of God and Allah. Was Jesus a Human too?

006 JESUS DID YOU COME TO TAKE OUR SINS AWAY?
Measuring clog Moses, he hopes your choice now John?

(Clog = Earth?) Did Jesus measure the difference between
consciousness and subconscious of mankind, to find out
who is ready for Reincarnation or Spirit world or Paradise?

009 IF JESUS IS BACK ON EARTH WILL UFO'S COME BACK?
Already on the planet, rejoice sixth knower, Ufo's trailing me.

01God 02Jesus 03Abraham 04Noach 05Moses 06John / Johannes (Revelation).

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

Prophets are they human or divine.
https://en.wikipedia.org/wiki/Prophet
https://duckduckgo.com/?q=prophets+are+they+human+or+divine&ia=web
Proof that all Prophets were Muslim.
https://www.youtube.com/watch?v=bBTCNMpKc5s
https://www.youtube.com/results?search_query=prophets+are+they+human+or+divine

====================

(26-08-2019) IS POLICE A DIRTY WORD?
The word - POLICE - what does it mean? LICE in Dutch means LUIS and that's a bedbug, and PO in Dutch is a device which you sit on if you have to do a BIG message, for example in a hospital when your not capable or unable to go the regular toilet. So the LICE driving around in a mobile PO. Yes I know I'm funny, maybe I sat to long on a PO after I had a big Chinese meal
=.

Clown in a Sheriffs costume doesn't know about
public photography | 1st Amendment audit.
https://www.youtube.com/watch?v=XxHQx45ta0U

====================

(25-08-2019) HA SO.
https://www.youtube.com/watch?v=iUYOHUzi4sU (Bus from Shibuya to Airport Tokyo).
https://www.youtube.com/watch?v=qhMnOIzsm14 (Streetwalk round Akihabara).
https://www.youtube.com/watch?v=G2cQSDkpZXM (Delicious Japanese Cousine).
https://www.youtube.com/watch?v=5L6h-s5VSmU (Kodo Spirit of Wind).
https://www.youtube.com/watch?v=UbaCDOxLqik (Night Market Jazz Drum show).
https://www.youtube.com/watch?v=n6CwzULoJdc (Maple Dance -- Gion Odori).
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+kung+fu+movies (Kung Fu Movies).

====================

(24-08-2019) TWO FACED?
Suppose something happens to you, you couldn't do anything about it and you were also of good faith, then your family members will now blame you for it. But the weird thing is that, if it happens to a neighbor a friend or a colleague, they don't get the wind from the front they agree with them.

Of-course, you have to sweet-talk the other because maybe you need him in the future for something. So you could say that it's their true character if one scolds a family member, while with the other they're playing comedy with. With other people we're always nicer than our own family members. We defend them no matter what, but our own family will get it.

Our parents tell us go to bed because it's already 23.00 hours, otherwise you're in deep trouble, because you have to go to school in the morning. But when our parents visits friends or go to a party they come home at 02.00 hour in the morning, who is going to tell them go to bed, otherwise you're in deep trouble, because you have to go to work in the morning.

The Dutch justice and the politicians have the standpoint, if your car has been stolen or they burglar your house then you should't complain, because it's was your turn. Then the question is, if they don't want to do something, why do we pay them a salary paid by the working taxpayers. Shouldn't we sack these people if they're not want do what they are being paid for?

The Dutch Ministry of Justice is more corrupt than the devil. They do things that are not allowed by law. They lie they cheat they hide and they embezzle.
http://www.sdnl.nl/index1024.html

All 401 city council houses are committing fraud at the annually book-keeping. Between 1996 and 2016 Zutphen let ?120 million taxpayers money disappear. And there is a law which says you can't sue them, that also applies to the house rental company when they're wasting money. But if we citizens cheat with our tax income form at April, we'll go to jail for seven years.
http://leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html

====================

(23-08-2019) THE KHAZAR (FAKE JEWS) ARE CRUEL PEOPLE.
Reps. Rashida Tlaib and Ilhan Omar
address Israel travel controversy.
(Starts at 5:38 / 44:53)
https://www.youtube.com/watch?v=tTSi_lvIBng
https://www.youtube.com/results?search_query=Reps.+Rashida+Tlaib+and+Ilhan+Omar+address+Israel+travel+controversy

The Khazar are Cruel People.
https://www.youtube.com/results?search_query=the+khazar+are+cruel+people
https://duckduckgo.com/?q=the+khazar+are+cruel+people&ia=web

Muslim-Americans discuss attitudes toward Israel.
https://www.youtube.com/watch?v=DVqyYEhOVoA
Can Israelis and Palestinians See Eye to Eye?
https://www.youtube.com/watch?v=_Jj8vne0ca0

The English stole America Australia New Zealand and Surinam which is my fathers country, and swapped it with the Dutch who gave New Amsterdam (New York) to the English. And the Jews stole Palestine, England had no right to give Palestine to the Jews for they stole the country themselves. So the foundation is faulty they should straighten that out first.

I don't accept that the countries name is Israel, and that the Palestinians are second class citizen in their own land. The name should be Palestine and the Palestinians said time after time again, we don't have a problem with the Jews living in Palestine. The problem is the Jews, they don't want to share the land with the Palestinians, they showed that time after time after time.

Buy a Dutch/English dictionary, and an English/Dutch dictionary, then you will discover that many American words are twisted Dutch words.

====================

(22-08-2019) SPYING ON PEOPLE BY GOVERNMENTS?
In this YouTube David Icke says: - Hate Trump or Love Trump - let's say somebody secretly in the shadow listens what they're talking about, and he stores: - Love Trump -. If it's suits a government in the future they can broadcast it in public to frame him, and we all hear the sentences - Love Trump - with the voices of David Icke, and we all think that he loves Trump.

And let's say he wants to join a political party in the future who hates Trump, then it's possible they refuse him as a new member, and if he's already a member they can vote him out. Or an employer refuses to hire him, or a church doesn't want him as a member. So now the govern-ment consisting of different other political parties who hate Trump are laughing their heads of.

David Icke in conversation with Eamonn Holmes.
https://www.youtube.com/watch?v=xBEOqfAn9Pw

David Icke.
https://www.davidicke.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=david+icke
https://www.youtube.com/user/davidicke
https://www.brighteon.com/new-search?query=david+icke

Spying on Citizens.
https://www.youtube.com/results?search_query=spying+on+citizens
https://duckduckgo.com/?q=spying+on+citizens&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=spying+on+citizens

====================

(21-08-2019) THE REVELATION OF JOHN 2:9.
I know your tribulation and poverty (but you art
rich), and the blasphemy by those who say, they
are Jews and are not, but are a synagogue of Satan.

The Devil of the fake faith of the Churches has taught humanity, don't get upset it hasn't any use, you will pull at the end of the shortened stick, you are parked in the forest etc. Jesus of the real faith says, - Sacrifice yourself for mankind for then they will get a better life -.

009 IF JESUS IS BACK ON EARTH WILL UFO'S COME BACK?
Already on the planet, rejoice sixth knower, Ufo's trailing me.

01God 02Jesus 03Abraham 04Noach 05Moses 06John (Johannes) - Me? (Oh Oh)

006 JESUS DID YOU COME TO TAKE OUR SINS AWAY?
Measuring clog Moses, he hopes your choice now John?

(Clog = Earth?) Did Jesus measure the difference between
consciousness and subconscious of mankind, to find out
who is ready for Reincarnation or Spirit world or Paradise?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutally murdered, by devilish psychopaths in the service of Satanic governments.

Would it have been the Devil (Church leaders?) who wrote in the Bible -- Thou shalt not worship strange Gods --, because if all seven billion particles of Gods begin to work together on Earth. Then we'll get paradise on earth, all misery disappears as snow for the sun, and then he has to check out.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh ourselves a hunchback, and say lock up that fool because he is nuts. But suppose that person in his subconscious mind has realized that he is a particle of God or Jesus. But because the subconscious mind is difficult to reflect, through the ordinary consciousness it becomes distorted and incomplete. And the person thinks that he is the biblical Jesus.

====================

(20-08-2019) AMERICA IS BEING ROBBED BY BANKERS.
From Americas Freedom To Fascism - Aaron Russo.
https://www.brighteon.com/2767e1dc-c682-4a4e-98b4-130b432d7577

Louis Farrakhan breaks down as he EXPOSE the Rothchilds & Rockefellers.
https://www.youtube.com/watch?v=K4sKZAIaDhw

Statism: The Most Dangerous Superstition / with Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf
https://www.youtube.com/user/LarkenRose/videos
http://www.larkenrose.com/

The Bankers and the Euro.
http://www.courtfool.info/en_The_bankers_and_the_euro.htm
They want the money to be State money, printed and
issued by the government and not by private banks.
https://onsgeld.nu/

Why the whole banking system is a scam - Godfrey Bloom MEP.
https://www.youtube.com/watch?v=hYzX3YZoMrs
https://www.youtube.com/results?search_query=the+bankers+and+the+euro
https://duckduckgo.com/?q=the+bankers+and+the+euro&ia=web

Are Bankers Criminals?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+bankers+criminals
https://duckduckgo.com/?q=are+bankers+criminals&ia=web

====================

(19-08-2019) NAZI'S AT WORK.
Fake Jews the Zionists, Children of the Satan the Khazar.
One day God will sort these arrogant beings out, don't worry.

https://www.israelversusjudaism.org/post/protesting-outside-the-israeli-military-court-in-jaffa
https://www.israelversusjudaism.org/post/shocking-israeli-police-attacking-elderly-handicapped-jewish-man
https://www.israelversusjudaism.org/post/a-week-of-non-stop-demonstrations-to-protest-israeli-forced-draft

Inheriting resistance in the South Hebron Hills:
I"m my father?s daughter, if he can do this, so can I? and more.
https://palsolidarity.org/2019/08/inheriting-resistance-in-the-south-hebron-hills-i-am-my-fathers-daughter-if-he-can-do-this-so-can-i-and-more/
International Solidarity Movement (ISM).
https://palsolidarity.org/

Every country in past history who wanted to rule the world has been taken out, this will also happen to the Zionists and the land they call Israhell (The real name is Palestine). But because they're arrogant they start to believe they're invincible. When people become arrogant, at a certain stage they're going to suffer from Grandeur Delusion and that will be their downfall.

According to some beliefs God promised the Jews a promised land, but if he says - Jews - which people does he mean with. Does he mean the traditional Jews from lets say Europe, or does he mean the Palestinians because some people say they have more Jewish Hebrew blood than the traditional Jews. And if Jesus was born in the Middle East 2000 years ago he is an Arab, right?
=.

Moses took the Jews out of Egypt. Did he say you don't belong their it's not your land? Let's say the Egyptians pretended to being Jews, and they enslaved the Palestinians, and Moses rescued them and brought them home to their promised land which some people call Israel. And the slaves in Egypt where they not Arabs? Now I'm a laymen and the Bible rattles from all sides, so who knows the real Biblical truth, God?

053 WHO IS MEANT WITH THE GUARDIAN IS IT NOT A TRAP?
Barrel believe con-job, God knows the truth, song take drums.

(Barrel believe = Bible?)

Suppose that the Satan's children or the church leaders (To whom it may relate), have written the Bible stories 2000 years ago. And let's say they've let the original genuine real Bible from God and Jesus, disappear with the real truth about everything. The real Bible is maybe stored in the archives of the Vatican, so the Roman Catholic Church in Italy.

The Church leaders have maybe hung the people on the nose that there is an external Satan, so people will never realize that church leaders are the real Satan. The people have been waiting for Jesus for thousands of years, not realizing that he may has split himself up into seven billion particles (I am in you and you are in me). And if we all are Jesus, and when we start doing his work, then the Earth will turn into paradise in no time
=.

Jews United Against Zionism.
https://nkusa.org/
Zombie Israel Palestine Conflict.
https://www.youtube.com/watch?v=3s_LJhVtafg
This House Believes Israel is a Rogue State | The Cambridge Union.
https://www.youtube.com/watch?v=jjkivkkZYNo

092 STONE AND GOD HOW TO YOU THINK ABOUT ISRAEL EN JEWINESS?
They believe that killing is alright, know you roots, learn your role, Noah.

093 NOAH HIS ROLE WHAT'S IN STORE FOR ISRAEL AND THE JEWS?
Wishes hate avalanche drainpipe, demolish grim reaper shed rj.

(Grim Reaper Israel? / rj = Rudie Julius)

094 HOW CAN ISRAEL AND PALESTINE MAKE PEACE AND LIVE TOGETHER?
The hope is they will make peace, raven people choose good ovum roads.

(Raven Jews = Thiefs? / Ovum = Embryo Human?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(18-08-2019) NO COMMENT.
Dabka Rosary Sisters School-Jerusalem.
https://www.youtube.com/watch?v=f6TMLfuFQ6s

Arab Dancing Festivals.
https://www.youtube.com/watch?v=JL90nZnGiQQ (LA Dabke Troupe)
http://www.youtube.com/watch?v=WGuY0Q0DAzI (Tunesia)
http://www.youtube.com/watch?v=MCPnNCVNFgg (Arabian Dance Festival
http://www.youtube.com/watch?v=T83q1A1J0Eo (Kurdistan Dance?)

My life is Yours - Lovely Arabic Christian Song-Middle East.
https://www.youtube.com/watch?v=dEFFF6nQZGQ
Inta Elaahi (You are my God)...Lovely Arabic Christian Song.
https://www.youtube.com/watch?v=F4vgl4ZVvc8
Tasbiih al-Rab...Praise the Lord....Arabic christian Song.
https://www.youtube.com/watch?v=Z41HfwSUbUM
Ha Hallelujah...Arabic Christian Song, Egypt.
https://www.youtube.com/watch?v=2Z54L2gdn94

====================

(17-08-2019) DUMB DUMB DUMB.
Those Jews not these Jews are stupid by denying two US congress women access to Palestine (The countries name is not Israel), because they have different views about the country. And
T. (Rump) who takes this whinnying horse still serious? He relocated the US Embassy to Jerusalem, so that Israel protects him from the Hawks in the white house. Smart move right?
https://en.wikipedia.org/wiki/Rump_(animal)

It's clear that if you have a different view than the established order, they target you and try to get rid of you. They make you black ridicule blackmail sack lock you up in a psychiatric esta-blishment or sometimes even kill you, that means that if politicians talk about democracy it's a hollow rhetoric, they're not interested in other views than their own psychopathic egoistic ones.

What irritates me tremendously is the fact that everybody talks about antisemitism as a crime, why if some people organizations and or countries don't like Israel and the Jews that's their good right. Why are these people called outlaws and criminals, why is the whole fucking world sucking butt with fucking Israel, are all seven billion humans and the planet property of Israel?

If, you study history then you come to the conclusion that de Khazar (Fake Jews) are the biggest murderers of the planet, through the whole of history they've killed hundreds and hundreds of millions of human beings, e.g. look at Lenin Stalin Trotsky Marck all Jews, they slaughtered 60 million Russians during the Bolshevik era, where ever they are in history they kill.

All true history they've been hunting the Jews why? Is it maybe their own fault, are people at a certain stage in history fed up with the Jews again? The big man from the Bible Jesus calls them - Viper Serpents - and they're not my children but children of the Satan, I don't know them, Why does he say that, does he know more than we do? Is he maybe wright of wrong?

And most of the world considers the Palestinians as terrorists, they only want what's been promised to them their own land instead of Khazar settlements. Why are the journals and the talkprogrammes on TV and the news papers always demonizing the Palestinians? They are Arabs they've been living in the Middle East for eons, not the white Europeans the Khazar.

US. Reps. Ilhan Omar and Rashida Tlaib denied
access to Israel after Trumps silly tweet.
https://www.youtube.com/results?search_query=reps.+ilhan+omar+and+rashida+tlaib+denied+access+to+israel
https://duckduckgo.com/?q=reps.+ilhan+omar+and+rashida+tlaib+denied+access+to+israel&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=reps.+ilhan+omar+and+rashida+tlaib+denied+access+to+israel

Reps. Ocasio-Cortez, Tlaib, Omar, Pressley respond to President Trump's racist tweets. https://www.youtube.com/watch?v=inMiUuGYJGs

(BDS) Boycott Divestment and Sanctions movement.
https://bdsmovement.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/Boycott,_Divestment_and_Sanctions
https://www.youtube.com/results?search_query=bds

====================

(16-08-2019) CORRUPTION IN THE US CONGRESS.
If, you want a fair political system, then you have to introduce two things. If, candidates participate in the presidential elections, it will be paid out of the tax revenue box. If, you allow those elections to be fully funded by commercial companies, then you are working corruption and friends politics in the hand. Self-interest is then more important than the public interest.

Lobbyists, whether they are commercial companies multinationals organizations or foundations, are no longer allowed to be present in political buildings, whether that is Washington The Hague or Paramaribo, it doesn't matter, because they don't work there. E.g., bank lobbyists worked on the Dutch government who are planning now to abolish the bank giro money transfer card.

Dutch Bank Accept Giro Transfer Card.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acceptgiro
https://duckduckgo.com/?q=accept+giro+kaart+wordt+afgeschafd&ia=web

All presidential candidates must continue to participate until the day of the elections, they are not allowed to withdraw halfway through the elections, if, they have fewer votes. Because, on the day of the elections, the electorate can change their mind, with e.g. 8 candidates. If there are only 2 you don't really have a lot of choice, and you can disappear in the fog.

It looks like there isn't a free election but a captive one, and if these two candidates are in collusion you as a voter always loose and they as candidates always win. Alexandria Ocasio Ortez showed that with the clutch discs, if there are only 2 competitors the taxpayer will pay heavenly. The Dutch political parties always colluse with other parties after de election day.

Maybe they decided that before the elections and never told the voters. And what also happens is the people who didn't vote, their non-vote goes to the party that won, so there are e.g 5 politician seats (150) in Parliament who the people didn't vote for. And in my eyes these kinds of elections are corrupt, so it actually doesn't matter whether you vote or not you always loose.

Alexandria Ocasio-Cortez Best Moments.
https://www.youtube.com/watch?v=1LvmPL-ubsI
Rep. Alexandria Ocasio Cortez - District New York.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandria_Ocasio-Cortez
https://ocasio-cortez.house.gov/

====================

(15-08-2019) BUNCH OF SCUMBAGS.
As, a subscriber of a TV Guide you get an E-mail.

A: Highly Appreciated Subscriber, we appreciate you very much as a regular
customer, and as a reward you will receive a free gift from us a free cinema ticket.
B: Nice thank you, sent the ticket.
A: No ho ho ho, you first have to put a checkmark here.
B: How come checkmark?
A: Yes then our business partners send you their advertisements, and if
there are enough subscribers, who buy an article from them, we get a
share of the profit, and there we buy your free cinema ticket from.
B: So if I'm right you're trying to Fuck me?
How come: Highly Appreciated Subscriber, How come: Free Cinema Ticket.
Bunch of scumbags, I want to cancel my subscription with you rigs.

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

In a village, live a 1000 people and 990 of them are burglars for 50 years now. For them stealing it's the most normal thing in the world, they're not getting hot or cold of it. And those other ten who don't find burglary correct are probably treated in a psychiatric establishment, because they don't live in reality. But that the reality of those 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore, because they've been in it for too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do are we then mentally ill?

====================

(14-08-2019) WHAT ELSE IS NEW?
People like Jeroen Kreek are being targeted by the establishment, that proves there is no freedom of thinking writing and speech. If you don't agree by the masses their thinking they hunt you down and take you out by e.g. court cases, with other words misusing laws for their own benefit. There is so much info that the holocaust is rigged, it stinks miles and miles.

People with brains even well educated people, people who know how the world works. As soon as you want the talk about the holocaust that he went different than were told of, the doors slam shut nobody is home anymore. There must be a reason for that because people who can reason and think are not that stupid, something is not right here and it stinks miles and miles.

Of-course, I'm not in favor of actually threatening people, but frustration can bring you on that road, because nobody is at home or are not willing to listen to you. One of the ways of taking you out is using the psychiatric world, because they know that the laymen is laughing his head of about the person who is being accused. And don't forget the demagogue press and media.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Jeroen_de_Kreek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Jeroen_de_Kreek
https://www.israel-palestina.info/actueel/2013/05/08/rechtbank-spreekt-krom/

Jeroen de Kreeks websites?
http://hetzuur.nl/ (Censored?)
https://www.holocaustles.nl/
http://www.nazitruth.nl/

Contact Point Internet Discrimination.
https://www.mindnederland.nl/

Are European governments being sneaky? Do they help Israel with weapons and technologies, to keep them strong in the Middle East so that they can keep the Arabs down? If they don't help them then they might become weak, and be kicked out by the Arabs. And where do they flee to Europe, and perhaps governments don't want this because they maybe dislike the Khazar (Fake Jews) to themselves. So in essence are the Palestinian people with a skin color sacrificed for the comfort of the white western world - Racism?

There is a perfect psychological tactic to keep the Dutch week, the Demagogues of the Press and Media, such as the Journals the Talk-programmes on TV and the Newspapers, they're hitting the Dutch all year round the ears with the Holocaust, making them dare not to say anything of Palestine (The country name is not Israel) because the holocaust right! While! one does not realize that today's Jews in Israel have a totally different mindset than the Jews of before 1945.

See also: (06-06-2019).
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm

====================

(13-08-2019) ARE WE HUMANS EVIL?
Sometimes I think that we humans are basically genetic DNA evil, and when we're acting nice are we than playing comedy with the others? You are married and you see a sexy girl or man in the summer on the beach sparelessly dressed, what do you think damn I'm married is that evil maybe. Is marriage a nuisance invented by, egoistical persons to own the other.

https://listverse.com/2013/05/23/10-reasons-humans-are-naturally-evil/
https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-moral-molecule/201102/are-humans-good-or-evil
https://duckduckgo.com/?q=humans+are+evil&ia=web

https://www.youtube.com/watch?v=jl1-hi43QT0
https://www.youtube.com/results?search_query=are+we+humans+evil
https://www.brighteon.com/5989433270001
https://www.brighteon.com/new-search?query=are+we+humans+evil

https://freedomtaker.com/
http://www.sdnl.nl/index1024.html

====================

(12-08-2019) FRIEND OR FOO?
You could say that America is a mafia organization and is blackmailing the whole world, because they will create problems for you, if you don't do what they want. If Russia buys oil from Syria and they pay in Euros, and Syria accepts that currency, then both countries will feel the wrath of America. If, Qaddafi introduces gold as money instead of the dollar they kill him.

This cruel was Gadaffi.
https://ejbron.wordpress.com/2011/11/30/zo-wreed-was-gaddafi/
The truth the Mainstream media (MSM) kept hidden over Gadaffi's Libya.
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/

In the past I wrote a reaction on this website.
https://www.tboek.nl/gastenboek/wo3/ (15-09-2017).
The only way to get peace on Earth is that all countries will mind their own affairs. No more messing about in other countries, leave alone wanting to play the boss. We can do business or we can visit as tourists, or even go live their as friends
=.

But not blackmailing the other countries with dollar-rates sanctions boycotts straw governments and bombs, if we can't get our way. That is why it's unfortunate that, the NATO and the EU have become mafia organisations. This has nothing to do with protecting the world's population, they are simply treated as slaves and cannon-feed.

http://www.aanloop-wo2.nl/aanloop_WO2.html

====================

(11-08-2019) WHAT A WASTE.
We humans waste a lot of good goods like this furniture,
the people in the third would be happy with this furniture.

Rotary Action 2019 Edition.
https://www.youtube.com/watch?v=-LuAlrgrJFA

====================

(10-08-2019) ARE THEY PURE ON THE BONE?
In the YouTubes of yesterday: (The Lobby-USA.) The Khazar (Fake Jews) deploy all sorts of dirty tricks to make e.g. the BDS movement look black who support the Palestinians. And people with such a character aren't worth anything, they're just a bunch of too-rags thugs and scum of the evolution, and they apply that mentality also on the Palestinians.

Now Al Jazeera who made the documentaries is also not pure on the bone, they also have a political agender. So why do they make these documentaries, and let all these people at word who are sharply telling, what filthy deeds they do with the BDS. And why do these people tell that, is there something behind the scenes that we don't grasp or understand, demagogy?

Now that I'm writing this story on August 9th 2019 at 09 uur17 minute a.m. here in Zutphen The Netherlands (UTC/GMT 07.17am. London time), the Eastern Horizon is on: 18 degree 25 minute in Virgo my zodiac sign at birth, and the planet of Jesus Neptune stands straight opposite on the Western Horizon in also 18 degree 25 minute in the constellation of Pisces. And the by planet of Jesus Jupiter stands straight opposite the Middle of the sky in: 14 degree 31 minute Sagittarius. No I'm not Jesus, not that I know of.

At 01-02-1990 at 14hour 53minute 26seconds I dreamed that I stood at the living room door, and opposite me at the balcony door there I stood too. We looked at each other smiled at each other and we walked to each other, and gave each other a hand, and then I woke up. The planet Mercury (My planet) stood at 17 degree 1 9minutes in Capricorn and the planet Saturn (Father figure) stood at 19 degree 17 min also in Capricorn.

So reverse digits. Saturn is in conjunction with Mercury (side by side) on the same day also on 01-02-1990 my niece was born, and the Western Horizon stood at 14 degree 56 minute Capricorn. Saturn 19 degree 17 minute Capricorn, Mercury 17 degree 19 minute Capricorn and Neptune 13 degree 11 minute Capricorn. And seven years later on 01-02-1997 my father died
=.

That I stood opposite myself in that dream, could it be that my consciousness met my subconscious mind, who are maybe in tune with each other. Or maybe I've met my other one who lives in another dimension or spiritual world or the future or past life, or possibly it was my twin brother who died during my birth, not that I know of, did the parents hide it
=?

Download PlanetDance to make Horoscope-Charts.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Go to (Bestand/File) and then (Radix), just fill the 1/3 left of the form as a layman.
Then click (OK), go to (Bestand/File) again and click on (Bewaar Alles/Safe)
Go to (Tijd/Time Wiel/Wheel and OK), then the horoscope is going to run.

====================

(09-08-2019) WHEN DO THEY LEARN?
If all what's said in these to 4 documentaries is true, then the Kahzar (Fake Jews) are sneaky sly secretly lying snakes. They work in the dark like criminals tugs, they (mis)use America Russia and Europe to do their dirty work for them, while they're hiding in the shadow like scum. And this scum is that what the sentences mean, and were they kicked out of Paradise
=?

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

And these US Congress members who are brought to Palestine (The name is not Israel) for a candy-holiday, who are they I thought they were elected to represent the American people not the Khazar people, the American people voted them in not the Khazar people. Did above became below and below became above, Imagine you walk on your head instead of your feet, that's ridiculous.

https://electronicintifada.net/content/watch-film-israel-lobby-didnt-want-you-see/25876

The Lobby - USA. (All four Parts in one - 3:07:18 hour.
https://www.youtube.com/watch?v=RoHq6dBpxYU
https://www.youtube.com/watch?v=RoHq6dBpxYU
https://duckduckgo.com/?q=the+israelian+lobby+-+usa&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=the+israelian+lobby+-+usa

The Lobby - USA.
https://www.youtube.com/watch?v=3lSjXhMUVKE (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=XytkI7afHcQ (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=Mm-Dm4pO0xY (Part 3)
https://www.youtube.com/watch?v=pddH2sfNKNY (Part 4)

The Lobby P1: An Anti-Semitic Trope l Al Jazeera Investigations https://www.youtube.com/results?search_query=The+Lobby+P1%3A+An+Anti-Semitic+Trope+l+Al+Jazeera+Investigations

====================

(08-08-2019) FASCISM IS RISING.
It's scientifically proven that 95% of the Khazar are not Biblical Jews, they're not from Abraham of Judea, and they've never lived in Palestine nor even 2000 years ago. Then you have the legal right to tell them: Go to the Ukraine where you came from, I'll bet my last Euro that they will start to terrorize the Ukrainian people.

Israelis: If science discovers that Israeli Jews
are not the Jews of the Bible, do you stay or go?
https://www.youtube.com/watch?v=SOEHnE0ngys

(2017-2067) Zionist Master-plan for the next 50 Year.
https://www.youtube.com/watch?v=qP1nzUOHoWc (Part 1).
https://www.youtube.com/watch?v=_36VfQ5nYKs (Part 2).
The Last Door For Zionism From God.
https://www.youtube.com/watch?v=GYXx9j64GYA (Part 1).
https://www.youtube.com/watch?v=7h0x84F4f5U (Part 2).

Zionist Master-plan for the next 50 Year.
https://www.youtube.com/results?search_query=%282017-2067+%29+Zionist+Master+Plan+for+next+50+years
The last door for Zionism from God.
https://www.youtube.com/results?search_query=the+last+door+for+zionism+from+god

Now the Palestinians are being held in their own country in an open prison, like for example Gaza. You could say in that case let the Khazar stay in Palestine (The countries name is not Israel), in that case the whole world is then sacrificing the Palestinian people with a skin color, is that fair and isn't that racists?

If only the Khazar had a different mentality and attitude it would be a total different ballgame, If they could think live and cooperate with the Palestinians, their would be peace between the two races. From 1948 the Khazar tried to terrorize and kill the Palestinians, then we're dealing with Satanschildren.

The Jews and the Khazar (Fake Jews) may also think that, since we're in the Middle East after 1945, there is only misery for all countries there. We sacrifice ourselves and leave the Middle East, then peace will come again as for 1945. I suspect that God will be so thankful that, in the future, he has a possible spiritual Biblical promised land for the Jews.

115 ANCIENT OLD WISDOM HOW CAN WE PEOPLE ACQUIRE THESE?
Old featherheads acquire wisdom my weeks, now snowing.

(Featherheads = Native Americans?)

116 HOW CAN WE PEOPLE STOP SNOWING FOR WISDOM?
Pagans hear fox wish tune, they'll hope old sleeve disappears, they are neon lights.

(Old Sleeve = Me?, Neon = FakeHumans?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

Israel made a new law, everybody who criticize Israel is an anti-Semite and can be prosecuted by law, and the idiot political imbeciles from the western world are introducing this law in their own country. That means my way of thinking writing and publishing on my website is now considered a legal crime, WHAAAAAT?

These Jews? Are more F-arrogant then the devil, they're trying to force the world to kiss their butt. They ignited two world wars with hundreds of millions of dead soldiers and civilians, because at all cost they wanted to steal Palestine. Now they own Palestine and they're coming back to for example Europe to impose their laws on us. Mind your own F- snake business.

These people on the site below who are cheering the new Jew law, please don't tell me that for the full hundred pro-cent they're all pedophiles being blackmailed by the Mossad. Do these people don't have any brains can't they think and understand, that it's healthy to have criticism that curtails the bad people. And if criticism is prohibited abolish then also the democracy.

Richard Boyd Barrett- Israel is not a normal
state and should not be treated as such.
https://www.youtube.com/watch?v=3RYBV1X7_CM
Israel's Secret Weapon - The Talpiot Program.
https://www.youtube.com/watch?v=xNk03iR5O4c

What does the Anti-Semitism Industry Mean - David Icke.
https://www.youtube.com/watch?v=KJKqxv_5Quw
https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

Club of World Elite Pedophiles.
https://www.youtube.com/watch?v=IgP88z6h-Zk
https://www.youtube.com/results?search_query=club+of+world+elite+pedophiles
https://www.thenewamerican.com/usnews/crime/item/25713-dr-phil-interview-exposes-global-elite-pedophiles
https://duckduckgo.com/?q=club+of+world+elite+pedophiles&ia=web

David Icke.
https://www.youtube.com/results?search_query=david+icke
https://duckduckgo.com/?q=david+icke&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=david+icke

====================

(07-08-2019) ABOVE IS DOWN, AND DOWN IS ABOVE.
You may well say that the United Nation is a hypocritical organization. Several nations who abuse human rights are on the list of shame, but not Israel the worst offender of them all. Israel can do and leave with the Palestinians what they want, and the western world is not at home to correct it. And these hypocritical organizations are talking about human rights, BS
=.

The people of these organizations are they human or are they animals, don't they have any decency moral respect humanity for the Palestinians? Why are they all sucking Israels butt? They were born as babies became toddlers pubers and now adults like us, but something in their upbringing went wrong, or they received a bad upbringing from their parents, also animals?
=.

Israel Excluded from the United Nations - List of Shame -.
https://imemc.org/article/israel-excluded-from-un-list-of-shame/
https://imemc.org/

Imemc. International Middle East Center.
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Middle_East_Media_Center
Criminals in Action.
https://www.youtube.com/watch?v=qk-taX3fv8c
https://www.youtube.com/results?search_query=imemc
https://duckduckgo.com/?q=imemc&ia=web

A father threatens the judge who wants to trial his criminal son. The Mafia wants to take revenge on the judge and that with perfectly legal laws with the code in hand. That means that the criminal psychopaths such as conmen thieves rapists martyrs murderers making the laws on Earth, and the innocent people disappear into jail. How long still?

Trump warns ICC Followup American-Israeli War Crimes.
https://www.globalresearch.ca/trump-warns-icc-followup-american-israeli-war-crimes/5674507

====================

(06-08-2019) IS TRUMP A HYPOCRITE?
President (T)-rump has issued an executive order suspending entry to the U.S. for people from Iraq, Syria, Libya, Somalia, Sudan, Iran, and Yemen (the order is called - Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States -). I wish that all the countries mentioned here would do the same.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rump_(animal)

We don't want American terrorists in our country either. Because were ever the Americans go they bomb our countries to smithereens, they are the real terrorists. They kill they rape they torture they destroy infra-structure, they make widows and orphans fugitives handicapped traumatized and psychic people.

You realize that white western people are arrogant and probably also racists, they think and believe that they've the right to invade sovereign countries and bomb them to - Kingdom Kong -. And it's always countries with brown people, they don't invade white countries. And these countries didn't insult invade nor shooting at us.

Ex-General Wesley Clark said it is the intention of America to destroy and bring under our
control seven countries in five years. Iraq Syria Iran Lebanon Libya Somalia and Sudan.
Go to 09.38 minutes - 12/14.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM
219 US-wars in comparison to Russia, China, Iran and Germany.
https://www.kla.tv/8955

https://ifamericansknew.org/download/muslimbanbooklet.pdf

====================

(05-08-2019) REAL OR FAKE?
The shooting at a Walmart at El Paso Texas on August 3rd 2019 where 20 customers died, I always wonder is this an action of a lone-wolf maybe a mental case a racist or a terrorist, or is this being set up by the authorities to scare the people in order that they demand gun control
=.

As a webmaster you study these attacks, and you start to realize that most of the terrorist attacks around the world are inside jobs sacrificing people on purpose. If you want a New World Order (NWO) to enslave all 250 million Americans, then you have to take all the guns away from the 150 million Americans. If for e.g. China or Russia wants to invade the US they can forget it
=.

Several killed as gunman opens fire in Texas Walmart.
https://www.youtube.com/watch?v=15vNhuHp8t4
El Paso shooting: Officials give update on mass shooting.
https://www.youtube.com/watch?v=9iC2lHeeIms
Five Huge questions blow apart the official fake
news narrative about the El Paso WalMart shootin
https://www.brighteon.com/6ce05594-5f11-440f-b71f-232e0cfa168c

https://www.youtube.com/results?search_query=el+paso+shooting
https://duckduckgo.com/?q=el+paso+shooting&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=el+paso+shooting

54 documented false flag attacks. (Dutch Language).
https://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/
https://www.youtube.com/results?search_query=54+documented+false+flag+attacks
https://duckduckgo.com/?q=54+documented+false+flag+attacks&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=54+documented+false+flag+attacks

President Trump says about the shootings in El Paso and Dayton: We must condemn shootings in America, I agree but why is he not condemning shootings in the Middle East countries by his own government. Both parties the shooters and the government have enemies they kill, why is it wrong for a domestic shooter to do that, and right for a government who is doing the same thing
=.

And the people the public in America why are they crying if it's happening in their own country domestically, but at the same time they keep voting on their governments who do the same in the Middle East. Why do they believe it's alright for their government to kill people in the Middle East, and it's wrong if it happens in their own country. Shouldn't they condemn both?

====================

(04-08-2019) OH OH.
Oh Oh Little Bitches.
http://www.youtube.com/watch?v=XqHYzYn3WZw
Kid Buys Condoms - WHAAAT?
https://www.youtube.com/watch?v=UdJ6pnPW2b4
Spanish Radio - Gabriel Iglesias.
https://www.youtube.com/watch?v=kKW8O4TauYk

====================

(03-08-2019) RENT OR MORTAGE?
Every day, politicians experts wiseguys etc., on the television to doom thinking and talk negatively about the crisis. And announce future draconian measures, and that makes the citizens anxious, so that they lock their wallets and spend less.

That means that the shops and businesses are selling less, with result the bank is getting less money at the end of the day. Which in turn they will not lend money to manufacturers, who in turn have less work money and are going to dismiss staff. And because some unemployed can no longer pay their mortgage, they are put out of their homes by the banks and mortgage companies.

The solution from this crisis could be, I believe as a laymen, is that the politicians say to the people: Don't lock your wallet but keep spending and buying what you normally did, you could even ask the citizens to temporarily spend 5% of the savings.

And why do politicians always react with the same tactics in a crisis, that's because they are herd animals as well. Who will be educated experts and wiseguys who think they know everything, is it not always the economists who bring the economy down the drain
=.

If there is a financial crisis and people can no longer pay their mortgage then the bank often takes the house back, but I think that is stupid, the bank can leave the occupants in the house better and collect every month rent.

When the house is taken back, the residents have to rent a house, let's say ?700 per month of a rental company. That money might as well be paid to the bank, and that I regard as a bank temporarily mortgage repayment.

OKE, the people will have to repay another 5 years, that is the difference between what the mortgage e.g. ?1000 and the rent e.g. ?700 costs monthly, but now at least they do not lose their house and the bank gets back the mortgage in the long run with interest, and the house doesn't have to be unsaleable on the market, or sold for bottom market prices, and now the banks get money again they can borrow it again to e.g. manufacturers.

If the government is going to pay the mortgage of the homeowners, they will let the tenants of houses make it through the tax pot. They will soon unload the house for the owner, while they often live in a rental house for a lifetime. The poor buggers now have to pay the loss, because the better located have let the economy run in the soup. Probably also from our own financial interest and selfishness?

Those Dutch (criminals?) often the better located who wanted to escape the Dutch tax and have mis-pied in Iceland that are now being pampered with taxpayers money from the poor. It is said: Billions of euros have evaporated, but that is not possible, money does not disappear (yes, in the pockets of the rich creeps).

Money only disappears if you put it on fire, it can't evaporate. That means that the money is likely to be at very clever people on their private bank accounts in e.g. dubious tax and or paradise countries.

====================

(02-08-2019) I HAVE A DREAM.
My (C)onscious and my (S)ub(C)onscious having a thought fight,
Psychiatrists (Studied Assholes?) will call this a mental disease.

(C) I have a dream.
(SC) Stop dreaming asshole, do you never learn?
(C) If all politicians round the world would be like them women, then we be living in paradise.
No I didn't booze and I didn't smoke shit either, I was only dreaming.
(SC) Well I told you before your an asshole, so wake up sucker, or I'll kick your ass.

Alexandria Ocasio-Cortez.
I'll be the bad guy, Ocasio-Cortez says on campaign finance.
https://www.youtube.com/watch?v=MHD-M1AG7Hs
Destroys Republicans with her BEST speech yet.
https://www.youtube.com/watch?v=-9F9NDWshLs
Grills Military Contractor for Wasting Tax Dollars
https://www.youtube.com/watch?v=pefFs4lqvz0
Exposes White Terrorism Double Standard.
https://www.youtube.com/watch?v=JQVF9M9yaTE
Hears From Mom Whose Daughter Died in ICE Custody.
https://www.youtube.com/watch?v=CqbpqOA8lVw

Republican Hypocrisy Exposed by Rep. Ilhan Omar.
https://www.youtube.com/watch?v=rdFmkW7Je5s
Trump Goes After Ilhan Omar With Spectacularly Bad Timing.
https://www.youtube.com/watch?v=eE7J8u2oxFg
Exclusive interview with Ilhan Omar.
https://www.youtube.com/watch?v=kuscoOjc99o
Rep Ilhan Omar tells the truth about
pro-Israel AIPAC and gets smeared.
https://www.youtube.com/watch?v=UAXcAhRouN4
https://www.youtube.com/results?search_query=ilhan+omar+on+aipac

Reps. Ocasio-Cortez, Tlaib, Omar, Pressley
respond to President Trump's racist tweets
https://www.youtube.com/watch?v=inMiUuGYJGs
Gayle King's interview with Cortez, Omar, Pressley & Tlaib.
https://www.youtube.com/watch?v=OmrfiDbQvbk

Rep. Alexandria Ocasio Cortez - District New York.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alexandria_Ocasio-Cortez
https://ocasio-cortez.house.gov/

Rep. Ilhan Omar - District Minnesota.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ilhan_Omar
https://omar.house.gov/

Rep. Ayanna Pressley - District Massachusetts.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ayanna_Pressley
https://pressley.house.gov/

Rep. Rashida Tlaib - District Michigan.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rashida_Tlaib
https://tlaib.house.gov/

(BDS) Boycott Divestment and Sanctions movement.
https://bdsmovement.net/
https://en.wikipedia.org/wiki/Boycott,_Divestment_and_Sanctions
https://www.youtube.com/results?search_query=bds

====================

(01-08-2019) STERELIZATION AS RACISTS MOTIVE?
Are Ethiopian Jewish women forced to take sterilization medicine? Otherwise, they're not allowed to emigrate to Palestine (The name is not Israel). Let's say it's true, then that's devilish for the Khazar to do, and that proves that they're not Biblical Jews but white western European ones. The real black Biblical Jews from Ethiopia aren't allowed to have Jewish children
=.

Racist birth control? Claims Israel culling Ethiopian Jews.
https://www.youtube.com/watch?v=oljrngl5Iwc
Israel 'sending away African migrants.
https://www.youtube.com/watch?v=cRBvGIzz1Ds
Israel's New Racism: The Persecution of
African Migrants in the Holy Land.
https://www.youtube.com/watch?v=dPxv4Aff3IA

Rabbi Dovid Weiss: Zionism has created 'rivers of blood.
https://www.youtube.com/watch?v=oUppu2OHVTY
https://www.youtube.com/results?search_query=Rabbi+Dovid+Weiss
https://duckduckgo.com/?q=Rabbi+Dovid+Weiss&ia=videos

If we want peace in the Middle East, then we have to make the Middle East Khazar (Fake Jews from the Ukraine) free, sent them back to Europe where they came from. Because, since the Khazar arrived in Palestine in 1948 there is constant war for 74 years now. Fuck the Western world because they're sucking butt with the Satan's Khazar - the Snakes - from the Bible.

The British stole Turtles Island (USA), they stole Maori (New Zealand) they stole Aboriginal (Australia), and the Khazar stole Palestine. And the original people of these countries, are treated like trash by the descendants of the racists whites from the western world, you may also call them Satan's-children. I'm proud that the Palestinians are trowing stones at the soldiers.

After all the misery of the two world Wars, they finally get their own promised land? And now they return to the Western world to impose their laws on us. Hang on, that party will not commence, now mind your own fucking internal affairs in Israel. Don't mingle in western affairs because you don't live here anymore, you can't eat from both sides. You Arrogant Mother Fucker Khazar pricks, you think you can mess with God: - I don't think so -. Don't forget you're Earthly mortals your not Gods Angels so watch it.

048 GOD AND THE GODS DO THEY LIVE ON THE SUN OR ELSE WHERE?
Wicked spirits they thought they could kill spirit God, Moon surface fake.

(Wicked spirits = Bad Ufonauts?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

There are two possibilities for peace when I was God or Allah, firstly I made the whole Middle East Jew free, and shipped them to Ukraine where they originally came from Or secondly I split the land in two with a sea between twenty-two kilometers wide in between, on the left the Palestinians and on the right live the Jews life.

With two kilometers of no-land-sea in the middle so that they don't go and irritate each other on the border. And in those two kilometers no man's land must it's not allowed to recreate and or fish. And the one who has the filthy courage to cross that no man's sea, to go mess about in that other country will not celebrate his birthday.

Are European governments being sneaky? Do they help Israel with weapons and technologies, to keep them strong in the Middle East so that they can keep the Arabs down? If they don't help them then they might become weak, and be kicked out by the Arabs. And where do they flee to Europe, and perhaps governments don't want this because they dislike the Khazar themselves. So in essence are the Palestinian people with a skin color sacrificed for the comfort of the white western world - Racism?

There is a perfect psychological tactic to keep the Dutch week, the Demagogues of the Press and Media, such as the Journals the Talkprogrammes on TV and the Newspapers, they're hitting the Dutch all year round the ears with the Holocaust, making them dare not to say anything of Palestine (The country name is not Israel). While, one does not realize that today's Jews in Israel have a totally different mindset than the Jews of before 1945.

====================

(31-07-2019) GREAT NEWS - GREAT NEWS - GREAT NEWS.
In 1938 there were worldwide 15 million Jews, and in 1948 15+ million Jews, so there are no six million gassed, according to the International Red Cross.
https://www.youtube.com/watch?v=Hv4lghYrE1A

Everywhere in the world we have to hang the flags out and celebrate a big party, we must dance cheer of joy just jump a big hole in the sky, because thank God there is not one Jew gassed let alone six million, our greatest friends are still alive, hurrah.

The nasty of Palestine that is typically Jewish of course that, the German population has been paying 20 billion Euros each year for 50 years true the tax-revenue based on that so-called six million. Plus most of the money isn't going to the ones who survived the war, it disappears in the pockets of the bankers politicians parties the elite etc.

After the war, the International Red Cross was forced to deny their data, and under pressure they had to mention six million Jewish died. And who were the principals, indeed the -- Viper Serpents -- from the Bible the Khazar (Fake Jews) who were converted to Judaism in 740 A.D. They are originally from the Ukraine and not of Palestine.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
http://monamontgomery.com/products/products.htm
http://themillenniumreport.com/2015/06/red-cross-exposes-jewish-holocaust-hoax/

Arthur Koestler - The Thirteenth Tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=arthur+koestler
https://duckduckgo.com/?q=arthur+koestler&ia=web

Benjamin Freedman - The Ashkenazi are Khazars.
Look at the faces in the Tube all are whiter than snow. While 2000
Years ago in the time of Jesus, no whites were born in the Middle East.
https://www.youtube.com/watch?v=lBMSlkEkVBc
https://www.youtube.com/results?search_query=benjamin+freedman
https://duckduckgo.com/?q=benjamin+freedman&ia=videos

ZIJN WIJ MENSEN DEELS GOD OF JEZUS?

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

(MaanKing = Ufonauten?, Roi = Frans voor Koning, V = Victorie overwinning)

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltje Goden die worden verkracht gemarteld en wreed vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Demonische Regeringen.

We weten ook niet, wat die andere Goden soldaten en burgers meemaken tijdens oorlogen en revoluties. De zenuwen hebben waardoor de keel dichtslaat, ze niet goed kunnen ademen, hart-
kloppingen hartaanvallen en zenuwtoevallen krijgen. De psychische geestelijke gevolgen, het in de broek doen van beide boodschappen. Het huilen van angst, het schreeuwen om hun moeder.

Daarom praten we ook zo makkelijk over oorlog, omdat we het zelf niet meemaken in het veilige Nederland. Daarom gaan we ook makkelijk stemmen op regeringen, die overal in de wereld bommen laten, vallen omdat we het niet zelf voelen. As we het persoonlijk hadden mee gemaakt, zouden we nooit meer stemmen. En als de mensen naar onze landen vluchten, willen we hun zo snel mogelijk terug sturen. Het liefste gisteren nog als we de kans kregen, zo satanisch zijn we al.

We moeten we eerst gaan beginnen om op te houden, om die andere in dat andere land te doden. Want dat zijn ook kinderen van de opperheersers. En als je in karma mocht geloven, was dat slachtoffer een oom of een dochter uit ons vorige leven wie weet. Gandhi zei: "Als je een Mos-
lim haat voedt een Moslimkind op, en als je een Hindoe haat voedt een Hindoekind op". En zal een Iraaks kind die we in dit leven hebben vermoord voor de olie, wel ons eigen kind worden in een volgend leven. Dus dan gaan we er wel van houden, bedoelde Gandhi dat met die uitspraak?

Stel gewoon theoretisch dat God en of Jezus (als ze bestaan?), zichzelf hebben opgesplitst in 7 miljard deeltjes. Dan zijn we allemaal een deeltje (Ik ben in u en u bent in mij?). Dus als we allemaal voor God gaan spelen: "Geef mekaar te eten". We gaan dus eerlijk delen, dan kan er geen honger meer zijn. En dat speculeren op de beurzen en dergelijke gebouwen met grond
stoffenprijzen om rijk te worden, zal verleden tijd zijn, en blijven de prijzen eeuwig hetzelfde.

Die uitspraak: "Gij zult u geen vreemde goden aanbidden", is vermoed ik niet afkomstig van God maar van de Duivel. Want die heeft er geen belang bij dat, alle zeven miljard Goden gaan samenwerken. Gaan delen wat er bestaat, en vrede gaan maken op Aarde. Want dan heeft hij geen macht meer over ons, en heeft het nakijken. Dan wordt de ellende op Aarde opgeheven, en creŽren we op den duur het paradijs op Aarde voor alle 7 miljard mensen.

Als we het woordje God in de mond nemen, bedoelen we dan onbewust onszelf. Bv. neem de Amerikanen, als ze iets meemaken wat ze niet leuk vinden. Of wat hun doet schrikken, dan roepen ze vaak uit: "Oh my God", en soms wel 10 keer achter mekaar. Of als we kwaad zijn op onszelf, dan zeggen we: "GVD". En er zijn genoeg vrouwen, die op seksgebied op hun hoogte-
punt komen, en hun man aanroepen: "Oh mijn God", en dat ook vaak meerdere keren. Zou het mogelijk kunnen zijn dat, we in ons onderbewustzijn weten dat we een deeltje God zijn. Dus weten we ook dat God zich, inderdaad heeft opgesplitst in 7 miljard deeltjes.

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als hij bestaat?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die handel want die is geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. En omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is. En als God en of Jezus zichzelf vermoed ik hebben opgesplitst, dan is hij ook Jezus.

Nostradamus kon in de toekomst kijken. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de heren, die de verhaaltjes in de bijbel hebben geschreven dit ook konden. Dus dan hoeven ze niet speciaal door God gezonden mensen te zijn, om zijn woord aan ons bekend te maken. En als je de bijbel leest, dan ontdek je vrij gauw dat die aan alle kanten rammelt. En dat zou kunnen zijn omdat elk van de schrijvers, zijn toekomst visie zag op zijn manier. En of interpreteert, inclusief de eventuele malloten, die zich de zaken psychiatrisch verbeelden, als dat bestaat?

Geloven betekent volgens mij dat je denkt wat er in de Bijbelse boeken staat op waarheid berust, je gelooft erin maar je weet het niet zeker. Je neemt aan dat het waarschijnlijk de waarheid is, daarom heb je ook zoveel verschillende geloven. En eenieder legt dat Bijbelse boek op zijn manier uit, terwijl als iedereen het zeker wist, wat de waarheid was had je maar 1 geloof en geen velen. En wie zegt dat die teksten uit die boeken, wel deels of niet op waarheid berusten.

En of de opperheersers of hun zoon of de kerkleiders, wel deels of niet die verhaaltjes opgeschreven hebben, en of eventueel verdraaid hebben. Daarom hebben al die verschillende verwijten ruzies geloofsspanningen en oorlogen ook geen zin. Want niemand weet de waarheid, zelfs de paus niet die gelooft ook maar weet het niet zeker.

Sommige gelovigen zullen zeggen, de trompet geluiden uit de Bijbel zijn het teken van de komende eindtijd. Okť, het is mogelijk. Maar stel dat die kerk bijbel schrijvers, ook in de toekomst konden kijken, net zo als Nostradamus ook kon. Dan hebben ze die vreemde geluiden in de lucht ook gehoord, en hebben er vermoed ik een religieuze gelovige draai aan gegeven, om de mensen bang te maken. En om hun te dwingen te geloven in hun God. En waarschijnlijk hebben ze meer gehoord en gezien van de toekomst, wat de gelovigen dus niet mogen weten.

Zou Eva uit de Bijbel, een Genetica (DNA Streng? Boom Der Kennis?) zijn geweest die de baarmoeder heeft geactiveerd. Want wat kan er altijd in een "Appel" gaan zitten: een "Worm". En wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten: een "Foetus". En die lijkt in de "Begin Fase" sprekend op een "Worm". En omdat we in het paradijs niet geboren kunnen worden, en ook niet kunnen sterven, omdat we daar het eeuwige leven hebben, moesten we op Aarde geboren worden. En dan komt magere Hein, ons inderdaad bij elke dood halen.

En op Aarde willen de dochters van Eva hun man het nakijken geven, door hem 50 jaar rond te schoppen in het huwelijk. Dus in die zin zou je kunnen zeggen: "Vrouwen zijn kinderen van de Duivel, en Mannen kinderen van God". En hebben de ellende in ons gemiddelde 80-jarige leven op Aarde, te danken aan vrouwen en hun maffiabaas Eva. Het is altijd mogelijk dat God een man is, en de Duivel een vrouw, het zou kunnen wie weet.

Zou dit de reden kunnen zijn waarom moslims, een hekel hebben aan vrouwen en hun kort houden. Want nu kunnen we niet genieten, van die 72 maagden, in het paradijs die nooit zwan-
ger konden worden. Want Eva is gaan klieren, door die baarmoeder zo nodig te moeten gaan activeren, waardoor we op Aarde dus de hel geboren moeten worden. Waarschijnlijk een kind van de Duivel, die macht wilde hebben over de mensheid, en God het nakijken wilde geven.

Is dit soms de reden, waarom moslimmannen eisen dat hun vrouw goed gekleed op straat loopt. Om andere mannen niet in verleiding te brengen. Als ze al het vrouwelijke schoon zouden zien, op straat zoals bij westerse vrouwen vooral in de zomer en op de stranden. En de bv. seks en porno-industrie zijn die soms duivelswerk, om de man te verleiden en warm en zoet te houden voor seks? Is het mogelijk dat als een man met 10 vrouwen seks heeft gehad dat, hij nog 10 keer geboren moet worden op Aarde.

Dus als vrouwen mannen warm houden voor seks, en hun constant verleiden, dan blijven de dames nog tig eeuwen de baas op Aarde. En wat gebeurd er vaak, als de dames eenmaal kinderen hebben gekregen. Dan hebben ze geen interesse meer in seks, want ze hebben hun doel nu bereikt. Kortom de Aarde constant bevolken, zodat de meeste van ons nooit meer in het Paradijs zullen wonen, en ze eeuwig de baas blijven op Aarde en God uit lachen.

Als een man op zijn hoogtepunt komt bij een vrouw, dan wil hij nog meer naar binnen. Is het mogelijk dat hij weer latent in die baarmoeder wil liggen, dus hij wil weer in het paradijs zijn, waar hij zat voor de baarmoeder werd geactiveerd. Maar door het verknipte tussen zijn onder-
bewustzijn en het bewustzijn, wordt hij opnieuw geboren op Aarde. En die vrouw waar hij het mee doet in dit leven, wordt die in zijn volgend leven misschien zijn moeder (Oedipuscomplex). Want dan heeft hij inderdaad in haar baarmoeder gelegen. In de Bijbel heb je de verwarring tussen Jezus zijn vrouw Maria Magdalena en zijn Moeder. En als ik het goed heb, wordt Jezus ook wel eens de: "Steen" in de Bijbel genoemd.

Is het mogelijk dat er vrouwen zijn, die zo slecht waren op de Aarde dat ze duizend jaar niet geboren mogen worden op Aarde. Is het mogelijk dat zij, als geest een mannelijk lichaam bezet (Voodoo) op Aarde, en van zijn doosje gebruik maakt om het weer te doen met een andere man. Is het mogelijk dat een slaapwandelaar, bezet is door de geest van een dode die weer wil leven. Okť allemaal theorieŽn, maar wat jammer is, er wordt dan vaak hartelijk gelachen om mensen zoals ik. En we worden ook vaak versleten voor psychiatrisch gestoord.

Of zou het kunnen zijn dat deze mensen in werkelijkheid lachen om hun eigen domheid? En volgens mij, kun je beter te maken hebben met idioten zoals ik. Want dan krijgen we hopelijk nog eens vrede op Aarde, en dan kan ik rustig aan het water kijken naar de fluisterboten die langs varen, de kano's en de vogels die voorbij vliegen. En dan hoef ik niet bang te zijn dat, ťťn of andere normale regering vroeg of laat een Atoombom op mijn hoofd gaat gooien.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat, de kerk de: "Anti christus" is. En heel slim een externe Anti christus heeft geschapen, om de gelovigen het bos in te sturen. Want die zitten te wachten tot hij in de toekomst weer op Aarde komt, terwijl ze gedurende die lange tijd een afwachtende houding aannemen. Niet beseffende dat hij er al is dat, geldt ook voor de Jezus van de kerken. Daar zitten ze ook al duizenden jaren op te wachten, terwijl hij er misschien ook allang is, als we bv. als 7 miljard deeltjes, (Ik ben in u, en u in mij).

En als die duivel in de toekomst op Aarde komt, wat gaat hij nog doen dan en of uitrichten. Wij als mensheid hebben al alles uitgespookt met de mensheid, in de afgelopen duizenden jaren. Vergeleken bij ons is hij heilig. Dus wat gaat hij nog doen dan, oorlogen maken, mensen vermoorden, mensen verkrachten en martelen, mensen in de hel stoppen waar we al in zitten op Aarde? Die zogenaamde duivel is dat soms iemand, die als een briesende leeuw tekeer gaat, en bv. alle heilige huisjes omver trapt. Die de huichelarij van de mensheid aan de kaak stelt. Die de schone schijn opruimt. En de mensheid zal hem inderdaad zien als een verschrikking, want hij haalt alles onderuit wat we gekend hebben, en altijd normaal vonden.

De gelovigen zitten al duizenden jaren te wachten, tot God en of Jezus op Aarde komen. Maar is het mogelijk dat zijn ze er allang zijn, en beseffen we het niet. Er zijn wereldwijd genoeg gelovigen mensen die zeggen: "Alle ellende op Aarde moet eerst verplicht gebeuren, want anders kan onze God niet komen". Ik vind het wreed dat ze zo denken en praten. Want die 6 miljoen kinderen in de 3e wereld, die jaarlijks doodgaan door de honger moeten eerst verplicht sterven, al die miljoenen mensen moeten eerst verplicht sterven met allerlei oorlogen. Al die mensen die gemarteld en verkracht worden, moeten dat eerst verplicht ondergaan. Want anders kan onze God niet komen. Enge mensen dit gelovigen, dus vraag ik me af of het eigenlijk wel echte Gods kinderen zijn? Want God denkt volgens mij niet zo.

Als we alle Geloofsstromingen en Kerken vergeten en alleen maar gaan doen wat God of Allah ons gevraagd heeft. "Niet doden geen oorlogen en revoluties meer, zorg ervoor dat alle 7 miljard mensen te eten hebben, elke dag geen racisme meer geen rente en winstbejag meer geen geloofsgevechten meer", en ga maar een uurtje door. Dan krijgen we vrede en het paradijs op Aarde, omdat alle 7 miljard mensen nu vrienden zijn en mekaar overal mee gaan helpen.

Is het mogelijk dat het echte geloof van de God is, en de kerk de geloofsboeken en de tig geloven van de Duivel, om verwarring te zaaien. Om ons allemaal tegen mekaar uit te spelen, zodat we of latent of in het echt in gevecht blijven met mekaar, en tijdens die gevechten hebben we geen tijd om vrede op Aarde te maken.

De Goden hebben de mensheid weggestuurd uit het paradijs, omdat ze hen niet langer wilde dogen? Is dit de reden waarom ze nooit niks van zich laat horen, en hopen ze dat mens tot inkeer komt en terug keert naar het Paradijs. Ook kunnen ze hebben ze gedacht, zolang de mensheid die stap niet zelf neemt doen we niks. Dus onze neus laten zien op Aarde kunnen ze wel vergeten, en hebben ze de Aarde voor de mens gemaakt, omdat ze niet willen doden en het goede voorbeeld willen geven.

Terwijl de mensheid heeft er geen moeite mee om te doden. Om een paar terroristische aanslagen, bombarderen ze al 17 jaar het Midden Oosten plat. Met miljoenen doden, gehandicapten, vluchtelingen, weduwe en wezen en gewonden. Daar zitten ze niet mee, en al helemaal niet omdat de mensen een huidskleur hebben. Die zijn gewoon vogelvrij verklaard, door het psychiatrische arrogante racistische verwaande psychopathische blanke ras.

Die in hun psychiatrische hoogmoedswaanzin wereld, denken dat ze een of ander superieur Łbermensch ras zijn. En vele van hun zijn gelovige mensen, dus zijn ze vermoed ik tuig? Dan hadden de Goden inderdaad een goede reden om hen weg te trappen uit het paradijs, en waren ze kotsmisselijk van hen. En in het verleden had ik al een paar keer aan de Goden gevraagd, trap ze ook weg van de Aarde. Want hier spelen ze ook al voor tuig, en richten grote schade aan.

Als je in oorlogstijd weigert te doden, dan wordt je beschouwd als een landverrader. Dan heb je kans om tegen de muur gezet te worden. Maar je hebt wel mensen het leven gered, door dat je weigert om ze te doden. En dat weigeren te doden, zou dat de hoogste daad kunnen zijn, die je kunt plegen in je leven. Je offert jezelf op voor die andere, zodat ze blijven leven. En mag je na je dood naar het paradijs wie weet, want we hebben miljoenen mensen het leven gered.

Stel dat God en Jezus niet bestaan, wat altijd mogelijk zou kunnen zijn, En het hele scheppings-
verhaal, de grootste demagogie is geweest van de machthebbers en de kerkleiders, om de mens-
heid op Aarde, te kunnen knechten. Dan kunnen we toch voor God en of Jezus gaan spelen, of we laten God Jezus de Duivel de kerk en de geloofsboeken links liggen. We doen gewoon alsof ze nooit bestaan hebben, met als doel natuurlijk: "We gaan van de Aarde het paradijs maken".

Van politici hoeven we niks te verwachten, want die zijn al door de hele geschiedenis oorlog aan het maken. Met denk ik miljoenen of vermoedelijk miljarden doden. Zijn ze verplicht Satans-
kinderen? En in onze moderne tijd de kiezer, waarom blijft die nog stemmen? Soort zoekt soort? De pot die de ketel verwijt? Wat is het eieren eten van hun.

Een groot deel van de kiezers zijn waarschijnlijk gelovige mensen. En verwachten na hun dood vermoed ik naar de Hemel te gaan. Maar ik vermoed dat vele, na hun dood op de koffie zullen komen. De Opperheersers zullen hun waarschijnlijk vragen, waarom heeft u levenslang gestemd op massamoordenaars. Ik had u toch gevraagd "Gij zult niet doden". Op school zul je het jaar moeten overdoen, als je gezakt bent. En na een jaar opnieuw studeren mag je weer examen gaan doen, hopelijk slaag je nu.

Praten de Opperheersers ook zo: "U bent nog niet geschikt voor het Paradijs". U moet in uw volgende leven(s) op Aarde nog bij leren. En zou het mogelijk kunnen zijn dat, Jezus niet op Aarde kwam om onze zonde op zich te nemen. Maar om te turven tussen het bewustzijn (besef) en onderbewustzijn (geen besef) van de mens. Een soort van examinator die kijkt, wat is het ware echte innerlijke karakter van de mens. En niet het uiterlijke (nep?) karakter die we vaak laten zien buiten de deur. Om uit te vissen, wie er wel of niet geschikt is voor het Paradijs.

Voor de Kinderen.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God een Psychopaat - Correspondentie.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jezus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (Nederlands)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Suriname - Sranan Tongo)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Verschillende Talen)

Mevrouw HP. Blavatsky.
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

ARE WE HUMANS PART OF GOD OR JESUS?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU.
Your ears deaf, you imagine that you're MaanKings, rob Roi's V hatred lances.

(MoonKing = Ufonauts?, Roi = Frence for King, V = Victory lances)

Let us assume that God has split himself up into 7 billion particles, (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God, and we don't hear the howling cry screams yelling pain sadness grief and agony and fear of death, from those other particle gods. That are raped tortured and brutally murdered by psychopaths, in the service of Satanic governments.

We also don't know, what those other gods soldiers and gods citizens are experiencing during wars and revolutions. For example: having nerve-attacks causing the troth to work partly, so they can't breathe proper, heart attacks and nerve seizures. The mental psychological spiritual confusion effects, doing both messages in the pants, crying of fear, crying out for their mother.

That is why we're talking so easy about war, because we do not have to deal with it ourselves in the Netherlands which is a safe country. That is why we are also going to vote easily on governments that are dropping bombs everywhere in the world, because we do not feel it. If we had experienced it personally, we would never vote again. And if people flee to our countries, we want to send them back as soon as possible. Preferable yesterday if we got the chance, so satanic we have become.

So we have to stop killing people in other countries. ďBecauseĒ, they are also children of the great being. And if you were to believe in karma, that victim could be an uncle or a daughter from our previous life who knows. Gandhi said, ďIf you hate a Muslim raise a Muslim child, and if you hate a Hindu raise Hindu childĒ. Maybe an Iraqi child we have murdered in this life for the oil, may become our own child in a next life. And then we will love, maybe Gandhi meant this with this saying?

Just theoretically imagine that God and Jesus (if they exist?), have split themselves into 7 billion humans. Then we are all a God's (I am in you and you are in me?). So when we are all going to play for God, ďwe will feed each otherĒ. So we are going to share it honestly, then there will be no hunger. And that trickery at the stock-markets and such buildings with commodity prices to become rich, will be in the past, and the prices remain the same forever.

The command: ďThou shalt not worship strange GodsĒ, is I suspect did not come from God but from the devil. Because he doesn't want all 7 billion gods to work together, and going to share everything which exists, and make peace on Earth. Because then he has no more power over us, and is finished. Then the misery on Earth will be gone, and in the long term we create paradise on Earth for all 7 billion humans.

If we take the word of God into our mouth, do we unconsciously mean ourselves? For example take the Americans, if they are experiencing something they don't like. Or what may scares them, they often cry out, ďOh my God,Ē and sometimes 10 times behind each other. Or if we are angry at ourselves, then we say: ďGoddamnĒ. There are enough women, who come to their peak in the field of sex, and call on their husband: ďOh my GodĒ, and that often several times. Could it be possible that, in our subconscious mind, we know that we are a particle of God. So we also know that God has, indeed, split into 7 billion particles.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh like crazy, and say lock him up because he is a nutcase. But suppose he has realized in his subconscious that he is a particle of God or Jesus. And because the subconscious mind is difficult to display, through the ordinary consciousness it becomes distorted and broken, and the person thinks he is the Biblical Jesus, and if God and Jesus split themselves up then he is also Jesus.

Nostradamus could look into the future, if it's possible of-course. Could it be possible that the prophets, who wrote the stories in the Bible could also do this. So maybe their not sent by God as his messengers, to make his word known to us. And if you read the Bible, you will soon discover that it rattles on all sides. That could be because each of the writers, saw his future vision in his way, and or interprets it his way, including people who were psychiatric mentally disturbed, if it exists?

Believing in my opinion means that you think of what is true in the biblical books, you believe in it, but you don't know for sure. You assume that it is probably the truth, so you also have so many beliefs. And everyone explains that biblical book in his way, while if everybody knew for sure, what the truth was you only had 1 faith and not so many. And who says that these texts are based on these books, are partly or not on truth.

And whether the great beings or their sons or the church leaders, partly or not have written these stories, and maybe twisted them. Therefore, all these different faith tensions, quarrels and wars have no meaning whatsoever. Because no one knows the truth, even the pope doesn't know it, but I'm not sure about that of-course.

Some believers will say, the trumpet sounds from the Bible are the sign of the coming end times. OK, it's possible. But suppose that the Church prophets could look in the future, just as Nostradamus did. Then they have heard those strange noises in the air as well, and have probably given it a cunning religious turn, to frighten people, and to force them to believe in their God. And probably they have heard and seen more from the future, which the believers should not know.

Is it theoretically possible that Eve from the Bible was a genetic person (DNA Helix - Tree of Knowledge -) who has activated the uterus. What can always be in an apple: A ďWormĒ. And what can always be in a uterus: a ďFetusĒ. And in the beginning a worm and a fetus look very much alike. And because we can't be born in Paradise nor die, because we have eternal life there, we had to be born on the planet Earth. And then the grim reaper, comes and collects us at every death.

And on planet Earth, the Daughters of Eve want to kick their husbands around in 50 years of marriage and be their bosses. So in that sense you could say: ďWomen are children of the devil, and men children of GodĒ. And we have the misery in our average 85-year of life on Earth, due to women and their mafia boss Eva. It is always possible that God is a man, and the devil is a woman, it could be who knows.

Could this be the reason why Muslims man, dislike women and keep them short on a tight and short lease. For now we can't enjoy those 72 heavenly virgins, in paradise who could never conceive. For Eve found it necessary to mess and activate the uterus, so that we must be born on Earth in hell. Probably a child of the devil who wanted to have power over humanity, and the Devil wanted to give God the run around.

Is this the reason, why Muslim men demand by their Biblical book that their wives are well dressed on the streets, so not to tempt and seduce other men, if they see all the feminine body parts. On the street as with Western women especially in the summer and on the beaches. And for example the Sex and pornography industry are those ment to seduce the man and keep him warm and sweet for sex? Is it possible that if a man has sex with 10 woman in his life that, he has to be reborn 10 times on Earth.

So if women keep men warm for sex, and seduce them constantly, then the ladies continue to be the boss on Earth for many centuries. And once the ladies have gotten children, then they have no more interest in sex, because they have reached their goal now. In short, the earth is constantly populated, so that most of us will never dwell in paradise again, and they forever remain the boss on Earth and laugh at God.

If a man has sex with a woman, he is pushing and wants go to more inside. Is it possible that he wants to be laying in the womb again, because he wants to be in paradise again like in the old times, where he sat before that the uterus was activated. But because his subconscious and consciousness are not in harmony, he doesn't understand and is reborn again on Earth. And if he does it with a woman in this life, will she be his mother (Oedipus complex) in his next life. Because then he has indeed laid in her womb again. And in the Bible you have, the confusion and misunderstanding between Jesus his wife Mary Magdalene and his mother. And if I am right, Jesus is sometimes called the ďStoneĒ in the Bible.

Is it possible that there are women who were so bad on the Earth that they are not allowed to be born on Earth for a thousand years. Is it possible that, as a spirit, she occupies a male body (Voodoo) on Earth, and uses his backside to do it again with another man. Is it possible that a person who sleeps, is occupied by the spirit of a dead who wants to live again. Okay it's all theories, but what is unfortunate, there is often a lot of laughter to people like me. And we are often called psychiatric disturbed.

Or could it be that these people in reality laugh at their own stupidity? And according to me, you better have idiots like me, because hopefully we will have peace on earth. And then I can sit at the water looking at the whisper boats that pass by, the canoes and the birds that fly by. And then I don't have to be afraid that, some normal governments (I consider mentally disturbed idiots), sooner or later are going to throw an atomic bomb on my head.

Could it be possible that, the church is the: ďAnti ChristĒ. And very cleverly created an external Anti Christ, to send the faithful into the forest. While they are waiting until he comes to Earth in the future, and are taking a waiting attitude during that time. Not realizing that he is already there that, also applies to the Jesus of the churches. They have been waiting for thousands of years, even though he may have been there for a long time, if we are them 7 billion particles, (I am in you, and you in me).

And if the devil comes to Earth in the future, what is he going to do then and or set off. We as humanity have already done everything evil with us humanity, over the past thousands of years. Compared to us, he is holy. So what is he going to do then, make wars, kill people, rape and torture people, put people in hell where we are already on the Earth? That so-called devil is that maybe someone, who will roar like a lion on rampage, and for example trow all the sacred houses overboard. Denouncing the hypocrisy of humanity. Who, will clean up the hypocritical attitude of people. And mankind will indeed see him as a horror, for he takes away everything they ever knew and considered it as normal.

The faithful have been waiting for thousands of years, for God and or Jesus to come upon Earth again. But is it possible that they are already here for a long time, and we don't realize it. There are plenty of believers around the world who say, ďAll misery on Earth must be done first, because otherwise our God can't comeĒ. I find it cruel that they think and talk like that. For those 6 million children in the 3rd world, who are dying annually by hunger must die first. All those millions of people must die first with all kinds of wars. All those people who are tortured and raped have to undergo that first, otherwise our God can't come. Scary spooky horror people these believers, so I wonder if they are actually real true God's children? For God does't think so in my humble opinion.

We could abolish all believes en churches, and only do what God or Allah asked us. ďStop killing in wars and revolutionsĒ, make sure that all 7 billion people have to eat, every day no more racism no interest and profit more no more faith fights, and continue for an hour. Then we get peace and paradise on Earth, because all 7 billion people are now friends and will help each other everywhere.

Is it possible that the true Biblical faith is from the Gods, and the church and their Bible-books are from the devil. To play all of us out against each other and create confusion, so that we are constantly in real combat with each other. And during these battles we have no time to make peace on Earth for everybody.

Did the gods sent humanity away from Paradise because they no longer wanted to tolerate them? Is this the reason why they don't show their faces, maybe they hope that man comes to repentance and returns to paradise. They could have been thinking, as long as mankind doesn't take that step themselves, we can't do anything. So why should we show are nose on the planet, humans they can forget it. And they have made the Earth for man, because they didn't want to kill after expelling them out of paradise and give a good example, thou shall not kill.

While humanity has no trouble with killing people, for a few terrorist attacks, they have been bombing the entire Middle East for 17 years. With millions of deaths, handicapped, refugees, widow and orphans, injured from light to heavy etc. They couldn't care less, and all the people have a skin color. Those are declared simply bird-free, by the psychiatric arrogant racist conceited psychopathic white race.

Those in their psychiatric mind, think that they are some superior Łbermensch breed. And many of them are faithful people, so are they I suspect indeed scum. Then the Gods had indeed a good reason to kick them out from Paradise, and they were tired of them. And in the past I had already asked the gods a few times, that they are also kicked away from the earth. Because here they also play for scum in and cause great damage.

If you refuse to kill in war time, then you are considered a country traitor. Then you have a chance to be put against the wall. But you have saved a lot of people's lives, because you refused to kill theme. And after your death you may go to paradise who knows, for we have saved millions of people's lives
=.

Suppose that God and Jesus don't exist, that could be possible, and the whole creation story, is the greatest scam of the rulers and the church leaders, to be able to enslave humanity on Earth. Then we can still play for God and or Jesus, or we leave God Jesus the Devil The Church and the Faith books out. We simply pretend they have never existed, with the aim of course: ďWe are going to make earth ParadiseĒ.

We have nothing to expect from politicians, because they are already making war throughout history. With I think millions or maybe billions victims. Are they obligated Satan's children? And in our modern times the voter, why does he still votes? Kind looks for kind? The pot that blames the kettle? What is their egg eating.

A large part of the voters are probably faithful people, and expect after their death I suspect to go to heaven. But I suspect that many, after their death, will come upon a closed door. The upper being will probably ask them why did you vote on politicians who are murderers. Didn't I asked you: ďThou shalt not killĒ. At school you will have to do the year over, if you failed the class. And after a year of studying again, you can start your exam again, hopefully you will succeed now.

Could it be possible that the upper being can say: ďYou are not yet suitable for paradiseĒ. You still need to learn more in your next life (s) on Earth. And could it be possible that, Jesus did not come upon Earth to take our sin upon himself. But to measure the difference between our consciousness (awareness) and subconscious (no awareness). A kind of examiner who shows, what is the true real inner character of man. And not the outward (fake?) character we often show outside the door, who is or is not suitable for paradise.

Letter to the Children.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God a Psychopath? - Correspondence.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jesus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (English)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+latin (Latin)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Different Languages)

Miss H.P. Blavatsky.
https://www.theosociety.org/pasadena/sd-pdf/sdpdf-hp.htm
https://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu1-01.htm
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

=========================

WAAROM STOPPEN DE MENSEN LIEVER DE KOP IN HET ZAND?
http://www.ellaster.nl/2016/10/28/waarom-stoppen-mensen-liever-kop-zand/

WIE BEPALEN HET NIEUWS IN NEDERLAND?
http://www.eurostaete.eu/geld/htm/Wie%20bepalen%20het%20nieuws%20in%20Nederland.htm

Werden Gaddafi en Saddam Hoessein gedemoniseerd,
en wordt nu ook Assad van SyriŽ gedemoniseerd?
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
https://www.youtube.com/results?search_query=gadaffi
https://duckduckgo.com/?q=gadaffi&ia=web

Interview met Assad -- Nederlands Ondertiteld.
https://www.youtube.com/watch?v=m-q9_Dsb2OE
Western media lies about Syria exposed.
https://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Zie ook 05 juli 2017:
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

ALTERNATIEF NIEUWS VAN VELE WEBSITES VERZAMELD.
Regeringen willen een wet maken om deze websites te verbieden, onder het mom van nepnieuws. Dit zogenaamde
nepnieuws wordt niet uitgezonden op de Journaals, de kranten schrijven er niet over, ook de praatprogrammas
op Tv praten er niet over, en de politici zullen het u al helemaal niet vertellen, zijn het demagogen?
https://alternatiefnieuws.com/
https://www.itafit.nl/ (36000 Linken)

=========================

http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen
http://gedachtenvoer.nl/15-factoren-om-waarmee-je-een-valse-vlag-operatie-kan-herkennen/
http://gedachtenvoer.nl/valse-vlag-operaties-een-stukje-geschiedenis/
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Overal-voorbereidingen-voor-grote-oorlog-in-Europa
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ciatimeline.htm

http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/gaan-de-duitsers-europa-bevrijden
http://achterdesamenleving.nl/10-grote-leugens-van-de-mainstream-media/#.WD3H_IWcHIU
https://lextells.wordpress.com/2012/04/24/de-onzichtbare-hand-wordt-zichtbaar/
http://www.consensus.net/end_us_torture.html
http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2006/11/nederlandse-leger-martelt-6.html

http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-die-je-niet-ziet-op-het-nos-journaal/#.WD2zmoWcHIV
http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-over-je-verstand-wordt-gevochten-met-angst/
Former Drone Pilots Denounce - Morally Outrageous - Program
https://www.youtube.com/watch?v=PJ1BC0g_PbQ

https://www.youtube.com/watch?v=9ed_41T-07U (Origineel Volkslied)
https://gerard1945.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland

=========================

FREE INDEPENDENT NEWS.
http://www.presstv.ir/Default/Live (Iran)    https://www.youtube.com/watch?v=3a1kLR62WA0 (Iran)     http://parstoday.com/en/radio (Iran)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)    https://www.youtube.com/watch?v=69pe_qmsbGE (Russia)    http://sputniknews.com/popup/radio/ (Russia)
http://www.aljazeera.com/watch_now/ (Qatar)    https://www.youtube.com/watch?v=ugX6X_Rj1nU (Qatar)    http://www.qfradio.com/ (Qatar)

=========================

IS FRANKRIJK EEN RACISTISCH LAND?
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van Frankrijk.
De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden ook kunnen zeggen,
ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit ťťn Europa. Ze vergeten erbij
te vertellen dat, ze in de slaven en koloniale tijden de grondstoffen van de oorspronkelijke bewoners gratis
wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen voor hun arbeid.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

Voor wie de literatuur uit deze windrichting gesneden koek is, weet dat
de heer Brzezinski heel merkwaardig (misschien wel te kwader trouw)
bezig is. Als uitgerekend hij ons Europeanen gaat waarschuwen, voor
de Duitse knoet waaronder Europa gebukt zal gaan, zodra Europa een
eigen koers gaat varen, zonder de USA of anders gezegd. Het Europese
continent los van Anglo-Amerika, (een soort Otto von Bismarck-concept).

Immers; niemand anders dan dhr. Brzezinski, weet beter hoe de
geheime diplomatie thans werkt. En wat het in het verleden heeft
opgeleverd, in ieder geval 2 wereldoorlogen. In de geheime diplomatie
is niets veranderd, het is nog smeriger geworden dan ooit te voren.

http://www.derde-wereldoorlog.nl/Oekraine.html
http://www.derde-wereldoorlog.nl/Bilderbergconferentie.html
http://gerritherders.blogspot.nl/2017/08/niet-rusland-of-venezuela-maar-het.html

De enige manier om vrede te krijgen op Aarde is dat, alle landen zich met zijn eigen zaken gaat bemoeien. Niet
meer klieren in andere landen, laat staan daar de baas te willen gaan spelen. We kunnen zaken doen met mekaar,
we kunnen als toeristen mekaars landen bezoeken, en er misschien zelfs gaan wonen als vrienden. Maar niet dat
andere land chanteren met dollarkoers sancties boycotten stroregeringen en bommen, als we onze zin niet kunnen
krijgen. Daarom is het jammer dat de NAVO de VN en de EU maffiaorganisaties zijn geworden, dit heeft niks meer
te maken met de wereldbevolking beschermen. Die worden nu gewoon behandeld als, slaven en kanonnenvoer.

=========================

ZIJN ISIS AL QUEDA EN DE DAESH BETAALDE HUURLINGEN VAN DE CIA EN DE MOSSAD?
Volgens insiders zijn de Isis Al Queda en Daesh huurlingen, die werken en betaald worden
door de CIA en de Mossad. Met als bedoeling om het hele Midden Oosten kapot te maken,
en er Amerikaanse stroregeringen te installeren. En aangezien IsraŽl de echte bazen zijn
in het witte huis, hebben ze heel sluw geslepen en gehaaid een Groot IsraŽl geschapen.
Als ze gewond zijn worden ze behandeld, in Turkije en IsraŽl, opnieuw bewapend en terug gestuurd.

Maar een Groot IsraŽl wil nog niet zo lukken, want Rusland zit er tussen. Hoe schakel je die uit
heel simpel, je schiet met twee straaljagers een passagiersvliegtuig uit de lucht, boven OekraÔne
en geeft Rusland daar de schuld van. Nu heb je een excuus, om de Oost Europese grenzen vol
te proppen met westerse soldaten. In de hoop dat Putin zijn hoofd verliest, en tijdens de oorlog
schakel je Rusland uit (volgens mij niet). Dezelfde dag nog zal IsraŽl SyriŽ en Iran uitschakelen.
Jezus uit de Bijbel noemt de nep joden 'addergebroed'. Daar heeft hij misschien een goede reden voor.

https://www.hollandistan.nl/nieuws/onderzoekers-asjkenazische-joden-turkse-roots/
http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren
https://www.ninefornews.nl/gelekt-rapport-geheim-plan-voor-migratie-van-joden-khazaren-naar-oekraine/
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

Er zijn bonafide onderzoekers die tot de conclusie komen
dat het Joodse volk niet afstamt van Abraham. De Zionisten
(Khazaren) blijven fanatiek tegengas geven omdat ze het
Midden Oosten willen jatten om een groot IsraŽl te scheppen.

Arthur Koestler.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=arthur+koestler+the+thirteenth+tribe
https://duckduckgo.com/?q=arthur+koestler&ia=web
Benjamin Freedman.
https://www.youtube.com/results?search_query=benjamin+freedman+khazars
https://duckduckgo.com/?q=benjamin+freedman&ia=web
Eran Elhaik,
https://www.youtube.com/results?search_query=eran+elhaik
https://duckduckgo.com/?q=eran+elhaik&ia=web
Over Abraham N. Poliak is niks te vinden op YouTube,
https://duckduckgo.com/?q=abraham+poliak&ia=web
Over D.M. Dunlap is niks te vinden, niet op You Tube of duckduckgo.

=========================

BEVORDEREN BONAFIDE BEDRIJVEN SPAM?
http://www.gouvernante.info/spam1.htm

=========================

PLEGEN ALLE 401 GEMEENTEHUIZEN BOEKHOUDFRAUDE MET DE JAARLIJKSE BEGROTING?
Bijna alle 401 gemeentehuizen plegen fraude op het gebied van de jaarlijkse boekhoudbegroting.
Ik probeer hoop ik Drs. Leo Verhoef een geregistreerde accountant een beetje te helpen, want als
hij aangifte doet bij de justitie dan wordt het geseponeerd. M.a.w. hij wordt in het bos geparkeerd
dat, is op zichzelf ook al corruptie van de justitie, want uitgerekend hun organisatie hoort de wet
na te leven anders wordt hij een echte aanfluiting. Dus in wezen bestaat er een wet voor het volk
(gevangenisstraf) en een wet voor de notabele (geseponeerd), de justitie meet met twee maten.

Gaat u voor de grap maar is op 01-04 sjoemelen oftewel frauderen met uw belastingformulier,
als u pech heeft gaat u gewoon zeven jaar naar de gevangenis. Niet voor de notabele van de stad
die zijn onder en boven de wet, daar zorgen hun dikke vriendjes van de corrupte justitie voor.

Dhr. Leo Verhoef heeft gewerkt bij ťťn van de vier accountantsbureaus die de begroting doen
voor alle 401 gemeentehuizen, toen hij aan de bel trok is hij ontslagen. Vervolgens kreeg hij van
de WW-strafkorting omdat het volgens hun zijn eigen schuld was dat hij ontslagen is. Toen ze bij
het tweede bureau ontdekte wie hij was is hij ook daar ontslagen, hij kwam toen in de bijstand,
want volgens de WW was het weer zijn eigen schuld en kreeg hij geen uitkering meer van hun.

U moet niet vergeten dat de burgers de: "Aandeelhouders" zijn van het bedrijf met de naam:
"Gemeente Zutphen", en de directie verschaft nep-begrotingscijfertjes, dus staan ze de aandeel-
houders te besodemieteren. Uw belastinggeld zou u kunnen beschouwen als aandelen die u
gekocht heeft, maar u zult weinig winst uitgekeerd krijgen. Want uw directie verteld aan u dat,
ze tussen de jaren 2003 en 2016 - 21 miljoen hebben overgehouden. Terwijl in werkelijkheid
moet het - 119 miljoen zijn, dus van die ? 98 miljoen die pleite zijn zult u nooit ťťn cent winst zien.

De directie bestaat uit prutsers want ze goochelen met cijfertjes dus moeten ze dringend ander werk
gaan zoeken simpel toch. Als ik het goed heb staat op het plegen van fraude gevangenis, voor de
burgers maar de notabele heren, zijn ze onder en boven de wet, lappen ze de wetboeken aan hun laars?

Stel gewoon theoretisch dat alle gemeentehuizen alle provinciehuizen en die pipo's in de Tweede Kamer,
gezamenlijk jaarlijks - 18 miljard laten verdwijnen. Dat is het bedrag die de bevolking jaarlijks moet
bezuinigen, is het daarom niet veel verstandiger om de ambtenaren (op wie het betrekking heeft) - 2
voor de bus naar het arbeidsbureau te geven, want het zijn boekhouders van lik me vessie weg ermee.

http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html (Dossier)
http://www.leoverhoef.nl/ (Accountant)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912.html (Brief)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912x.html (2016)
http://www.leoverhoef.nl/scorelijst.html (Scorelijst)
https://www.youtube.com/results?search_query=leo+verhoef
https://duckduckgo.com/?q=leo+verhoef&ia=web

Leo Verhoef controleert Gemeente jaarverslagen.
https://www.youtube.com/watch?v=sJTLKlowhik
Rob Brockhus (Rechts) stopt als bestuurder S.D.N.
https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU
Sociale Databank Nederland.
http://www.sdnl.nl/index1024.html
https://www.youtube.com/user/grondvest/videos

=========================

DIVINE MUSIC.
http://www.broadwayworld.com/radio.cfm (Broadway)
http://www.streamingsoundtracks.com/ (Film Music)
http://www.ancientfm.com/ (Mediaeval and Renaissance)
http://stream.psychomed.gr/webstream%20baroque.html (Baroque Music)
http://www.jazzradio.com/ (Jazz Music)
http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)
http://www.atos.org/atos-theatre-organ-radio (Theatre Organ Music)
https://www.solopianoradio.com/ (Piano Concerts Music)
http://www.classicalwebcast.com/ (Classical Music)
http://www.operacast.com/opstations.htm (Opera Music)
http://www.ibiblio.org/chinese-music/ (Traditional Chinese Music)
http://www.the1920snetwork.com/streams/index.html (The 3 1920's)
http://radiodismuke.com/ (Vintage 1920-1930)
http://www.listenlive.eu/oldies.html (Oldies Radio)
http://birdsong.fm/ (Bird Music)

OUT OF THE ORDINARY STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=hgll-XTqcS4 (Musical Tesla Coils)
https://www.youtube.com/watch?v=q0iOtJ5Xy78 (Water Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU (Amazing Water & Sound Experiment)
https://www.youtube.com/watch?v=aq1Fti9-ct4 (Sand Patterns & Techno Music)
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w (Electronical Sand Dancing)
https://www.youtube.com/watch?v=lCARHatJQJA (Blocks With Memory)
http://www.philtulga.com/morse.html (MorseCode TypeMachine)
https://www.youtube.com/watch?v=J9HaT23b-xc (Bullet Physics)
https://www.youtube.com/watch?v=FIPu9_OGFgc (Voronoi Fracture and Shatter Lab Tests)
https://www.liveleak.com/view?i=868_1373655135&comments=1 (German Dude Builds Huge Firecracker)

ORIGINS OF HUMANITY.
http://www.akashicrecordsofsouls.com/ (What are the Akashic Records)
http://www.ancient-origins.net/ (Reconstructing the Story of Humanity's past)
http://www.ancient-world-mysteries.com/ (Mysteries from a Forgotten Age)
http://behavenet.com/apa-diagnostic-classification-dsm-iv-tr#301 (Handbook of DSM)
https://www.edgarcayce.org/the-readings/akashic-records/
https://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records (Akashic records)
http://darwin-online.org.uk/ (The complete works of Darwin)
http://philosophyowl.blogspot.nl/2013/05/introduction-to-kants-practical.html (Part 1 Immanuel Kant)
http://www.philosophyowl.blogspot.nl/ (Part 2 Immanuel Kant)
http://www.youtube.com/watch?v=4i6JhNTQFnU&index=1&list=PLRBOF-xiQuRJKo-XaTvttJLXdJWcw3hqx (8 parts Immanuel Kant)
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm (Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten)
http://www.sacred-texts.com/ (Sacred Text Archive)
http://www.snakesinsuits.com/ (When Psychopaths Go To Work)
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/(De synthese van wetenschap, religie en filosofie)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html (Brief aan de Kinderen)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html (Psychiatrie wat is dat?)
http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/281/psychose.html?tab=2 (Wie wanen? de niet-normale of de normale met Dogmas?).

The Freedom of Knowledge, The Power of Thought ©
http://educate-yourself.org/
http://mirrors.wordsforgood.org/educate-yourself.org/

=========================

A COURAGIOUS WOMAN - Rania Masri - A Peace Freedom Activist
Een Moedige Vrouw - Rania Masri - Een Vredes Vrijheids Activist
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0 (Ferguson to Palestine - Speech by Rania Masri)
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398 (Speech: "Crisis in Gaza and West Bank)
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q (Speech: 'Mr.Obama, what is barbaric?'.)
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU (Uncovering the Syrian Conflict". July 10, 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE (Questions and Answers - The Syrian Conflict)
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri (More YouTubes of Rania Masri)
https://greenresistance.wordpress.com/ (Website of Rania Masri)

========================

ILLUMINATI.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9QwAPSsE4Y (The Causes of Poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=1RBvtTY1hTk (Images of Child Poverty around the world)
https://www.youtube.com/watch?v=bktyHW9R-00 (World bank IMF Federal cause extreme poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=NQ952ba75Yk (How WTO World Bank IMF work?)
https://www.youtube.com/watch?v=IQRjn6kYcas (Usa Washington IMF Protests)
https://www.youtube.com/watch?v=2hW6_r1_1k8 (Police and Protesters Clash at WORLD BANK, IMF)
https://www.youtube.com/watch?v=exY4u0XsEGI (The Corporation - Trailer - 00hr1mt53sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Y888wVY5hzw The Corporation - Movie - 02hr24mt03sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Yb5ivvcTvRQ (The Choice is Ours 2016)
https://www.thevenusproject.com/ (Beyond Politics and War)

(ENGLISH)
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement (ACTA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA (DARPA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement (ISDS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership (TPP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership (TTIP)

(DUTCH)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsovereenkomst_ter_bestrijding_van_namaak (ACTA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Investeerder-staatarbitrage (ISDS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnershipfont (TPP)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch_Vrijhandels-_en_Investeringsverdrag (TTIP)

http://ttip2016.eu/sign-the-petition-against-ttip-and-ceta-copy.html (Sign the Petition)
https://stop-ttip.org/nl/ (Different Languages)
https://www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-achtergrondinformatie (Stop Vriendjes Politiek)

========================

HELP:
https://www.amnesty.org/en/ (Help and Save Innocent PoliticalPrisoners)
http://returntosender.nl (Voor lokaal gemaakte producten)
http://www.savetibet.org/ (Tibet wordt al 66 jaar (07-10-1950) bezet door China)

Help the Children - Help de Kinderen - yepi din ptjieng:
https://www.changeforchildren.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.ics.nl/en/
https://www.kidsrights.org/
http://www.net4kids.org/

=========================

ARAB STUFF.
Arab Radio Channels.
http://radio-dzair.com/
http://www.radio2moro.com/?page_id=2185
http://allahuakbar.radio.net/
http://www.radio.net/language/Arabic/
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b

Arab Tv Channels.
https://arabic.rt.com/live/
http://fomnybox.com/news-channels.aspx

Arab Dancing Festivals.
http://www.youtube.com/watch?v=WGuY0Q0DAzI (Tunesia)
https://www.youtube.com/watch?v=JL90nZnGiQQ (LA Dabke Troupe)
http://www.youtube.com/watch?v=MCPnNCVNFgg (Arabian Dance Festival
http://www.youtube.com/watch?v=T83q1A1J0Eo (Kurdistan Dance?)

http://makkahlive.net/madinalive.aspx (Prayer time for Islamic Countries)
http://www.sahih-bukhari.com/ (Sayings and Deeds of Prophet Muhammad)
http://www.islamiclandmarks.com/ (Info about historical Islamic significance)
http://www.salaattime.com/salaat-time/ (Download Salaat 2.7)

https://www.youtube.com/watch?v=6BzkJVk7nqw (Ex muslim meltdown on TV station, interviewer)
https://www.youtube.com/watch?v=v5foN-2ucZc (Arab guy has meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=ESBM9q14dIQ (Angry arab goes into meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=rbzwVn0cUBM (Spanish man destroys Muslim after reading book)

https://www.youtube.com/watch?v=w8wZzGOH3ts&list=PL0A4EB5D68AF2E67E (Arab Lessons with Maha).
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs (Making PitaBread with Maha)

=========================

ADRESSEN: 1e Gemeenten van Nederland - 2e Ned Euro ParlementariŽrs.
3e De Europese Unie - 4e Adressen Regering - 5e Alle Nederlandse Wetten.
http://almanak.overheid.nl/categorie/2/Gemeenten_A-Z/     http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/search.html?country=NL
http://europa.eu/     http://www.gksoft.com/govt/en/nl.html     http://www.st-ab.nl/wettenoverige.htm

http://www.destaatsschuldmeter.nl/     http://www.werkloosheidsmeter.nl/
http://www.ikmaakbezwaar.nl/     http://www.ikclaimmijnnaam.nl/    http://www.freepress.net/

=========================

THESE 2 SEARCHENGINES WON'T REGISTER YOUR BROWSING.
https://ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

=========================

COMPUTER SAFETY.
http://www.symantec.com/security_response/removaltools.jsp Virus Removal Tools
https://support.norton.com/sp/en/us/home/current/solutions/kb20080710133834EN_EndUserProfile_en_us#

=========================

TRANSPORT.
https://www.youtube.com/channel/UC35G9Mz2O_hkMZYwaMGTzAw (TramRide in The Hague)
https://www.youtube.com/watch?v=cKRanwMaGxI&list=PLOx9Bo4r0tRbbNammCT-C6IaKhcb-8pvi (TramRide in Amsterdam)
https://www.youtube.com/user/76Darkboy/videos (Tramride in Rotterdam)
https://www.youtube.com/channel/UCBAEKV7hXaeJaDIVtR35M6Q Tram of Utrecht
http://spoorkaart.mwnn.nl/ (Virtual Railmap of The Netherlands)
https://www.wegrijden.nl/theorie-examen-oefenen-gratis/auto (Gratis auto theorie examen)

https://www.youtube.com/user/RTT4052/videos (Harry Stam Trucking)
https://www.youtube.com/watch?v=B9kgb19sTYk (Zycie Kierowcy Beautiful Route)

Euro Truck Simulator 2
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII&feature=player_embedded (ET2 Promo)
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII (Promo Trailer Afsluitdijk)
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE&feature=fvwp&NR=1 (Going to Hamburg Germany)
https://eurotrucksimulator2.com/ (Main Website)

https://www.flightradar24.com/ (Click on Plane for Flight-Info)
http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=eham4&icao=eham (Listen to Pilots and TrafficControllers)
https://www.planespotters.net/ (Plane Spotters)

http://www.dutchfs.com/ (The dutch Flight Simulator Site)
https://www.youtube.com/watch?v=RLFbNcqG_ng (Paro Cockpit Landing home simulator boeing 737-800)
https://www.youtube.com/watch?v=WN5-G6adg0g (Approaching Innsbruck in a Boeing 737-800)

https://www.youtube.com/watch?v=kOIyBAcz1yI (A tour by Sunny Williams)
https://www.youtube.com/watch?v=afBm0Dpfj_k (A tour by Andrť Kuipers)
https://www.youtube.com/watch?v=RtU_mdL2vBM NASA Live Feed.
http://space.cweb.nl/tracking-iss-zarya.php (Tracking ISS)
https://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html (Daily Space Pictures)
http://server7.wikisky.org/? (Star Views)
http://www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html (MoonCallender)

=========================

KOMEDIE -- COMEDY.
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5P-u1wsug (Nigga Shit)
https://www.youtube.com/watch?v=yhFSIGV5xtE (Kids and the new Grandma)
https://www.youtube.com/watch?v=Yh_r8avi9wQ (Weed and Hennessy)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yMZEr6MbI (Bernie Mac "Milk & Cookies")

http://www.youtube.com/watch?v=XqHYzYn3WZw (Oh Oh Little Bitches)
https://www.youtube.com/watch?v=UdJ6pnPW2b4 (Kid Buys Condoms - WHAAAT?)
https://www.youtube.com/watch?v=kKW8O4TauYk ("Spanish Radio" - Gabriel Iglesias)
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4 (The Scumbag started)

https://www.youtube.com/watch?v=uID5weL61Us ("Peanut: Taste of China")
https://www.youtube.com/watch?v=9YgZRvhpX0c (Peanut on Christmas)
https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI (Sweet Daddy Dee)
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc (Terry Fator - Ventriloquist)

https://www.youtube.com/watch?v=KMTfJR6HBrg (Why don't black people tip)
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M (Ikiesha Former Manhattan Prosecutor)

=========================

RACISME -- RACISM.
In sessions Jane Elliott shows groups of Whites why they are Racists
https://www.youtube.com/watch?v=qzycqpRZ7cY (Jane Elloitt at Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=H-nQF4RYC7w (In Group-Out Group Bias & Racism)
https://www.youtube.com/watch?v=K1jf86p90ZY (Indecently Exposed)
https://www.youtube.com/watch?v=YnICq2uUu1o (The Stolen Eye)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUKmyZkTSg (Blue Eyes/Brown Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=tAE3UqxIhfE (How do you Identify Racism 00.28mt)
https://www.youtube.com/watch?v=ERB1o4mbK8I (How Racist Are You? 00.47mt)

https://www.youtube.com/watch?v=fF9s0as_d_4 (J. Elliott Being Interviewed)
http://www.janeelliott.com/ (Website Misses J. Elliott)
https://www.youtube.com/results?search_query=jane+elliott+blue+eyed+people (Jane Elliott Blue Eyed People)

https://www.youtube.com/watch?v=m_LglaSbMxM (Mulatto: Mixed Race In America)
https://www.youtube.com/watch?v=PGu-WL4RqsU (Adorable Mixed Kids)
https://www.youtube.com/watch?v=QiRx40RmEgw (1 Mixed Children)
https://www.youtube.com/watch?v=nBl200CqqMA (2 Mixed Children)
http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (Moksi Trow / Gemengde Huwelijken / Mixed Marriages)
https://web.archive.org/web/20150703001451/http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (It can take a while)

=========================

OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.
Houdt u echt serieus van uw kinderen, en wilt u dat uw kinderen voor eeuwig gelukkig blijven. Laat ze
in de geestelijke wereld, gebruik een condoom. Het leven dat ze op Aarde lijden is gemiddeld 80 jaar,
het is toch alleen maar kommer en kwel, ellende pijn verdriet economische problemen en oorlogen.

En mocht u denken, ik maak toch kinderen want het komt wel goed op Aarde, dan leeft u volgens mijn visie
in een droomwereld. Het gaat al duizenden jaren beroerd op Aarde, en de mensheid kennende zal het altijd
zo blijven. Tenzij ze zwaar veranderen, anders gaan denken en doen, en dan hebben we hopelijk nog een kans.

Misschien bent u wel ťťn van die mensen die zeggen, het heeft toch geen zin, waar maak je je druk om,
of je trekt toch aan het kortste eind, of het is nu eenmaal zo, en vervolgens doet u niks. En omdat de
massa zo praat en vervolgens niks doen, verandert er ook niks, dus de massa houdt zichzelf voor de gek.

Je wordt eerst hulpeloos geboren op Aarde en bent afhankelijk van de grillen van je ouders. Die hangen
je allerlei kolder aan de neus over mijn opvoeding, mijn politieke partij, mijn kerk, mijn dit mijn dat.
Ga je anders denken, dan wordt je direct in de kraag gegrepen, en of krijg je een psychiatrische behandeling.

Dan moet je verplicht naar school om carriŤre voor de ouders te gaan maken, wat ze zelf vermoedelijk niet
dorsten. In de maatschappij moet je stoer doen, haantje de voorste zijn, het laatste woord hebben, zorgen
dat je op de eerste plaats komt, rijk worden, en dit en dat, want je bent beter dan de kinderen van de buren.

Vervolgens wordt je werkloos want je bent te duur, of met de globalisering verdwijnt het bedrijf naar het buitenland.
En als je geen werk kan vinden zegt de massa dat je een luilak bent. Dan val je in handen van ambtenaren, en krijg
je een rot behandeling. En dan willen die idioten van de politiek ook nog eens de sociale voorzieningen afschaffen.

Dan wordt je ziek, want de multinationals en bedrijven stoppen ons voedsel vol met rotzooi, en de idioten doen niks
om dat te verhinderen want ze zijn dikke vriendjes. Sinds die zogenaamde revolutie in de voeding en chemische industrie,
is er een explosie van allerlei ziektes. Een groot deel van de mensen sterven wereldwijd massaal aan allerlei rotziektes.

Dan wordt je oud en weer afhankelijk van anderen. En omdat je niet veel meer kan, kun je een prooi worden van de
vele psychopaten die ook in de hulpverlenerswereld werken, die kunnen zich eventueel gaan uitleven op de hulpeloze
mens. En zelfs na je dood moet je nog betalen voor je graf, zo niet dan heb je kans op een armengat van het gemeentehuis.
DUS OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.

https://verbodengeschriften.nl/html/hoe-kinderen-lijden-door-de-fouten-van-hun-ouders.html
https://verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders
https://duckduckgo.com/?q=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders&t=h_&ia=web

=========================

VIJF KINDEREN VERWIJDERD UIT NEDERLAND DOOR NAZI'S.
Afgelopen maandag 05 december 2016 zijn Mevrouw Sadiyo Hassan, en haar vijf hier in Nederland geboren
kinderen op het vliegtuig naar ItaliŽ gezet, waar ze nu slapen op het vliegveld. Want ItaliŽ wil ze niet binnen laten.

In de tweede wereldoorlog werden ook hier geboren kinderen verwijderd uit Nederland door
de Nazi's, en nu 71 jaar later gebeurt het weer. Wat zijn we toch een beschaafd land.
http://www.1limburg.nl/besnijdenis-dreigt-na-uitzetting-vluchtelingen-echt

De poort van Europa staat wagenwijd open, miljoenen sjouwen ongestoord naar binnen, en daar zitten
genoeg criminelen vagebonden verkrachters en moordenaars tussen, die straks een verblijfsvergunning
krijgen. Maar de kinderen die hier langer dan 5 jaar wonen, of soms zelfs hier in Nederlanden zijn
geboren, en in aanmerking zouden komen voor een kinderpardon, worden gewoon het land uitgeschopt.

https://www.defenceforchildren.nl/
Situatie uitgezette kinderen in ArmeniŽ erbarmelijk.
Het was koud geweest die nacht. Het kleine elektrische kacheltje verwarmt de handen van de 16-jarige Lucine.
Lucine is 16 jaar en heeft vijf jaar in Nederland gewoond voordat zij in april 2016 werd opgepakt,
vastgezet en uitgezet naar ArmeniŽ met haar moeder, zusje en broertje. Haar vader leeft niet meer. Ze woont
in een vervallen stacaravan, zonder verwarming of stromend water. Het vriest in de stacaravan. Haar moeder
en zusje zijn ziek maar je krijgt alleen gezondheidszorg wanneer je betaalt. En geld is er niet.

https://www.youtube.com/watch?v=dLB36UzvhWE (De schaamte voorbij)
https://www.youtube.com/watch?v=2SSeUMWOI94 (Ik voel me hier een vreemde)
https://www.youtube.com/watch?v=KzrwebGLqbE (Oproep: Ik Blijf Hier)

=========================

Er zijn genoeg beter-gesitueerden die geen interesse hebben, in de bedeelde van hun eigen en of
andere landen. Ze hebben bv. geen interesse, in de alternatieve websites zoals op deze websites.
Zij en hun politici houden er een systeem op na, wat hun financieel voordeel oplevert, en dat willen
ze graag zo houden. Dat de massa wereldwijd in de financiŽle puree zitten dat, interesseert hun geen hol.

Dit zijn allemaal democraten dus de meerderheid van de stemmen bij de laatste verkiezingen.
Volks lands en menselijke verraders dus, zo zie ik het dan. Plus ze hebben het eeuwig over
democratie mensenrechten wetboeken bijbels fatsoen moraal in waarde laten respect, maar volgens
mij praten ze Chinees, want dit taaltje begrijp ik niet. Wolven in schaapskleren? Ik EIS verandering.

De meeste politici menen het niet met het volk. Want wat gebeurt er als een rechtse partij zijn zin
niet krijgt na de verkiezingen, dan sluiten ze een coalitie met een linkse partij, of de linkse sluit
een coalitie met de rechtse, en staan dus hun kiezers letterlijk en figuurlijk tot op het bot te verraden.
Dat houdt in dat de verraders -- MET ALLE GEWELD -- in die Tweede Kamer willen blijven. Psychopaten dus.

Coalities moeten verboden worden, want het is gewoon -- Landverraad --. Zo mogen ook niet de biljetten van de
niet stemmers naar de grootste partij gaan, wat ook -- Landverraad -- is. Na de verkiezingen gaan de partijen
in achterkamertjes een regeerakkoord sluiten dat, betekent dat voor de komende vier jaar alles vast staat.
Waarom hebben de kiezers dan gestemd als er toch niks veranderd. Hun knollen voor citroenen verkopen?

De burgers en landgenoten oftewel de kiezers, zijn die Volksverraders -- Landverraders en NSB'ers? Want zij die op 15 maart
hebben gestemd, hebben een regering neergezet die in mijn huis en computer inbreekt en daar zitten te snuffelen. En zij de
kiezers vinden het niet erg dat zij dit doen. Wat zouden ze er van vinden, als ik in hun huis inbreek en ga snuffelen in hun PC?

Zijn deze mensen dan nog wel te vertrouwen, als ik ze tegenkom op bv. straat en ze mij vriendelijk groeten. Menen ze het
echt of houden ze me voor de gek, heb ik hier misschien te maken met wolven in schaapskleren? En dat is lastig leven, ik
weet nou niet meer waar ik aan toe ben met deze verraderlijke wezens. Moet ik nu soms gaan emigreren naar een ander land?

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al duizenden jaren. Inbreken is volgens
hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet
in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting. Want ze leven niet in de
realiteit, maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt. Dat ruiken ze allang niet meer, omdat ze
er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel.

Scrol ongeveer 25% zoek de datum 25 februari 2017, en lees het verhaal:
Stemmen is instemmen met de onderdrukking van jezelf en je buren.
https://handjecontantje.org/
https://stemniet2014.wordpress.com/2014/05/01/de-kiezer-is-de-crimineel/

http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/Het_Einde_van_al_het_Kwaad_Eindversie_03.pdf
http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/The_End_Of_All_Evil_by_Jeremy_Locke.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=het+einde+van+al+het+kwaad
https://duckduckgo.com/?q=het+einde+van+al+het+kwaad&t=h_&ia=

Zo worden kuddedieren gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (The Monkey/Stepladder ExperimentT)
https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (IfYouWereKing)
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (TheTinyDot)
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (The Jones Plantation)

(Dutch) Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf

(English) Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=LvsE-W8wAfc
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

Is Anarchy Dangerous? No, But Statism Is...
https://www.youtube.com/watch?v=-1tVXusMwGQ
The Myth Of Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=lt23wIZl_SE

https://www.youtube.com/results?search_query=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren
https://duckduckgo.com/?q=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren&t=h_&ia=web

http://www.courtfool.info/nl_home.htm
https://onsgeld.nu/

=========================

WIJSHEDEN.
De redding van de wereld komt niet door de massa, die zonder ruggegraat is, en akkoord
gaat met alles. Maar uit de scheppende opstand van de minderheid, die zich niet aanpast.
MARTIN LUTHER KING.

Als je praat, herhaal je slechts wat je allang weet.
Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.
DALAI LAMA.

Neem niets voor waar aan, ook deze site niet.
Heb een open geest en u ervaart de Waarheid.
MAHAVIR YOGANANDA.

God is black, and the Devil is white.
RUDIE J. GOUVERNANTE.

=========================

FRANCE IS A RACIST COUNTRY.
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van
Frankrijk. De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden
ook kunnen zeggen, ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit ťťn
Europa. Ze vergeten erbij te vertellen dat, ze in de slaventijd de grondstoffen van de oorspronkelijke
bewoners gratis wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen.

Is France Scum of the Earth?
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

RESEARCHING THE HOLOCAUST.
Ik wil hier NADRUKKELIJK bij zeggen. Dat ik de -- HOLOCAUST NIET ONTKEN of BESTRIJDT --.
Dat kan ik niet doen om de simpele reden dat ik na de oorlog ben geboren, en hem dus niet heb
meegemaakt. Wat ik wel doe op het internet is luisteren naar de voor en tegenstanders van de holocaust.
En hopelijk kan ik dan in de toekomst mijn eigen conclusie trekken. En als dat ook al verboden is,
dan zijn wij als mensheid diep gezonken. Dan komt er in de toekomst waarschijnlijk ook een
wet die ons gedachtes gaat verbieden. En dat is duivelswerk van rasechte dictators en tirannen.

Als het klopt mag de holocaust wel onderzocht worden en vervolgens gepubliceerd,
want 9 van de 10 Joden zijn geen Bijbelse Joden, ze stammen niet af van de stam
van Judea, maar het zijn afstammelingen van de Khazaren uit OekraÔne.
http://www.khazaria.com/brook.html
https://duckduckgo.com/?q=Khazars+&t=h_&ia=web

Je vraagt je af of (nep)Joden de rijken de notabelen de bankiers en de multinationals,
hun eigen volk hebben opgeofferd in de Tweede Wereldoorlog, om een excuus te hebben om
Palestina te kunnen jatten, en het vervolgens IsraŽl te noemen. In hun Talmoed staat dat
er zes miljoen Joden moeten sterven om IsraŽl te stichten, misschien hebben ze het wel geforceerd.

Volgens mij zijn -- de tien geboden -- alleen voor de Joden bestemd, want de Joden liepen
in de woestijn toen ze uit Egypte kwamen, en niet mensen die heidenen worden genoemd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de
SinaÔ-woestijn, op twee stenen tabletten ("tafelen") de 'Tien geboden'.

http://balder.org/judea/pdf/Gawains-Weerlegging-Van-Nizkors-Holocaustvisie-Stop-Sjoa-Ontkenning-66-Vragen-Ontzenuwd.pdf

Het kan wel 3 minuut duren met downloaden, omdat er 1240 pagina's zijn.
https://ia600306.us.archive.org/17/items/HolocaustHerzien/Holocaust%20Herzien.pdf
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b
http://deswaan.com/wp-content/uploads/2014/02/Klaag-heel-Nederland-niet-meer-aan-om-de-Holocaust.pdf
http://www.doorbraak.eu/waarom-nederland-niets-heeft-geleerd-van-de-nazi-holocaust/

http://go2war2.nl/
http://www.wo2actueel.nl/artikel/5204/Meeste-notarissen-deden-mee-aan-verkoop-Joodse-huizen.htm

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-tweede-wereld-oorlog-en-haar-geldmagnaten
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/geheim-rapport-europese-unie-legt-grondslag-voor-vierde-nazi-rijk
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/nazi-nederland

IG Farben: Official Records from the Nuremberg War Crimes Trials.
http://www.profit-over-life.org/
What you always wanted to know about the Brussels EU.
http://www.relay-of-life.org/en/
http://nl.metapedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_literatuur
https://www.digibron.nl/search/detail/012dc0a51f22058021997339/prinses-maxima-de-nederlander-bestaat-niet
https://www.opzij.nl/2019/03/22/slecht-nieuws-thierry-baudet-maxima-gelijk-nederlander-bestaat/

http://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
http://destillewaarheid.nl/2016/07/31/wat-is-er-gebeurd-met-gaddafis-great-man-made-river/
http://nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/2014/02/sharia_voor_niet-moslims.pdf

VRIJE MENINGSUITING Alias CHARLIE HEBDO.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm
https://www.ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

Type bv. holocaust censuur (deze 2 sites slaan uw gegevens niet op)
ACADEMISCHE -- BOEK -- HOLOCAUST -- INTERNET -- MAATSCHAPPELIJKE --
MEDIA -- MORELE -- RELIGIEUZE -- SOCIALE -- WETTELIJKE en ZELFCENSUUR.

VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS. Algemene Vergadering der Verenigde Naties, Artikel 19: Parijs, 10 december 1948.
Ieder heeft het recht op vrijheid van mening, wat insluit niet verontrust te worden omwille
van zijn meningen en door om het even welk uitdrukkingsmiddel zonder inachtneming
van grenzen, inlichtingen en ideeŽn op te zoeken, te ontvangen en te verspreiden."

FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN IN DE EUROPESE UNIE. Artikel 11 - 1 Nice, 7 december 2000.
Elke persoon heeft recht op vrije meningsuiting. Dit recht bevat de vrije denkwijze
en de vrijheid om inlichtingen of gedachten te ontvangen of mede te delen, zonder
dat publieke autoriteiten zich daarmee bemoeien en zonder inachtneming van grenzen.

AMERIKAANSE GRONDWET, ARTIKEL 1 ("Eerste Amendement").
Het Congres zal geen wet aannemen betreffende het oprichten van een godsdienst,
of het verbieden van de vrije uitoefening van een godsdienst, of de vrije menings-
uitoefening belemmeren, of van de pers; of het recht van de mensen zich vredig te
verzamelen, en een verzoek te richten aan de regering om klachten recht te trekken".

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/vrijheid-meningsuiting

Duitse advocate krijgt gevangenisstraf wegens het aan de kaak stellen (Ontkennen?) van de Holocaust.
https://www.youtube.com/watch?list=PLWfQs0wHyx2sE6-nyxhUWa1TxFCdE-uK6&v=y3JdIc2PgrE (Nederlands 38Min)
https://www.youtube.com/watch?v=Q0v4xz48jwM&list=PLmhOh2N4OJbFvpV4RE7EKpqRDU61YB0Cn (Duits 1uur40min)

http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/

Als je de Europese wetgeving bekijkt, waar je strafbaar bent en naar de gevangenis gaat, plus leuke
boetes als je de Holocaust onderzoekt verspreid plaats op een Internetsite. Dan kom je tot de conclusie
dat de middeleeuwse inquisitie weer terug is, de bekende Heksenjacht, alleen de folteringen ontbreken
nog. In BelgiŽ krijg je ťťn jaar gevangenisstraf plus, je hebt daarna tien jaar geen recht op AOW een
Pensioen een uitkering een paspoort en geen recht op medische verzorging. Dit is het toppunt van
Communisme. Dit gebeurt ook in China en Noord Korea, daar ga je naar een heropvoedingskamp als je je
mening hebt gegeven wat de partij niet bevalt. En wie veroorzaakt dit allemaal in Europa, de IsraŽlische
Knesset lobbyisten. En niemand praat over de communistische Joden die in de vorige eeuw tientallen
miljoenen burgers van het leven hebben beroofd in Oost Europa, dat vinden de Europese regeringen prima.
Men heeft ook geen interesse in de Genocide op de Palestijnen in de afgelopen 71 jaar door de IsraŽl Knesset.

Questioning The Holocaust - Why We Believed (Part 1 of 2)
https://www.youtube.com/watch?v=RddqP0ABzwM

=========================

DE VERBORGEN GESCHIEDENIS VAN DE ONGELOVIGE KWAADAARDIGE
KHAZARIAN MAFFIA (97% van de Bijbelse Judea Joden zijn nep-Joden).
http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
https://www.youtube.com/user/peapolzmedia/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+%28Updated%29
https://duckduckgo.com/?q=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+(Updated)&t=h_&ia=web

=========================

VERDAMMT NOCH MAL.
ScheiŖe ich hab es ja nicht gewusst, wie sie mich hassen.
https://www.youtube.com/watch?v=wqkPAa7fYm8 (Angela Merkel - Was Medien nicht zeigen)
https://www.youtube.com/watch?v=YBV9-c2fbPM(Angela Merkel wird fertig gemacht)
Die Angela Merkel wird abgebrent durch Gregor Gysi.
https://www.youtube.com/watch?v=eWm6zq4eUCQ (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=0NRG1DMtsys (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 2/2)

ICH BIN AUCH EIN TERRORIST.
https://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ (Du bist Terrorist)

=========================

In de oorlog kregen de Joden een nummer op hun arm, binnenkort krijgen alle 7 miljard burgers ongevraagd en tegen hun zin
want het is verplicht een RFID Chip onder de huid inclusief een ingebouwde gifkamer met cyanide die men kan activeren voor
dissidenten revolutionaire rebellen en iedereen die tegen de rijken de elite machtswellustelingen de multinationals enz. zijn.
https://www.youtube.com/results?search_query=rfid+chip

https://www.youtube.com/watch?v=51UseTj-nR8 (Norman Finkelstein: Netanyahu is a maniac)
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8 (Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein)
https://www.youtube.com/watch?v=pJpBBeTSNxc (Jewish girl exposes Israel)
https://www.youtube.com/watch?v=yXB6kWBsxss (Palestinian mother arrested, her Children attacked)

https://www.change.org/p/nederlandse-regering-geen-bommen-op-syriŽ (Geen bommen op SyriŽ)
https://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/bombarderen-syrie-stem-mee (Bombarderen in SyriŽ: - Ja/Nee - (stem mee)

Het al 15 jaar bombarderen van het Midden Oosten is volgens mijn visie, racistisch koloniaal denken van de arrogante verwaande
westerse wereld, vanaf 1945 tot het huidige 2016 al 71 jaar lang zijn Amerika en de Navo landen aan het bombarderen waar mensen
met een huidskleur wonen, ServiŽ was geloof ik het enigste blanke land, en dat was ook alleen maar om Rusland dwars te zitten.

http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

=========================

(The Other Side Independent TV News) http://rt.com/on-air/ (De Andere Kant Onafhankelijk Tv Nieuws)

Deze info is bedoeld voor de Regeringen die met dat bordje: "Charlie Hebdo" op straat liepen.
(AEL in hoger beroep veroordeeld voor Holocaust Cartoon 19 augustus 2010)
http://www.cidi.nl/ael-in-hoger-beroep-veroordeeld-voor-holocaustcartoon/
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/
https://www.youtube.com/watch?v=bm_hWenGJKg (Duitse Journalist doet boekje open over de Pers&Media)
https://germaansegeneeskunde.info/lezenswaardigheden/kanker-in-israel-opvallend-zeldzaam
(Scroll 25% for Dutch Language) Holistic treatment cures most of the Jewish CancerPatients - Regular treatment kills most of the Palestinian CancerPatients.
https://ixquick.nl/     https://duckduckgo.com/ (Type: holocaust cartoon)

=========================

Zijn er wel of geen zes miljoen Joden gestorven in de tweede wereldoorlog. De geschiedschrijvers
en de historici onderzoeken al 72 jaar die oorlog, en komen steeds weer tot de conclusie dat er
helemaal geen zes miljoen Joden zijn vergast dat, is een sprookje om de volkeren zoet te houden.

Plus het blijkt na onderzoek ook dat, de meeste Joden geen Bijbelse Joden zijn, maar Khazaren
zijn oftewel nazaten van Turkije. De rijke Joden zoals bankiers politici multinationals hebben
de (nep)Joden bewust opgeofferd in die oorlog, om een excuus te hebben om Palestina te jatten.
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar01.htm (The History of the Khazars).
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_tema.htm (Index)

In de Joodse Bijbel staat ook geschreven dat niet Joden -- ongedierte -- zijn die uitgeroeid mogen
worden wanneer het ons uitkomt. Daar staat ook geschreven dat er eerst zes miljoen moeten sterven
om Palestina te mogen jatten dat, staat al duizenden jaren in hun Bijbel. Is er slim spel gespeeld?

Ik zou alle fanatieke (nep)Joden die hier in Nederland wonen willen adviseren -- Ga in Palestina wonen --.
Kom ons hier in Nederland niet blokkeren met je communisme, waar we niet meer mogen denken praten
schrijven en publiceren zoals we willen. Blijf met je pokke (nep)Joodse poten van onze vrijheid af.
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/

https://www.youtube.com/watch?v=yBnMtkbWPCs
https://www.youtube.com/results?search_query=the+first+holocaust
https://duckduckgo.com/?q=the+first+holocaust&t=h_&ia=web

=========================

Orgaan donatie is altijd "KANNABALISME".

De ene kannibaal, eet het lichaamsdeel via de mond zoals vroeger de Papoea's
en de andere kannibaal, eet het lichaamsdeel via een operatie zoals de westerling.

Uitspraak van een burger gezien op TV: "Mijn lichaam is geen gereedschapskist van de
medici, die wanneer ze maar willen, ongelimiteerd kunnen graaien zonder mijn toestemming".

A: Hallo wij verwelkomen u als lid van onze stichting.
B: Huh, stichting?
A: Ja u bent nu lid van onze stichting.
B: Ik weet van niks.
A: U bent verplicht lid van onze stichting.
B: Maar ik kan me niet herinneren, dat ik mezelf heb opgegeven als lid.
A: Dat klopt, dat hebben wij gedaan.
B: Maar moet ik dat zelf niet aangeven dan.
A: Nee dat maken de regering en wij uit niet u.
B: Maar als ik geen lid wil zijn dan.
A: Dan moet u dat even doorgeven en verwijderen we uw naam van de lijst.
B: Langs deze weg verzoek ik u om mijn naam, te verwijderen uit de orgaandonorlijst.
A: Wilt u uw organen niet doneren na uw dood.
B: "NEE"!!!!! PERIOD
A: Dan gaan we na uw dood, gewoon uw familie terroriseren, totdat we toch onze zin en uw organen krijgen.
Want uw lichaam en uw organen zijn niet van u. Maar zijn ons eigendom, daarom doen we er ook mee wat we willen.

En omdat we langer willen leven, stelen we gewoon uw organen zelfs na u dood.

Er moet een standaard lege lijst zijn. En een ieder die wil doneren plaats zijn naam.
En degene die niet wil plaatst niet zijn naam. Nu is iedereen wettelijk gedwongen donor,
zonder dat hun wat gevraagd is. Dit is de wereld van dictators en machtswellustelingen.

U gaat naar uw stadhuis in uw woonplaats als u donor wil zijn, en vult een formulier in.
De Gemeente houdt ťťn kopie, een tweede krijgt u, een derde gaat naar de orgaandonatie-
organisatie, een vierde gaat naar uw huisarts, en een vijfde kopie naar uw ziekenhuis.

Orgaan donatie is dus altijd "KANNABALISME".

http://www.donorpas.nl/
http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://orgaandonor-neen.nl/
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

=========================

Er was eens een wijze oude Leeuw, die in zijn tralies kooi met zijn eigen
zaken bemoeiden. En als hij rechts keek, dan zag hij een Creoolse man boven
op het platte dak: "Rijst met Kip eten".En hij dacht dat is een intelligent
man. Maar als hij links keek, zag hij weer dezelfde westerse man, die elke
dag kwam klooien met het slot van zijn kooi. En hij dacht dat is een: "Halve
Gare". En de Leeuw begon honger te krijgen, en hij dacht: "Ik wil wel eens
levend warm vlees eten, want die die dooie oude koude troep, die ze me elke
dag hier voorschotelen, daar wordt je echt niet bijsterend vrolijk van.

Wij leeuwen gaan ook wel eens uit eten, of dacht u soms dat het een Hol-
landse uitvinding was? Waar wij leeuwen vandaan komen kennen we de "Afhaal-
toerist" Hollanders gaan "Chinezen", wij Leeuwen Toeristen". Zeg jongens
zullen we vanavond gaan Toeristen! "Hoi hoi pap ik wil een kontje", en wat
wil jij? "doe mij maar 2 borsjes". En mocht het de halve gare lukken om de
kooi open te krijgen, dan is het hap slik en dan gauw even Apeldoorn bellen.

=========================

Volgens Engelse psychologische onderzoekers, moet onderstaande tekst,
net zo makkelijk te lezen zijn, als de tekst die daar weer onder staat.
Maar ik heb wat moeilijker gedaan, dus willekeurige volgorde letters

(Zie echte voorbeeld) http://www.psyonline.nl/woordherkenning.html

etsl u nbet ene govleig senm, ne gfoelot tda ed getesen gdo's egnelen jinz.
aram sla ki uoz zgenge:
A: adt okplt, nawt ki ehb re 1 ezgein.
adn gezt u:
B: ene adt akn nite, u bnte zeik.
A: aram u foeltgo ctho ni negtese?
B: aj atd okplt.
A: uno onte ki tisgreaovdn po ed nbka zta agz ki ene gtese, ne ide ezi,
akam ej tnei rkdu mo lseal ed jdti si gno itne jrpi.
aram u ulzt ivneblj hlvuenodo,
B: u nbte izke.
A: aram u nbte chot ene govlegi emns?
B: aj atd okplt.
A: ed liiheeg gtese onowt ctho ni uw atrh.
B: aj adt okplt oko, ne ki istrelu oko rana ehm.
A: uno ide ebh ki tisgreaovdn ezeing.
B: ene atd akn itne u nbte izke.
sud ibj imj nka eth agna amlen ni ed rkbeovamen, anwt govlegie esmnen
lnsaa imj aknosttn mo ed rone tme negtese gneleen ne uhn foelgo, aram
lsa ki re 1 ebh ezeing ctnaeh ez imj izke. ki akra ni ed rwa nva esmnen.

Stel u bent een gelovig mens, en gelooft dat de geesten GODS-engelen zijn.
Maar als ik zou zeggen:
A: Dat klopt, want ik heb er 1 gezien.
Dan zegt u.
B: Nee dat kan niet, u bent ziek.
A: Maar u gelooft toch in geesten.
B: Ja dat klopt.
A: Nou toen ik gisterenavond op de bank zat, zag ik een geest.
En die zei, maak je niet druk om alles, de tijd is nog niet rijp.
Maar u zult blijven volhouden.
B: U bent ziek.
A: Maar u bent toch een gelovig mens.
B: Ja dat klopt.
A: De heilige geest woont toch in uw hart.
B: Ja dat klopt ook, en ik luister ook naar hem.
A: Nou die heb ik gisterenavond gezien.
B: Nee dat kan niet u bent ziek.
Dus bij mij kan het gaan malen in de bovenkamer, want gelovige mensen
slaan mij constant om de oren, met geesten engelen en hun geloof. Maar
als ik er 1 heb gezien achten ze mij ziek. Ik heb dringend een psychiater
nodig voor een behandeling, want ik raak in de war van normale mensen.

=========================

Als een blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een held genoemd.
Als een niet blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een terrorist genoemd.

Als een blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij geestelijk verward is.
Als een niet blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij een terrorist.

Als de blanken op de niet blanken schieten, dan zijn ze hun democratieŽn aan het verdedigen.
Als de niet blanken op de blanken schieten, dan worden ze communisten en terroristen genoemd.

Als de blanken in hun God geloven, dan noemt men hun heilige engeltjes uit de bijbel.
Als de niet blanken in hun Natuur God geloven, dan worden ze kinderen van de duivel genoemd.

Als een blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd zakenman.
Als een niet blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd crimineel.

Als de blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal een niet blank kindje.
Als de niet blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal geen blank kindje.

Als een blanke in bed stapt met een niet blanke, dan zegt men dat hij haar ras intelligent maakt.
Als een niet blanke in bed stapt met een blanke, dan noemt men haar een hoer.

Als je als burger tegenover anders denkende staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover commerciŽle en staatsbedrijven staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover criminelen staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover de medische wereld staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover hulpverleners staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als kleurling tegenover de blanken staat, dan trek je aan het kortste eind.

=========================

SURINAME.
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/112158-surinaams-nederlandse-woordenlijst.html
http://ifarm.nl/suriname/sranan.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Surinaamse_literatuur     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0012.php     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0004.php#section-3-8

=========================

http://www.consulaatsuriname.nl/ (Paspoort-Visum Rijbewijzen e.d.)
http://www.dna.sr/ (Suri-Grondwet)
http://wunderground.com/global/stations/81225.html (Het Weer in Paramaribo.)
http://www.gov.sr/ (Surinaamse Regering)
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08294.pdf (Economische cijfers van Suriname)
http://www.indianensuriname.nl/ (Bovenlandse Indianen)
http://www.politie.sr/ (Skotu-Politie-Police)
http://www.stichtingunupikin.nl/ (Help de Surinaamse Jeugd)
http://www.surinamstars.com/ (De meeste bekende Surinamers)

=========================

http://boleadora.com/ (Indiaans)
http://musicvideos.the-real-africa.com/ (Afrikaans)
http://music.tudou.com/yinyueren/ (Chinese Video's)
http://lordofeverything.blogspot.nl/ (Lord Krishna)

=========================

http://www.wackradio901fm.com/ (Trinidad)
http://www.caribbean-radio.com/ (I'm Wicked Right?)
http://www.soukous.org/playlist.htm (African and Caribbean music)
http://www.radiomoris.com/ (Mauritius)
http://www.funkhauseuropa.de/ (Several Languages)

=========================

HOERA:
Sinds begin 2006 ben ik officieel en wettelijk een "Allochtoon", MOOI hť ik ben hartstikke BLIJ. Ik ben een
"Allochtoon" omdat ik hier in Nederland geboren ben, uit een Surinaamse vader geboren in Suriname, en een
Nederlandse moeder geboren in Nederland. Er is alleen 1 ding wat ik niet begrijp, volgens de politici ben
ik een "Allochtoon?". Terwijl in mijn paspoort staat vermeldt - Nederlander -. Zouden de politici soms
Psychiatrisch gestoord zijn, en aan een gespleten persoonlijkheid lijden. In werkelijkheid zijn de 6 miljard
"niet blanken mensen" als "meerderheid" de echte "Autochtonen" van de planeet.Terwijl de resterende 1 miljard
"wel blanken mensen" die zijn als "minderheid" de echte "Allochtonen" van de planeet. Daarom hoop ik ook dat
"ruimtereizen" een succes wordt, want dan kunnen alle "Allochtonen (Gevallen engelen uit de bijbel?) naar huis".

=========================

Ik hoop dat alle Surinaamse voetballers zolang er met het woord: "Aap" wordt gesmeten op de voetbalvelden weigeren
om nog voor Hollandse clubs te spelen en hun eigen club gaan oprichten en dan meedoen met allerlei kampioenschappen.

=========================

De Surinaamse 10 geboden: (van het Internet)
01-Leef om te rusten.
02-Hou van je bed, het is je tempel.
03-Als iemand je hulp nodig heeft om te rusten, help hen.
04-Rust tijdens de dag om nachts te kunnen slapen.
05-Het werk is heilig, raak het niet aan.
06-Stel nooit uit tot morgen, wat je overmorgen kunt uitstellen.
07-Werk zo weinig mogelijk, laat de anderen doen wat gedaan moet worden.
08-Relax, er is nog nooit iemand doodgevallen tijdens het rusten, maar je kunt je lelijk verwonden wanneer je werkt.
09-Wanneer je de zin om te werken voelt opkomen, zet u neder en wacht tot het overgaat.
10-Vergeet nooit!, werken is gezond, laat het dus over aan de zieken.

=========================

Zodra sommige Surinamers een westerse poes zien, dan raken ze door het dolle.
WOOOOOW, Hello Baby, Caramba, Jesus, Hit me, Mamamia, Fuck a duck.
I want to Hide the Salami, Park the Jaguar in the Shade, Letting the Beer out,
Visiting Paradise, Inspecting the Cave, Mopping the Entrance, Polishing the Frontporch.

Maar wat ze niet beseffen is, die poes wordt vrij gauw een kater,
die 40 jaar gaat krabben, de bekende Tante Truus:

Truus: Mien jong "we ete'n dalijk spruitjes".
Sjorrie: Sampsa? (Wat gebeurt er?)
Truus: "SPRUITJES" versta oe geen Hollands?
Sjorrie: Waar is mijn "Moksi Alesi"?. (Surinaamse Nasi)
Truus: Als oe gaat lope'n zeur'n, dan heb ik vanavon'd heufdpiene in bed.
Sjorrie: Hmmmmmmmm lekker "Spruitjes".
Truus: Ga oe de tafel vast dek'n.
Sjorrie: Wat voor een toetje heb je?
Truus: "Hopjesvla"
Sjorrie: (Mi Gado-Mijn God) hmmmmmmmm lekka lekka.

=========================

Als een Surinaams familielid is overleden,
dan kramen de nabestaanden allerlei onzin uit, zoals:
"Hij heeft ons veel gegeven", JA, 80% waren schulden.
"Hij was zeer geliefd", JA, bij al zijn buitenvrouwen.
"Hij was zeer intelligent", JA, hij kende alle cafes.

=========================

DOMRI. (Surinamese)
Mi e arki a tori fu yu, pe yu bin ferteri dati yu no luku a bir'man, efu a abi wan bigi Television, beca if Gado
wani yu e kisi wan tu. Ma wan sani mi no grabu. Taki wan kondrť de nanga 2 libisma nanga SRD 10.000, unu e prati
a moni, mi e kisi 5000, a bir'man e kisi 5000, so Gado e lob a tori. Ma a bir'man de na wan afkati kande wan business-
man kande e prakseri me e de wan bun bigiman, me e tiki 9000 ibri mun, dati wan taki mi e kisi 1000 wan mun nomo,
sa mi e go du nanga 1000? efu mi e kesi 5000 tu, mi man go fu bai wan bigi Television tu, mi naf fufuru tra sma sani.

Suma na fufuruman dja? Efu mi e teki a tra 4000 tu, skowtu e sroto mi, taigi me "Yu de wan fufuruman", nomo
mi ne go fufuru a 4000 bika fufuru no bun noiti. Mi aksi mi srefi san Gado e prakseri now. Yu e taigi bir'man
bin stuka so a kisi moro moni, ma efu ala libisma e tron afkati, suma e go meki a brede? suma e go rei lantibus,
suma e go meki krosi? Ifu afkati bin de wan bun libisma, a bin prakseri mi no abi a 9000 fa nodu, tiki ete 4000
beca yu e wroko tu ala dei, yu nanga mi unu de na pikin fu Gado, we e prati ala sani e de ini na Gado's grontapu.

(Omeni moni yu ť kisi yu fufuruman, yu ť meki fatu nanga me no? Yo Skowtu gi wan kamra, mi ť lobi a kresnite-nyan fu unu)

REVEREND. (English)
I have listened to your story, where you're said that you don't look at your neighbor if he has a bigger TV, because if God's
willing you get one two. But there is something I don't understand. Let's say in a country there are only 2 people, plus
10,000 SRD, we share the money, I get 5000, and the neighbor gets 5000, God likes that. But the neighbor is a lawyer, maybe a
business man, perhaps he thinks I'm important I'll take 9000 each month, that means that I only get 1000 a month. What
I'm going do with that, if I also get 5000, then I can also buy a bigger TV, and then I don't have to steal other people's stuff.

Who's the thief here? If I steel the other 4000, then the police is calling me a thief and they will lock me up. But I'm
not going to steal the other 4000, because stealing is not good. I wonder what God is now to thinking. You say the neighbor
has studied therefore he gets more money, but if everyone is a lawyer who is going to bake bread, who's going to drive a
city-bus, who will then make clothes? If the lawyer was a good person, then he should have taught I don't need the 9000, take
the other 4000 because your also working all day, we are all children of God, we will share everything what on God's Earth.

(How much salary are you getting paid you crook, are you taking the piss? Yo Cops can I book a room, I like your Christmas-diners)

DOMINEE. (Dutch)
Ik heb naar je verhaal geluisterd, waar je vertelde dat je niet naar je buurman moet kijken, als hij een grotere
Televisie heeft, want als God het wil krijg je er ook ťťn. Maar er is iets wat ik niet begrijp. Stel er zijn in
een land maar 2 mensen, plus SRD 10.000, we delen het geld, ik krijg 5000, en de buurman krijgt 5000, zo mag God
het graag zien. Maar de buurman is een advocaat, misschien een zakenman, vermoedelijk denkt hij, ik ben een belangrijk
man, ik neem 9000 elke maand dat wil zeggen dat ik maar 1000 per maand krijg. Wat moet ik doen met die 1000, als
ik ook 5000 krijg, dan kan ik ook een grote Tv kopen, en dan hoef ik andere mensen hun spullen niet te stelen.

Wie is er hier de dief? Als ik die andere 4000 steel, dan zegt de politie je bent een dief en sluiten ze me
op. Maar ik ga die andere 4000 echt niet stelen, omdat stelen niet goed is. Ik vraag me af wat God nu zit
te denken. Je zegt de buurman heeft gestudeerd daarom krijgt hij meer geld, maar als iedereen advocaat wordt,
wie gaat dan het brood bakken, wie gaat er dan gemeente bus rijden, wie gaat er dan kleren maken? Als de
advocaat een goed mens was, dan had hij gedacht, ik heb die 9000 niet nodig, neem die andere 4000 want je
werkt ook de hele dag, wij zijn samen kinderen van God, we zullen alles delen wat op Gods Aarde bevindt.

(Hoeveel salaris krijg jij betaald vuile dief, hou je mij voor de gek? Hť Jute kan ik een kamer reserveren, ik hou van jullie Kerst-diners)

========================


web counter
web counter

========================

Back to Top