* * * * * * * * * * * * * * *

After choosing a color click desktop for scrolling.  Na het kiezen van een kleur klik bureaublad voor scrollen.

MY MAIN MAN, THE BROTHER.
https://theinterviewwithgod.com/video/

GOVERNMENTS: "FEED ALL 7 BILLION HUMANS IT'S 1 OF YOUR DUTIES". REGERINGEN: "VOEDT ALLE 7 MILJARD MENSEN HET IS 1 VAN UW TAKEN".

Owner - Rudie J. Gouvernante - Zutphen - The Netherlands - Europe - webmaster (at) gouvernante (dot) info
http://www.gouvernante.info/ (ALIAS)  http://home.planet.nl/~gouve055/

Many who have a website are hiding, we are not allowed to know what their name is,
and in which city or country they live. And often there is no e-mail address or
contactform. Their website is completely anonymous. What do these people have to hide?
Or are they maybe Pharisees who play nice weather and smiling comedy with us.

Vele die een website hebben zijn aan het schuilen, we mogen niet weten
hoe ze heten, in welke stad of land ze wonen. En vaak is er ook geen e-mailadres
of contactformulier. Hun website is volledig anoniem. Wat hebben deze mensen te
verbergen? Of zijn het soms farizeeërs die mooi weer en komedie met ons spelen.

========================

Every day I publish an article in the Dutch as well in the English language,
scroll about 25% they're written in the 2 wide columns, with the starting text:
(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

Elke dag publiceer ik een artikel zowel in het Nederlands als in het Engels,
scrol ongeveer 25% ze staan in de 2 brede kolommen, de begin tekst is:
(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

IS REALITY A FORM OF UNCIVILIZATION?
In a village, live a 1000 people and 990 of them are burglars for 50 years now. For them stealing it's the most normal thing in the world, they couldn't careless. And those other ten who find burglary not correct are probably treated in a psychiatric establishment, because they don't live in reality. But that the reality of those 990 stinks from all sides, they don't smell it, because they've been in it for too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do are we then mentally ill?

IS REALTTEIT EEN VORM VAN ONBESCHAAFDHEID?
In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al 50 jaar. Inbreken is volgens hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal allang niet meer, maar wij bezoekers wel, zijn we dan ziek?

========================

Yo, you fucking Jew Motherfuckers, let my people: “The Palestinians” go or,
I'll put your scumbag asses in hell, dig!!!!! You don't deserve a promised land.
And don't call my children the Ethiopians: “Niggers”, and tell them to go home,
who also live in Palestine. You Khazar Jews and Zionists are Europeans from
the Ukraine, (Basic Root Russia) so you piss of home where you came from.

Israel's New Racism: The Persecution
of African Migrants in the Holy Land.
https://www.youtube.com/watch?v=dPxv4Aff3IA
Didn't Hitler did the same with the Jews: “Get rid of Them”.

I am a revengeful God, my son Jesus said it himself.
Louis Farrakhan separates the "good Jews" from the "Satanic" Jews.
https://www.youtube.com/watch?v=7O5eL2MzNtA

Fortunately, there are also good Jews, but they are a call in
the desert, and are heavily discriminated against by the Zionists.
Jewish Activists Are Speaking Up For Palestinians.
https://www.youtube.com/watch?v=N4wgnflepJE&ab_channel=WokiliWandersWokiliWanders
Why These Israelis Refuse To Join The Army
https://www.youtube.com/watch?v=y8NJjp_3kHs

Louis Armstrong, "Go Down Moses.
Let My People Go;" video by Nina Paley.
https://www.youtube.com/watch?v=i6-zzr5F2Hw
https://www.youtube.com/watch?v=Y2hZHu7rlrQ
https://www.youtube.com/watch?v=vf6jBP4YXwo (Lyrics).
https://www.youtube.com/results?search_query=go+down+moses
https://duckduckgo.com/?q=go+down+moses&ia=web

This land is mine, you mortals may borrow
it in them 80 years you live on the planet.
The planet Earth is not the devil's either.
https://www.youtube.com/watch?v=4pKMV6e5kEo

Suppose theoretically that, the Jews were the pharaoh's people who held the Palestinians
captive, and the Jews who Moses led away were in reality the Palestinians. He took them to the
promised land, or Palestine, which means that the promised land is not intended for the Jews
but for the Palestinians. Now the Jews are holding the Palestinians captive in Gaza (Egypt?).

And pretend that all the land outside the Gaza Israhell is their so-called promised land, when
in reality the land is called Palestine. So now after 2,000 years, the Pharaohs people have
turned back (Rebirth?), and have stolen Palestinian land and are holding the Palestinians captive
again, retaliating? So maybe it's possible that Egypt is not of the Pharaohs (Jews) either.

The Ten Commandments. (56 Episodes).
https://www.youtube.com/watch?v=1Jbht4g0eGA&list=PLHYRdJeSUH58kPntONEh2ie8ZYremzyWe

========================

Is Jesus a Blackman?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man
https://duckduckgo.com/?q=jezus+is+een+zwarte+man&ia=web

Palestinian Radio-Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).

https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (Jesus Film in English Language)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Ini Sranang Tongo-Surinam)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (In het Nederlands-Dutch)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Several Languages)

Is God een Psychopaat? Lees onderstaande site:
https://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F

http://vatileaks.blogspot.com/ (Vatican Leaks)
https://vaticanassassins.org/
http://astrologyking.com/vatican-horoscope/#lightbox-gallery-ZLjG/1/

Citaat van het Internet:
"ALS" JEZUS ZIJN HUIDSKLEUR ER NIET TOE DEED,
MAAKTE JE JE NIET DRUK ALS IK ZOU ZEGGEN DAT HIJ ZWART IS.

Quote From Internet:.
"IF" JESUS COLOUR DIDN'T MATTER.
YOU WOULDN'T CARE IF I SAID HE WAS BLACK.

(God heeft een psychiater nodig, want
hij lijdt aan een gespleten persoonlijkheid.)

Tegen de Nederlanders zegt hij: "Gaat heen en vermenigvuldigt u".
En tegen de Surinamers zegt hij: "Vermenigvuldigt u en gaat heen".
Dan is het ook geen wonder dat ik gek ben: "Zo vader zo Zoon".

(God needs a psychiatrist, because
he suffers from a split personality.)

To the Dutch he says, "Go and multiply".
And to the Surinamese he says: "Multiply and go".
Then it's no wonder I'm crazy: "So Father so Son".

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als zij bestaan?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die gek want die is goed geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. Maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt en onvolledig over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh ourselves a hunchback, and say lock up that fool because he is nuts. But suppose that person in his subconscious mind has realized that he is a particle of God or Jesus. But because the subconscious mind is difficult to reflect, through the ordinary consciousness it becomes distorted and incomplete. And the person thinks that he is the biblical Jesus.

Zou God en of Jezus zichzelf hebben opgesplitst in zeven miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij), dan is hij ook een Jezus. Zou het de Duivel (Kerkleiders?) zijn geweest die in de Bijbel hebben geschreven -- Gij zult geen vreemde Goden aanbidden --, want als alle zeven miljard deeltjes Goden op Aarde gaan samen werken. Dan krijgen we het paradijs op Aarde, alle ellende verdwijnt als sneeuw voor de Zon, en dan heeft hij het nakijken.

Would God and or Jesus have split themselves into seven billion particles (I am in you and, you are in me), then he is also a Jesus. Would it have been the Devil (Church leaders?) who wrote in the Bible -- Thou shalt not worship strange Gods --, because if all seven billion particles of Gods begin to work together on Earth. Then we'll get paradise on earth, all misery disappears as snow for the sun, and then he has to check out.

De Duivel van het nep geloof van Kerken heeft de mensen geleerd, maak je niet druk het heeft toch geen zin, je trekt toch aan het kortste eind, je wordt in het bos geparkeerd. Jezus van het echte geloof zegt: "Offer je op voor de mensen want dan krijgen ze een beter leven".

The Devil of the fake faith of the Churches has taught humanity, don't get upset it hasn't any use, you will pull at the end of the shortened stick, you are parked in the forest etc. Jesus of the real faith says, “Sacrifice yourself for mankind for then they will get a better life”.

Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html
Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniën van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

At The Meeting - Gospel Legends Volume
3 soloist The Sensational Nightingales.
https://www.youtube.com/watch?v=cH4kiJCG1ak
Black Gospel Songs Mama Used To Sing.
https://www.youtube.com/watch?v=5mYhDwEJL14

https://yeslordradio.store/ (Black Gospel Music)

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In beide video's komen sommige bijna in een soort van latente trance dat, is allemaal frustratie. Ze roepen Jezus in wanhoop aan om hun te verlossen van de discriminatie gepleegd door het blanke ras. Je zou die opzwepende muziek ook kunnen beschouwen als een soort van psychotherapie, want als ze aan het eind van de avond naar huis gaan zijn ze heel wat frustratie kwijt. Dan is het mogelijk dat ze er weer een week tegen aan kunnen.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In both videos some almost come in some kind of latent trance that's all frustration. They call upon Jesus in desperation to safe them from the discrimination caused by the white race. You might also consider that arousing music as a kind of psychotherapy, because when they go home at the end of the day they've lost a lot of frustration. Then it is possible that they can manage for a week.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

Horoscoop Jezus Overlijden.
03 april 0033 AD 16.14.00 uur nm.
Jerusalem Israël.
35graad 13minuut Oost.
31graad 46minuut Noord.

Wat ik hier schrijf is, zwaar onder voorbehoud want het is en blijft giswerk. Als het goed is, dan is Jezus gestorven op 03 april 33AD, men
zegt rond 15.00 uur. Ik heb daar een horoscoop van gemaakt, en er zijn een aantal zaken die opvallen, als je 15.00 uur doordraait naar 16.14 uur.
Het midden van de hemel staat op 14graad38minuut in Tweeling. Ook Jupiter staat in het midden van de hemel op ook 14graad38minuut in
Tweeling, en 180graad daar t.o. staat Pluto op 14graad38minuut in Boogschutter, en Jupiter is de planeet van Boogschutter, en bij planeet van Vis.

Op de Westelijke horizon staat het gelukspunt op 15graad11minuut in Vis, en 180graad daar t.o. staat de Oostelijke horizon op
15graad40minuut in Maagd. En Mercurius de planeet van Maagd staat op, 17graad12minuut in Vis pal boven het gelukspunt 15graad-
10minuut Vis. Dan staat de Zon op 11graad33minuut in Ram lijnrecht t.o. de Maan in 11graad05minuut Weegschaal, dus bijna volle maan.

Als je lijntjes trekt tussen de planeten, dan zie je duidelijk een kruispatroon. Er loopt een lijntje van de Zon naar t.o. de Maan,
van Mercurius van de Westelijke horizon naar De Oostelijke horizon. Plus zie je een driehoek, van Jupiter een lijntje naar de Oostelijke
horizon en een lijntje naar Pluto op de (IC) tegenovergestelde van de (MC), en een lijntje van Pluto naar de Oostelijke horizon.

Maar het is giswerk, we zullen het waarschijnlijk nooit helemaal zeker weten. Zijn geboorte datum is moeilijk te achterhalen,
wat weer heel jammer is natuurlijk, maar hij is bijna zeker niet op 24/25 december geboren, meer rond midden-eind september.

Ik vermoed dat Jezus iemand was, die klaarheid probeerde te brengen op Aarde. Maar de kerkleiders de elite de touwtjestrekkers
de bankiers de gevestigde orde, waren daar vermoed ik niet van gediend. En hebben hem vermoedelijk opgeruimd uitgeschakeld enz.
Wat men vandaag de dag nog steeds doet met bv. klokkenluiders, of ze worden vaak opgesloten in een gevangenis en of een psychiatrische
inrichting, of worden botweg gemarteld en vermoord. Ze staan ook op drie lijsten, de niet-vlieglijst de terroristenlijst en de
spionnenlijst, de advocate van Edward Snowdon Mevrouw Jesselyn Radack stond tot voor kort jaren op alle drie de lijsten.

Jesselyn Radack is de advocate van Edward Snowden. (Ga naar 02.52/18.38)
https://www.youtube.com/watch?v=9wo7eS6JaEw

Nog meer kolder? Why not.

De horoscoop van het overlijden van Maria Magdalena.
22 juli 0072 AD 04.20.00 uur vm.
Vezelay Frankrijk.
03graad 45minuut Oost.
47graad 28minuut Noord.

Volgens onderzoekers is Maria Magdalena gestorven op 22 juli 72AD in Vezelay Frankrijk.
Maar ik een eigenwijs ventje, heb de datum teruggebracht naar 18 juli 72AD. And guess what?

Het midden van de hemel staat op 00graad00minuut Ram, en Jezus zijn planeet Chiron staat ook op
00graad00minuut Ram. Daar t.o. staat Jupiter op 00graad01minuut in Weegschaal. De Oostelijke horizon
staat op 23graad35minuut in Kreeft, de Zon staat op 23graad05minuut in Kreeft. Op de Westelijke horizon
staat de Maan op 16graad16minuut in Steenbok, en haar gelukspunt staat op 16graad46minuut in Steenbok.

Er is ook synchroniciteit, ik had vroeger een 6-jarig buurmeisje uit Irak, en ze is geboren op 18 juli. Het
was ook een aparte tante, een intelligent leiders type, die boven de andere kinderen van de flat uitstak.
Helaas hebben de psychopaten van de hulpverlening haar het etiket ADHD op haar voorhoofd geplakt, want ze
wil geen kuddedier zijn. Ze krijgt volgens mij hormoon medicijnen, waardoor ze nu rondloopt met kleine borsten,
alsof ze al 14 is. Zo worden mensenlevens vernield door die gestoorde idioten van de gevestigde orde. Net zo
als de kerkleiders Maria Magdalena hebben gebombardeerd tot slet hoer prostituee, en ze deugde van geen kant.
https://www.ninefornews.nl/adhd-geen-ziekte-psycholoog/

http://www.mysticsofthechurch.com/2010/04/st-mary-magdalene-first-woman-mystic.html

http://www.astrologie.ws/jezus.htm
http://www.kijkeensomhoog.nl/stervanbethlehem.htm
https://wikikids.nl/Jezus_Christus
http://christiananswers.net/dutch/q-eden/jesusdeath-d.html
https://duckduckgo.com/?q=horoscoop+van+jezus&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=horoscope+of+jesus&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=horoscoop+van+jezus

https://www.youtube.com/results?search_query=horoscope+of+jesus

========================

DUTCH.
Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar Bestand en dan Radix, vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in
als leek zijnde. Klik dan op oké, ga weer naar Bestand en klik op Bewaar alles.
Klik vervolgens op Tijd Wiel en Oké, dan gaat de tijd lopen en draait de horoscoop.

http://www.gouvernante.info/astrologie.htm
http://www.gouvernante.info/astronomie.htm

ENGLISH.
Download PlanetDance to create Horoscopes.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=en
Go to File and then Radix, enter only the 1/3 left part of the window
as a layman. Then click ok, go back to File and click Save All.
Then click Time Wheel and Okay, then time will run and the horoscope will run.

http://www.gouvernante.info/astrologie.htm
http://www.gouvernante.info/astronomie.htm

DUTCH.
Mocht u een gelovig mens zijn, en wilt u mij om de oren slaan met uw Bijbel, mag ik u aan die bekende zin, in uw eigen Bijbel herinneren waar staat geschreven:
ONDERZOEK ALLES EN BEHOUD HET GOEDE.

Ik weet het natuurlijk niet zeker maar ik vermoed dat, de antwoor-
denzinnen uit mijn onderbewustzijn komen. En omdat het onderbe-
wustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn, komt het verknipt en onvolledig over, psychiaters noemen het een ziekte?

DE NEDERLANDSE VERSIE VAN TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

WAT VOOR EEN TITEL HEEFT U IN GEDACHTE VOOR DIT BOEKJE
Taboetikje roodvettuin, ween forthelvoi, gedeet ach.
(No-Ach).
RoodVet = Bloed? / Tuin+Forthel = Aarde? / Voi = Straat

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen.

ENGLISH.
If you are a faithful human, and you want to hit me round my ears with your Bible, may I remind you of that familiar phrase, in your own Bible where it is written:
RESEARCH EVERYTHING AND MAINTAIN THE GOOD.

I'm not sure ofcourse but I suspect that, the answers phrases come from my Subconscious. And because the subconscious mind is difficult to display through the Ordinary consciousness, it comes twisted and incomplete, psychiatrists call it a mental disease?

THE ENGLISH VERSION OF TABOO.HTM
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

000 WHAT FOR A TITLE DO YOU HAVE IN MIND FOR THIS BOOK?
Taboo tic RedGreaseGarden, weep forthellvoi, you did whatever.

RedGrease = Blood? / Garden + Fort-hell = Earth? / Voi = Road?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles
(I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutallymurdered, by devilish psychopaths in the service of Satanic governments.

SURINAMESE.
Kan dé yu dé wan gado bribisma, èn if yu wani fonfon mi nanga yu gadobuku lontu mi yesi, memri a boskopu ini yu eigi gadobuku pe bin skrifi:
ONDROSUKU ALLA SANI ÈN ORI A BUN SANI.

Mi no abi misi, nomo mi è bribi dati din piki wortu è komopu fu mi kisi ensrefi, Èn bika à kisi ensrefi dé dangra fu a gwenti srefi a boskopu è kon kruktu onkrinkrin nanga broeia. Lawman datra kari è disi wan lawman siki?

A TATA FASI FU TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

000 SAN FU NEN YU È ABI INI YU EDE DENKI FU À BUKU DISI?
Trefu redi-fatu-dyari, krei doti passi, yu è du dan san.

(Redi-fatu = Brudu? / Dyari = Grontapu?

001 GADO UNU AKSI UNU SREFI FA YU NOITI NOTI FU YU LATI YERE?
Yu yesi dofu, yu è prei mun kownu, fufuru Roi kownu V feti kugru.

Mun Kownu = Ufonauten? Roi = Kownu, V = Victorie Wini.

Taki fu eksempre dati gado abi prati eigi ini 7 milyard pisi, (Mi ini yu nanga yu ini mi) Dati wan taki dati unu èn ala sma wan pisi fu Gado. So leki unu aksi unu eigi unu ne yere noiti fu gado, dan unu yesi dofu. Unu ne yere a krei a bari a pen a sari a dedefrede, din kon priti fu ogri sex, den a kisi fon fon nanga isri kiti, udu tiki, nanga titei, sa din tra Gado pisi sma è kisi. Fu din siki man, wroko fu lanti.

========================

  
           SURINAM      NETHERLANDS

Rudie J. Gouvernante

Zutphen (52.09North-06.12East) Gelderland Netherlands Europe
(Skrifi na: - Schrijf naar: - Write to:) webmaster (at) gouvernante (dot) info

http://www.gouvernante.info/suriname2.htm
http://www.gouvernante.info/suriname7.htm

Two Surinamese Cookbooks. (Dutch only).
https://www.surinaamsetenonline.nl/sandhias-recepten-deel-5-personaliseren.html
https://www.uitgeverijdubois.com/product/heruitgave-groot-surinaams-kookboek/
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery
https://duckduckgo.com/?q=surinam+cookery&ia=web

I am subscribed to these YouTube websites.
https://www.youtube.com/channel/UCWO12wyiX-rcUUzT3IsGxKQ/channels

-----

Original First People of Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=cVHebkw3w9c
Children of the Jungle Sharing Food.
https://www.youtube.com/watch?v=BnmJEztj050
Children in the Suriname Amazon.
https://www.youtube.com/watch?v=1qyAP8KZh6U

http://www.indianensuriname.nl/index.php
http://www.teeifuka.nl/TFKHtml/deindianen.htm
http://www.surinamewebquest.nl/inheemsen.html

https://www.youtube.com/results?search_query=inheemsen+van+suriname
https://duckduckgo.com/?q=inheemsen+van+suriname&ia=web

-----

Surinamese Music.
It's Christmas - Nisha Madaran ft Black Harmony.
https://www.youtube.com/watch?v=hX7VNXGQfW4
We wish you a merry Christmas.
https://www.youtube.com/watch?v=GUjWyU60hXU
Merry Christmas Eve.
https://www.youtube.com/watch?v=A8KvdzbyAiE

https://www.youtube.com/watch?v=5fSc9AP5C4E (Happiness - Lady Shaynah and Elvin Pool)
https://www.youtube.com/watch?v=Ak9pVpSajNo (At your side - Meryl Malone)
https://www.youtube.com/watch?v=j7-7OlrQ1FU (Promise me - Melinda Boldewijn)
https://www.youtube.com/watch?v=rdX1RU8-2OQ (Hold me tight - Naomi Sastra)

The Faluma song originates from Surinam.
https://www.youtube.com/watch?v=qysStCooZNg (Faluma - Alison M. Hinds)
https://www.youtube.com/watch?v=BGvOaGp5M-4 (Strong Girl)

Surinamese Television.
https://www.youtube.com/watch?v=GwKSBF9dPZ8 (Nyunsu Surinam)
https://www.youtube.com/watch?v=YSCOHxernuU (Stvs Dutch)
https://www.youtube.com/channel/UCRs-xhtie725I9DNBAWnC9Q (Power Surinam/Dutch)

Surinamese Radio Stations.
https://www.apintie.sr/ (Algemeen-General)       http://radiokoyebasuriname.com/ (1650 Afro Surinamese)
http://www.crtv.nl/ (1853 Chinees-Chinese)       https://ramashamedia.com/ (1873 Hindoestaans-Hindustani)
https://surjavibes.com/online/ (1890 Javaans-Javanese)       http://www.radionaim.com/ (1895 Libanezen-Lebanese)
https://gtriddim.com/ (1970 Guyanezen-Guyanese)       https://tunein.com/radio/Radio-LPM-s243547/ (1985 Brazilianen-Brazilians)

https://surinaamseradio.com/
https://www.suriname.nu/100/index.html
https://liveonlineradio.net/radio-lpm
https://www.radio-suriname.nl/
http://www.gouvernante.info/radio1.htm

Surinamese Newspapers.
http://www.dwtonline.com/
https://dagbladdewest.com/
https://www.srnieuws.com/
https://www.starnieuws.com/
http://www.surinametimes.com/
https://www.waterkant.net/

Op onderstaande site kunt de vliegtuigen van de SLM of KLM zien vliegen en eventueel volgen.
https://www.flightradar24.com/51.86,4.42/7
Type bij Search:
-- py993 -- (Slm) Amsterdam-Paramaribo of -- py994 -- (Slm) Paramaribo-Amsterdam
-- kl713 -- (Klm) Amsterdam-Paramaribo of -- kl714 -- (Klm) Paramaribo-Amsterdam
Klik op het eerste balkje onder -- Live Flights -- (Als ze vliegen).
Zet u muis op het gele vliegtuig voor het vluchtnummer
of klik op het gele vliegtuig voor meer gegevens.
Luister naar de verkeersleiders en de piloten.
https://www.liveatc.net/flisten.php?icao=eham&mount=eham4
Surinam Airways Airbus A340-311 Vertrek Schiphol.
https://www.youtube.com/watch?v=nZ-fOVby5mw
https://www.youtube.com/watch?v=HTHB2GiXG2U Slm Cockpit.
https://www.youtube.com/watch?v=-5MrVAdtPV0 Slm Cockpit.

Surinamese Vlog's:
https://www.youtube.com/results?search_query=surinaamse+vlog

These Are My Babes, I'm Surinamese, So What.
https://www.youtube.com/watch?v=QHW5FAlaHaI (Ceira Mi Lunasa)
https://www.youtube.com/watch?v=E9p_5diKvII (Val Mercado)
https://www.youtube.com/watch?v=0q5oCema_-I (Liza Koshy)
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c (Corrina Rachel)

=========================

    
9/11
Astrologie Astrology
Astronomie Astronomy
Bussen Buses
Computer
Geestelijk Spiritual
Genealogie Genealogy
Gezondheid Health
Graancirkels Cropcircles
VerhaalAarde
Luchtvaart Aviation
Indiaans NativeAmericans
Paranormaal Paranormal
Pers Press
Psychiatrie Psychiatry
Psychologie Psychology
Radiostations
Radioservers
Regeringen Governments
Suriname Surinam
Taboe
TV
3eWereld 3rdWorld
Treinen Trains
Ufo's
VrijeMeningsUiting FreedomOfSpeech
Werk Work

https://duckduckgo.com/?q=gouvernante+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.gouvernante.info%2F&ia=web

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22

=========================

REGERINGEN VAN AMERIKA ENGELAND EN FRANKRIJK, GIJ ZIJT VERVLOEKT.

LEVE SYRIË EN HAAR BEVOLKING.
Het is niet president Assad die kinderen vergast of met chemicaliën gooit dat, doen Israël Qatar Turkije en Saudi Arabië ook in Jemen. Er wordt weer vuil spel gespeeld net zo als ook in Irak.

Vervloekt zijn ook de Arabische landen die Syrië en Palestina laten verrekken. Ik heb het geheugen van olifant, ik vergeet niks.

Syrische Expert verklaart achtergrond van de Chemische aanval.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

GOVERNMENTS OF AMERICA ENGLAND AND FRANCE, THOU ARE CURSED.

LONG LIVE SYRIA AND HER PEOPLE.
It's not President Assad who gasses children or throws with chemicals it's, Israel Qatar Turkey and Saudi Arabia they do it in Yemen too. They play the same dirty game as they did in Iraq.

Cursed are also the Arab countries who are betraying Syria and Palestine. I have the memory of an elephant, I won't forget.

Syria expert explains the background of the chemical attack.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

=========================

The Truth About War - Who Are The Real Terrorists?
https://www.youtube.com/watch?v=3DOgWuGYGeo
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen

=========================

WE MOGEN - AHED TAMIMI - NIET VERGETEN ZE IS EEN HELD.
Ahed Tamimi is een heldin omdat ze de moed had, om een Khazar Varken (Nep Jood - Bekeerd tot het Judaïsme in 740 AD) een klap in zijn gezicht te geven. Hij stond in haar tuin en ze vroeg hem op de openbare weg te gaan staan hetgeen hij weigerde. Vervolgens duwde hij haar weg, en toen gaf ze hem een klap in zijn gezicht, ze kreeg toen acht maanden gevangenisstraf. Terwijl een Joodse soldaat die een Palestijn doodschoot kreeg ook acht maanden.

Dubbele Moraal voor Malala en Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi Levende weerstand Toer.-
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi Veroordeeld to acht maanden voor het slaan van een IDF soldaat.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestijnse Vrijheids Strijdster Vrij Gelaten. (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
De Palestijnse kinderen vechten tegen de Isaëlische Bezetting. (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

Documentaire - V.S. Veteranen Getuigen maken brutale
realiteit mee voor Ahed Tamimi en de Palestijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

De Ondervraging van Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin ontmoet Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Kleine Journaliste Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Een gevangen Vogel zingt.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview met Palestijnse jeugd Activisten Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

WE SHOULDN'T FORGET - AHED TAMIMI - SHE'S A HERO.
Ahed Tamimi is a hero because she had the courage, to give an arrogant Khazar Pig (Fake Jew - Converted to Judaism in 740 AD) a slap in his face. He stood in her garden and she asked him to stand on the public road which he refused, then he pushed her way. She then gave him a slap in his face, then she got eight months imprisonment. While, a Jewish soldier who killed a Palestinian also got eight months.

Double Standards for Malala And Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi - Living Resistance Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi convicted to 8 months for hitting an IDF soldier.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestinian Freedom Fighter Released. (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
Palestinian kids fight against Isaelian Occupation. (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

New Documentary-U.S. Veterans Witness 13-03-2018
Brutal Reality for Ahed Tamimi and Palestinians.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

The Interrogation of Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin meets Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Little Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
A Caged Bird Sings.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview with Palestinian youth Activists Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

AMERIKA EN ISRAËL ZIJN OORLOGSMISDADIGERS.
Amerika en hun bazen de Khazaren (Nep-Joden) uit Israël (Het land heet Palestina), zijn oorlogsmisdadigers oftewel "Beesten" uit de hel. Ze gooiden bommen op Irak gevuld met radioactief verarmd uranium, waardoor vele Iraakse kinderen dood werden geboren en vele zwaar mismaakt geboren wer-
den. Deze twee landen moeten dringend voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gesleept worden, wegens het plegen van zware oorlogsmisdaden.

Maar dat zal niet gebeuren want de hele westerse wereld doet er luchtig over en negeert het. Zou een derde wereld land dit gedaan hebben met een blank land, dan was men massaal dat land militair binnen gevallen om de regering aan hun haren naar Den Haag te slepen. Hebben we hier te maken met huichelachtige westerse blanke koloniale racisten, oftewel farizeeërs?

Voorzichtig enge beelden.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
Een "SATANISCH BEEST" uit de hel zegt dat het
waard was dat 500.000 Iraakse kinderen stierven.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

AMERICA AND ISRAEL ARE WARCRIMINALS.
America and their bosses the Khazar (Fake Jews) from Israel (The countries name is Palestine), are war criminals or “Beasts” from hell. They threw bombs on Iraq filled with radioactive depleted uranium, causing many Iraqi children to be born dead and many heavily deformed born. These two countries need to be dragged urgently before the International Court of Justice in The Hague, because of committing heavy war crimes.

But that's not going to happen because the western world does airy about it and ignores it. Would a Third World country have done this with a western country, they would have for sure invaded that country militarily and drag the government by their hairs to The Hague. Are we dealing here with hypocritical western white racists, or Pharisees?

Take care scary pictures.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
A "SATANIC BEAST" from hell says that it
was worth it that 500.000 Iraqi children died.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

(ENGLISH) THEFT OF MEXICAN LAND BY AMERICA.
During the Mexican American war, in 1845 the North of Mexico (Arizona California Colorado Nevada
  New Mexico Texas and Utah), have been occupied by the Americans, and during the peace negotiations
   in 1846 at Guadeloupe Hidalgo, the land was never given back. So the Mexicans are not illegal in
   for example in California, they are at home in their own country, the Americans are illegal in Mexico.

----------

(DUTCH) DIEFSTAL VAN MEXICAANS LAND DOOR AMERIKA.
In de Mexicaanse Amerikaanse oorlog van 1845 is het Noorden van Mexico (Arizona California Colorado
Nevada New Mexico Texas en Utah) bezet door Amerika, en ook niet meer teruggegeven aan Mexico tijdens
het vredesverdrag van Guadeloupe Hidalgo in 1846. Dus de Mexicanen zijn niet illegaal b.v. California,
ze zijn gewoon thuis in hun eigen land, het zijn de Amerikanen die illegaal verblijven in Mexico.

----------

(SURINAMESE) DING AMERKANS BIN FUFURU MEXIKAN KONDRÉ.
Ini den Mexikan Amerkan feti fu 1845, a noordse fu Mexikankondré (Arizona California Nevada New Mexico
Texas nanga Utah, bin fufuru by den Amerkan, en tap a freidekrutu fu 1846 fu Guadaloupe Hidalgo den no
bin kisi den kondré backa. Dati wan takki dati den Mexikan de no de illegal ini Amerikan kondré, fu
eksempre California, den Mexikan da oso ini den egi kondré, den Amerkan dati na illegal ini Mexico.

=========================

WE NATIVE AMERICAN INDIANS HAVE BEEN FIGHTING AMERICAN TERRORISM SINCE 1492.
WIJ DE AMERIKAANSE INDIANEN, VECHTEN AL SINDS 1492 TEGEN HET AMERIKAANSE TERRORISME.

CRAZY HORSE.
We did not ask you white men to come here.
We do not want your civilization.
We would live as our fathers did.
And their fathers before them.
https://www.youtube.com/watch?v=qr-lCJp9v1E

Cristopher Columbus slaughtered 8 million Indians.
And the English murdered 50 million Native Americans.
Why isn't there a holocaust remembrance for them?
The German holocaust (355.000) is peanuts compared.

http://www.firstpeople.us/

https://www.nativeradio.com/listen/stream-7-pow-wow (Pow Wow)
https://www.nativeradio.com/listen/stream-6-contemporary (Contemporary)

The Original People of America the: "Native American Indians", are treated like
  rubbish, and are being dumped in Reservations like Chicken who have to be cooped up.
In Amerika worden de oorspronkelijke bewoners de: "Native Americans" nog steeds als oud vuil
behandeld, ze zijn weg gepropt in reservaten alsof ze kippen zijn die opgehokt moeten worden.

The Australian "Aboriginals", and the New Zealander "Maori's", are also treated like dirt, by the descendants of England.
De Australische "Aboriginals", en de Nieuw Zeelandse "Maori's, worden ook behandeld als oud vuil, door de nakomelingen van Engeland.

The US Governments never applied the: "Native American" Treaties.
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/ntreaty.asp
De Amerikaanse Regeringen zijn de verdragen met de: "Native Indians" nooit nagekomen.
http://www.vanderkraaij.net/Washington/WashingtonMemorials/Opinie/thanksgivingIndianen.htm (Thanksgiving, but now without Indians!)

http://www.tulaliptv.com/live/ (TV-Video)
www.tulaliptv.com/category/nwin/
http://www.visionmakermedia.org/watch (Watch Videos)
https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk (Native American - Amazing Grace in Cherokee)
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing)
https://www.youtube.com/watch?v=c0t0FS_SRnY (Grand Entry 2014)

http://www.aimovement.org/stream.html
http://www.gatheringofnations.com/
http://www.powwows.com/2012/08/03/pow-wow-radio-247-native-american-pow-wow-music/

See my Native American site below.
http://www.gouvernante.info/indianen.htm

=========================

The Orthodox Press Media and the Politicians are not trust-able at all,
they are first-class demagogues who deceive the people with lies.
Do you want to know how events are really happening,
visit the below websites they are more reliable and true.

Non Bought Independent Media.
https://alternatiefnieuws.eu/ (The Netherlands)

https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.youtube.com/channel/UClO1l0P58Hi0Al3v8vRWmGw (Switserland)

https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.youtube.com/user/RussiaToday (Russia)
https://sputniknews.com/ (Russia)
https://www.youtube.com/channel/UCI4lx9retCL7_cBmmceEQ8g (Russia)

https://www.presstv.com/Default/ (Iran)

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/9080 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

=========================

Op deze site ziet u een wereldbol met groene puntjes, klik op één en u kunt meestal
(niet altijd) vrij gauw luisteren naar dat radiostation. Komt er geen geluid, klik
rechtsboven van de site op de webnaam, en zoek voor de radio - geluid pictogram.

http://radio.garden/live
https://studiomoniker.com/projects/radio-garden (Explanation).

On this site you will see a globe with green dots, click on one, and you can usually
(not always) pretty soon listen to that radio station. If there is no sound, click
at the top right of the site on the Web name, and search for the radio - sound pictogram.

=========================

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
De twintig jarige Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar werd, vermoordt, op 01 juni 2018 tijdens de demonstratie bij het hek. Ze werd doodgeschoten recht door het hart met een kogel, door een Khazar een Goy sluipschutter soldaten Zwijn. (95% van de Khazar zijn in 740 na Christus bekeerd tot het Judaïsme, ze komen uit Oekraïne (Basis Wortel Rusland) niks Palestina allemaal BS).

Rouzan ligt op sterven in de E.H.B.O.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
De Familie van de vermoorde Razan al
Najjar heeft een Boodschap voor u.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israël zegt dat de Palestijnse verpleegster
Razan al Najjar niet opzettelijk is vermoordt.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

Een eerdere beeld van de martelaarster verpleeg-
kundige Najjar tijdens het leven van de bezetting.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
Men probeert er achter te komen wat er gebeurde.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

Zie ook: (06-05-2019) De Dodenherdenking Geldt Ook Voor Haar.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Palestijnse RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

Palestijns Straat Voedel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza)
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem)

Het belachelijk maken en kruisiging van Jezus op Pasen op de Israëlische Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Afgebeeld als een Aap.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jezus is een zwarte man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journaliste Janna Jihhad Ayyad (12 jaar) zegt:
71 op de nakba. 71 jaar pijn en onrechtvaardigheid.
Dat is genoeg we willen in vrede leven.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

Het begin van de terreur.
http://www.deiryassin.org/
Overlevenden spreken uit.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
Ik weiger een Israelische soldaat te zijn.
http://www.december18th.org/

Een vergeten Geschiedenis | Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/new-search?query=khazar&page=1&uploaded=all
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxisme: Schreeuwend bloed -100 miljoen marxisme slachtoffers.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime van Rusland.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen.
https://holodomorinfo.com/ (Censorship?)
Inhoud van Holodomorinfo.
https://www.bitchute.com/channel/V0eap8HVpoWk/ (Censorship?)
Holodomor Ontmenselijking.
https://duckduckgo.com/?q=holodomor+dehumanization&ia=web
Joodse Bolsjewistische vernietiging van het Christendom in Rusland.
https://ww2truth.com/2019/09/21/jewish-bolshevik-destruction-of-christianity-in-russia/
Marxists Bolshewieken.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

De Bolshewieken leiders waren praktisch allemaal Joden,
de beesten hebben miljoenen verkracht gemarteld en vermoord. https://www.bitchute.com/search/?query=holodomor&kind=video

Holodomor.
https://www.youtube.com/results?search_query=holodomor
https://duckduckgo.com/?q=holodomor&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=holodomor&page=1&uploaded=all

De geschiedenisboeken moeten herschreven worden want, die staan vol met leugens. Het zijn de overwinnaars die de geschiedenis schrijven, en vaak blijkt de vriend de echte vijand te zijn, en de vijand heeft zich verdedigd. Na de tweede wereld oorlog hebben de geallieerden het beest uitgehangen in Duits-land, miljoenen vrouwen werden in groepsverband verkracht en vermoord

Naakte verkrachte vrouwen werden gevonden opgehangen aan een schuur-deur, de kinderen werden gevonden met hun tongen vastgespijkerd aan de eettafel, men heeft ook de bevolking uitgehongerd. De steden werden herhaal-delijk gebombardeerd terwijl ze al plat lagen. En wie waren de opdrachtgevers inderdaad Joden, en nu plegen ze al 73 jaar genocide op de Palestijnen.

Volgens het Internationale Rode Kruis
is er niet één Jood vergast, laat staan 6.000.000.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
The twenty-year-old Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar was killed, on June 1, 2018 during the demonstration at the gate. She was shot right through the heart with a bullet, by a Khazar a Goy sniper soldiers Swine. (95% of the Khazar were converted to Judaism in 740 A.D., they come from the Ukraine (basic root Russia) Nothing Palestine all BS).

Rouzan is dying in the Emergency room.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
The Family of the murdered Razan
al Najjar has a message for you.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israel says that the Palestinian nurse Razan
al Najjar has not been deliberately murdered.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

A previous image of the Martyr Star Nurse
Najjar during the life of the occupation.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
One tries to find out what was happening.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

See Also: (06-05-2019) The death commemoration also applies to her.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Palestinian RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

Palestinian Street Food.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

The Mocking and Crucification of Jesus on Eastern day on Iraelian TV.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Portrait as an Ape.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jesus is a black man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journalist Janna Jihhad Ayyad (12 years) says:
71 on the Nakba. 71 years of pain and injustice.
That's enough that we want to live in peace.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

The beginning of the terror.
http://www.deiryassin.org/
Survivors speak out.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
I refuse to be an Israeli-an Soldier.
http://www.december18th.org/

A Forgotten History - Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/new-search?query=khazar&page=1&uploaded=all
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxism: Crying Blood -100 million Marxists Victims. (Dutch)
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans. (Censorship? Mandator Israhell?)
https://holodomorinfo.com/
Contents of Holodomorinfo.
https://www.bitchute.com/channel/V0eap8HVpoWk/
Holodomor Dehumanization.
https://duckduckgo.com/?q=holodomor+dehumanization&ia=web
Jewish Bolshevik Destruction of Christianity in Russia.
https://ww2truth.com/2019/09/21/jewish-bolshevik-destruction-of-christianity-in-russia/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

The Bolshevik leaders were practically all Jews,
the beasts have starved raped and murdered millions.
https://www.bitchute.com/search/?query=holodomor&kind=video

Holodomor.
https://www.youtube.com/results?search_query=holodomor
https://duckduckgo.com/?q=holodomor&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=holodomor&page=1&uploaded=all

The history books need to be rewritten because they're full of lies. It's the victors who write in the history books, and often the friend turns out to be the real enemy, and the enemy has defended himself. After the Second World War, the Allies acted like beasts in Germany, millions of women were raped in gang bang style tortured and murdered.

Naked raped women were found hanging on a barn door, the children were found with their tongues nailed to the dining table, the population has also been starved. The cities were repeatedly bombed while they were already flat. And who were the principals indeed Jews, and now they are committing genocide against on the Palestinians for 73 years.

According to the international Red Cross
not one Jew was gassed, leave alone 6,000,000.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - The thirteenth tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

DIO: SPAANS VOOR GOD.
Dionisten = Godskinderen
Zionisten = Satanskinderen.

Je mag Godverdomme tegenwoordig niks meer zeggen van Palestine (Het land heet geen Israël), anders ben je een Anti-semiet. Zijn ze Godverdomme nou helemaal besodemieterd, wat verbeelden deze Arrogante wezens zich wel niet. Om ons wettelijk de mond te snoeren als we commentaar hebben op Israël, of als we solidair zijn met de Palestijnen, waar al 74 jaar genocide op wordt gepleegd.

Al deze regeringen universiteiten en andere organisaties die de Antisemitische wetten aannemen van Israël, die liggen als loopse teven onmiddellijk direct op hun rug als Israël blaft. Hebben deze mensen geen karakter ruggengraat en eergevoel meer? Zitten er dan geen mensen tussen die zeggen: Ho effe je mag best wel kritiek hebben op Israël als ze de Palestijnen ontmenselijken.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

De Zionisten oftewel de Khazar uit Oekraïne (Basis Wortel Rusland) zijn geen Joden, ze hebben zich in 740AD bekeerd tot het Jodendom (95%). Ze stammen niet af van Abraham en Judea en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden. Met de naam Israël hoeft niet persé Palestina bedoeld te worden. En met het Bijbelse beloofde land hoeft niet persë een land op Aarde te zijn.

De Khazar (Nep Joden) zijn met de eerste als mede ook de tweede wereldoorlog begonnen, omdat ze met alle geweld Palestina wilde jatten. Die beiden oorlogen hebben op zijn minst 104 miljoen doden gekost, burgers 59 miljoen en soldaten 45 miljoen gekost. Ik heb er de 6 miljoen Joden van afgetrokken, want er is er niet één vergast laat staan 6 miljoen. (Int.Rode Kruis).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

En dit - Addergebroed - uit de Bijbel hebben Rouzan
vermoord, en ik heb het geheugen van een olifant.

092 STEEN EN GOD HOE DENKT U ALLE OVER ISRAEL EN HET JODENDOM?
Meent dat doden goed is, ken u steelhoven, leer je rol, Noah.

093 NOAH ZIJN ROL WAT HOUDT DAT IN VOOR ISRAEL EN HAAR JEWS?
Wensen zoo haatlawine rioolvat daar, rost hijn hud rj.

(Hijn hud Israël? / rj = Rudie Julius)

094 HOE KUNNEN ISRAEL EN PALESTINA VREDE MAKEN EN SAMEN LEVEN?
Hopen maken vrede, ravenlaan mensen kies nu steel ei lanen.

(Raven Joden = Dieven?) / (Ei = Embryo Mens?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

DIO: SPANISH FOR GOD.
Dionists = Godschildren
Zionists = Satanschildren.

You may Goddamn these days say anything any more of Palestine (The Countries name isn't Israel), otherwise you are an Anti-Semite. Are they Goddamn, completely gone off their rockers, what do these Arrogant beings imagine themselves. To legally curtail us if we comment on Israel, or if we are in solidarity with the Palestinians, who have been committed genocide on for 74 years.

All these governments universities and other organizations that are adopting the Antisemitic laws of Israel, they're lying immediate on their backs like bitches in heat when Israel barks. Do these people have no character backbone and honour feelings? Are there no people who are saying: Hang on, you may criticize Israel if they dehumanize the Palestinians.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

The Zionists or Khazar from the Ukraine (Basic root Russia) are not Jews, they have converted to Judaism (95%) in 740AD. They don't descend from Abraham and Judea and have never lived in Palestine, nor even 2000 years ago. The name of Israel doesn't necessarily mean Palestine. And with the Biblical promised Land, it doesn't have to be a country on earth.

The Khazar (Fake Jews) started with the first as well as with the Second World War, because they wanted to steal Palestine at all cost. Both of these wars cost at least 104 million deaths, citizens round 59 million and soldiers round 45 million. I have subtracted the 6 million Jews, because there is not one gassed leave alone 6 million. (INT. Red Cross).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - The Thirteenth Tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

And these - Viper Serpents - from the Bible murdered
Rouzan, and I have the memory of an Elephant.

092 STONE AND GOD HOW TO YO THINK ABOUT ISRAEL EN JEWINESS?
They believe that killing is alright, know you roots, learn your role, Noah.

093 NOAH HIS ROLE WHAT'S IN STORE FOR ISRAEL AND THE JEWS?
Wishes hate avalanche drainpipe, demolish grim reaper shed rj.

(Grim Reaper Israel? / rj = Rudie Julius)

094 HOW CAN ISRAEL AND PALESTINE MAKE PEACE AND LIVE TOGETHER?
The hope is they will make peace, raven people choose good ovum roads.

(Raven Jews = Thiefs? / Ovum = Embryo Human?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

PARANORMAAL.
GEZOND? - VERBEELDING? - BEZETEN? - ZIEK?

Er zijn mensen die zien geesten of dromen of dagdromen of horen stemmen, of beleven zaken die later in het echt gebeuren, wat het precies is dat weet ik niet, maar volgens mij als leek bent u niet gek of gestoord, er gebeurt inderdaad iets waar we geen vat op hebben.

En wat de bedoeling is, en waar het vandaan komt dat weet ik ook niet. Beschouwd u het maar als een LP waarvan de naald af en toe een paar groeven verder springt, geluid laat horen uit de toekomst, en weer terug springt naar de oorspronkelijke groef, waar de muziek gewoon weer verder draait.

Hier zal ik enkele belevenissen schrijven die ik zelf heb meegemaakt, ik doe dit niet om mijn ego te strelen of op te poetsen. Maar voor die mensen die ze ook meemaken, en bang zijn of ze vreemd vinden. Of denken dat ze gestoord zijn, of verteld is dat ze gestoord zijn en het geloven.

==========

Londen:
Als ik af en toe laat thuis kwam van avonddienst, dan wilde ik nog wel eens door de telescoop kijken, en heb heel wat enge gezichten gezien. Je kunt rustig zeggen demonische gezichten, soms was ik zo bang dat ik dagen die telescoop niet aanraakte.

Londen:
(Droom) Maandenlang werd ik gewurgd in bed door een persoon zonder hoofd, in het begin ben je bang, daarna begin je het te accepteren. Weer een tijd later begint het te vervelen en heb tegen die persoon gezegd, waarom kom je al maanden lang om me te vermoorden ik ben toch allang dood ik wil je gezicht zien. Sinds dat ik dat zei, heb ik die droom nooit meer gehad.

Londen:
(Droom) Ik werd maandenlang achtervolgd door de nazi's in een trein, iedere keer dook ik weer onder een van de banken dan kwamen ze ervoor staan en schopte met hun laarzen. Ik wist weg te komen en sprong uit de trein een berg op, rechts stond een huis waar ik iedere keer na toe ging. Maar op een gegeven dag besefte ik dat die nazi's van het standpunt uit gingen, die vrouw in dat huis hoort bij jou Sindsdien rende ik uit de trein links af ver van het huis af, en sprong in de diepte sindsdien heb ik die droom nooit meer gehad.

Londen:
(Droom) Ik droomde dat ik in de hangmat lag, onder het huis van mijn vader in Suriname. Een paar maand later lag ik inderdaad in die hangmat, en realiseerde me dat ineens.

Londen:
(Droom) Ik droomde dat ik in Paramaribo een politieauto zag rijden op de brug over de Saramaccadoorsteek, het was een Volkswagen kever in zwart witte kleuren. Een paar maanden later toen ik in Suriname ging wonen, en Paramaribo binnen reed vanaf het vliegveld over die brug reed een zwart witte politieauto net zo als in die droom.

Paramaribo:
Ik zat op het balkon en zag een lang gerekte wolk voorbij drijven, boven op die wolk lag de premier van India mevr Gandhi, een week later overleed ze.

Paramaribo:
Ik zat weer op dat balkon, keek tussen het huis en de bomen in de lucht en zag een gezicht die veel leek op iemand die ik kende, een week later overleed de persoon.

Paramaribo:
(Droom) Ik droomde dat ik vast zat in water en ben verdronken. De volgende dag las ik in de krant dat een personeelslid van de suikerplantage, laat in de avond had gewerkt en toen naar huis is gereden. Maar hij is geslipt en kwam met de auto in de sloot, met het dak op de bodem en de wielen in de lucht. En omdat de sloot even breed was als zijn auto, kon hij de deuren niet openen en is helaas verdronken.

Paramaribo:
Ik reed met een VW bus naar Paramaribo en was moe, en zei ik wilde dat ik op de hoek was om rechts af te slaan. Opdat zelfde moment dat ik het zei was ik er ook (Tijdreizen?), terwijl ik me niet kan herinneren dat ik die 10 kilometer gereden heb.

Paramaribo:
Laat in de avond las ik in de krant dat een Hindoestaanse vrouw overleden was, en vroeg me af waar heeft die gewoond en ineens wist ik het. Een week later stond die advertentie weer in de krant, nu om eenieder te bedanken die op de begrafenis is geweest. En dit keer stond het adres erbij, en dat klopte met de eerste keer een week geleden. Ik zat me af te vragen of die vrouw de eerste keer naast me stond, als geest en het adres ingefluisterd heeft.

Paramaribo:
Ik zat in de huiskamer en zei: Ik wil dat de bliksem binnenkomt via de open deur en verdwijnt via het open raam. Ik hield mijn wijsvinger naar voren gestoken, en even later schoot een bliksem-schicht door de huiskamer op 1 cm van mijn wijsvinger.

Paramaribo:
(Droom) Ik droomde dat ik in de rij stond met een man of 10, en we werden allemaal doodgeschoten ik stond weer op, en zei, is dit nou de dood die stelt ook niks voor, zijn we daar nou zo bang voor. Een tijdje later op 08 december 1982 werden die 15 VIP man doodgeschoten in Militair Fort Zeelandia, maar ik heb geen gezichten gezien, niet van de daders, en ook niet van de slachtoffers.

Zutphen:
(Droom) Ik droomde dat ik in gesprek was met een straaljager piloot, en zei tegen hem als je morgen boven mijn flat vliegt zwaai met je vleugels, dan weet ik dat jij het bent. De volgende dag zat ik in de huiskamer, en hoorde straaljagers aankomen en ben voor het raam gaan staan. Toen vlogen er 3 straaljagers over de flat richting het westen, de laatste begon met zijn vleugels op en neer te zwaaien, en te bewegen eerst links en toen rechts.

Zutphen:
Het was al de hele avond aan het regenen en ik liep naar de slaapkamer en rook een bepaalde lucht, en vroeg me af of de beerput voor de flat was overgelopen. En zei toen jongens nu moeten jullie ophouden met regenen, want anders kan ik hier straks niet slapen. Op hetzelfde moment dat ik het uitsprak, stopte de regen abrupt alsof iemand een gordijn razendsnel dicht trok.

Zutphen:
Ik zat in de huiskamer en keek in de lucht, en zag dat de wolken de vorm begonnen aan te nemen van een vliegtuig. Even later zag ik de romp de cockpit de staart en in de cabine zag ik een heleboel mensen op stoelen zitten die naar me keken, terwijl het wolken vliegtuig verder dreef. Laat in de avond zag ik op TV dat, TWA 800 na de start van Kennedy Airport op 13.700 voet hoogte ontploft is, en naar beneden gekomen. En mijn Jupiter stond bij geboorte op 13graad 07minuut Ram.

Zutphen:
Ik stond naar de lucht te kijken en zei ik wil 3 regenbogen zien, de middelste heel fel en die andere 2 zwakker. Even later verschenen er 3 regenbogen, de middelste heel fel en die 2 andere zwakker van het noorden naar het zuiden.

Zutphen:
Achter mijn bureau thuis zat ik te dagdromen dat ik in Londen was, en een dubbeldekker bus instapte naar boven rende, en schreeuwde: --- iedereen eruit er is een bom aan boord --. Net toen we eruit waren spatte die bus uit mekaar. Laat in de avond keek ik naar BBC1- TV, en zag dat een bus van lijn 171 opgeblazen was.

Het bleek dat iemand van de IRA aan boord was, met een bom die te vroeg afgegaan is. Wat zo typisch is die bus was op hetzelfde uur en minuut uit Catford garage vertrokken als mijn geboorte-uur, en ik opereerde uit diezelfde garage. Met lijn 1 kwam ik zelf regelmatig op de plaats "The Strand" waar het gebeurd is, typische hé.

Zutphen:
Op een gegeven dag had ik God flink uitgescholden, omdat het al duizenden jaren een rotzooi is op Aarde. Even later zag ik een witte schijf in de lucht in het Westen, en kreeg het gevoel dat iets of iemand tegen me zei niet wanhopen de tijd is nog niet rijp. En wat typisch was is het feit dat, toen ik naar die witte schijf keek, toen stonden de Oostelijke horizon en het midden van de hemel, op dezelfde graden, minuten en sterrenbeelden als tijdens mijn geboorte.

Zutphen:
(Droom) Ik was in een geestelijk gebied, en had de leiding over een groep mensen. Ik vroeg aan de groep weten jullie waar je bent, ja zei een vrouw we zijn dood gegaan op Aarde, en zijn nu in de geestelijke wereld.

Zutphen:
(Droom) Ik stond in het heelal en keek naar beneden, en zag de Maan rustig en harmonisch om de Aarde draaien.

Zutphen:
(Droom) Ik stond voor de huiskamerdeur, en bij de balkondeur stond ik ook. We hebben een tijd naar mekaar gekeken hebben gelachen naar mekaar zijn naar mekaar toe gelopen en hebben mekaar de hand geschud, en ben toen wakker geworden. En wat typisch was is het feit dat dat, gebeurde op 01-02-1990 de dag dat mijn nichtje werd geboren, en 7 jaar later op 01-02-1997 overleed mijn vader.

Plus dat Saturnus stond op 19graad17minuut in Steenbok RechteKlimming, en Mercurius op 17graad19minuut Steenbok RechteKlimmingdus omgekeerde cijfers. Mercurius is de planeet van mijn sterrenbeeld Maagd, en Saturnus wordt ook de wachter van de hemelpoort genoemd, plus dat hij de planeet is van Steenbok.

Zutphen:
Ik zag in de lucht een echt vliegtuig vliegen van het Oosten naar het Westen naar Schiphol Airport? Ik vroeg me af zal dat toestel veilig landen, en even later zag ik een witte streep verschijnen vanaf de neus helemaal naar het westen, en dat toestel vloog precies op de streep naar het westen tot ik hem niet meer zag. Ik kreeg het gevoel dat zit wel goed met dat toestel. Normaal komen er witte strepen van achter de motoren, maar deze keer vanaf de neus tot de westelijke horizon.

Zutphen:
Als ik aan een bepaalde zelfde vrouw denk, dan hoor ik later een luide knal boven mijn hoofd en of boven de flat. Terwijl er geen slecht weer is of onweer of regen.

Zutphen
Ik zat naar een film te kijken waar ze bombardeerde, en vroeg me af hoe luid is dat geluid. Avonds droomde ik dat ik in een oorlogsgebied zat en alles meemaakte en ben toen wakker geschrokken, ik heb een tijdje zitten trillen en beven in bed en ik was deels doof.

==========

Als ze u hebben wijs gemaakt dat u gek bent, denkt u dan nog maar eens goed na of dat wel zo is. Want omdat zij niet geloven wil toch niet zeggen dat u gek bent, hun theorie is heel handig bedacht. Een grote groep geloofd niet ze creëren een theorie, maken er een vaststaand feit van. En slaan daar de minderheid mee om de oren die aan het kortste eind trekken.

Een theorie is een geloof men denkt dat het mogelijk zou kunnen zijn, maar het is geen vaststaand feit zoals water en meel brood maakt. Maar voor de makkelijkheid of uit arrogantie, heeft men van die theorie een vaststaand feit gemaakt.

Als u deze zaken ook meemaakt, doe u zelf een plezier, ga niet naar hulpverleners waarom niet? Heel simpel zij weten het ook niet, maar omdat ze arrogant zijn denken ze dat u ziek bent en willen u behandelen. En wat houdt dat in behandelen? Zij gaan verschrikkelijk graven in uw onderbewustzijn, en halen alles overhoop, waardoor u echt geestelijk ziek gaat worden.

Op een gegeven moment weet u niet meer of u komt of gaat. Alles wat in uw onderbewustzijn zit oud pijn, onbegrepen gevoelsleven, trauma's enz. worden door mekaar gegooid. Ook eventuele belevenissen uit vorige levens (als die bestaan?), die misschien beter latent kunnen blijven in dit leven worden overhoop gehaald.

Als u verder geen last heeft van deze voorspellende zaken, leef gewoon verder ook kerkmensen en of gelovigen, weten het niet wat de oorzaak is of waar het vandaan komt. En vergeet u niet als de behandeling klaar is, zit er een grote kans in dat u die voorspellende zaken blijft beleven.

U wordt dan gebombardeerd tot levenslange psychiatrisch patiënt, door de arrogante der Aarde. Die in de ziekelijke waan leven dat ze alle wijsheid in pacht hebben, ze weten precies wat er miljarden jaren geleden op aarde is gebeurd.

Ze weten ook precies wat er over miljarden jaren op aarde zal gebeuren. Mensen die zo denken zijn gewoon dom en arrogant. Tot besluit, als u ziek bent, dan zijn God de Goden Allah en Jezus ook psychopaten en ziek, omdat hun Bijbel is vol paranormale zaken, dan moet men ook de paus behandelen.

PARANORMAL.
HEALTHY? - IMAGINATION? - POSSESSED? - SICK?

There are people who see ghosts or dream or daydream or hear voices, or experience things which happen later for real. What it exactly is I don't know, but according to me as a laymen you're not crazy, something is happening which we don't have a grip on.

And what the purpose is, and where it comes from, I don't know. Consider it an LP whose needle occasionally jumps a few grooves further, makes sound from the future. Jumps back to the original groove, where the music just keeps going
=.

Here I will write some experiences that I have experienced myself, I don't do this to caress or polish my ego. But for those people who are going through it too, and they're afraid of being weird. Or think they're crazy, or they've been told they're crazy and believe it.

==========

London:
Once in a while when I come home late from night shift, I'm looking trough my telescope, and I've seen a lot of scary faces. You can say calmly Demonic faces, sometimes I was so scared I wouldn't touch that telescope for days.

London:
(Dream) For months I was strangled in bed by a headless person, at first you're afraid, then you start accepting it. Another time later it starts to get boring and I've said to that person, why have you been coming to kill me for months, I'm already dead. I want to see your face, since I said that, I've never had that dream again.

London:
(Dream) I was chased by the Nazis on a train for months, every time I dove under one of the benches. Then they stood in front of it, and kicked with their boots. I managed to get away and jumped out of the train right up a mountain, on the right was a house where I went after every time. But one day I realized that those Nazis had the standpoint that woman in that house belongs to you. Ever since I ran off the train to the left far from the house, and jumped into the depths ever since, I never had that dream again.

London:
(Dream) I dreamed that I was lying in a hammock, under my father's house in Suriname. A few months later, I was indeed in that hammock, and I realized that.

London:
(Dream) I dreamed that in Paramaribo I saw a police car driving over the bridge of the Saramacca crossing, it was a Volkswagen beetle in black and white colors. A few months later when I moved to Suriname, and drove from the airport over that bridge I saw a black and white police car over that bridge just like in that dream.

Paramaribo:
I sat on the balcony and saw a long stretched cloud floating by, on top of that cloud was lying the Prime Minister of India Mrs Gandhi, a week later she died.

Paramaribo:
I sat on that balcony again, looked between the house and the trees in the sky and saw a face that looked a lot like someone I knew, a week later the person died.

Paramaribo:
(Dream) I dreamed that I was stuck in water and drowned. The next day I read in the newspaper that a member of staff from the sugar plantation had worked late at night and then drove home. But he slipped and skidded with his car into a ditch, with the roof on the bottom and the wheels in the air. And because the ditch was as wide as his car, he couldn't open the doors and unfortunately drowned.

Paramaribo:
I drove a VW van to Paramaribo and was tired, and said I wanted to be on the corner to turn right. At the same time I said it, I was there too (Time-Travel?). But I can't remember driving that 10 kilometers.

Paramaribo:
Late in the evening I read in the paper that a Hindu woman had died, and wondered where did she live, and suddenly I knew. A week later, that ad was back in the paper, now to thank everyone who attended the funeral. And this time the address was there, and that was the same with the first address a week ago. I was wondering if that woman was standing next to me the first time, whispering as a ghost and the address.

Paramaribo:
I sat in the living room and said, I want the lightning to come in through the open door and disappear through the open window. I held my index finger forward, and moments later a lightning bolt shot through the living room at 1 cm from my index finger.

Paramaribo:
(Dream) I dreamed I was standing in line with a man or 10, and we were all shot dead. I got up again and said, is this death that's nothing, are we so afraid of that? Two days later on December 8th 1982, 15 VIP men were shot dead in Military Fort Zeelandia. But I haven't seen any faces, not of the perpetrators, nor of the victims
=.

Zutphen:
(Dream) I dreamed I was talking to a fighter jet-pilot, and I said to him if you fly over my apartment tomorrow wave your wings, so I know it's you. The next day I sat in the living room, and I heard fighter jets coming and I stood in front of the window. Then three fighter jets flew over the flat towards the west, the latter began to swing its wings up and down, and to move first left and then right.

Zutphen:
It had been raining all evening and I walked into the bedroom and smelled a certain air, and wondered if the cesspool in front of the flat had overrun. And then said guys you have to stop raining, or I won't be able to sleep here. At the same time I said it, the rain stopped abruptly as if someone was pulling a curtain with the speed of lighting.

Zutphen:
I sat in the living room and looked into the sky, and saw that the clouds were beginning to take the form of a plane. Moments later I saw the fuselage the cockpit the tail, and in the cabin I saw a lot of people sitting on seats, looking at me as the clouds drifted further. Late in the evening I saw on TV that, TWA 800 exploded at 13,700 feet after the start of Kennedy Airport, and came down. And my planet Jupiter was at 13degrees 07minute Aries at birth
=.

Zutphen:
I stood looking at the sky and said I want to see 3 rainbows, the middle one very bright and the other 2 weaker. Moments later three rainbows appeared, the middle one very bright and the two others weaker from the north to the south.

Zutphen:
At my desk at home, I was daydreaming that I was in London, jumped into a Double-Decker bus and ran upstairs and screamed. “Everybody out there's a bomb on board”, just as we got out, that bus exploded. Late at night I was watching BBC1-TV, and I saw that a bus on line 171 had blown up.

Turns out someone from the IRA was on board with a bomb, that went off too early. What's so typical is that bus left at the same hour and minute out of Catford garage as my birth-hour, and I operated out of that same garage. With line one (1) I regularly came to the place “The Strand” where it happened, typical hey.

Zutphen:
One day I had scolded God, because it's a mess on Earth for thousands of years. A little later I saw a white disc in the air in the West, and got the feeling that something or someone said to me, do not despair the time is not yet ripe. And what was typical is the fact that, when I looked at that white disc, the eastern horizon and the middle of the sky, was at the same degrees, minutes and constellations as during my birth.

Zutphen:
(Dream) I was in a spiritual world, and I was in charge of a group of people. I asked the group do know you where you are, yes a woman said we have died on Earth, and are now in the spiritual world.

Zutphen:
(Dream) I stood in the universe and looked down, and saw the Moon quietly and harmoniously orbiting the Earth.

Zutphen:
(Dream) I was standing in front of the living room door, and I was standing by the balcony door as well too. We've been looking at each other for a while walked up to each other and shook hands, and then I woke up. And what was typical is it fact that, happened on February 2nd 1990 the day my niece was born, and 7 years later on February 2nd 1997 my father died
=.

Plus that Saturn stood at 19degrees17min in Capricorn Straight Ascension, and Mercury at 17degrees19minute Capricorn Straight Ascension so reverse numbers. Mercury is the planet of my birth-sign Virgo, and Saturn is also called the keeper of the celestial gate, plus that it is the planet of Capricorn.

Zutphen:
I saw a real plane flying from the East to the West to Schiphol Airport? I was wondering if that plane would land safely, and moments later I saw a white stripe appearing from the
nose all the way west. And that plane flew straight on the line to the west until I didn't see it again. I got the feeling that plane will be fine. Normally there are white stripes coming from behind the engines, but this time from the nose to the western horizon
=.

Zutphen:
When I think of a certain woman, I hear a loud bang in my head and or above the flat. While there is no bad weather or thunderstorms or rain.

Zutphen
I was watching a movie where there was a bombing, wondering how loud is that sound. At night I dreamed that I was in a war zone and went through everything and then I woke up. I was shaking and trembling in bed for a while and I was partly deaf.

==========

If they've told you you're crazy, think again about whether you are. Because, they don't believe doesn't mean you're crazy, their theory is very cleverly conceived. A large group doesn't believe they create a theory, make it a fixed-standing fact of. And hitting the minority around the ears that pullig the short end of the stick.

A theory is a belief one thinks it might be possible, but it is not an established fact as water and flour makes bread. But for the easy or out of arrogance, that theory has been made an established fact.

If you're going through these things, you're doing yourself a favor, don't go to care workers. Why Not?, Quite simply they don't know it either. But because they are arrogant they think you're sick and want to treat you. And what does that mean treatment? They're going to dig horribly In your subconscious, and tearing everything up, making you really mentally ill,

At some point, you won't know if you're coming or going. Everything in your subconscious could be old pain, misunderstood emotional life, traumas, etc. are thrown together. Also any experiences from previous lives (if they exist?), which might be better left to be latent in this life.

If you further have no problems from these predictive things, continue to live. Also church people and or believers, don't know what is causing it or where it comes from. And don't forget if the treatment is over, there is a good chance that you will continue to experience these things.

You are then bombed into a lifelong psychiatric patient by the arrogant of the Earth. Who live in the morbid delusion that they have all the wisdom. They know also exactly what happened on Earth billions of years ago

They also know exactly what will happen on Earth over billions of years. People who think like that way are just stupid and arrogant. Finally, if you are sick, then God Allah and Jesus are psychopaths and also sick, because their Bible is full of paranormal matters, then one must also treat the Pope.

CORONACOVID19.
Today they were forced to admit that "COVID-19" does not exist.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

On 27th of January, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted an amendment explicitly stating that vaccines should NOT be compulsory in the EU.
The Country-traitors of the Journals the Talkshows on TV and the Newspapers are not going to tell this, leave alone those 150 Psychopathic Nazis from the House of Representatives.
https://www.xandernieuws.net/algemeen/parlementaire-vergadering-raad-van-europa-beslist-dat-vaccins-niet-verplicht-en-weigeraars-niet-gediscrimineerd-mogen-worden-en-er-geen-vaccinpaspoort-komt/

Doctor Rob Elens from the Peel cures his patients with,
a combination of: Hydroxychloroquine, Azitromycine en Zinc.
https://www.youtube.com/watch?v=-Jxr0J-A1SQ&feature=emb_err_woyt

His two websites.
https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/
https://www.anbb.nl/kwesties/q18-stop-alle-covid-19-maatregelen
https://www.petities.com/a/266938

Police officers speak disgracefully of colleagues.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

5. Flu epidemics and vaccination.
8. Virus mania and COVID-19.
https://www.davidpratt.info/ozone.htm

Dr Stella Imanuel cured all of her 350 patients
with: Hydroxychloroquine, Azithromycin and Zinc.
https://www.bitchute.com/video/L8tH3d9FOPih/
Call on doctors to keep their oaths.
(Censorship?, What else is new?).
https://www.youtube.com/watch?v=Z3y-v3euGxM
https://www.bitchute.com/search/?query=american%20frontline&kind=video
Undercover Nurse tells what's really going on
with the 'COVID-19 Pandemic.' It's Murder.
https://www.bitchute.com/video/gDnQVKekJLpT/

I'm adding these sites as information for a while,
because the Main Stream Media (MSM) is not at home.
https://alternatiefnieuws.eu/
https://12db.nl/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.ruptly.tv/en (Germany)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.presstv.com/Default/ (Iran)

These four sites do not track or
register or store your browsing.
https://duckduckgo.com/
https://www.bitchute.com
https://www.brighteon.com/
https://www.startpage.com/

==========

SLM - Departure Amsterdam The Netherlands to Paramaribo Surinam.
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/PY993
SLM - Arrival Amsterdam from Paramaribo.
https://www.schiphol.nl/nl/aankomst/PY994

==========

Surinamese Cookery Books.
https://www.surinaamsetenonline.nl/sandhias-recepten-deel-5-personaliseren.html
https://www.uitgeverijdubois.com/product/heruitgave-groot-surinaams-kookboek/

Suriname Cookery Info.
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery
https://duckduckgo.com/?q=surinam+cookery&t=h_&va=a&ia=web

Surinamese Eggrolls.
https://www.youtube.com/results?search_query=surinaamse+loempia
https://duckduckgo.com/?q=surinaamse+loempia&ia=web

Cultural Radio / Tv-stations (Amsterdam).
Caribbean FM / Radio Salto / Razo.
https://www.salto.nl/
Afro Surinamese.
http://radiokoyebasuriname.com/

The Netherlands.
http://radio.garden/listen/musiq1/hyynosL8 (Creole)
http://radio.garden/listen/radio-bangsa-jawa/FypY0hqr (Javanese).
http://radio.garden/listen/ujala/sCFHyXDN (Hindostani)
http://radio.garden/listen/salsaradioamsterdam/btmtSH9L (Salsa)

Surinamese Radio (Click 19 - Paramaribo - Suriname) for more Stations.
http://radio.garden/visit/paramaribo/5poR6yYe

==========

http://www.gouvernante.info/ (ALIAS)  http://home.planet.nl/~gouve055/

==========

(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting; Dit recht omvat
vrijheid om meningen te hebben zonder inmenging en te zoeken, ontvangen
en geven van informatie en ideeën via alle media en ongeacht de grenzen.

Eerste 75% in het Nederlands - Laatste 25% in het Engels.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jezus+was+een+anarchist&ia=web
Het woord anarchie is ontleent aan het Griekse 'anarchos': "geen
heerser". Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving,
waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit willen leven.
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+was+een+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchisme&ia=web
Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is
tot de gedachte, dat een individu op geen enkele manier
een ondergeschiktheid áán of ván iets of iemand erkent.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchisme

Dat de ontkenning onder vuur ligt heeft weinig te maken met de details
van zeer emotioneel beladen kwesties als het debat over de Holocaust
of aids of milieuvervuiling. Het wordt veeleer veroorzaakt door een
dogmatische moralistische onverdraagzaamheid jegens vrijdenkerij.
http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/de_blasfemie_va.shtml

Burgerlijke Ongehoorzaamheid.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=burgerlijke+ongehoorzaamheid&ia=web
Thoreau en Burgelijke Ongehoorzaamheid.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=burgerlijke+ongehoorzaamheid

====================

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
Na 30 dagen verplaats ik het verhaal met de
laagste datum naar onderstaande: fresh2020.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2020.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2020-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2021.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2021-english.htm (English)

Naast de website vertaler, kunt u ook":
Bing Vertaler" gebruiken voor andere talen.
https://www.bing.com/Translator
https://www.deepl.com/translator
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://languagetool.org/nl (Check Spelling).
https://www.spelling.nu/ (Check Spelling).
https://www.spelcheck.nl/tekstcontrole (Check Spelling).
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=bing+translator

====================

(26-07-2021) WORDEN WIJ BELAZERD?
De verpleegster wordt lichamelijk onwel en valt flauw nadat ze gevaccineerd is, men probeert te bewijzen dat het niet komt door de vaccinaties, ze zeggen ze heeft een bepaalde ziekte waardoor ze spontaan flauw valt. Zij werkt op de Emergency Room, een afdeling tussen de EHBO en de Operatiekamer, als zij spontaan flauw wordt het niet toegestaan dat ze daar werkt, vermoed ik.

Dus de grote vraag is — wat is er — "ECHT" gebeurd?, en wie staat ons eventueel te besodemieteren. Wij zijn buitenstaanders wij moeten het nieuws hebben van de pers en media, zoals de journaals de praatprogramma's op TV de kranten en de regeringsvoorlichting enz. Men kan ons theoretisch wel van alles wijsmaken, wij als buitenstaanders kunnen dat niet verifiëren.
https://www.youtube.com/watch?v=RxiQMeEF9XI&ab_channel=IndiaToday

Nu duiken er allerlei berichten op dat ze gestorven is, en wat wel deels of niet waar is dat weten wij als buitenstaanders niet. Je kunt inderdaad verwarring zaaien door zoveel mogelijk berichten te gaan verspreiden, waardoor wij door de bomen het bos niet meer zien. Misschien worden sommige berichten bewust verspreid door geheime dienste en al dat andere tuig en gajes.

Er wordt beweerd dat de verpleegster die
live in de lucht flauwviel nu is overleden.
https://www.bitchute.com/video/6NON8yksGkHT/
https://www.bitchute.com/video/3EmGv8gEjla4/
https://www.bitchute.com/search/?query=tiffany%20dover&kind=video

Tiffany L. Dover.
https://www.youtube.com/results?search_query=tiffany+dover
https://www.bitchute.com/search/?query=nurse%20tiffany%20dover&kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=tiffany%20dover&page=1&uploaded=all
https://brandnewtube.com/search?keyword=tiffany+dover
https://odysee.com/$/search?q=tiffany%20%20dover
https://duckduckgo.com/?q=tiffany+dover&ia=web

Op het moment dat ze neervalt, draait de cameraman zijn camera naar rechts in de hoek dat, betekent in mijn ogen dat hij psychiatrisch gestoord is. Hij gaat vermoedelijk verder kijken met zijn echte ogen, want wat hij net nog door de lens zag gelooft hij niet, terwijl wat hij net nog door de lens zag gebeurde toch ook echt.

====================

(25-07-2021) NADIA D'ZIRIA - ALGERIA.
Astem Atwas.
https://www.youtube.com/watch?v=UtN01MWDgs4
Ya El Ghadar.
https://www.youtube.com/watch?v=8AIhiCV-bLY
Libla Aaf.
https://www.youtube.com/watch?v=-uqGxDboJRQ
Spécial Fête.
https://www.youtube.com/watch?v=9OkdAscrplA
Kabyle.
https://www.youtube.com/watch?v=Qujz7B7bBZ8
De Fetes.
https://www.youtube.com/watch?v=MAHarU3Hx78

Dalila Dzaria. (3:26:29)
https://www.youtube.com/watch?v=c1Gj45mlRcw&ab_channel=DalilaDziria

Streetfood Algeria.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetfood+algeria
Streetwalk Algeria.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetwalk+algeria

====================

(24-07-2021) STORY OF STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
http://www.storyofstuff.org

====================

(23-07-2020) ZANDDIEFSTAL DOOR MULTINATIONALS.
Sommige eilanden komen onder de zeespiegel te liggen, politici en wetenschappers zeggen op-warming van de Aarde en stijgende zee niveaus. Maar de multinational schepen zuigen het zand weg, rondom die eilanden waardoor ze zinken, en de eilandbewoners het nakijken hebben.En het zijn altijd de mensen met een huidskleur die geen enkele kans krijgen om te overleven.

http://www.indigorevolution.nl/Zeezand-oorlogen-verwoesten-de-Aarde-en-niemand-mag-het-weten.html/
https://www.youtube.com/results?search_query=sand+wars
https://duckduckgo.com/?q=sandwars&ia=web

====================

(22-07-2020) GEEN RACISTEN IN MIJN PARADIJS.
Als ik God of Allah was dan zijn de racisten niet welkom in mijn paradijs, ik ga persoonlijk voor de paradijspoort staan, ze komen er niet in ik jaag ze weg als schurftige honden. Want in het paradijs gaan ze de boel verzieken, want daar woont een Creool en aan de overkant een Chinees en om de hoek een Hindoestaan enz. dat, bevalt de racisten niet en gaan ze lopen stoken.

In mijn paradijs heerst er vrede en harmonie, het maakt niet uit of je een Creool Aziaat Hindostaan Peruaan Cubaan of Arabier bent. Het maakt ook niet uit of je blank bent of getint of donker of zwart, of je wel of niet gelovig bent of niet gelovig bent. Het maakt ook niet uit hoe je denkt praat en schrijft, als je de andere daar maar geen last van heeft.

Stel dat alle mensen op Aarde een deeltje Jezus zijn, dus de Bijbelse Jezus heeft zichzelf opgesplitst in acht (8) miljard?, deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dus als alle mensen wereldwijd het werk van mijn en hun vader God gaan doen dan, leeft de mensheid binnen de kortste keer in het Paradijs op Aarde. Misschien zijn we wel allemaal een deeltje God, wie weet?

====================

(21-07-2021) IS HAAR LEVEN IN GEVAAR?
Als je naar haar ogen kijkt hoe ze bewegen in deze tube, dan lijkt het alsof ze bang is. Haar ogen maken irragulaire bewegingen alsof ze alles om haar heen in de gaten houdt. Misschien is ze bang dat ze haar op elk moment zullen arresteren en naar een verhoorkamer of wrede gevan-genis zullen brengen. Misschien is doodsbenauwd wat er in de toekomst met haar kan gebeuren.

Ik me af te vragen of deze vrouw een: "Hybride" is, dus half mens en half Ufonaut, dus haar ogen worden dan aangestuurd door een computer-achtige robot. Nu zit u natuurlijk te lachen want, daar heb je de idioot weer met zijn BS. Maar Hybriden schijnen echt te bestaan?, volgens serieuze onderzoekers dan. Maar de wetenschappelijke wereld beschouwt hun ook als idioten.

De waarheid in de rechtbank van Ierland tegen de gezondheid
dienst is een misdaad, Gemma Doherty (17 juli 2021)
https://www.bitchute.com/video/wXx2La4H9fTr/

De Beesten die de CoronaCovid19 scamshow leiden, willen ze haar het zwijgen opleggen, haar gevangen zetten of misschien zelfs vermoorden? Is het niet belachelijk dat je niet meer kunt zeggen wat je denkt, je kunt het niet onderzoeken en publiceren, anders liggen de Beesten op de loer omdat je doet wat hen niet zint.

Dan heb je ook nog de verraders van de News-Journals de Praatprogrammas, die censureren en liegen tot hun tanden groen zien, en vergeet niet de Kranten die weigeren de andere kant van een verhaal af te publiceren.

Ze zeggen dat de Beesten machtig zijn, dat zijn ze niet. Het zijn de verraders die betaald worden door deze Beesten die het smerige werk voor hen doen. Als deze verraders niet bestonden of weigerden betaald te worden, dan zijn de Beesten zo zwak als een ei. Kijk naar de M.E. die de mensen in de stad in elkaar slaan die protesteren tegen het CoronaCovid19 gebeuren.

Het Ierse Licht is hier, een krant die niet bang is om de waarheid te vertellen.
https://gemmaodoherty.com/investigations/the-irish-light-has-arrived-a-newspaper-unafraid-to-tell-the-truth/ (404)
Mijn website is terug na aangevallen te zijn door de gedachtepolitie.
https://gemmaodoherty.com/my-website-is-back-after-being-attacked-by-the-thought-police/

Vandaag werden ze gedwongen om toe te geven that CoronaCovid19 niet bestaat.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9
https://gemmaodoherty.com/

https://www.youtube.com/results?search_query=gemma+doherty+
https://www.bitchute.com/search/?query=gemma%20doherty.&kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=gemma%20doherty.&page=1&uploaded=all
https://odysee.com/$/search?q=gemma%20doherty
https://brandnewtube.com/search?keyword=gemma+doherty
https://duckduckgo.com/?q=gemma+doherty&t=h_&ia=web

Je kunt niet anders dan tot de conclusie komen dat, de meeste politici in binnen en buitenland criminelen zijn. Want ze hebben vaak lak met hun eigen wetboeken regels verordeningen en bepalingen, ze zijn duidelijk onder en boven de wet dat, staat als een paal boven water. Dat de kiezers daar jarenlang intrappen is voor mij onbegrijpelijk, tenzij het soort zoekt soort is.

Dus de mensen die: "Kuddedieren Klootjesvolk en Dom Gepeupel" worden genoemd hoeven dat niet te zijn, ze hebben misschien gewoon dezelfde pokken-mentaliteit als hun politici. Wat ook kan zijn dat de Kudde denkt, als ik andere ga helpen of kom op voor het recht dan ben ik een slecht kind. Want dan sta ik de opvoeding van mijn ouders te verraden, want dat waren ook kuddedieren.

Wat ik ook heb zitten denken dat de rotzakken die aan de touwtjes trekken, in werkelijkheid geen rotzakken zijn. Ze veroorzaken dus bewust een hoop ellende op Aarde, in de hoop dat de kudde massa wakker wordt anders is de mensheid gedoemd. Gelovige mensen zeggen dat, GODS wegen ondoorgrondelijk dus onbegrijpelijk zijn. Dus misschien zijn de rotzakken wel de Engelen van God zonder dat ze het weten, of zij zijn de: "Gevallen Engelen" uit de Bijbel.

Als ik de Duivel was dan ging ik de mensheid niet terroriseren, ik gaf ze alles wat hun hart wenst. Groot huis leuke inboedel Grote Auto veel geld pracht en praal lekker eten enz. Ik legde ze helemaal buitensporig in de watten, want dan liggen ze aan mijn voeten. En als dan Jezus op Aarde komt met het echte geloof van God, dan beschouwen ze hem als een valse profeet.

Het schijnt dat ook de Justitie nog corrupter is dan de Duivel.
https://www.sdnl.nl/index1024.html

====================

(20-07-2020) OPWARMING VAN DE AARDE?
https://www.hetkanwel.nl/2019/03/12/climate-fiction-over-hoe-het-leven-eruitziet-als-de-aarde-vier-graden-is-opgewarmd/

Als wij willen weten hoe het leven er uitziet als de Aarde 4 graden is opgewarmd. Dan hoeven we alleen maar grondmonsters te nemen van 1200 jaar voor Christus, want toen was het vijf graden warmer dan nu, dus bijna zeven keer zoveel als nu. (0,6 graad 2019).

In het jaar 1200 voor Christus hadden ze geen vervuilende auto’s plastic kunststof chemicaliën olie benzine enz. Als het verhaaltje correct is, dan is de opwarming van de Aarde een natuur-cyclus die al miljarden jaren voorkomt. Plus in de afgelopen 20 jaar stond de Zon het dichtste bij de Aarde, nu verwijdert de Zon zich van de Aarde, dus hoezo opwarming van de Aarde?

Als men Chemtrails spuit in de lucht d.m.v. vliegtuigen dan waaieren die uit naar sluierbewol-king die de Aarde omringt als een deken, om het zonnelicht terug te kaatsen in de ruimte vanwege de opwarming va de Aarde. Maar door die deken van sluierbewolking kan ook de Aardse warmte niet goed weg en krijg je broeikaseffect met meer CO².

De arrogante mens moet gewoon met zijn klavieters van de natuur afblijven, de Aarde bestaat al miljarden jaren die heeft bewezen dat hij in staat is om dat zelf allemaal te regelen, daar heeft hij de verwaande mens voor niet nodig.

Politici zijn vaak domme schapen, vaak hebben ze niet eens kennis van de materie. Vaak laten ze zich voorlichten door lobbyisten van de multinationals, die er alle baat bij hebben om de Pipo de Clowns onderuit te halen zodat zij feest kunnen vieren met nog meer geldelijk gewin. Sommige politici hebben er ook baat bij bv., gluipertje Zalm nu hij met pensioen is, is hij miljonair.

====================

(19-07-2020) DE BEESTEN REGEREN THE PLANEET.
Hier is een lijst van landen waar mensen stierven aan CoronaCovid19 Virus, en ik zeg: "BULLSHIT", met: "CAPITAL" letters. De meesten van hen stierven na vaccinatie, en dan worden ze nieuwe Corona-slachtoffers genoemd, m.a.w. de Lock-downs zullen nooit verdwijnen, ze zullen voor altijd blijven zolang we leven, het maakt niet uit hoe oud we worden. De: "BEESTEN" weten wat ze doen.

(Nederland Nummer: 20 - Suriname Nummer: 132).
https://www.worldometers.info/coronavirus/

====================

(18-07-2021) GENIET.
Bohemian Keuken.
https://www.youtube.com/watch?v=TwPtoSIOuBk&ab_channel=BohemianKitchen
https://www.youtube.com/results?search_query=street+food+pakistan+2021+
https://www.youtube.com/results?search_query=streetwalk+pakistan+2021+

====================

(17-07-2021) MUZIKANTEN VAN DE NIJL.
Erwann Hamon en de muzikanten van de Nijl in quai Branly.
https://www.youtube.com/watch?v=7mc11jpHh4E
https://www.discogs.com/The-Musicians-Of-The-Nile-Luxor-To-Isna/release/1406438
https://www.youtube.com/results?search_query=les+Musiciens+du+Nil

https://nl.wikipedia.org/wiki/Egypte_(land)

Straat-eten in Egypte.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetfood+egypt
https://duckduckgo.com/?q=streetfood+egypt&ia=web
Straatwandeling.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetwalk+egypt
https://duckduckgo.com/?q=streetwalk+egypt&ia=web

====================

16-07-2020) BOONTJE KOMT OM ZIJN LOONTJE.
Wij wereldburgers gaan een moeilijke tijd tegemoet, want in de politieke Tweede Kamers in Nederland Engeland Duitsland enz., zitten Fascisten Dictators en Machtswellustelingen. Als jij een andere visie hebt over CoronaCovid19 MH17 9/11 Opwarming van de Aarde, dan ben je een terrorist die aangepakt gecensureerd en uitgeschakeld moet worden, soms d.m.v. de dood.

Het is in wezen de omgedraaide wereld, de slechteriken die de macht hebben maken nu jacht op de goeiderikken. Het zou hetzelfde zijn als politici een wet maken die zegt dat, het verboden is om een slot op je voordeur van je huis te installeren, want anders kunnen onze criminele vriendjes niet ongehinderd doorlopen om je te beroven in je eigen huis.

En elke dictatoriale regering heeft NSB'ers landverraders en huurmoordenaars in dienst, die het vuile werk voor hun moeten opknappen. Denk maar aan geheime diensten spionnen en ander schorem. Dit regeringstuig houdt zich ook bezig met ontvoeren verkrachten martelen en moord, vaak zijn het zwaar krankzinnige psychiatrische psychopaten, die thuis horen in een inrichting.

Maar, ergens is het een goed teken dat wij van A tot Z in de gaten worden gehouden. Dat bete-kent dat men doodsbenauwd is van ons, men verwacht misschien een eventuele staatsgreep. Dat houdt in dat men weet dat men verkeerd bezig is, want mensen die goed bezig zijn hebben van niemand wat te vrezen, ook niet van ons. Dus wie een gat graaft voor een ander valt er zelf in.

https://kenfm.de/kenfm-international/nederlands/
https://querdenken-711.de/

De heksenjacht van lockdown sceptici.
https://www.spiked-online.com/2021/01/19/the-witch-hunting-of-lockdown-sceptics/
https://duckduckgo.com/?q=lockdown+sceptics&ia=web
https://www.bitchute.com/search/?query=lockdown%20skeptics&kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=lockdown%20skeptics&page=1&uploaded=all
https://www.youtube.com/results?search_query=lockdown+skeptics

====================

(15-07-2020) BERUSTEN DE BIJBELSE BOEKEN OP DE WAARHEID?
Vele gelovige mensen en het staat ook in de Bijbel zeggen dat Jezus pas kan komen, als er eerst nog veel meer ellende moet gebeuren op Aarde. Dat klinkt wreed want eerst moeten er nog miljoenen door oorlog honger wreedheid enz., sterven. Als het verhaaltje klopt en dat lijkt me sterk, komt hij voorlopig niet gezien de ellende op Aarde dat, moet eerst allemaal passeren.

Is het niet arrogant van ons mensheid dat wij menen hoe Jezus denkt, als er eerst nog miljoenen moeten sterven door oorlogen, miljoenen kinderen eerst nog dood moeten gaan van de honger. Miljoenen moeten vluchten, miljoenen moeten eerst getraumatiseerd worden, miljoen moeten eerst gehandicapt worden. Miljoen moeten eerst nog weduwe en wezen worden. Leuk toch?

Is de Bijbel wel betrouwbaar al die verhaaltjes berusten die wel op de waarheid. Dat boek is duizenden jaren geleden geschreven door wie?, profeten kerkleiders Gods afgezanten? Is de tekst in de originele Bijbel misschien verdraaid in de afgelopen duizenden jaren, door fanatieke-lingen die de massa naar hun hand wilde zetten. Moeten we Bijbel met een korrel zout nemen?

Berusten de Bijbelse boeken op de waarheid?
https://duckduckgo.com/?q=berusten+de+bijbelse+boeken+op+de+waarheid&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=berusten+de+bijbelse+boeken+op+de+waarheid

====================

(14-07-2021) DE AARDE DE PSYCHIATRISCHE INRICHTING VAN HET HEELAL.
Volgens mij is de planeet Aarde de psychiatrische inrichting van het heelal, want sommige politici dit keer uit Engeland willen lams en rundvlees gaan verbieden vanwege de CO². Er mogen ook geen nieuwe gebouwen meer gebouwd worden, en alle vliegvelden behalve Heathrow Belfast en Glasgow moeten gesloten worden, de burgers moeten maar met de trein.

Gaan de psychopaten straks ook de aardappels en de zuurstof verbieden? Nou weet ik niet of dit verhaal op onderstaande website - wel - deels - of niet op waarheid berust -, maar stel. Er was een politicus in de Tweede Kamer, ik weet zijn naam niet meer, die wilde alle bomen wereldwijd gaan kappen en de CO² uit die bomen begraven een paar kilometer onder de oceaanbodem.

Lachen gieren en brullen toch? De - IMBICIEL - weet helemaal niet eens dat, als de CO² afschaft, is dat al het leven op Aarde doodgaat. Hoe meer CO² hoe groener de planeet, kijk maar naar tropische landen daar groeit alles als een idioot waarom?, CO². Zonder CO² gaan alles wat groen is dood, de bomen zetten een deel van de CO² via een synthetisch proces om naar voedsel.

CO² is onderdeel van zuurstof en ons lichaam zonder CO² leefden we niet meer, en de teveel aan CO² ademen we uit. Die mondkapjes verhinderen dat, met gevolg dat we teveel CO² in ons lichaam hebben, en die gaat knabbelen aan de hersens. Met gevolg dat we in de toekomst neurologische ziektes kunnen gaan krijgen. Vaccines en weinig CO² worden een ramp in de toekomst voor de mens.

https://dissident.one/2021/07/09/regeringsrapport-uit-2019-bewijst-dat-lockdown-werd-ingevoerd-om-te-voldoen-aan-zero-carbon-doelen-niet-vanwege-covid-19/

Ik voeg deze sites toe als informatie voor een tijdje,
omdat de Main Stream Media (MSM) niet thuis is.
https://alternatiefnieuws.eu/
https://12db.nl/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html/
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

====================

(13-07-2020) HOUDEN REGERINGEN ONS VOOR DE GEK?
Getuigenis van Duitse advocaat: Degenen die verantwoordelijk zijn voor het "Corona-
schandaal" moeten strafrechtelijk worden vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid.
https://foreignaffairsintelligencecouncil.wordpress.com/tag/the-german-corona-investigative-committee/
https://duckduckgo.com/?q=Corona+Investigation+Committee+%E2%80%93+Deel+23&ia=web

Corona Investigation Committee – Deel 22 of 8.1 | Door Jochen Mitschka.
https://kenfm.de/corona-investigation-committee-deel-22-of-8-1-door-jochen-mitschka/

====================

(12-07-2021) ZIJN DE KERKLEIDERS KINDEREN VAN DE SATAN?
De kerkleiders oftewel de satanskinderen uit de oudheid hebben, het heel sluw en gehaaid in mekaar zitten. Als de echte Bijbelse Jezus op Aarde komt, en hij praat niet zoals wij willen, dan noemen hem een valse profeet uit de Bijbel, die in de laatste dagen der Aarde komt. Dus wij willen in wezen een Jezus die naar onze pijpen danst, zo niet dan slachten we hem af.

Het zit heel geslepen in mekaar, want op deze manier krijgt Jezus nooit de kans om de Aarde dusdanig in te richten dat, de gehele mensheid een prettig leven kan leiden. Als zou hij duizend keer op Aarde komen. Hij heeft altijd het nakijken. De elite de touwtjestrekkers de politici de rijken (Ook kerkleiders) willen hun macht en hun rijkdom met niemand delen.

Wat ook mogelijk zou kunnen zijn is dat, Jezus helemaal niet gekruisigd is aan het kruis dat, is misschien een verzinsel van de satanskinderen. Stel dat hij alleen maar kan komen als de sterren in een bepaalde stand staan, en als je lijntjes zou trekken tussen de sterren dan krijg je misschien een kruispatroon. Er stonden toch drie sterren aan de horizon bij zijn geboorte?

Nou ben ik geen Jezus, tenminste niet dat ik weet. Op 07 augustus 1998 om 18.40 uur (CEST + 2uur) zat ik in Zutphen Nederland na te denken over tijdreizen, en op dat moment stond de Oostelijke Horizon op 28graad-24minuut in Boogschutter. Op 17 oktober 1998 om 21.28 uur (CEST + 2uur) zag ik in Zutphen Nederland drie (3) sterren vlak boven de Oostelijke horizon.

De middelste vloog naar mij toe sloeg links af en verdween en even later ook die twee andere sterren?, op dat moment stond de Oostelijke Horizon op 28graad-23minuut in Tweeling. Nu zijn 28graad-24minuut Boogschutter en 28graad-23minuut Tweeling tegenoverliggende sterren-beelden, dus op 180 graden van mekaar, typisch hé. En — NEE — echt niet ik ben geen Jezus.

Wat ook zou kan zijn dat de drie (3) sterren bij zijn geboorte dat hij dat zelf was, en die drie sterren die ik zag was ook hij. Dat zou kunnen inhouden dat de Jezus uit de Bijbel een gewone Aardse man was netzo als ik. En terwijl ik dit schrijf staat het midden van de hemel op 22graad-36minuut in Stier, en ik ben geboren met 22graad-36minuut in Stier op de Oostelijke Horizon.

Op een gegeven dag had ik God flink uitgescholden, omdat het al duizenden jaren een rotzooi is op Aarde. Even later zag ik een witte schijf in de lucht in het Westen, en kreeg het gevoel dat iets of iemand tegen me zei niet wanhopen de tijd is nog niet rijp. En wat typisch was is het feit dat, toen ik naar die witte schijf keek, toen stonden de Oostelijke horizon (ASC) op 22graad-36minuut in Stier en het midden van de hemel (MC) op 22graad-42minuut in Steenbok, op dezelfde graden, minuten en sterrenbeelden als tijdens mijn geboorte.

Nu zullen de meeste mensen die dit verhaal lezen, zeggen dat ik geestelijk gestoord ben met mijn geschrijf. Maar deze mensen weten gewoon niet beter, omdat het kuddedieren zijn, ze onderzoeken ook niks en zijn gehersenspoeld door de elite. Domme mensen kun je alles wijs-maken, ze vragen zich toch niet af wat hun verteld is of dat wel deels of niet op waarheid berust.

====================

(11-07-2020) MONGOOLSE DINGEN.
Mongoolse Muziek.
Biyelgee Flash Mob 2019 / The Hu - Wolf Totem /.
https://www.youtube.com/watch?v=nqKyUMXq4V4
Haya Band Dansers in de Donkerte.
https://www.youtube.com/watch?v=Z07HW115PrM
The HU - Yuve Yuve Yu (Official Music Video).
https://www.youtube.com/watch?v=v4xZUr0BEfE
Traditionele Mongoolse "Mijn Geliefde Land Mongolia".
https://www.youtube.com/watch?v=g5eIKXPWzSY

Mongools Straatvoedsel.
Mongolian Food Guide in Ulaanbaatar Mongolia.
https://www.youtube.com/watch?v=cJBK2J902ao
https://www.youtube.com/results?search_query=mongolian+streetfood

Mongoolse Straatwandeling.
Ulaanbaatar Downtown UB: Juulchin Street to Usnii Street.
https://www.youtube.com/watch?v=jM0bspKHgHg
https://www.youtube.com/results?search_query=mongolian+streetwalk

====================

(10-07-2020) EURO TRUCK SIMULATOR 2.
ET2 Promo.
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII&feature=player_embedded
Promo Trailer Afsluitdijk Nederland.
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII

Op weg naar Hamburg Duitsland.
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE&feature=fvwp&NR=1 Part 1.
https://www.youtube.com/watch?v=Dh4fkxHV9Eg& Part 2.
https://www.youtube.com/watch?v=jfYofUG5XeU& Part 3.

Main Website.
https://eurotrucksimulator2.com/

====================

(09-07-2020) VREDE OP AARDE?, JA DOEI.
Misschien over 1000 jaar, maar niet met de huidige mensheid. Als ik God of Allah was dan liet ik ook niks van me horen, want ik laat me niet voor de gek houden, door die arrogante verwaande der Aarde. Ze praten over normen en waarden fatsoen respect gij zult niet doden wetboeken Bijbels enz., ik heb deze farizeeërs niet voor niks weggetrapt uit het paradijs.

https://peace2030.earth/
https://www.onearthpeace.org/
https://duckduckgo.com/?q=peace+on+earth&ia=web

https://www.youtube.com/watch?v=lJvpfJta6nc
https://www.youtube.com/watch?v=0_DxNpW1kHQ
https://www.youtube.com/results?search_query=peace+on+earth

De antwoord-zinnen komen vermoedelijk uit mijn onderbewustzijn, en omdat het onderbewust-zijn zich moeilijk vertaald naar het gewone bewustzijn, komt het verknipt verward en onvolledig over, dan kan men denken de persoon is psychiatrisch gestoord. Er zijn mensen die zeggen dat ze Jezus zijn, misschien hebben ze in hun onderbewustzijn beseft dat ze een deeltje Jezus zijn.

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

050 IK ZOU WEL EENS WILLEN WETEN HOE DE GODEN DENKEN?
Tellen hun zegewielen, wensen woede kink doode.

051 WANNEER KOMT ER EEN EINDE AAN DE ELLENDE OP AARDE?
Een raad en een mandaad lokt een inleed weerroep.

052 GOD WANNEER KOMT U OP AARDE OM DE VERWARRING WEG TE HALEN?
Keer voogd de rug toe, weten wapen wiegmom, lard haan narr?

(Voogd = Kerk? / Wiegmom = Bijbel? / Lard = Vet / Elite?)

053 MET VOOGD WIE WORDT DAAR MEE BEDOELD IS HET GEEN VALSTRIK?
Vat geloov strikbed, God weet de waarheid, lied neem troms.

(Vat geloof = Bijbel?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(08-07-2021) NIEMAND MOET DE BAAS ZIJN.
Er zijn mensen die zeggen: "Waar maak je je druk om, en het is nu eenmaal zo, je trekt aan het kortste eind, je wordt in het bos geparkeerd, enz.". Maar waarom moet ik levenslang last hebben van rotzakken die rondlopen met een BS-mentaliteit, of die mij de baas willen spelen, of mij willen rondschoppen. Waarom moet ik levenslang naar de pijpen van andere mensen dansen?

We worden allemaal geboren we eten drinken doen de twee boodschappen en na tachtig jaar gaan we dood. Die rotzakken worden ook geboren, maar wie geeft hun het recht om mij als hun slaaf te zien. Waarom eisen ze dat ik naar hun pijpen moet dansen, anders pakken ze me aan en krijg ik een hoop problemen. Wie zijn zij in godsnaam door te denken dat zij mijn baas zijn.

Waar komt die arrogante verwaandheid vandaan van de medemens, die mij zien als een minder-waardig wezen, die levenslang aan de ketting gelegd moet worden. Waar halen zij de gore moed vandaan om mij aan te pakken of mij op te sluiten, of mij het leven zuur te maken als ik niet naar hun pijpen wil dansen. Moet ik verplicht alles slikken in het leven, omdat zij ook bestaan.

Als je het opneemt voor de Palestijnen dan wordt je beschouwd als een slecht mens, die moet worden veroordeeld aangepakt gecensureerd en opgesloten. Als je het niet eens bent met 9/11 MH17 opwarming van de Aarde Coronacovid19 enz., dan ben je een paria die geestelijk niet in orde is. Je bent zogenaamd Psychiatrisch want je leeft niet in de realiteit van de BS-shitters.

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al 50 jaar. Inbreken is volgens hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere tien (10) die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal allang niet meer, maar wij bezoekers wel, zijn we dan ziek?

Wij worden ook nog eens levenslang uitgebuit door de Multinationals zoals de banken de olie-maatschappijen de voedingsindustrie de medische wereld de farmaceutische industrie. We wor-den op school gedrild zodat we straks bruikbare instrumenten worden van de elite. Dan hebben we nog de politici die na de verkiezingen vier jaar lang hun vinger in de lucht steken voor ons.

En zelfs na je dood moet je nog betalen omdat je begraven ligt op een begraafplaats, hoezo betalen?, ik ben toch dood! ik besta toch niet meer! En als je geen grafrecht wil betalen, dan wordt je graf geruimd, als of je een varken bent met een enge ziekte. Je hebt levenslang kapitalen aan belasting betaald, daar kunnen ze toch ook de begraafplaats van mede financieren?

Waarom willen we de baas spelen over mekaar.
https://psychcentral.com/blog/why-anyone-would-want-to-control-you#1
https://duckduckgo.com/?q=why+do+we+want+to+plat+boss+over+each+other&ia=web

Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

Wanneer psychopaten aan het werk gaan.
http://snakesinsuits.com/index.html

311 WAAROM HEBBEN WIJ MENSEN DE DRANG OM DE BAAS TE SPELEN?
Wespen rommelen dom, waren gaan bijten, hebbes daas.

312 DE BAAS SPELEN OVER EEN ANDER HOE KOMEN WE ER VANAF?
Raven nemen wandadenspeer, vele baas hoefe koren.

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

====================

(07-07-2021) CENSUUR VERBLOEMD - HEET HET CANCEL-CULTUUR.
In het voorjaar van 2021 verwijdert Studium Generale van de TU Delft ineens en zonder aankondiging vijftien (15) van zijn meest bekeken lezingen van zijn YouTube-kanaal. Niet alleen mijn lezingen maar ook die van Salomon Kroonenberg, emeritus hoogleraar van de TU. En dat terwijl ze er jarenlang op hadden gestaan. De vraag is waarom en waarom nu?

Studium Generale Delft haalt zijn beste lezingen offline.
https://coenvermeeren.nl/cancel-cultuur-aan-de-tu-delft/

Ik kan me nog herinneren dat in één van de vorige jaren een groepje studenten van een Ameri-kaanse universiteit, voor de deur met spandoeken stonden en het opnamen voor de BDS. Toen werden ze uitgeschreven van school, die pikten dat niet en stapte naar de rechter, die draaide dat terug en mochten ze weer naar school, een paar weken later werd de rechter ontslagen.

De universiteit zal niet optreden tegen
de solidariteit van studenten voor BDS.
https://www.foxnews.com/us/university-of-illinois-student-government-passes-bds-resolution-school-no-plans-to-act-on-it
https://duckduckgo.com/?q=university+students+in+favor+of+Palestinians&ia=web

Rashida Tlaib: De anti-BDS-wet van de Senaat is een
ongrondwettelijke aanval op de vrije meningsuiting.
https://www.youtube.com/watch?v=jsECvwnGCl8
https://www.youtube.com/results?search_query=rashida+tlaib+on+bds
Rep. Ilhan Omar verzet zich tegen anti-Israël boycot wetsvoorstel.
https://www.youtube.com/watch?v=gWEQ9hhXQFM
https://www.youtube.com/results?search_query=ilhan+omar+on+bds

BDS-Beweging. Boycot, desinvestering, sancties.
https://bdsmovement.net/

====================

(06-07-2021) STANK VOOR DANK.
De Amerikaanse Thanksgivings-day op 25 november is een uitvinding van de oorspronkelijke bewoners van Amerika de Native American Indians. Toen de Engelsen arriveerden in Amerika, wisten ze niet boeren en te landbouwen en stierven als vliegen. Toen hebben de Indianen de Engelse geleerd hoe ze moesten boeren, en toen hadden ze een overvloedige oogst.

Toen hebben de Indianen hun Goden bedankt en noemde die dag Thanksgivings-day, gezamen-lijk zaten de Indianen en Engelsen aan één tafel te eten. Maar dat was de eerste en de laatste keer, het jaar daarop waren de Indianen niet welkom en werden ze weggestuurd, stank voor dank dus door dat arrogant verwaande westerse blanke addergebroed en satanskinderen ras uit de Hel.

De Indianen vieren daarom ook geen Thanksgivings-day, want die is van hun gejat door de Engelsen. Dit is een typisch karaktertrekje van het blanke ras: "Jatten", zelfs hun eigen ras staan ze te beroven, want ze willen dertig cent rente als ze mekaar geld lenen. Terwijl de Indianen vragen geen rente, ook niet in de Arabische landen, want Allah vind rente vragen een misdaad.

Het waren de Nederlanders die de Engelsen hebben geleerd, hoe ze de Indianen moesten uitroeien. Vernietig hun kostgrondje en roei hun vee uit, toen stierven de Indianen van de honger en werden miljoenen Buffalo's gedood. Het waren ook de Nederlanders (Joden) die de apartheid in Zuid Afrika hebben gesticht, tot vandaag denken de Nederlanders dat zij een superras zijn.

De reden waarom blanke een hekel hebben aan creolen dat, komt omdat de voorouders van de blanken creolen waren uit Afrika. Een blanke kan geen 100% creool creëren, maar de creolen kunnen wel een 100% blanke creëren. Halfbloed kinderen kunnen alleen maar weer 100% zwart worden als een creool zich er mee gaat bemoeien dat, lukt niet als een blanke er mee bemoeit.

Het waren ook de Nederlandse Joden die de slaventijd in leven riepen, en de Joden hebben een tang Tievus tering hekel aan Creolen. Trouwen het zijn helemaal geen Bijbelse Joden, maar behoren tot een ras met de naam Khazar, en ze komen uit Oekraine/deKrim (Basis wortel Rusland) In 740 na Christus heeft 95% van de Khazar zich bekeerd tot het Jodendom.

Jezus schrijft ook in de Bijbel: Ik ken ze niet, het zijn niet mijn kinderen, het zijn kinderen van de Satan". Als ik God was, konden de Joden fluiten naar het beloofde land. Dat hebben ze verspeeld, want ze plegen al sinds 1948 genocide op de Palestijnen die, al duizenden jaren in het Midden Oosten wonen. Ik maakte het hele Midden Oosten Joden vrij, terug naar Europa dus.

====================

(05-07-2021) WIE WEET DE ECHTE WAARHEID?
Hoe ziet de balans na ongeveer 3 maanden van coronavaccinaties er nu echt uit? Deze documentaire laat zien wat er in Duitse verpleegtehuizen gebeurde na de coronavaccinaties. De officiële cijfers van het Paul-Ehrlich-Instituut en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn uiterst alarmerend. Aangezien deze cijfers door de massamedia worden verzwegen of gebagatelliseerd, is deze “Dringende oproep” een oproep aan alle mensen om de schokkende feiten van dit programma in de openbaarheid te brengen!

Dringende oproep: Duizenden
overlijden na coronavaccinatie.
https://www.kla.tv/18759
https://www.kla.tv/nl

====================

(04-07-2020) ENJOY.
Martial Arts-films | 2021 Laatste
Kung Fu Chinese Actie films Eng Sub.
https://www.youtube.com/watch?v=A-tU4Bm1uVo

====================

(03-07-2021) RELAX.
HTM RandstadRail 4 De Uithof - Haagse Markt.
Den Haag HS - Lansingerland-Zoetermeer - 4016.
https://www.youtube.com/watch?v=3lNzJ09DbPE

====================

(02-07-2020) U BENT EEN TERRORIST.
10 gluiperige manieren waarop de regering je nu bespioneert.
https://www.youtube.com/watch?v=J0HAM4tZ3PA
U bent een Terrorist.
https://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ
BUUGLE -- Straatbeeld Rekeningbeeld Lichaamsbeeld, Leuk toch?
https://www.youtube.com/watch?v=-CKbNE5ql0A
Welkom bij Faceboek.
https://www.youtube.com/watch?v=e4re7mwQzIA

Regeringen bedenken allerlei sleepnet zaken om ons tot op het bot in de gaten te houden, want volgens hun wonen er 17 miljoen terroristen in Nederland. Maar vele van ons burgers zijn er niet van gediend, we kunnen terug slaan.

Stel er zijn vijf? Miljoen computers in Nederland, als elke burger bepaalde termen schrijft in het e-mail, zoals bv. Isis Daesh Al Qaida. Dan moet de AIVD dagelijks 5 miljoen e-mails gaan lezen dat, is onmogelijk hun systeem zal crashen, dan zal de AIVD gek van ons worden.

Als alle vijf miljoen burgers tijden het telefoneren de naam noemen van Assad of Poetin, dan moet de AIVD 5 Miljoen telefoontjes gaan afluisteren en dat is onmogelijk, hun servers zullen over verhit raken en zichzelf uit schakelen. Het volk zegt vaak, wat kan ik in mijn uppie doen.

Wat de burgers nog niet beseft hebben, georganiseerd worden we een grote sterke macht, die is niet te bestrijden door een regering en of AIVD. Want zoveel politieagenten M.E. soldaten rechtbanken en gevangenissen hebben ze niet om 5 miljoen Nederlanders op te gaan sluiten.

Stel dat alle 8 miljoen bewoners van de huurhuizen 12 maanden weigeren om de huur te betalen, omdat de huren in de laatste jaren dramatisch verhoogd zijn, die niet meer in verhouding staan met het inkomen. Dan krijgen de woningbouwbedrijven maandelijks geen cent huur meer, dan beginnen de banken te mieren want de aflossingen van de huur huizen moeten doorgaan.

Omdat de mensheid verslaafd is aan de telefoon, staan ze 24 uur per dag te bellen. Dat is heel handig voor een regering, want nu weten ze waar de burger 24 uur per dag in het land is, ze hoeven alleen maar het mobieltje te peilen.

Terwijl als de burgers die verslaving konden afleren, en het mobieltje thuis lieten als ze het huis verlaten, dan wijst de peiling uit dat ze thuis zijn. De wandcontacttelefoon van vroeger namen we toch ook niet mee als we het huis verlieten, waarom wel het mobieltje meenemen.

De meeste telefoontjes die gepleegd worden is toch alleen maar bullshit, omdat de mensen anders geen raad weten met zichzelf. Het gaat vaak over koetjes en kalfjes en roddelen over een ander, de gesprekken hebben niet echt een inhoud, dus waarom het mobieltje meenemen?

====================

(01-07-2021) WIE IS ER ARROGANT?
Stel een hartspecialist in het ziekenhuis beveelt u om op straat te gaan staan, met andere woorden u dient het ziekenhuis te verlaten. U als kuddedier doet dat ook, omdat u gewoon niet beter weet. U leeft echt serieus in de waan dat de hartspecialist het wettelijke recht heeft om dat te doen. Weigert u te gaan dan belt hij de politie.

Als de gebelde politie arriveert en u sommeert om het ziekenhuis te verlaten, dan doet u dat ook, terwijl u niet beseft dat de politie dat wettige recht ook niet heeft. En waarom niet, het ziekenhuis is niet het eigendom van de hartspecialist ook niet van de politie, hij heeft zoveel vierkante meter ruimte van de eigenaren van het ziekenhuis gehuurd.

Hij kan u vragen om de ruimte die hij gehuurd heeft te verlaten, maar die andere ruimtes bv. het restaurant of de eerste hulp, heeft hij niet gehuurd. Dus is het niet mogelijk dat hij met of zonder politie sommeert om het ziekenhuis te verlaten.

Alleen als de eigenaren van het ziekenhuis u dat sommeren, dan dient u inderdaad het pand te verlaten, dus zowel de hartspecialist als de politie hebben eerst toestemming nodig van de eigenaren. Als een woninghuurder of een koopwoningeigenaar u dat vragen dient u inderdaad op straat te gaan staan. Niet als een timmerman die op bezoek is u dat beveelt.

U heeft groot gelijk, ik ben inderdaad niet geliefd in Zutphen, niet bij het ziekenhuis, niet bij de huisarts, niet bij de woningbouwvereniging, niet bij het stadhuis, niet bij de GGZ, niet bij perspectief, niet bij de IND, niet bij de COA, en ook niet bij de politie, die hebben me toen opgesloten, omdat ik twee bakstenen door hun ruiten heb gegooid.

Mijn buurmeisje uit Irak kwam met zes maanden naar Nederland, en toen ze zes jaar was wilde de IND haar op het vliegtuig zetten. Ze zat met haar familie op het politiebureau in afwachting op transport naar een uitzetkamp. Nu heeft ze (14 jaar) samen met haar familie gelukkig een verblijfsvergunning en woont nu in Velp, ik mis haar maar ze mag gelukkig altijd blijven.

====================

(30-06-2021) DE RATTEN TREKKEN AAN DE TOUWTJES.
De bekende Social Media zijn als een idioot aan het censureren, van mensen die de andere kant van CoronaCovid19 laten zien. Ze zijn bezig om anders denkende de mond te snoeren en uit te schakelen, door hun sites en artikelen te censureren. Onze wereld is niet meer Democratisch maar Fascistisch, en de kuddedieren (Sheeple) klootjesvolk en dom gepeupel, die trappen er in.

Dit zijn enkele volksverraders: Google - Patreon - Youtube - Mailchimp - Sensinblue - Vimeo - Twitter and Spotify. Vergeet ook niet de pers en media zoals, de Journaals de praatprogrammas op TV en de Kranten. Als klap op de vuurpijl de Psychopaten in de Tweede Kamer, en hun mee-lopers en kontkruipers. Maar de geschiedenis leert ons dat zij vroeg of laat worden verwijderd.

Huidige Gedeplatformde Status.
https://www.sgtreport.com/2021/06/the-movement-in-america-that-cant-be-stopped/

Vandaag werden ze gedwongen toe te
geven dat "COVID-19" niet bestaat.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

Gemma Doherty.
Investigative Journalist.
Documentary Filmmaker.
https://gemmaodoherty.com/

https://www.youtube.com/results?search_query=gemma+doherty
https://duckduckgo.com/?q=gemma+doherty&ia=web
https://www.bitchute.com/search/?query=gemma%20doherty.&kind=video

====================

(29-06-2021) VERKANKEREN OUDERS HUN DOCHTERS?
Er zijn ouders die van hun eigen dochter een hoer maken, want wat krijgt de dochter te horen. Denk er om kind je moet een man rijke man strikken één die carrière maakt, dan zit je de rest van je leven op rozen. Je moet niet trouwen met een arbeider want die verdient niet genoeg. En wat is er verkeerd aan een arbeider, die bakt een knapperig stokbrood in de fabriek.

Of die legt kabels in de grond zodat wij kunnen genieten van de tv computer enz., of hij rijdt vrachtwagen en zorgt dat er allerlei lekkere spullen te koop zijn in de winkel, hij zorgt dat we met een vliegtuig op vakantie kunnen. Dus waarom eisen de ouders van hun kind die arbeider moet je links laten liggen hoor, want je bent beter dan het kind van de buren.

====================

(28-06-2021) IS ONS LICHAAM EIGENDOM VAN DE ELITE?
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming.

De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, de celebrity influencers of OPRutte. Uitspraak van een man op het Internet: Mijn lichaam is geen gereedschapskist van de medici die, er ongelimiteerd in kunnen graaien wanneer ze maar willen, zonder mijn toestemming.

https://www.frontnieuws.com

====================

(27-06-2021) IK LEER PAPA EEN LESJE.
Maliya Kabs Maliya Kabs Schokkeert vader met Spaans & Portugees.
https://www.youtube.com/watch?v=zhYUvlHv2fM
Je hoeft niet te rennen hoor - Yu nav long.
https://www.youtube.com/watch?v=gyD4FkvSXZM

====================

(26-06-2021) VAKMANSCHAP.
Man Graaft Een Gat In Een Berg En Verandert
Het In Een Geweldig Bosachtig Appartement.
https://www.youtube.com/watch?v=fyfxB_SqWtc

====================

(25-06-2021) ZOON VAN EEN SLET.
De Minister Van Volksgezondheid zegt dat niemand in Astralië
is gestorven aan Covid - Jij Moeder Neuker! - Zoon van een slet!
https://www.bitchute.com/video/XzfkRE3dbKVu/

====================

(24-06-2021) RACISME?
Als een man met een huidskleur een vrouw verkracht en vermoord zoals toen in Turkije dan, eisen we levenslang en als hij na een paar jaar wordt vrijgelaten dan zijn we woest en eisen dat hij weer wordt opgesloten hetgeen ook gebeurde. Daarom eis ik dat ook de Nederlander die een vrouw verkracht en vermoord, levenslang krijgt en niet na 3 jaar vrijkomt wegens goed gedrag.

De man met een huidskleur willen we goed te grazen nemen, en de blanke man wordt over zijn bolletje gestreken dat, is volgens mij toch een vorm van racisme. Als we eisen dat een Turkse man met een huidskleur levenslang wordt opgesloten, dan moeten we dat ook eisen voor de man zonder huidskleur, want hij is niet onder en boven de wet.

Daarnaast geloof ik erin dat als je iemand vermoordt (behalve een passionele moord), dan moet je levenslang krijgen waarom? Heel simpel, als men de dader over 3 jaar vrijlaat wegens goed gedrag?, dan is er niemand van de Regering Justitie Hulpverleners en Advocaten, naar het graf gaan het slachtoffer opgraven en tegen haar zeggen.

Zo we hebben de dader vrijgelaten nu mag u ook naar huis", nee het slachtoffer heeft levenslang. Dus is het niet meer dan eerlijk dat de dader ook levenslang krijgt. Ons probleem is dat we na enkele jaren medelijden krijgen met de dader, terwijl het slachtoffer zijn we allang weer vergeten alsof, die nergens recht op had een soort van achteraf in het gezicht spugen.

We weten waarschijnlijk niet eens meer waar ze ligt begraven. Ik geloof erin dat als je hele lichte straffen uitdeelt, dan kweek je mensen die kunnen gaan denken hé handig ik kom er makkelijk vanaf. En misschien zullen ze daarom die misdaad veel sneller gaan plegen.

Wat ook zo is ook in Nederland dat, mensen met een huidskleur krijgen van de rechter veel meer straf dan een blanke die dezelfde misdaad heeft gepleegd. Als een blanke op straat een fiets steelt, dan kijken de voorbijgangers niet echt geïnteresseerd. Maar is het een kleurling dan wordt vaak gevraagd, is die fiets van u of de politie wordt gebeld.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevangenisstraf
https://duckduckgo.com/?q=allochtonen+gevangenisstraf&ia=web

====================

(23-06-2021) WAAROM HEEFT HIJ ZOVEEL MACHT - GELD?
De bekende Bill Gates van Microsoft schijnt met geld te smijten om, stichtingen organisaties medische wereld farmaceutische multinationals laboratoriums politici en regeringen, zover te krijgen dat ze doen wat hij wil. De vraag is hoe integer fatsoenlijk en beschaafd zijn deze men-sen om dat geld aan te nemen, want deze man wil met alle geweld alle burgers "Vaccineren".

Dit is een gewoon burger, hij heeft geen medische opleiding gehad, heeft geen examen gedaan en heeft geen Bull. Hij werkt ook niet bij farmaceutische multinationals of ziekenhuizen, hij is geen politicus en zit ook niet in regeringen. Hij schijnt de grote baas bij de WHO te zijn, vermoedelijk smijt hij daar ook met geld. Waarom wordt hij niet gestopt door regeringen?

Hij is fanatiek bezig en zet alles op alles om zijn doel te bereiken, het grenst bijna aan de psychiatrische wereld. Een hobby of fantasie of misschien droomwereld die uit de hand is gelopen, misschien heeft hij op jeugdige leven iets mee gemaakt op het gebied van ziektes of dood dat, heeft hij na jaren mogelijk nog niet verwerkt en is vermoedelijk een trauma geworden.

Misschien is de man een psychopaat die, totaal geen gevoel emotie en sympathie heeft voor de medemens. Vaak zijn het dit soort politici die miljoenen de dood injagen met revoluties en oorlogen. De complete infrastructuur en economie van dat andere land kapot maken, met vaak miljoenen doden gehandicapten vluchtelingen wezen en weduwes en getraumatiseerde mensen.

54 Gedocumenteerde Valse Vlag Aanvallen.
https://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/
https://thirdworldtraveler.com/Terrorism/10_False_Flag_Operations.html
https://duckduckgo.com/?q=53+Documented+False+Flag+Attacks.&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=Documented+False+Flag+Attacks

George Carlin - Het Bombarderen van Bruine Mensen.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

219 Amerikaanse Oorlogen.
https://www.kla.tv/8955
Lied: Der Schrei. (Het Uitschreeuwen voor Vrede).
https://www.kla.tv/3791

Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

Wanneer psychopaten aan het werk gaan.
http://snakesinsuits.com/index.html

====================

(22-06-2021) WIE MAAKT DE WAARHEID UIT?
Wie maakt de waarheid uit?, Politici Regeringen Kranten Journaals en Praatprogramma's op TV, de elite de rijken de touwtjestrekkers? De alternatieve websites en of de mensen die anders den-ken en of geloven zijn die dan allemaal persé bedriegers? De Spaanse Inquisitie is terug van weg geweest, en wordt nu gehanteerd door YouTube Google Twitter Facebook, communisme dus.

Als alle bijna acht (8) miljard wereldburgers hetzelfde zouden denken praten schrijven en gelo-ven, dan heb je te maken met acht (8) miljard slaven en robotten. Misschien is dat ook de bedoe-ling van de touwtjestrekkers, om daarnaar toe te werken, met vaccines die je DNA verandert. Dan is het niet meer: "Big Brother is Watching you" maar: "Big Brother got you by the Balls".

Laten we even aannemen dat het inderdaad de bedoeling is, om van alle acht (8) miljard mensen slaven en robotten te maken. Is het mogelijk dat dit al eerder is, gebeurt in de geschiedenis b.v duizenden of miljoenen jaren geleden. Hebben de touwtjestrekkers van toen ook zitten sleutelen aan onze DNA. Dan kom ik bij God en of Allah terecht, want die hebben ons gemaakt?

Als ik de fanatieke Christenen en Moslims moet geloven, dan gaan we naar de hel als we niet willen dansen naar de pijpen van God of Allah. Zo worden we ook uitgeschakeld als we niet willen dansen naar de pijpen van de touwtjestrekkers. Ik maak het al mee, een taxichauffeur bankbediende en een apothekersassistente eisen op een harde toon dat ik een mondkapje draag.

Dan lijken er ook mensen op aarde te lopen die hybride, half mens en half Ufonaut zijn. Misschien ontdekten Ufonauten uit de ruimte of andere planeten de Aarde en namen hem in, dan hadden ze seks — DNA-gekloond?, met de vrouwen van de oorspronkelijke bewoners met een huidskleur. Misschien heeft God ons gekloond want hij zei: "Ik ben in u en u bent in mij".

Wie heeft ons Gemaakt?
http://www.godandscience.org/
https://duckduckgo.com/?q=who+made+us&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=ZWajxzWrMAg
https://www.youtube.com/results?search_query=who+made+us

Hybride Wezens.
https://proofofalien.com/top-10-alien-human-hybrid-characteristics/
https://duckduckgo.com/?q=hybrid+beings&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=-BJ9I00k0Hk
https://www.youtube.com/results?search_query=hybrid+beings

====================

(21-06-2021) SADHGURU DARSHAN.
Sadhguru : Ik ben de laatste die de vacine neemt.
https://www.youtube.com/watch?v=tgOFAAJDC1g
Let Op, dit als u geen vaccin voor Covid-19 wilt.
https://www.youtube.com/watch?v=zJPYJQYnySQ

Jaggi Vasudev.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaggi_Vasudev
Zijn YouTube Kanaal.
https://www.youtube.com/channel/UC2TGDzxL-b0Y2hZTyIJq0EQ
https://www.youtube.com/results?search_query=+Sadhguru
https://duckduckgo.com/?q=sadhguru&ia=web

Brahmananda Swaroopa Chant Één uur Non Stop van Sadhguru.
https://www.youtube.com/watch?v=CgLc-rCONTQ
Adiyogi Lied - Één uur Non Stop Versie - Kailash Kher
https://www.youtube.com/watch?v=i3s_ANHBtDg

====================

(20-06-2021) PARADIJS?
Ongelovige Plaatsen in de Wereld.
https://www.youtube.com/results?search_query=Unbelievable+Places+in+the+world

====================

(19-06-2021) NO COMMENT.
Goede Hoop Marimba Band | Education Africa.
https://www.youtube.com/watch?v=5KrGARNpqj4
Hilton College Competition Marimba band.
https://www.youtube.com/watch?v=mPr_SvnJ_z0
Hillcrest College - Marimba Challenge Cup Winner.
https://www.youtube.com/watch?v=cKkrXQo1J58

====================

(18-06-2021) WIE "A" ZEGT, MOET OOK "B" ZEGGEN.
Als men een nieuwe wet zou maken, om het internet eventueel
af te sluiten, vanwege een handjevol "Cybercriminelen".

Dan moet men ook de "Auto" wereldwijd gaan afschaffen,
want er zijn jaarlijks 500.000 doden te betreuren bij ongelukken.
Dan moet men ook het "Defensie personeel" afschaffen,
want die zijn jaarlijks de oorzaak van miljoenen slachtoffers.
Dan moet men ook alle "Politici" afschaffen,
want die veroorzaken voor miljarden mensen zware economische problemen.

Dan moet men ook alle "Kiezers" afschaffen,
want zij stemmen op politici die van de wereld 1 groot kruitvat hebben gemaakt.
Dan moet men ook de "Multinationals" afschaffen,
want die vergiftigen de mensheid met kunstmatige chemische rotzooi.
Dan moet men ook de banken afschaffen,
want hun rente op rente op rente op rente op rente houdt de mensheid arm.

Dan moet men hier in Nederland, ook de "Huisartsen Ziekenauto’s Ziekenhuizen Verplegend Personeel Specialisten Farmaceutische Fabrieken en Ziekenfondsen" enz. afschaffen, want jaarlijks sterven er hier in Nederland gemiddeld 7000 patiënten, dus gemiddeld 19 per dag door, verkeerde diagnoses behandelingen en verkeerde medicijnen, daarbij vergeleken zijn de bekende
alternatieve kwakzalvers?, heilig, want bij hun sterft er maar eens in een blauw jaar een patiënt.

En het gekke is, terwijl Rusland met vallen en opstaan bezig is om democratisch te worden, is de westerse wereld tegelijkertijd bezig om communistisch te worden, want er wordt in de loop der jaren steeds meer verboden en of aan banden gelegd, gaan we straks misschien 50 jaar een koude oorlog beginnen met b.v. Amerika? Ziet u het al voor u dat wordt lachen in de toekomst

====================

(17-06-2021) HOE LANG MOET IK DE MENSHEID NOG DOGEN?
Het is wel duidelijk dat de psychopaten dictators machtswellustelingen despoten, en al hun meelopers kont en gatlikkers, van het standpunt uitgaan; "Onze waarheid is wet". We dulden geen onderzoek naar de andere kant van de zaak, en degene die het toch doen die slachten we af, we hebben zo onze maniertjes via onze vriendjes van de Justitie Media en Sociale Platforms.

Gecensureerd op YouTube en Facebook.
Ask the Experts 2 | OraclecFilms.
Covileaks |2021 + BBC Demagogie.
https://brandnewtube.com/watch/ask-the-experts-ii-oracle-films-covileaks-2021-bbc-panorama-response_OvssgcJXMblheFt.html

Oracle Films.
https://www.bitchute.com/search/?query=oracle%20films&kind=video
Tijd voor de Waarheid.
https://covileaks.co.uk/
Covid Nieuws Link List.
https://covid19censorednews.com/

Ex-Pfizer VP en Viroloog, dr. Michael Yeadon, over de gevaren van Covid19 vaccins, en wees bewust van je regering. De HighWire geeft Dr. Yeadon het woord om zijn "lijst met leugens" op te splitsen die hem 's nachts wakker houdt, het gaat om lockdowns, maskers, Pcr-tests, natuurlijke immuniteit en waarom hij denkt dat de gezondheidsleiders wetenschap redeloos zijn.
https://thehighwire.com/videos/pfizer-vp-the-thing-to-be-terrified-of-is-your-government/

Covileaks.
https://www.youtube.com/results?search_query=covileaks
https://duckduckgo.com/?q=covileaks&ia=web

Veel van de filmpjes, van onderstaande specialisten zijn verwijderd door b.v.,
YouTube/Facebook. Onze wereld is niet meer Democratisch maar Communistisch.

Ga naar:
https://www.bitchute.com/
https://brandnewtube.com/
En type een naam in:

Sprekers uit het filmpje: Ask the Experts 2.
andre kaufman - tom cowan - kevin corbett - anne fierlafijn - hilde de smet - konstantin pavlidis - zac cox - piotr rubas - johan denis - scott jensen - sherry tenpenny - heiko santelmann - sandy lunoe - simone gold - bryan tyson - teryn clark - gaston cornu labat - antoine barbiri - dolores cahill - kate sheirani - mario cabrero avivar - mikael nordfass - elke de klerk - vernon coleman.

====================

(16-06-2021) DEMOCRATIE CONTRA COMMUNISME?
Gisteren was ik bij de bank en werd mij gevraagd om een mondkapje te dragen, ik gaf als ant-woord Corona bestaat niet het is een zusje van de griep Influenza. Toen zei het arrogante ventje die daar werkt tegen mij, die discussie gaan wij niet aan, m.a.w. mijn wil is wet in Nederland en heb geen interesse in de andere kant van de zaak. Typische uitspraken van bange mensen.

Dit soort figuren willen met alle geweld in hun droomwereld blijven, want de echte realiteit kunnen ze niet aan. Dan is hij waarschijnlijk nog eens een sociale psychopaat, die naar boven wil om carrière te maken, en dan moet je natuurlijk niet de baas pisnijdig maken door de boot te gaan schudden. Hij stemt vermoedelijk ook nog eens op de CDA of VVD, kalekak bende dus.

In Nederland bestaat een Buitenparlementaire Onderzoekscommissie, die laat artsen wetenschappers deskundigen enz., aan het woord, die het niet eens zijn met Corona. Zij hadden een rapport aangeboden aan de M.P. "Oprutte", die hem weigert aan te nemen. Een tijdje later werd in opdracht van de regering hun YouTube verwijderd van het internet (Weer terug gezet).
https://www.bpoc2020.nl (Politie verhoren)

YouTube Facebook Twitter Google enz., zijn zwaar aan het censureren, eenieder die een andere mening heeft over bv. Corona 9/11 MH17 opwarming van de Aarde enz., wordt verwijderd van het Internet. Puur dictatuur machtswellust despotisme enz., de Spaanse Inquisitie is geherin-stalleerd en werkt op volle kracht anno 2021. Democratie en vrije meningsuiting is verleden tijd.

====================

(15-06-2021) ZIJN DROMEN BEDROG?
De massa van de mensen zeggen vaak: "Geesten Ufo's Dromen enz., zijn bedrog. Is dat ook zo of, zijn het gewoon domme mensen, die niet weten waar ze het over hebben. Want de materie gaan bestuderen onderzoeken dat doen ze niet. Mogelijk papegaaien ze hun ouders na, want toen ze nog kleine kinderen waren, hebben ze hun ouders gootouders familie e.a. zo horen praten.

Het gezin bestaat uit vader moeder en drie kinderen, één van hun raakt geïnteresseerd in Ufo's. Oeps foute boel, kind doe normaal hoor want ufo's bestaan niet. De ouders weten niet eens wat het woord Ufo betekent, n.l. een Unindentifeid Flying Object. Ze denken direct aan Marsmannetjes, dom volk? Dus als u een Ufo zou zien, kunt u het beter voor u zelf houden.

Als u droomt, ondergaat u de droom alsof het een film is?, of kunt u de droom manipuleren?, u bent u dus bewust dat u droomt. Vermoedelijk zit u in een geestelijke wereld, het gebied waar u ook terecht komt na uw dood. Dus is het best mogelijk dat u er ook zat voor uw geboorte. Stel wij waren oorspronkelijk geesten, en hebben het verknald (Eva?) en werden we vleselijk.

Ik droomde dat ik in geestelijk gebied zat, en had de leiding over een groep mensen. Ik vroeg aan de groep weten jullie waar je bent, ja zei een vrouw we zijn dood gegaan op Aarde, en zijn nu in de geestelijke wereld. Stel dat alles wat we zien zich in ons hoofd afspeelt, en de ogen zijn de lens die het naar buiten projecteren, zodat we het kunnen zien.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat de Aardse en Geestelijke wereld, zich afspelen naast mekaar op Aarde? Alleen kunnen wij Aardse mensen de geesten niet zien, en zij de Geesten kunnen ons niet zien. Is het mogelijk dat sommige mensen gevoelig zijn hun wel kunnen zien of aanvoelen, de gevoelige geesten kunnen ons zien of aanvoelen? Er is mogelijk meer tussen hemel en Aarde.

Psychologie Dromen.
https://duckduckgo.com/?q=psychologie+dromen&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=psychologie+dromen

====================

(14-06-2021) DE BLASFEMIE VAN DE ONTKENNING.
Het schijnt zo te zijn dat als je de andere kant van een zaak onderzoekt, zoals b.v. Corona de Holocaust Opwarming van de Aarde 9/11 enz., dan schijn je een misdadiger te zijn die aange-pakt moet worden. Het lijkt verdacht veel op de Spaanse Inquisitie, wil je niet naar de pijpen dansen de gevestigde orde de politici de rijken en de touwtjestrekkers dan ben je gevaarlijk.

http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/de_blasfemie_va.shtml

====================

(13-06-2021) IK BEN ER TROTS OP DAT IK OOK AFRIKAANSE ROOTS HEB.
Sona Jobarteh - GAMBIA (Official Video).
https://www.youtube.com/watch?v=PtmmlOQnTXM
Sona Jobarteh & Band - Kora Muziek van West Afrika.
https://www.youtube.com/watch?v=Ig91Z0-rBfo

Haar Website.
https://sonajobarteh.com/

Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sona_Jobarteh

Sona Jobarteh (Gambia).
https://www.youtube.com/results?search_query=sona+jobarteh
https://duckduckgo.com/?q=Sona+Jobarteh+&ia=web

Straat-Voedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=gambian+streetfood
Straat-Wandeling.
https://www.youtube.com/results?search_query=gambian+streetwalk
Muziek.
https://www.youtube.com/results?search_query=traditional+gambian+music
https://duckduckgo.com/?q=traditional+gambian+music&ia=web

====================

(12-06-2021) LETS GO JAPANESE, HA SO.
Curry Rijst van Kimono Mom.
https://www.youtube.com/watch?v=j6ClM5w96cE
Schoolmaaltijden.
https://www.youtube.com/watch?v=fze5s1SlqB8

Straat-voedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=japanese+streetfood&ia=web

Straat-wandeling.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetwalk
https://duckduckgo.com/?q=japanese+streetwalk&ia=web

Muziek.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+music
https://duckduckgo.com/?q=japanese+music&ia=web

====================

(11-06-2021) EERLIJKE WERELDHANDEL?
Wat dacht u van de volgende oplossing, alle landen van de wereld beginnen om 100% van het voedsel voor de bevolking in eigen land te verbouwen en 10% mag worden ge in en ge exporteerd, b.v. voor Afrika zal dat een grote opluchting zijn want nu worden de tomatenboeren uitgeroeid omdat Afrika volgepropt wordt met westerse subsidietomaten en tomatenpuree.

Als men zoals vroeger weer tomaten kan kweken en verkopen, dan komt er geld los er wordt weer winst gemaakt. Vele werklozen kunnen aan het werk, en verdienen tenminste weer wat geld dan het uitzichtloze leven wat ze nu lijden. Men hoeft niet meer de eindjes aan mekaar te knopen, te bedelen of te stelen omdat men honger heeft.

In Afrikaanse schuren liggen de katoenbalen hoog opgestapeld, want men kan ze niet kwijt. Exporteren wordt tegen gehouden door westerse importbeperkingen. En in eigen land verkopen lukt ook niet, want die zit vol met westers katoen. Maar alle regeringen zowel de Afrikaanse als de westerse regeringen kijken de andere kant uit.

Men loopt door heel Europa te slepen met vee vaak onder dier-onterende situaties, als elk land nou zijn eigen veestapel heeft dan zal veel ellende tot het verleden horen. Natuurlijk zullen wij in Nederland de buikriem moeten gaan aantrekken, want we verkopen op dit moment veel vlees aan het buitenland. Maar dat is ook niet eerlijk vanwege de bedelstaf raken.

Stel nou theoretisch want het zal niet makkelijk gebeuren dat, regeringen en de handel gaan alles onderuit halen want ze hebben er geen belang bij. Maar stel dat elk land zijn eigen voedsel produceert, ook in Afrika dan hebben ze daar in ieder geval elke dag 1 maaltijd. Dat scheelt al een hoop ellende en honger, vooral voor de kinderen die vaak als eerst de dupe zijn.

Elke regering maakt niet uit van welk land, zou een wet moeten maken die zegt "er moet eerst genoeg voedsel worden geproduceerd voor de eigen bevolking". En alles wat overblijft, mag geëxporteerd worden, onder voorwaarden dat het niet het voedsel economie, van dat andere land onderuit haalt.

Vele westerse landen exporteren veel naar niet westerse landen, waardoor hun economieën kapot gaan en ze worden levenslang afhankelijk van ons. Een voorbeeld ik dacht dat het in Indonesië was gebeurt, vroeger de dorpsbevolking die hadden allemaal hun eigen handeltje. Net zo zoals vele in b.v. Suriname, de 1ste dorpeling kweekt watermeloenen zet een tafeltje voor de deur.

Verkoopt ze aan voorbijgangers, de 2e b.v. een huisvrouw maakt lekkere sate's die ze ook verkoopt. De 3e koopt bloemen bij de kweker, gaat vervolgens langs de huizen en verkoopt ze. De 4e koopt bij de groothandel 40 tubes tandpasta en verkoopt ze op straat, de 5e verkoopt kranten op straat.

Zo had iedereen en ze leden ook geen honger, MAAR toen moesten de mensen van de Indo-nesische regering modern worden. Ze moesten westers gaan denken, met gevolg dat alles werd verboden geen eigen handel meer. Hun dorp werd met de grond gelijk gemaakt want, ze moes-ten in flats gaan wonen van 20 hoog, en nu moeten ze praktisch alle voedsel verplicht kopen.

In de westerse supermarkt die er is neergezet, en ze staan in westerse laaglonen fabrieken te werken. Misschien maken ze wel die bekende Amerikaanse sportschoen voor een hongerloontje, dus wat regeringen onder vooruitgang verstaan dat begrijp ik nog niet helemaal. Ik beschouw veel niet westerse en 3e wereld-achtige regeringen als verraders van hun eigen volk.

Maar ik leef in een droomwereld, want dit gaat niet gebeuren met de huidige mensheid. Als eerste gaan de politici en de multinationals dwarsliggen, die zullen alles verzinnen, om dit soort ideeen te saboteren. Dan heb je ook nog het gewone volk, die mij zullen verwijzen naar een psychiatrische inrichting. Dus met deze mensheid kan ik het wonen in het paradijs wel vergeten.

====================

(10-06-2021) WORDEN WE UITGEROEID?
Volgens het verhaal op deze website, zal 2,5% van de 17 miljoen Nederlanders die het vaccin hebben gehad dus 425.000 sterven. Terwijl in een griep seizoen sterven er gemiddeld jaarlijks 6500 mensen, dus het Covid vaccin veroorzaakt 425000 doden gedeeld door 6500 grieppatiën-ten dus 69 keer meer doden dan de griep. Dus zijn de politici gevaarlijke psychopaten.

Van alle bijna acht (8) miljard mensen zullen er 200 miljoen sterven aan de vaccins die jaarlijks worden herhaald, dus over veertig (40) jaar zal de gehele mensheid dood zijn. Volgens de Georgia Guidestones mogen er 500 miljoen mensen blijven leven, in eeuwige durende balans met de natuur. Zijn de beesten die aan de touwtjes trekken bezig om de mensheid te doden?

https://www.frontnieuws.com/dr-vernon-coleman-de-waanzinnigen-hebben-het-gesticht-overgenomen-en-ze-kunnen-met-deze-injecties-miljarden-doden/

De Georgia Guide-stones: Amerika's meest mysterieuze monument.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4

https://www.youtube.com/results?search_query=The+Georgia+GuideStones
https://duckduckgo.com/?q=The+Georgia+GuideStones&ia=web

https://www.bitchute.com/search/?query=georgia%20guidestones&kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=georgia%20guidestones&page=1&uploaded=all

====================

(09-06-2021) MENS OF BEEST?
Toen Allah-God de mens schiep was, hij/zij misschien dronken of psychiatrisch of onder invloed van verdovende middelen? Want als je naar de rotzooi op Aarde kijkt, die al duizenden jaren duurt, dan deugt de mens (Op wie het betrekking heeft) voor geen meter. Oorlog honger nijd jaloezie liegen de waarheid verdraaien martelen verkrachten doden en financiële problemen.

Is ons lichaam misschien genetisch gemodificeerd naar zijn gelijkenis, maar onze inborst en karakter is hetzelfde gebleven. Zijn wij misschien slechte wezens uit de ruimte die de Aarde ontdekte, hem gestolen hebben van de oorspronkelijke bewoners met een huidskleur. En om niet op te vallen dragen we als camouflage een menselijk lichaam, zijn wij de gevallen Engelen?

Ik heb al duizenden keren aan Allah-God gevraagd, kom toch op Aarde om orde op zaken te stellen want wij mensen kunnen het niet, het enige wat wij goed weten is mekaar het leven zuur maken. We hebben van het Bijbelse?, paradijs gewoon een Hel gemaakt, we gunnen mekaar het licht niet in de ogen. We zijn constant bezig om die andere, te dwingen in ons straatje te lopen.

Dan heb je ook de Satanskinderen dat Addergebroed uit de Hel, die de baas spelen op Aarde, zoals de politici de rijken de elites de betergesitueerden, alias de massamoordenaars en oorlogs-misdadigers. Die hebben in de afgelopen duizenden jaren misschien al wel miljarden mensen vermoordt met hun wrede oorlogen en revoluties, tuig gajes vullis en schorem uit de Hel dus.

====================

(08-06-2021) EVOLUTIE?
Er valt de laatste jaren veel regen op Aarde, en iedereen is bezorgd over dodelijke overstromingen en Aardverschuivingen men schrijft dit toe aan het veranderen van het milieu. Maar ik heb me zitten afvragen zou het mogelijk zijn dat, de Natuur Evolutie God of hoe je het ook wilt noemen, bezig is of zijn om de Aarde schoon te spoelen van alle rommel.

Maar die hebben we achteloos neer gegooid in de afgelopen laten we zeggen 50 jaar, de Aarde is in wezen een levend wezen want hij of zij ademt groeit brengt voort vernieuwd enz. Het is best mogelijk dat God en of de Goden hebben gedacht, we gaan het niet toestaan dat de mens onze planeet voorgoed verkankert.

Ook niet omdat na de huidige mensheid moet de planeet in stand worden gehouden voor de vele miljarden die in de toekomst geboren zullen worden. Als wij thuis schoonmaken gebruiken we veel water om te verdunnen en schoon te spoelen, b.v. met afwassen ramen lappen stoepje boenen enz., misschien dat de Natuur Evolutie God enz. dat ook doen.

Wij hebben in de afgelopen jaren veel chemisch spul vergiften oliën en ander eng spul enz., laten weglopen in de natuur en dat vele water van de afgelopen jaren verdunt spoelt dat misschien doelbewust schoon. Dus terwijl wij denken dat er geen God bestaat, is hij zonder dat we het in de gaten hebben bezig om ons te redden.

Natuurlijk zal het broeikas effect deels ook voor meer water zorgen dat, is weer ons egoïsme die soms geen grenzen kent. Auto rijden is zeker leuk maar het zorgt inderdaad voor veel milieu vervuiling, er zijn op Aarde geloof ik bijna 1 miljard auto's en de meeste gooien veel rommel in de lucht. Vooral in de landen waar men het nog niet zo nauw neemt met de vervuiling.

Plus dat vele wereldburgers voor elk wisje wasje in de auto stappen, dus de uitstoot wordt steeds groter. En dan praat ik nog niet over de vele bussen en vrachtwagens, die overal in de wereld letterlijk en figuurlijk dikke zwarte rook de lucht in gooien, vaak zijn het nog oude voertuigen die in onze landen allang verboden zijn.

Maar je kunt het de mensen op dit moment nog niet kwalijk nemen, want zij hebben in hun armoede die voertuigen nodig om te overleven. En we moeten niet vergeten dat vele voertuigen die in b.v. Europa verboden zijn, omdat ze te vervuilend zijn die worden knalhard verkocht aan 3e wereld, en niet westerse landen dus dat ze daar het milieu verkankeren.

Daar hebben de westerse politici niet zoveel problemen mee. Wij kunnen inderdaad kankeren op die andere landen dat, ze b.v. oude vervuilende vliegtuigen gebruiken. Maar het zijn wel vaak onze oude toestellen, die we niet op de schroot willen gooien om dat we er nog een grijpstuiver voor krijgen.

====================

(07-06-2021) WIJ WORDEN LEVENSLANG FINANCIEEL UITGEBUIT.
Als mens zijn de moet je overal voor betalen, het begint al voor je geboorte als je nog in de baarmoeder ligt. Je ouders moeten naar de dokter de vroedvrouw en het ziekenhuis voor controle, en de rekening gaat naar de ziektekostenverzekeraar van de ouders. Vervolgens gaat de moeder naar de winkel om kleertjes te kopen een bedje luiers een flesje en speelgoed.

Dan wordt je geboren en krijgt je klappen op je billen van een sadist, om je te vertellen: — Hallo — denk erom: Grote Piemel (Ik ben Surinamer) wij volwassenen zijn levenslang jouw baas dus pas op als je iets met ons wil uitspoken.

Dan wordt je aan een oude borst gehangen ook van voor de oorlog, waar zijn die lekkere wijven waarom staan ze me niet op te wachtten met hun slipje over de arm, samen met champagne en sigaren. Wat moet ik met die oude melk die al dagen zit te sudderen in oude tieten, ook nog vol met ziekmakende troep, want die rotzooi uit de supermarkt die ze eet zit vol met chemicaliën.

Vervolgens wordt je thuis aangestaard door een stelletje versleten figuren, die ook geboren zijn voor de oorlog, familie buren kennissen en collega's dus. Op de bank zitten ouwe draken tantes dus, vol gesmeerd met glinsterende chemische troep zoals lippenstift mascara rouge enz., die je aanstaren alsof ze je willen opvreten, ben ik soms geboren in de twightlight zone?, HEEELP.

Dan moet je naar de kleuterschool omgaan met kleine terroristen, die regelmatig een uur in de wind stinken, want de hele dag gooien ze hun luier vol. De juffrouw is nog van voor de eerste wereldoorlog compleet met Oer-grijs haar in een knotje GVD, dan krijg ik ook nog eens van haar te horen, je mag die kleine misbaksels niet op hun bek slaan die je mateloos irriteren.

====================

(06-06-2021) OPTISCHE ILLUSIES - VISUELE FENOMENEN.
https://michaelbach.de/ot/

Optical Illusions.
https://www.youtube.com/results?search_query=optical+illusions
https://duckduckgo.com/?q=optical+illusions&ia=web

Visual Phenomena.
https://www.youtube.com/results?search_query=visual+phenomena
https://duckduckgo.com/?q=visual+phenomena&ia=web

====================

(05-06-2021) ROT GEINTJE" OH OH.
Op de 1e van de maand heb je het bekende: "Sirene test-alarm" geluid in de stad, als ik Minister-president was, dan zou ik om 03 uur nachts het geluid laten horen van onderstaande site, verge-zeld van een: "Gamma" lichtshow, in de lucht, en met een stem die zegt: "Hier spreekt Jezus, ik ben gearriveerd.

Alle rotzakken worden vriendelijk verzocht om Nederland met de grootste spoed te verlaten, zo niet dan bent u: "DE LUL". Zou het spitsuur worden op straat midden in de nacht, van de vele? Nederlanders, die met de grootste spoed richting Duitsland racen. U denkt?: "De Nederlanders stemmen van hun levensdagen niet meer op deze geestelijk gestoorde idioot".
http://whitneymusicbox.org/index.php?var=v7

====================

(04-06-2021) HOE STERK ZIJN ONZE GEDACHTES?
Ik vermoed dat gedachtes heel sterk kunnen optreden we denken vaak, ach een gedachte stelt niks voor. Maar als wij iets doen dan zijn het eerst gedachtes geweest die we nu in het echt beleven. Dus de eventuele negatieve gedachten kunnen we beter direct aan het begin elimineren, voordat ze zo sterk zijn geworden dat ze ons gaan beheersen of overheersen.

Misschien gaan we iets doen waar we misschien achteraf spijt van hebben. Als we allemaal proberen om zoveel mogelijk positief te denken, dan zitten we misschien veel eerder in het paradijs dan we denken. Het is ook mogelijk dat negatieve gedachtes inwerken op het lichaam, waardoor we ziek worden in de toekomst. Misschien creëren we zelf wel onze eigen dood.

Misschien zeggen we na 80 jaar ik vind het wel mooi zo doe het licht maar uit. Als wij een sexy iemand zien op een foto op straat op Tv dan, willen we vaak de daad doen. We hebben het eerst gezien dan wordt onze lust opgewekt, en dan pas willen we de daad doen. Dus als we eerst de gedachtes kunnen elimineren dan hebben we misschien geen drang meer om het te doen.

Er zijn alleenstaanden mannen die hebben fotograferen als hobby en sommige lopen alle seks-beurzen af en nemen veel foto's, deze mannen zijn op een gegeven moment dwangmatig ver-slaafd geworden aan gedachtes van naaktheid van andere, dus rustig slapen kunnen ze volgens mij niet. Of stel een Mevrouw is verliefd maar dat wordt niet beantwoord en zij blijft alleen.

Ze denkt b.v. 20 jaar aan die man en dan ineens wordt er aangebeld en staat hij voor de deur, die vrouw schrikt zich vaak een ongeluk want haar droomwereld valt nu in duigen. Nu staat de werkelijkheid voor haar neus en dat wil ze niet. Dus je zou kunnen zeggen ze is 20 jaar dwang-matig verslaafd geweest aan gedachtes, en de werkelijkheid is iets heel anders die wil ze niet.

Vroeger kende ik een vrouw, en die zei tegen mij: "ik kan jouw alles laten doen wat ik wil, ik hoef er alleen maar aan te denken en jij doet het, en denkt dat het je eigen gedachtes zijn". Misschien kan zij mijn of misschien ook andere hun gedachtes manipuleren. Op zijn Surinaams gezegd doet die vrouw aan zwarte kracht. Ik heb haar onmiddellijk links laten liggen.

Zo zijn er ook verhaaltjes van regeringen die met wetenschappers aan het experimenteren zijn, om de gedachten van politici zowel vriend als vijand te kunnen lezen en eventueel te manipuleren. Om te weten te komen hoe de politici en vriendjes denken zodat ze hen een slag voor kunnen blijven, dus geen spionnen en microfoontjes meer.

Er zijn genoeg mensen wereldwijd die in gedachten een ander willen vermoorden, misschien dat al die gedachtes samenkomen en wordt opgevangen door iemand die al kwaad is en zijn bewust-zijn wordt weggeduwd. Hij of zij pleegt inderdaad de daad en kan zich er achteraf niks meer van herinneren. De persoon wordt psychiatrisch geacht, want hulpverleners geloven hier ook niet in.

De Indianen van Amerika kunnen het laten regenen d.m.v. gedachten door er aan te denken. Stel het is al een week bloedheet we puffen kreunen en denken constant, regen regen regen en mis-schien komt er dan ook regen omdat we er zo sterk aan gedacht hebben dat het zich materia-liseert in echte regen. De westerlingen lachen hier om omdat ze denken dat ze alles weten.

Ik liep mijn slaapkamer binnen en rook een bepaalde geur, en vroeg me af of de afvoer buiten was overgelopen. Ik zei toen: "Jongens jullie moeten nu ophouden met regenen anders kan ik hier straks niet slapen. Toen ik het zei, stopte de regen plots ineens alsof iemand een gordijn razendsnel dicht deed. Wat er gebeurde kan ik niet uitleggen, omdat ik het gewoon niet weet.

Wat heel vervelend is dat, als je dit soort zaken aan andere vertelt, dan proberen ze te bewijzen dat je psychiatrisch gestoord bent. Terwijl zij weten ook niet wat er gebeurt, maar omdat ze arrogant zijn en voor professor in de allesweetkunde spelen, leven ze in de psychiatrische waanwereld dat ze alle weten, dus misschien zijn zij wel de echte patiënten.

====================

(03-06-2021) HET HERDENKEN VAN RAZAN AL NAJJAR.
Je vraagt je af hoeveel mensen pers media en politici, zullen deze Palestijnse verpleegster nog herinneren. Zij werd op 01 juni 2018 vermoordt door een kogel van een militair Khazar Joods Zwijn, en de persoon is die ooit gestraft? Hoe je het balletje ook gooit, soldaten hebben recht in het publiek geschoten. En dat is een oorlogsmisdaad, niet volgens Arische mensen.

Als mensen met een huidskleur een blank land binnen vallen, en gaan schieten op de bevolking, dan zal Amerika binnen de kortste keren hun land binnen vallen om de regering te verwijderen. Maar de blanken mogen van het hele Midden Oosten één grote grafkelder maken, zolang witje op bruintje schiet is alles oké, maar gaat bruintje op witje schieten, dan is witje pisnijdig.

De hele wereld doet zaken met Israhell, maar niet met Palestina die worden terroristen genoemd. Stel de Romeinen keren na 2000 jaar terug naar Nederland, en zetten Nederlandse gezinnen op straat met hun huisraad, vervolgens trekken Romeinse gezinnen in de huizen. De hele wereld zal daar schande van spreken, maar als Israhell dat met Palestijnen gezinnen doet, is alle oké.

De moord op Razan.
https://thegazapost.com/en/post/119641/On-this-day-IOF-assassinates-angel-of-mercy-Razan-Al-Najjar-
De grote mars van terugkeer.
https://www.gazaunlocked.org/
Zeg tegen het Congres: Roep op tot een onmiddellijke
stopzetting van de aanvallen op Gaza.
https://www.afsc.org/action/tell-congress-call-immediate-stop-to-attacks-gaza?ms=WEB21HH0514

De moeder van Razan.
https://www.youtube.com/watch?v=KIRJCFKxj7M
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

https://www.youtube.com/results?search_query=the+great+march+of+return
https://duckduckgo.com/?q=razan+The+great+march+of+return&ia=web

====================

(02-06-2021) ZIJN BANKEN CRIMINELEN ORGANISATIES VAN DE RIJKEN?
Als een bank dreigt om te vallen dan geeft de regering, honderden miljarden aan die bank om niet om te vallen. Of de politici zijn de domste wezens die er bestaan, of ze spelen het graaispelletje van de rijken mee. Want als je de bank laat omvallen en hij bestaat niet meer, dan hoef je de staatsschuld en rente van 480 miljard niet meer te betalen aan die bank.

Een deel van de staatsschuldgeld geef je aan de voormalige spaarders van die ex-bank, dan krijgen zo hun kwijtgeraakte spaargeld weer terug. Dat is eenmalig voor hun, en de regering heeft geen staatsschuld meer aan die ex-bank, twee vliegen in één klap. Plus het scheelt de regering 20 miljard rente per jaar die ze nu overhouden, m.a.w. geen bezuinigingen meer.

http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/TheFascinating
HistoryOfCivilLawVersusDivineCommonLaw

De hofnar dwaas onthult geheimen
achter wereld gebeurtenissen
http://courtfool.org/nl_home.htm

====================

(01-06-2021) CORONA EN WETENSCHAP?
De wetenschappers die de regering adviseren over Corona, hanteren zij ook die kromme theorie van onderstaand stuk? Hun theorie moet passen binnen hun denkwereld, zo niet dan verwijzen ze de werkelijkheid naar het land der fabeltjes. En regeringen de domme konijnen dus, slikken alles voor zoete koek zonder zelf te onderzoeken, met gevolg lockdowns avondklok vaccinaties.

Uiteraard wordt John Bedini door de gevestigde wetenschap niet serieus genomen, want er is immers "consensus" onder de geachte dames en heren dat perpetuum mobiles niet mogelijk zijn. En aldus wordt op basis van theorie de praktijk naar de prullenmand verwezen. En dat noemt men dan tegenwoordig wetenschap, in schril contrast met wat wetenschap hoort te zijn.

Het idee is toch dat de theorie de werkelijkheid zo goed mogelijk dient te beschrijven, maar niet dat de werkelijkheid zich dient te gedragen volgens de theorie? En het idee was toch dat als theorie en werkelijkheid niet blijken overeen te komen, dat men dan zijn theorie aanpast aan de verkregen inzichten?
http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/HetGeheimAchterVrijeEnergie

http://www.tuks.nl/docs/
http://www.tuks.nl/docs/emails_TK/
http://www.tuks.nl/

https://peswiki.com/article:free-electric-energy-in-theory-and-practice

Arend Lammertink Vrije Energie.
https://www.youtube.com/watch?v=QkvyKVA_fzc
https://duckduckgo.com/?q=arend+lammertink&ia=web&

(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive
and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

(Freedom of Speech) - First 75% in Dutch - Last 25% in English.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jesus+was+an+anarchist&ia=web
The word anarchy derives from the Greek 'Anarchos': "No
Ruler". Anarchism is the pursuit of a situation or society,
In which people want to live without a higher power or authority.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+was+an+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchism&ia=web
It is the collection of mindsets that brings back is to the
thought, that an individual Human is in no way A subordination
of or for something or someone he doesn't recognizes.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchism

That the denial under fire lies has little to do with the details
of very emotionally laden issues like the debate on the Holocaust
or AIDS or environmental pollution. It is rather caused by a
Dogmatic moralistic intolerance towards freethought.
https://duckduckgo.com/?q=spinoza+blasphemy&ia=web

Civil Disobedience.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=civil+disobedience&ia=definition
Thoreau and Civil Disobedience.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=civil+disobedience

==========

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
After 30 days I'll move the story with the
Lowest date to the below: fresh2020-english.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2020.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2020-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2021.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2021-english.htm (English)

Besides the website translator, you could also use the:
"Bing Translator" for different other languages.
https://www.bing.com/Translator
https://www.deepl.com/translator
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://languagetool.org/nl (Check Spelling).
https://www.spelling.nu/ (Check Spelling).
https://www.spelcheck.nl/tekstcontrole (Check Spelling).
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=bing+translator

====================

(26-07-2021) ARE WE BEING CONNED?
The nurse becomes physically unwell and faints after being vaccinated, one tries to prove that it's not because of the vaccinations, they say she has a certain disease that causes her to spontaneously faint. She works in the Emergency Room, a department between the First aid and the Operating room, if she spontaneously faints she's not allowed to work there. I suspect.

So the big question is — what happened — 'REALLY', and who might be conning us? We are outsiders we have to have the news of the press and media, like the journals, the talk shows on TV, the newspapers and the government information department, etc. Theoretically, we can be fooled, we as outsiders cannot verify that.
https://www.youtube.com/watch?v=RxiQMeEF9XI&ab_channel=IndiaToday

Now all kinds of reports are popping up that she has died, and what is partly or not true we as outsiders don't know. You can indeed sow confusion by spreading as many messages as possible, so that we no longer can see the forest through the trees. Maybe some of the messages are deliberately distributed by secret service and all that other scumbags.

It's Alleged The Nurse that fain-
ted live on air has now died.
https://www.bitchute.com/video/6NON8yksGkHT/
https://www.bitchute.com/video/3EmGv8gEjla4/
https://www.bitchute.com/search/?query=tiffany%20dover&kind=video

Tiffany L. Dover.
https://www.youtube.com/results?search_query=tiffany+dover
https://www.bitchute.com/search/?query=nurse%20tiffany%20dover&kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=tiffany%20dover&page=1&uploaded=all
https://brandnewtube.com/search?keyword=tiffany+dover
https://odysee.com/$/search?q=tiffany%20%20dover
https://duckduckgo.com/?q=tiffany+dover&ia=web

The moment she falls down, the cameraman turns his camera to the right in the corner, which in my opinion means he's mentally disturbed. He will probably look further with his real eyes because, what he just saw through the lens he does not believe that, while what he just saw through the lens actually happened as well.

====================

(25-07-2021) NADIA D'ZIRIA - ALGERIA.
Astem Atwas.
https://www.youtube.com/watch?v=UtN01MWDgs4
Ya El Ghadar.
https://www.youtube.com/watch?v=8AIhiCV-bLY
Libla Aaf.
https://www.youtube.com/watch?v=-uqGxDboJRQ
Spécial Fête.
https://www.youtube.com/watch?v=9OkdAscrplA
Kabyle.
https://www.youtube.com/watch?v=Qujz7B7bBZ8
De Fetes.
https://www.youtube.com/watch?v=MAHarU3Hx78

Dalila Dzaria. (3:26:29)
https://www.youtube.com/watch?v=c1Gj45mlRcw&ab_channel=DalilaDziria

Streetfood Algeria.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetfood+algeria
Streetwalk Algeria.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetwalk+algeria

====================

(24-07-2021) STORY OF STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
http://www.storyofstuff.org

====================

(23-07-2021) SANDTHEFT BY MULTINATIONALS.
Some islands are coming below sea level, politicians and scientists say global warming and rising sea levels. But the multinational ships suck away the sand around those islands that make them sink, and the islanders drawn the short end of the stick. And it's always the people of color who don't get a chance to survive.

http://www.indigorevolution.nl/Zeezand-oorlogen-verwoesten-de-Aarde-en-niemand-mag-het-weten.html/
https://www.youtube.com/results?search_query=sand+wars
https://duckduckgo.com/?q=sandwars&ia=web

====================

(22-07-2021) NO RACISTS IN MY PARADISE.
If I were God or Allah, the racists are not welcome in my paradise, I will personally stand in front of the paradise-gate, I chase them away like scruffy dogs. Because in paradise they are going to ruin things because, there lives a Creole and on the other side a Chinese and around the corner a Hindustani, which the racists don't like and they will start to make havoc.

In my paradise there is peace and harmony, is doesn't matter if you are a Creole Asian Hindustani Peruvian or Arab. It also doesn't matter if you're white or tinted or dark or black, whether you're religious or not. It doesn't matter how you think talk and write, as long as you don't bother the other person with it.

Suppose all people on Earth are a particle of Jesus, so the Biblical Jesus has split himself up into eight (8) billion?, parts (I am in you and you are in me). So if all people around the world are going to do the work of my and their father God, then humanity will live in Paradise on Earth within the jiffy. Maybe we're all a particle of God, who knows?

====================

(21-07-2021) IS HER LIFE IN DANGER?
If you look at her eyes the way they move in this tube below, it seems as if she is afraid. Her eyes make irksome movements as if she is watching everything around her. Maybe she is afraid that they will arrest her at any moment and take her to an interrogation room or a cruel prison. Perhaps she is terrified of what might happen to her in the future.

I was wondering if this woman is a: “Hybrid”, so half human and half Ufonaut, so her eyes are then controlled by a computer-like robot. Now, of course, you're laughing your head of because, there's the idiot again with his BS. But Hybrids seem to really exist?, according to serious researchers. But the scientific world also considers them as idiots.

The truth in court of Ireland against the health
service is a crime, Gemma Doherty (17th July2021)
https://www.bitchute.com/video/wXx2La4H9fTr/

The Animals who run the CoronaCovid19 scam-show, do they want to silence her, jail her, or maybe even kill her? Isn't it ridicules that you can't say anymore what you think, you can't investigate and publish it, otherwise the animals are on your back because what you are doing doesn't suite them.

Then you also have the traitors of the News-Journals the Talk-shows on TV who sensor and lie there teeth of, and don't forget the Newspapers who refuse to print the other side of a story
=.

They say the Beasts are powerful, they're not. It is the traitors who are paid by these beasts who do the dirty work for them. If these traitors did not exist or refused to be paid, then the Beasts are as weak as an egg. Look at the M.E. beating up the people in town protesting the CoronaCovid19 thing.

The Irish light has arrived, a newspaper unafraid to tell the truth.
https://gemmaodoherty.com/investigations/the-irish-light-has-arrived-a-newspaper-unafraid-to-tell-the-truth/ (404)
My website is back after being attacked by the thought police.
https://gemmaodoherty.com/my-website-is-back-after-being-attacked-by-the-thought-police/

Today they were forced to admit that "COVID-19" does not exist.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9
https://gemmaodoherty.com/

https://www.youtube.com/results?search_query=gemma+doherty+
https://www.bitchute.com/search/?query=gemma%20doherty.&kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=gemma%20doherty.&page=1&uploaded=all
https://odysee.com/$/search?q=gemma%20doherty
https://brandnewtube.com/search?keyword=gemma+doherty
https://duckduckgo.com/?q=gemma+doherty&t=h_&ia=web

You can only come to the conclusion that most politicians at home and abroad are criminals. Because, they often ignore their own code of rules ordinances and provisions, they are clearly below and above the law, there is no doubt about it. It is incomprehensible to me that the voters will fall for it for years, unless it's two birds of one flock.

So the people who are called: “Sheeple Herd-animals Minions and Stupid Fucks” don't have to be like that, they may just have the same shitty mentality as their politicians. Or the Sheeple may think, if I'm going to help others or stand up for justice, I'm a bad kid. Because then I'm betraying my parents' upbringing, because they were Herd-animals, too
=.

What I also have been thinking, the bastards who are pulling the strings aren't really bastards. So maybe they deliberately cause a lot of misery on Earth, in the hope that the Herd-Animals will wake up otherwise humanity is doomed. Believers say that GOD's ways are unfathomable and incomprehensible. So maybe the bastards are the Angels of God without them knowing it, or they are the fallen Angels from the Bible.

If I were the Devil, I wouldn't terrorize humanity, I'd give them everything their hearts desire. Big house nice-household goods Big Car lots of money splendor nice food etc. I pampered them completely to dead, because then they are lying at my feet. And if Jesus comes to Earth with the true faith of God, they consider him a false prophet from the Bible, and chase him away.

it seems that the Justice Department is more crooked then the Devil.
https://www.sdnl.nl/index1024.html

====================

(20-07-2021) GLOBAL WARMING?
https://www.hetkanwel.nl/2019/03/12/climate-fiction-over-hoe-het-leven-eruitziet-als-de-aarde-vier-graden-is-opgewarmd/

If, we want to know what life will look like when the Earth has warmed up 5 degrees. Then all we have to do is take soil samples from 1,200 years BC, because then it was five degrees warmer than it is now, so almost eight times as much as now. (0.6 degree 2019).

In the year 1200 BC they had no polluting cars plastic chemicals oil gasoline etc. If the story is correct, then global warming is a natural cycle that has been around for billions of years. Plus in the last 20 years, the Sun has been closest to Earth, now the Sun is moving away from Earth, so why global warming?

When Chemtrails are sprayed into the air by aircraft they fan out to veil clouds that surround the Earth like a blanket, to reflect the sun's light back into space because of global warming. But because of that blanket of veil clouds, the Earth's heat can't go away as well and you get global warming with more CO².

The arrogant humans simply have to leave nature alone, the Earth has existed for billions of years who has proven that he is capable of arranging all that himself, for which he does not need the snooty man.

Politicians are often stupid, often they don't even know of the subjects matter. They are often informed by lobbyists from the multinationals, who benefit from bringing down the poltician Clowns. So that they can have even more monetary gain. Some politicians also benefit from it, sneaky ex Minister of Finance - Salmon - now he is retired he is a millionaire.

====================

(19-07-2021) THE BEASTS RULE THE PLANET.
Here is a list of the countries were people died of CoronaCovid19 Virus, and I say: “BULLSHIT”, with: “CAPITAL” letters. Most of them died after vaccination, and then they are called new Corona-victims, with other words the lock-downs will never go away they will stay forever as long as we live, it doesn't matter how old we get. The: “ANIMALS” know what they are doing.

(Netherlands Number: 20 - Surinam Number: 132).
https://www.worldometers.info/coronavirus/

====================

(18-07-2021) ENJOY.
Bohemian Kitchen.
https://www.youtube.com/watch?v=TwPtoSIOuBk&ab_channel=BohemianKitchen
https://www.youtube.com/results?search_query=street+food+pakistan+2021+
https://www.youtube.com/results?search_query=streetwalk+pakistan+2021+

====================

(17-07-2021) MUSICIANS OF THE NILE.
Erwann Hamon and the Musicians of the Nile at quai Branly.
https://www.youtube.com/watch?v=7mc11jpHh4E
https://www.discogs.com/The-Musicians-Of-The-Nile-Luxor-To-Isna/release/1406438
https://www.youtube.com/results?search_query=les+Musiciens+du+Nil

https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt

Streetfood Egypt.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetfood+egypt
https://duckduckgo.com/?q=streetfood+egypt&ia=web
Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetwalk+egypt
https://duckduckgo.com/?q=streetwalk+egypt&ia=web

====================

(16-07-2021) WHAT GOES AROUND COMES AROUND.
We citizens of the world are facing a difficult time because, in the political Second Chambers in the Netherlands England Germany etc., there are Fascists Dictators residing and Drunk of power. If you have a different view about CoronaCovid19 MH17 9/11 Global Warming, then you are a terrorist who needs to be taken care off censored and eliminated, sometimes killed.

It's essentially the turned around world, the bad guys are now hunting the good guys. It would be the same if politicians made a law that says that, it's forbidden to install a lock on your front door of your house, otherwise our criminal friends will not be able to walk unhindered true to rob you in your own home.

And every dictatorial government employs NSB traitors and assassins, who have to do the dirty work for them. Think of secret service spies and other scumbags. These government thugs are also involved in kidnapping rape torture and murder, often they are severely insane psychiatric psychopaths, who belong in a mental institution.

But, somehow, it's a good sign that we're being watched from A to Z. That means that they are terrified of us, they expect a possible coup d'état. This means, in turn, that these people know that they are doing the wrong thing because, people who are doing well don't have to fear anything from anyone, including us. So whoever digs a hole for someone else falls in himself.

https://kenfm.de/kenfm-international/english/
https://querdenken-711.de/

The witch-hunting of lockdown sceptics.
https://www.spiked-online.com/2021/01/19/the-witch-hunting-of-lockdown-sceptics/
https://duckduckgo.com/?q=lockdown+sceptics&ia=web
https://www.bitchute.com/search/?query=lockdown%20skeptics&kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=lockdown%20skeptics&page=1&uploaded=all
https://www.youtube.com/results?search_query=lockdown+skeptics

====================

(15-07-2021) DO THE BIBLICAL BOOKS REST ON THE TRUTH?
Many people of faith, and it is also stated in the Bible, say that Jesus can only come if much more misery has to be done on Earth first. That sounds cruel because first millions more have to die from war hunger cruelty etc. If the story is true and that seems strong to me, he won't be coming for a while given the misery on Earth, that must pass through first.

Is it not arrogant of us humanity to think and or believe how Jesus thinks. If millions more have to die from wars first, millions of children must first die of hunger. Millions have to flee, millions must first be traumatized, millions must be handicapped. Millions have yet to be widowed and orphaned. Nice prospect, right?

Is the Bible trustworthy all those stories that are they based on the truth? That book was written thousands of years ago by whom?, Prophets Church-leaders God's emissaries? The text in the original Bible may have been twisted in the last thousands of years, by fanatics who wanted to make the masses their own. Should we take the Bible with a grain of salt or not?

Are the Biblical books based on the truth?
https://duckduckgo.com/?q=Are+the+biblical+books+based+on+the+truth%3F&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=are+biblical+books+based+on+the+truth
=.

====================

(14-07-2021) EARTH THE PSYCHIATRIC INSTITUTION OF THE UNIVERSE.
I believe that planet Earth is the psychiatric institution of the universe, because this time some politicians from England want to ban lamb and beef because of the CO². And new building are not allowed to be built anymore, and all airports except Heathrow Belfast and Glasgow should be closed, citizens should travel by train.

Are the psychopaths going to ban the potatoes and the oxygen? I don't know if this story is based on the website below - true - partly - or not on truth - but suppose. There was a politician in the House of Representatives, I don't remember his name, who wanted to cut down all the trees worldwide and the CO² from those trees buried a few kilometers below the ocean floor.

That's laughing and roaring, right? The - IMBICIEL - doesn't even know that, if the CO² is abolished, that all life on Earth will expire. The more CO² the greener the planet, just look at tropical countries there everything grows like an idiot why?, CO². Without CO², everything that is green dies, the trees convert part of the CO² into food through a synthetic process.

CO² is part of oxygen and our body without CO² we will die, and we exhale the excess CO². Those face masks prevent that, with the result that we have too much CO² in our body, and it starts to nibble on the brain. As a result, we may start to develop neurological diseases in the future. Vaccines and little CO² will be a disaster for humans in the future
=.

https://dissident.one/2021/07/09/regeringsrapport-uit-2019-bewijst-dat-lockdown-werd-ingevoerd-om-te-voldoen-aan-zero-carbon-doelen-niet-vanwege-covid-19/

I'm adding these sites as information for a while,
because the Main Stream Media (MSM) is not home.
https://alternatiefnieuws.eu/
https://12db.nl/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html/
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

====================

(13-07-2021) GOVERNMENTS ARE THEY FOOLING US?
Testimony of German Attorney: Those responsible for “Corona Scandal”
must be criminally prosecuted for crimes against humanity.
https://foreignaffairsintelligencecouncil.wordpress.com/tag/the-german-corona-investigative-committee/
https://duckduckgo.com/?q=Corona+Investigation+Committee+%E2%80%93+Deel+23&ia=web

Corona Investigation Committee – Deel 22 of 8.1 | Door Jochen Mitschka.
https://kenfm.de/corona-investigation-committee-deel-22-of-8-1-door-jochen-mitschka/

====================

(12-07-2021) ARE THE CHURCHLEADERS CHILDREN OF THE SATAN?
The church leaders, or the satanic children of antiquity, have it very cunning and sharked together. When the real Biblical Jesus comes to Earth, and he doesn't talk the way we want, we will call him a false prophet from the Bible, who comes in the last days of the Earth. So we essentially want a Jesus who dances to our tune, if not we slaughter him.

It is very cunning, because in this way Jesus never gets the chance to reorganize the Earth in such a way that all mankind can live a pleasant life. Even he cames to Earth a thousand times, he will always fishes behind the net. The elite the leaders the politicians the rich (Also church leaders) don't want to share their power and their wealth with humanity.

What might also be possible is that Jesus is not crucified at all on the cross that, perhaps, is a fabrication of the children of Satan. Suppose he can only come when the stars are in a certain position, and if you draw lines between the stars then you might get a cross pattern. I thought there were three stars on the horizon at his birth.

NO I'm not Jesus, at least not that I know of. On August 07th 1998 at 6.40 pm (CEST + 2 hours) I was in Zutphen Netherlands thinking about time travel, and at that time the Eastern Horizon was at 28degree-24minute in Sagittarius. On October 17th 1998 at 9.28 pm (CEST + 2h) I saw three (3) stars in Zutphen Netherlands just above the Eastern horizon.

The middle one flew towards me turned left and disappeared and moments later also those two (2) other stars?, at that time the Eastern Horizon was at 28degree-23minute in Gemini. Now 28 degree-24minute Sagittarius and 28degree-23minute Gemini is opposite constellations, so at 180 degrees apart, typical hey. And — NO — I'm not a Jesus.

What could also be that the three (3) stars at birth was himself, and those three stars I saw was also him. That could mean that the Jesus from the Bible was an ordinary Earth man just like me. And as I write this, the mid of heaven stands at 22degree-36minute in Taurus, and I was born at 22degree-36minute in Taurus on the Eastern Horizon.

One day I cursed God because, it's been a mess on Earth for thousands of years. Moments later, I saw a white disc in the sky in the West, and got the feeling that something or someone was saying to me the time is not yet ripe. And what was typical is the fact that, when I looked at that white disk, then the Eastern Horizon (ASC) stood at 22 degree-36minute in Taurus and the mid of the sky (MC) was at 22degrees-42minute in Capricorn, at the same degrees, minutes and constellations as during my birth.

Now most people who read this story will say I'm mentally disturbed with my writing. But these people just don't know any better, because they are often herd (Sheeple) animals, they also don't investigate anything and have been brainwashed by the elite. Stupid people can be fooled, they don't wonder what they've been told whether it's true partly or not true.

====================

(11-07-2021) MONGOLIAN THINGS.
Mongolian Music.
Biyelgee Flash Mob 2019 / The Hu - Wolf Totem /.
https://www.youtube.com/watch?v=nqKyUMXq4V4
Haya Band Dancer in the Darkness.
https://www.youtube.com/watch?v=Z07HW115PrM
The HU - Yuve Yuve Yu (Official Music Video).
https://www.youtube.com/watch?v=v4xZUr0BEfE
Traditional Mongolian "My Beloved Country Mongolia".
https://www.youtube.com/watch?v=g5eIKXPWzSY

Mongolian Streetfood.
Mongolian Food Guide in Ulaanbaatar Mongolia.
https://www.youtube.com/watch?v=cJBK2J902ao
https://www.youtube.com/results?search_query=mongolian+streetfood

Mongolian Streetwalk.
Ulaanbaatar Downtown UB: Juulchin Street to Usnii Street.
https://www.youtube.com/watch?v=jM0bspKHgHg
https://www.youtube.com/results?search_query=mongolian+streetwalk

====================

(10-07-2021) EURO TRUCK SIMULATOR 2.
ET2 Promo.
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII&feature=player_embedded
Promo Trailer Afsluitdijk The Netherlands.
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII

Going to Hamburg Germany.
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE&feature=fvwp&NR=1 Part 1.
https://www.youtube.com/watch?v=Dh4fkxHV9Eg& Part 2.
https://www.youtube.com/watch?v=jfYofUG5XeU& Part 3.

Main Website.
https://eurotrucksimulator2.com/

====================

(09-07-2021) PEACE ON EARTH?, YEH BYE.
Maybe in a 1,000 years, but not with today's humanity. If I were God or Allah, I wouldn't let hear of myself either because, I'm not going to be fooled by those arrogant cocky beings. They talk about norms and values decency respect thou shall not kill code-books Bibles etc, I didn't kick these Pharisees out of paradise for nothing.

https://peace2030.earth/
https://www.onearthpeace.org/
https://duckduckgo.com/?q=peace+on+earth&ia=web

https://www.youtube.com/watch?v=lJvpfJta6nc
https://www.youtube.com/watch?v=0_DxNpW1kHQ
https://www.youtube.com/results?search_query=peace+on+earth

The answer phrases probably come from my subconscious, and because the subconsciousness is difficult to translate to the ordinary consciousness, it becomes confused and incomplete, then one can think the person is psychiatrically disturbed. There are people who say they are Jesus, maybe they have realized in their subconscious that they are a particle of Jesus.

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

050 I WOULD LIKE TO KNOW HOW THE GOD'S THINK?
Counting their blessing wheels, they wish all killings to be stopped.

051 WHEN WILL THERE BE AN END TO ALL MISERY ON EARTH?
An advice and a Man-deed, trigger an in-suffering recall.

052 GOD WHEN DO YOU COME TO EARTH TO TAKE THE CONFUSION AWAY?
Turn your back to the guardian, we know weapon cradle lie, greasy rooster jester?

(Guardian = Church? / Cradle = Bible? / Lard = Grease / Elite?)

053 WHO IS MEANT WITH THE GUARDIAN IS IT NOT A TRAP?
Barrel believe con-job, God knows the truth, song take drums.

(Barrel believe = Bible?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(08-07-2021) NOBODY SHOULD BE BOSS.
There are people who say, 'Why are you always worried, it's just the way it is, you're pulling at the short straw, you're being parked in the forest, etc'. But why do I have to suffer for life from bastards who walk around with a BS mentality, or who want to control me, or want to kick me around. Why do I have to dance to other people's tune for life?

We're all born, we drink we eat, we do the two messages, and after 80 years, we die. Those bastards are born too, but who gives them the right to consider me their slave? Why do they demand that I dance to their tune, or they'll take me down and I'm going into a lot of trouble. Who the hell are they to think they're my boss?

Where does this arrogant conceit come from the fellow man, who see me as an inferior being, who must be chained up for life. Where do they get the dirty courage to take me down or lock me up, or make my life miserable if I don't want to dance to their tune? Do I have to swallow everything in life because they demand that.

If you stand up for the Palestinians then you are considered a bad person, who should be condemned, censored and imprisoned. If you do't agree with e.g. 9/11 MH17 Global-warming Coronacovid19 etc., then you are a pariah who is mentally out of order. You're supposedly psychiatric because you don't live in the reality of the BS.

In a village, live a 1000 people and 990 of them are burglars for 50 years now. For them stealing it's the most normal thing in the world, they couldn't careless. And those other ten who find burglary not correct are probably treated in a psychiatric establishment, because they don't live in reality. But that the reality of those 990 stinks from all sides, they don't smell it, because they've been in it for too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do are we then mentally ill?

We are also being exploited for life by the Multinationals such as the banks, the oil companies, the food industry, the medical world, the pharmaceutical industry, etc. At school we are drilled so that we will soon become useful instruments of the elite. Then there are the politicians who, after the election, put their finger up in the air for us for four years.

And even after you die, you still have to pay because you're buried at a cemetery, why pay?, I'm dead anyway! I don't exist anymore! And if you don't want to pay the grave right, your grave will be cleared, like you're a pig with a scary disease. You paid capital in taxes during your life, they can co-fund the cemetery with some of that money, right?

Why do we want to plat boss over each other.
https://psychcentral.com/blog/why-anyone-would-want-to-control-you#1
https://duckduckgo.com/?q=why+do+we+want+to+plat+boss+over+each+other&ia=web

Bosses are probably Psychopaths.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

When, Psychopaths go to work.
http://snakesinsuits.com/index.html

311 WHY DO WE PEOPLE HAVE THE URGE TO BOSS OTHERS AROUND?
Wasps messing about dumb, they started to bite, got yeh sucker.

312 BULLIYING OTHERS AROUND, HOW DO WE GET RID OF IT?
Raven are taking missdeed spear, many poshnosh boss court house.

http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

====================

(07-07-2021) CENSORSHIP DISGUISED - IT IS CALLED CANCEL CULTURE.
In the spring of 2021, Tu Delft's Studium Generale university did suddenly 'removed' fifteen (15) of its most-watched lectures from its YouTube-channel without notice. Not only my lectures but also those of Salomon Kroonenberg, emeritus professor of TU Delft. And that while they had been published for years. The question is why and why now?

Studium Generale Delft takes its best lectures offline.
https://coenvermeeren.nl/cancel-cultuur-aan-de-tu-delft/

I remember that in one of the previous years a group of students from an American university stood in front of the forecourt with banners and took sides for the BDS. Then they were written out of school, they didn't take it and went to court, who turned that back and they were allowed to go back to school again, a few weeks later the judge was fired.

The university will not act against
the solidarity of students for BDS.
https://www.foxnews.com/us/university-of-illinois-student-government-passes-bds-resolution-school-no-plans-to-act-on-it
https://duckduckgo.com/?q=university+students+in+favor+of+Palestinians&ia=web

Rashida Tlaib: The Senate’s Anti-BDS Bill
Is an Unconstitutional Attack on Free Speech.
https://www.youtube.com/watch?v=jsECvwnGCl8
https://www.youtube.com/results?search_query=rashida+tlaib+on+bds
Rep. Ilhan Omar Opposes Anti-Israel Boycott Bill.
https://www.youtube.com/watch?v=gWEQ9hhXQFM
https://www.youtube.com/results?search_query=ilhan+omar+on+bds

BDS-Movement. Boycott, Divestment, Sanctions.
https://bdsmovement.net/

====================

(06-07-2021) STENCH FOR THANKS.
American Thanksgiving-day on November 25th is an invention of the Native American Indians. When the English arrived in America, they didn't know how to farm and cultivate and died like flies. Then the Indians taught the English how to farm, and then they had a luscious bountiful harvest.

Then the Indians thanked their gods and called that day Thanksgiving-day, together the Indians and English sat at one table enjoying the food. But that was the first and last time, the following year the Indians were not welcome and were sent away, stench for thanks by that arrogantly cocky Western white viper rave and Satan's children from Hell.

The Indians don't celebrate Thanksgivings-day because, it was stolen from them by the English. This is a typical character trait of the white race: “Stealing,” they even rob their own race, they want thirty cents interest when they lend each other money. While the Indians don't charge interest, even in the Arab countries, because Allah thinks asking for interest is a crime.

It was the Dutch who taught the English how to exterminate the Indians. Destroy their farms and wipe out their cattle, then the Indians died of hunger and millions of Buffalo's were killed. It was also the Dutch (Jews) who founded apartheid in South Africa, until today the Dutch think they are a super-race.

The reason why white people hate creoles that is because, the ancestors of the whites were creoles from Africa. A white man can't create a 100% creole, but the creoles can create a 100% white. Half-breed children can only go 100% black again if a creole gets involved that, will never work if a white man gets involved.

It was also the Dutch Jews who created the slave era, and the Jews still till today hate the Creoles. Besides that they are not Biblical Jews at all, but belong to a race called Khazar, and they come from Ukraine/Crimea (Basic root Russia) In 740 AD, 95% of Khazar converted to Judaism.

Jesus wrote in the Bible: I don't know them, they are not my children, they are children of Satan. If I were God, the Jews could whistle for their promised land. They have lost that privile-ged, they have been committing genocide against the Palestinians who have lived in the Middle East for thousands of years since 1948. I made the whole Middle East Jew free, so back to Europe.

====================

(05-07-2021) WHO KNOWS THE REAL TRUTH?
What do the results, after about three months of Corona vaccinations actually look like? This documentary shows what has happened in German nursing homes after Corona vaccinations. Official figures from the Paul Ehrlich Institute and the European Medicines Agency (EMA) are highly alarming. Since the mass media are keeping quiet about these figures or playing them down, this “Urgent Wake-up Call” is an appeal to all people to bring the shocking facts of this documentary into public awareness!

Urgent Wake-up Call: Thousands
die after Covid vaccinations!
https://www.kla.tv/18608
https://www.kla.tv/en

====================

(04-07-2021) ENJOY.
2021 Martial Arts movies | Latest
Kung Fu Chinese Action movies Eng Sub.
https://www.youtube.com/watch?v=A-tU4Bm1uVo

====================

(03-07-2021) RELAX.
HTM RandstadRail 4 De Uithof - The Hague Market.
The Hague HS - Lansingerland-Zoetermeer - 4016.
https://www.youtube.com/watch?v=3lNzJ09DbPE

====================

(02-07-2021) YOU ARE A TERRORIST.
10 Creepy Ways the Government Is Spying On You Right Now.
https://www.youtube.com/watch?v=J0HAM4tZ3PA
You are a Terrorist.
https://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ
BUUGLE -- Streetview Kontoview und Bodyview, Nice Right?
https://www.youtube.com/watch?v=-CKbNE5ql0A
Welcome at Facebook.
https://www.youtube.com/watch?v=e4re7mwQzIA

Governments come up with all kinds of dragnet ways to keep an eye on us to the bone because, according to them there are 17 million terrorists living in the Netherlands. But many of us citizens are not amused by it, we can hit back.

What if there are five?, million computers in the Netherlands, if every citizen writes certain terms in the e-mail, such as Isis Daesh Al Quida. Then the AIVD has to read 5 million emails every day that, is impossible their system will crash, and we will make the AIVD go nuts.

If all five million citizens call the name of Assad or Putin during the phone call, then the AIVD has to eavesdrop on 5 Million calls and that is impossible, their servers that are cooled will become overheated and take themselves out. The people often say, what can I do in my own?

What the citizens have not yet realized yet is that, we are becoming a great strong force, which cannot be combated by a government and or AIVD. Because so many Police-officers Riot Squads, Soldiers Courts and Prisons they don't have to lock up all 5 million Dutch people.

Suppose all 8 million residents of the rental houses refuse to pay the rent for 12 months because, rents have increased dramatically in recent years, which are no longer proportional to our income. Then the housing companies don't get a penny of rent every month anymore, then the banks start to rant because, the repayments of the rental houses have to be continued.

Because, humanity is addicted to the mobile phone, they're on the phone 24 hours a day. That is very useful for a government because, now they know where the citizen are in the country 24 hours a day, they just have to check the mobile phone.

While if the citizens could unlearn that addiction, and leave the cellphone at home when they leave the house, the poll shows they are home. We didn't take the wall-contact phone out of the past with us when we left the house, why take the cell phone with us.

Most of the calls that are made are just bullshit anyway because, people don't know what to do with themselves. It's often about small talk and gossiping about someone else, the conversations don't really has any meaning at all, so why bring the cell phone outside the home?

====================

(01-07-2021) WHO IS ARROGANT?
Suppose a heart specialist at the hospital orders you to leave the hospital and stand on the street, in other words you should leave the hospital. You as a herd animal (Sheeple) will do that because, you just don't know any better. You really seriously believe that the heart specialist has the legal right to demand that. If you refuse to go, he'll call the police.

If the police arrives and orders to leave the hospital, so do you, while not realizing that the police do not have that legal right either. And why not, the hospital is not owned by the heart specialist nor by the police, he has rented so much square meters of space from the owners of the hospital.

He can ask you to leave the space he rented, but he did not rent those other spaces, e.g. the restaurant or the hallway or the emergency room. So it's not possible for him to summon with or without police to leave the hospital.

Only if the owners of the hospital tell you that, then you do indeed have to leave the premises, so both the heart specialist and the police first need permission from the owners. If a house tenant or an owner-occupier ask you to do so, you should indeed stand on the street. Not if a carpenter visiting your house to do a job does so.

You are absolutely right, I am indeed not loved in Zutphen, not at the hospital, not at the general practitioner, not at the housing association, not at the town hall, not at the mental health care, not at perspective, not at the IND, not at the COA, nor with the police, who then locked me up, because I threw two bricks through their windows.

My neighbor girl from Iraq came to the Netherlands when se was six months, and when she was six old the IND wanted to put her on a plane. She and her family were detained at the police-station while waiting to be transported to an eviction camp. Now she (14 years) has a green card together with her family and now lives in Velp, I miss her but luckily she can stay.

====================

(30-06-2021) THE RATS ARE RUNNING THE SHOW.
The well-known Social Media are censoring like an idiot, of people showing the other side of CoronaCovid19. They are in the process of silencing and disabling dissenting, by censoring their sites and articles. Our world is no longer Democratic but Fascist, and the herd animals (Sheeple) minions and stupid mob, they fall for it.

These are some traitors: Google - Patreon - Youtube - Mailchimp - Sensinblue - Vimeo - Twitter and Spotify. Don't forget the press and media like, the journals the talk programmes on TV and the Newspapers. And to top it all off, the Psychopaths in the House of Representatives, and their runners and ass crawlers. But history teaches us that sooner or later they will be removed.

Current Deplatformed Status.
https://www.sgtreport.com/2021/06/the-movement-in-america-that-cant-be-stopped/

Today they were forced to admit
that "COVID-19" does not exist.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

Gemma Doherty.
Investigative Journalist.
Documentary Filmmaker.
https://gemmaodoherty.com/

https://www.youtube.com/results?search_query=gemma+doherty
https://duckduckgo.com/?q=gemma+doherty&ia=web
https://www.bitchute.com/search/?query=gemma%20doherty.&kind=video

====================

(29-06-2021) DO PARENTS SPOIL THEIR DAUGHTERS?
There are parents who turn their own daughter into a whore, because what does the daughter hear? Think about it child you have to hook a man rich man one who makes a career, then you spend the rest of your life on roses. You shouldn't marry a worker because he doesn't make enough money. And what's wrong with a worker baking a crunchy baguette in the factory?

Or he puts cables in the ground so that we can enjoy the TV computer etc., or he drives a truck and makes sure that there are all kinds of nice things for sale in the store, he ensures that we can go on holiday by plane. So why do the child's parents demand that worker you have to ignore him, because you are better than the child of the neighbors.

====================

(28-06-2021) IS OUR BODY THE PROPERTY OF THE ELITE?
My body is not state property. I have exclusive and exclusive autonomy over my body and no politician, official or doctor has the legal or moral right to compel me to undergo an unlicensed, experimental vaccine or any other medical treatment or procedure without my specific and informed consent.

The decision is up to me and to me alone and I will not submit to government blackmail or emotional manipulation by the media, so-called celebrity influencers or OPRutte. A man's statement on the Internet: My body is not a toolbox of the medical world who, can unlimited grab in it whenever they need something, without my permission.

https://www.frontnieuws.com

====================

(27-06-2021) I WILL TEACH DADDY A LESSON.
Maliya Kabs SHOCKS dad with Spanish & Portuguese.
https://www.youtube.com/watch?v=zhYUvlHv2fM
You don't have to run.
https://www.youtube.com/watch?v=gyD4FkvSXZM

====================

(26-06-2021) CRAFTMANSHIP.
Man Digs a Hole In A Mountain And Turns
It Intoa Great Forest-Like Apartment.
https://www.youtube.com/watch?v=fyfxB_SqWtc

====================

(25-06-2021) SON OF A SLUT.
Health Minister Says Nobody In Australia Has Died
From Covid - You Mother Fucker! - You Son of a Slut!
https://www.bitchute.com/video/XzfkRE3dbKVu/

====================

(24-06-2021) RACISM?
If a man of color rapes and murders a woman like he did in Turkey, we demand life in prison, and if he is released after a few years, we are furious and demand that he be locked up again, which they did. That is why I demand that the Dutchman who rapes and murders a woman should also be given a life sentence and not released after 3 years for good behavior.

We want to get the man of color, and the white man gets patted over his head that, I think, is a form of racism. If we demand that a Turkish man of color be locked up for life, then we must also demand it for the man without skin color, because he is not below and above the law
=.

In addition, I believe that if you kill someone (except for a passionate murder), then you should get life in prison why? Quite simply, if the perpetrator is released after 3 years with good behavior?, then there is no one from the Government Justice department Aid Workers or Lawyers, go to the grave dig it up say to her.

So we released the perpetrator now you can go home too, no the victim is serving a life sentence. So it's only fair that the person gets life in prison, too. Our problem is that after a few years we feel sorry for the perpetrator, while the victim we have long since forgotten, as if he was not entitled to anything, spitting in the face in hindsight.

We probably don't even remember where she's buried. I believe that if you hand out very light punishments, then you breed people who can start thinking hey handy I getting of easily. And maybe that's why they're going to commit that crime much faster.

What is also the case in the Netherlands is that people of color, receive much more punishment from the court than a white person who has committed the same crime. When a white man steals a bike on the street, the passersby don't really look interested. But if it is a colored man then is often asked, that bike is it yours or the police are called.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sentence_(law)
https://duckduckgo.com/?q=colored+prisonsentences&ia=web

====================

(23-06-2021) WHY DOES HE HAS SO MUCH POWER - MONEY?
Microsoft's well-known Bill Gates seems to be throwing money around, foundations organi-zations medical world pharmaceutical multinationals' laboratory politicians and governments, getting them to do what he wants. The question is how honorably decent and civilized are these people to take that money, because this man wants to 'vaccinate' all citizens by force.

This is an ordinary citizen, he has no medical training, has not taken an exam and has no Bull. He also does not work for pharmaceutical multinationals or hospitals, he is not a politician and is not in governments. He seems to be the big boss at the WHO, presumably he's throwing money there too. Why isn't he being stopped by governments?

He is fanatical and goes out of his way to achieve his goal, it almost borders at the psychiatric world. A hobby or fantasy or dream world that has gotten out of hand?, maybe he has been through something in the field of illness or death at early age that, he may not have processed after years and has probably become a trauma.

Perhaps the man is a psychopath who, has no emotion and sympathy for his fellow man at all. Often it is these kinds of politicians who drive millions to their deaths with revolutions and wars. Destroying the entire infrastructure and economy of that other country, often killing millions disabled refugees orphans and widows and traumatized people.

53 Documented False Flag Attacks.
https://wearechange.org/53-admitted-false-flag-attacks/
https://thirdworldtraveler.com/Terrorism/10_False_Flag_Operations.html
https://duckduckgo.com/?q=53+Documented+False+Flag+Attacks.&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=Documented+False+Flag+Attacks

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

219 American Wars.
https://www.kla.tv/8955
Lied: “Der Schrei. (Yelling Out For Peace).
https://www.kla.tv/3791

Bosses are probably Psychopaths.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

When, Psychopaths go to work.
http://snakesinsuits.com/index.html

====================

(22-06-2021) WHO DECIDES WHAT IS TRUTH?
Who decides what is truth?, Politicians Governments news-Journals and Talk-shows on TV, the elite the rich the string-pullers? The alternative websites and or the people who think and or believe differently are they all impostors? The Spanish Inquisition has been brought back, and is now used by YouTube Google Twitter Facebook and others, so communism.

If all nearly eight (8) billion citizens of the world thought and believed the same way, then you are dealing with eight (8) billion slaves and robots. Maybe that's also the intention of the strings-pullers, to work towards that, with vaccines that alter your DNA. Then it's no longer: “Big Brother is Watching you” but: “Big Brother got you by the Balls”.

Let us assume for a moment that the intention is indeed to turn all eight (8) billion humans into slaves and robots. Is it possible that this has happened before, in the history of millions or billions of years ago. Did the string-pullers messed about with our DNA? Then I come to God and or Allah, for they have made us official?

If I have to believe the fanatically religious Christians and Muslims, then we go to hell if we don't want to dance to the tune of God or Allah. This way we will also be eliminated if we do not want to dance to the current strings-pullers. I'm already going through it, a taxi driver bank teller and pharmacy assistant demands in a harsh tone that I have to wear a face-mask.

Then there also seem to be people walking on Earth who are Hybrid, half human and half Ufonaut. Maybe Ufonauts from outer space or other planets discovered the Earth invaded the planet and took over, then they had sex - DNA-cloned?, with the females of the original people with a color of skin. Maybe God cloned us because, he said: “I am in you and you are in me”.

Who Made Us?
http://www.godandscience.org/
https://duckduckgo.com/?q=who+made+us&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=ZWajxzWrMAg
https://www.youtube.com/results?search_query=who+made+us

Hybrid Beings.
https://proofofalien.com/top-10-alien-human-hybrid-characteristics/
https://duckduckgo.com/?q=hybrid+beings&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=-BJ9I00k0Hk
https://www.youtube.com/results?search_query=hybrid+beings

====================

(21-06-2021) SADHGURU DARSHAN.
Sadhguru : I will be the last to take Vaccine.
https://www.youtube.com/watch?v=tgOFAAJDC1g
Watch This If You Do Not Want Vaccine For Covid-19.
https://www.youtube.com/watch?v=zJPYJQYnySQ

Jaggi Vasudev.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaggi_Vasudev
His YouTube Channell.
https://www.youtube.com/channel/UC2TGDzxL-b0Y2hZTyIJq0EQ
https://www.youtube.com/results?search_query=+Sadhguru
https://duckduckgo.com/?q=sadhguru&ia=web

Brahmananda Swaroopa Chant One Hour Non Stop by Sadhguru.
https://www.youtube.com/watch?v=CgLc-rCONTQ
Adiyogi Song - One Hour Non Stop Version - Kailash Kher.
https://www.youtube.com/watch?v=i3s_ANHBtDg

====================

(20-06-2021) PARADISE?
Unbelievable Places in the world.
https://www.youtube.com/results?search_query=Unbelievable+Places+in+the+world

====================

(19-06-2021) NO COMMENT.
Good Hope Marimba Band | Education Africa.
https://www.youtube.com/watch?v=5KrGARNpqj4
Hilton College Competition Marimba band.
https://www.youtube.com/watch?v=mPr_SvnJ_z0
Hillcrest College - Marimba Challenge Cup Winner.
https://www.youtube.com/watch?v=cKkrXQo1J58

====================

(18-06-2021) WHO, SAYS “A” MUST ALSO SAY “B”.
If politicians wants to make a new law, to shut down the internet,
because of a handful of “cyber criminals”.

Then they also have to abolish the ' car ' worldwide,
because there are 500,000 deaths every year in the event of accidents.
And so they also have to abolish the ' defense staff ',
because they are the cause of millions of victims each year.
And then they also have to abolish all ' politicians ',
because they cause serious economic problems for billions of people.

And so they also have to abolish all ' voters ',
because they vote for politicians who have made the world a great war zone.
And then they also have to abolish the multinational companies,
because they poison humanity with artificial chemical rubbish in our food.
Then we must also abolish the banks,
because their interest rate on interest on interest on interest is keeping humanity poor.

And so they must also abolish here in the Netherlands, the “family doctors ambulances
hospitals nursing staff specialists pharmaceutical factories and sickness funds” because
on average 7000 patients die in the Netherlands every year, so on average 19 per day,
by wrong diagnoses wrong medications and wrong treatments. Compared to that the
alternative quacks are holy, because their patients only die once in a blue moon.

And the crazy thing is, while Russia is in the process of becoming democratic, the Western
world is at the same time becoming communistic. Because over the years it is increasingly
banning democratic laws in favor of police state laws, will they start a 50 year cold war with
for example America in the future. Do you see it before you we will laugh our heads off.

====================

(17-06-2021) HOW MUCH LONGER DO I HAVE TO TOLERATE HUMANITY?
It is clear that the psychopath's despot dictators with power lusts, and all their runners butts and arsekissers, assume the point of view; “Our truth is law.” We can't tolerate an investigation into the other side of the case, and the ones who do it will be slaughtered, we have so our ways through our friends from the Justice Department Media and Social Platforms.

Now Banned on You Tube And Facebook.
Ask the Experts 2 | OraclecFilms.
Covileaks |2021 + BBC Demagogie.
https://brandnewtube.com/watch/ask-the-experts-ii-oracle-films-covileaks-2021-bbc-panorama-response_OvssgcJXMblheFt.html

Oracle Films.
https://www.bitchute.com/search/?query=oracle%20films&kind=video
Time for the Truth.
https://covileaks.co.uk/
Covid News Link List.
https://covid19censorednews.com/

Former Pfizer VP and Virologist, Dr. Michael Yeadon, on the dangers of the #Covid19 vaccines, and be aware of your government. The HighWire gives Dr. Yeadon the floor to break down his “list of lies” that keeps him up at night, when it comes to lock-downs, masks, PCR testing, natural immunity, and why he thinks our health leaders have abandoned science and reason.
https://thehighwire.com/videos/pfizer-vp-the-thing-to-be-terrified-of-is-your-government/

Covileaks.
https://www.youtube.com/results?search_query=covileaks
https://duckduckgo.com/?q=covileaks&ia=web

Many of the videos, from the specialists below, have been censored by e.g., YouTube Facebook. Our world is no longer Democratic but Communistic.

Go To:
https://www.bitchute.com/
https://brandnewtube.com/
And type a name:

Speakers from the Video - Ask the Experts 2.
andre kaufman - tom cowan - kevin corbett - anne fierlafijn - hilde de smet - konstantin pavlidis - zac cox - piotr rubas - johan denis - scott jensen - sherry tenpenny - heiko santelmann - sandy lunoe - simone gold - bryan tyson - teryn clark - gaston cornu labat - antoine barbiri - dolores cahill - kate sheirani - mario cabrero avivar - mikael nordfass - elke de klerk - vernon coleman.

====================

(16-06-2021) DEMOCRACY CONTRA COMMUNISM?
Yesterday I was at the bank and I was asked to wear a face mask, I said Corona does not exist it's a sister of the flu Influenza. Then the arrogant little prick who works there said to me, we are not going to enter into that discussion, i.e. my will is law in the Netherlands and I have no interest in the other side of the matter. Typical statements from frightened people.

These kinds of figures want to stay in their dream world at all costs, because they can't handle the real reality. Then he's probably also a social psychopath, who wants to go upstairs and make a career, and then of course you shouldn't piss off the boss by shaking the boat. He is also likely to vote for the CDA or VVD, posh nosh politicians gang.

In the Netherlands, there is an Extra-Parliamentary Committee of Inquiry, which allows doctors scientists experts, etc., who do not agree with Corona to say what they think. They had offered a report to the P.M. “Oprutte”, who refuses to accept this report. A while later, their YouTube were removed from the internet on behalf of the government. (Put Back).
https://www.bpoc2020.nl (Politie-verhoren)

YouTube Facebook Twitter Google etc., are heavily censoring, anyone who has a different opinion about Corona 9/11 MH17 Global warming etc., there sites are removed from the Inter-net. Pure dictatorship power-drunk despotism etc., the Spanish Inquisition has been re-installed and is working at full power in 2021. Democracy and free speech are a thing of the past.

====================

(15-06-2021) ARE DREAMS DECEIT?
The masses of people often say, Spirits UFOs Dreams etc., are deceit. Is that true or, are they just stupid people who don't know what they're talking about?, because, studying the matter is not what they do. They may be parrot after their parents because, when they were little children, they heard their parents grandparents family and others talk like that.

The family consists of father mother and three children, one of them becomes interested in UFOs. Oops bad idea, child act normal please 'cause, UFOs don't exist. The parents don't even know what the word UFO means, i.a. an Unindentifeid Flying Object. They think directly of Martians, stupid people? So if you were to see a UFO, you'd better keep it to yourself.

If you dream, do you undergo the dream as if it were a movie?, or can you manipulate the dream?, so you are aware that you are dreaming. Presumably you are in a spiritual world, the area where you end up after your death. So it's quite possible that you were there before you were born. Suppose we were originally ghosts, and we screwed up (Eve?) and became carnal.

I dreamed I was in spiritual world, and I was in charge of a group of people. I asked the group do you know where you are, yes said a woman we died on Earth, and are now in the spiritual world. Let's say everything we see is in our heads, and the eyes are the lens that projects it outwards so we can see it.

Could it be possible for the Earthly and Spiritual world to take place side by side on Earth? Only we Earthly people cannot see the spirits, and they the Spirits cannot see us. Is it possible that some people are sensitive and can see or feel them, and the sensitive spirits can see or feel us? There may be more between heaven and Earth.

Psychology Dreams.
https://duckduckgo.com/?q=psychology+dreams&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=psychology+dreams

====================

(14-06-2021) THE BLASPHEMY OF DENIAL.
It seems that if you investigate the other side of a case, such as e.g. Corona the Holocaust Global Warming 9/11 etc., then you seem to be a criminal who needs to be tackled. It looks suspiciously like the Spanish Inquisition, if you don't want to dance to the pipes the establishment of the politicians the rich and the rope-pullers then you are dangerous.

https://www.spiked-online.com/2007/01/31/denial/

====================

(13-06-2021) I'M PROUD THAT I HAVE AFRICAN ROOTS AS WELL.
Sona Jobarteh - GAMBIA (Official Video).
https://www.youtube.com/watch?v=PtmmlOQnTXM
Sona Jobarteh & Band - Kora Muziek van West Afrika.
https://www.youtube.com/watch?v=Ig91Z0-rBfo

Her Website.
https://sonajobarteh.com/

Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sona_Jobarteh

Sona Jobarteh (Gambia).
https://www.youtube.com/results?search_query=sona+jobarteh
https://duckduckgo.com/?q=Sona+Jobarteh+&ia=web

Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=gambian+streetfood
Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=gambian+streetwalk
Music.
https://www.youtube.com/results?search_query=traditional+gambian+music
https://duckduckgo.com/?q=traditional+gambian+music&ia=web

====================

(12-06-2021) LETS GO JAPANESE, HA SO.
Curry Rice by Kimono Mom.
https://www.youtube.com/watch?v=j6ClM5w96cE
Schoolmeals.
https://www.youtube.com/watch?v=fze5s1SlqB8

Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=japanese+streetfood&ia=web

Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetwalk
https://duckduckgo.com/?q=japanese+streetwalk&ia=web

Music.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+music
https://duckduckgo.com/?q=japanese+music&ia=web

====================

(11-06-2021) HONEST WORLDTRADE?
How about the next solution, all the countries of the world are starting to grow 100% of the food for the population at home and 10% can be imported and exported, e.g. for Africa that will be a great relief because now tomato farmers are being wiped out because Africa is crammed with Western subsidy tomatoes and tomato puree.

If, as in the past, tomatoes can be grown and sold again, then money will be released and profits will be made again. Many unemployed people can go to work, and at least make some more money than the hopeless life they are suffering now. One no longer has to make ends meet, beg or steal because one is hungry.

In African barns, the cotton bales are piled high, because one cannot get rid of them. Exports are held back by Western import restrictions. And selling in your own country is also not possible, because it is full of Western cotton. But all governments, both African and Western governments, are looking the other way.

People walk all over Europe dragging cattle often in animal-degrading situations, if each country has its own herd then a lot of misery will be a thing of the past. Of course, we will have to put on the waistband in the Netherlands, because we are currently selling a lot of meat abroad. But that's also not fair because of hitting the begging staff.

Let's say theoretically because it's not going to be easy for governments and trade to take everything down because they have no interest in it. But suppose each country produces its own food, also in Africa, then at least they have 1 meal there every day. This saves a lot of misery and hunger, especially for the children who are often the first to suffer.

Every government does not care which country should make a law that says 'enough food must first be produced for its own people'. And everything that remains can be exported, under conditions that it does not undermine the food economy of that other country
=.

Many Western countries export a lot to non-Western countries, which destroys their economies and makes them dependent on us for life. An example I thought had happened in Indonesia, used to be the village population who all had their own business. Just like many in e.g. Suriname, the 1st villager grows watermelons and puts a table in front of the door.

Sells them to passers-by, the 2nd e.g. a housewife makes tasty satays that she also sells. The 3rd buys flowers from the grower, then goes past the houses and sells them. The 4th buys 40 tubes of toothpaste from wholesalers and sells them on the street, the 5th sells newspapers on the street.

Everyone and they were not hungry, but then the people of the Indonesian government had to become modern. They had to start thinking Western, with the result that everything was forbidden no longer their own trade. Their village was razed to the ground because, they had to live in flats of 20 high, and now they have to buy practically all food.

In the Western supermarket that has been set up there, and they are working in western low-wage factories. Maybe they make that famous American sports shoe for a hunger wage, so what governments mean by progress I don't quite understand yet. I consider many non-Western and 3rd world-like governments to be traitors to their own people.

But I live in a dream world, because this is not going to happen with modern humanity. First of all, the politicians and the multinationals are going to be thwarted, they will come up with all sorts of things, to sabotage these kinds of ideas. Then there are the ordinary people, who will refer me to a mental hospital. So with this humanity, I can forget about living in paradise.

====================

(10-06-2021) ARE WE BEING EXTERMINATED?
According to the story on this website, 2.5% of the 17 million Dutch people who had the vaccine will die 425,000. While in a flu season, an average of 6500 people die annually, so the Covid vaccine causes 425,000 deaths divided by 6,500 flu patients, so 69 times more deaths than the flu. So the politicians are dangerous psychopaths.

Of all the nearly eight (8) billion people, 200 million will die from the vaccines that are repeated annually, so in forty (40) years most of humanity will be dead. According to the Georgia Guidestones, 500 million people are allowed to stay alive, in eternal balance with nature. Are the beasts who are pulling the strings trying to kill humanity?

https://www.frontnieuws.com/dr-vernon-coleman-de-waanzinnigen-hebben-het-gesticht-overgenomen-en-ze-kunnen-met-deze-injecties-miljarden-doden/

The Georgia Guide stones: America's most mysterious monument.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4

https://www.youtube.com/results?search_query=The+Georgia+GuideStones
https://duckduckgo.com/?q=The+Georgia+GuideStones&ia=web

https://www.bitchute.com/search/?query=georgia%20guidestones&kind=video
https://www.brighteon.com/newsearch?query=georgia%20guidestones&page=1&uploaded=all

====================

(09-06-2021) HUMAN OR BEAST?
When Allah-God created man, was he perhaps drunk or psychiatric or under the influence of narcotics? Because if you look at the mess on Earth, which has been going on for thousands of years, then man (To whom it relates) is no good. War hunger envy jealousy lies twisting the truth torture rape deaths and financial problems.

Our bodies may they have been genetically modified at his likeness, but our instincts and character have remained the same. Are we perhaps evil creatures from space who discovered Earth, stolen him from the original inhabitants of color. And in order not to stand out, we have disguised ourselves with a human body as camouflage, are we the fallen Angels?

I have asked Allah-God thousands of times, come to Earth yourself to put things in order because we humans can't, all we know well is to make each other's lives miserable. We've turned biblical?, paradise into one great big Hell, we don't award each other the light in the eyes. We're constantly trying to force the other one to walk down our street.

Then there's are the Satanic children, viper snakes from Hell, who control The Earth, like the politicians the rich better-situated the elites, aka the mass murderers and war criminals. They may have already killed billions of people in the last thousands of years with their brutal wars and revolutions, scumbags lowlifes garbage and filth from Hell.

====================

(08-06-2021) EVOLUTION?
There has been a lot of rain on Earth in recent years, and everyone is concerned about deadly floods and landslides. But I've been wondering is it possible that Nature Evolution God or whatever you want to call it, is or is busy flushing the Earth from all the junk
=.

But we have carelessly thrown it down in the last 50 years, the Earth is essentially a living being because he or she breathes grows and produces renewed etc. It's quite possible that God and or the Gods have thought, we're not going to allow man to destroy our planet forever
=.

Not even because after today's humanity, the planet must be preserved for the many billions that will be born in the future. When we clean at home we use a lot of water to dilute and rinse clean, e.g. with washing up windows patching sidewalk scrubs etc., maybe nature evolution God etc. that do too.

We have in recent years had a lot of chemical stuff poison oils and other scary stuff etc., run away in nature and that much water from recent years thins that maybe deliberately cleans up. So while we think there's no God, he's working to save us without us realist
=.

Of course, the greenhouse effect will partly also provide more water that, in turn, is our selfishness that sometimes knows no boundaries. Driving a car is certainly fun but it does cause a lot of environmental pollution, I believe there are almost 1 billion cars on Earth and most throw a lot of rubbish in the air.

Many citizens of the world get in the car for every wipe of laundry, so emissions are increasing. Not to mention the many buses and lorries that are literally and figuratively throwing thick smoke into the air all over the world, often they are old vehicles that have long been banned in our countries. Especially in the countries where pollution is not yet so closely covered.

But you can't blame people at the moment, because they need those vehicles in their poverty to survive. And we must not forget that many vehicles that are in e.g. Europe are banned because they are too polluting and sold to the 3rd world, not Western countries, so they are polluting the environment there.

Western politicians don't have much problem with that. We can indeed moan to those other countries, e.g. old polluting aircraft. But it is often our old aircraft, which we do not want to throw on the scrap because we get another grab for it
=.

====================

(07-06-2021) WE ARE LIFELONG FINANCIALLY EXPLOITED.
Being a human you have to pay for everything, it starts before you're born when you're still in the womb. Your parents need to go to the doctor's midwife and the hospital for check-ups, and the bill goes to the parents' health insurance company. Then the mother goes to the store to buy clothes a bed diapers a bottle and toys.

Then you are born and you get beaten on the butt by a sadist, to tell you: — Hello — remember: Big Dick (I am Surinamese) we adults are your boss lifelong, so beware if you want to fuck with us.

Then you'll be hung on old tits also from before the war, where are those yummy bitches why don't they wait for me with their panties over their arms, along with champagne and cigars. What am I going to do with that old milk that's been simmering in old tits for days, also full of sickening junk, because that crap from the supermarket she eats is full of chemicals.

Then you will be stared at at home by a bunch of worn-out figures, who were also born before the war, so family neighbors acquaintances and colleagues. On the couch are sitting old dragon aunts, smeared with shimmering chemical junk like lipstick mascara rouge etc. on their faces, staring at you as if they want to eat you, am I sometimes born in the twightlight zone?, HEEELP.

Then you have to go to kindergarten to play with little terrorists, who regularly stink in the wind for an hour, because all day long they throw their diapers full. The teacher is from before the first world war complete with Primordial Grey-hair in a bun DAMN, then I also hear from her, you can't beat those little freaks on their beaks who annoy you to the extent.

====================

(06-06-2021) OPTICAL ILLUSIONS - VISUAL PHENOMENA.
https://michaelbach.de/ot/

Optical Illusions.
https://www.youtube.com/results?search_query=optical+illusions
https://duckduckgo.com/?q=optical+illusions&ia=web

Visual Phenomena.
https://www.youtube.com/results?search_query=visual+phenomena
https://duckduckgo.com/?q=visual+phenomena&ia=web

====================

(05-06-2021) BAD JOKE OH OH.
On the 1st of the month you have the familiar: “Siren test alarm” sound in the city, if I were Prime Minister, I would at 03 o'clock at night make the sound of the site below, compared with a: “Gamma” light show, in the air, and with a voice that says: Here speaks Jesus, I have arrived.

All you bastards are kindly requested to leave the Netherlands with the utmost urgency, if not then you are: “TOTALLY FUCKED”. Would it be rush hour on the street in the middle of the night, of the many? Dutch people, who race towards Germany with the greatest urgency. You think?: “The Dutch will no longer vote for this mentally deranged idiot from their days of life”.

http://whitneymusicbox.org/index.php?var=v7

====================

(04-06-2021) HOW STRONG ARE OUR THOUGHST?
I suspect that thoughts can occur very strongly then we often think, well a thought is nothing. But if we do something, it's the thoughts we've had first. So we'd better eliminate any negative thoughts right at the beginning, before they've become so strong that they're going to control or dominate us.

Maybe we're going to do something we might regret afterwards. If we all try to think positively as much as possible, then maybe we'll be in paradise much earlier than we think. It is also possible that negative thoughts affect the body, making us sick in the future. Maybe we'll create our own death.

Maybe after 80 years we say I like it so turn off the light. When we see a sexy person in a picture on the street on TV, we often want to do the deed. We've seen it first, then our lust is resurrected, and only then do we want to do the deed. So if we can eliminate the thoughts first, then maybe we don't have the urge to do it anymore.

There are single men who have photography as a hobby and some walk down all the sex fairs and take a lot of pictures, these men at one point have compulsively become addicted to thoughts of nudity from others, so I don't think they can sleep peacefully. Or suppose a lady is in love but that is not answered and she remains alone.

For 20 years, for e.g., she thinks of this man and then all of a sudden there is a call and he is at the door, that woman is often scarred stiff because her dream world is now falling apart. Now reality is in front of her, and she doesn't want that. So you could say she's been compulsively addicted to thought for 20 years, and the reality is something else entirely that she doesn't want.

I used to know a woman who said to me, 'I can make you do anything I want, all I have to do is think about it and you do it, and think it's your own thoughts'. Maybe she can manipulate my or maybe others' minds. To put it in Surinamese, that woman is doing black power. I left her immediately.

There are also stories of governments and scientists experimenting, in order to be able to read and possibly manipulate the minds of politicians as well as friends. To find out what the politicians and friends think so they can stay one stroke ahead of them, so no more spies and microphones.

There are people around the world who want to kill someone else in their mind, maybe all those thoughts come together and are received by someone who is already angry and his conscious-ness is being pushed away. He or she does indeed commit the act and can't remember anything about it afterwards. The person is considered psychiatric, because responders don't belief.

The Indians of America can make it rain through thoughts by thinking about it. Suppose it's been hot for a week we puff and constantly think, rain rain rain and maybe there will be rain because we've thought so strongly about it materializing in real rain. The Westerners laugh at this because they think they know everything.

I walked into my bedroom and smelled a certain smell, and wondered if the septic drain outside had overflowed. I said, “Guys, you need to stop raining now or I won't be able to sleep here later”. When I said it, the rain suddenly stopped as if someone were closing a curtain at lightning speed. I can't explain what happened because I just don't know.

What's really annoying is that when you tell other people about this, they try to prove that you're mentally insane. While they don't know what's happening either, but because they're arrogant and play professor of all-knowing science, they live in the psychiatric delusion that they know it all, so maybe they're the real patients.

====================

(03-06-2021) REMEMBERING RAZAN AL NAJJAR.
You wonder how many people press media and politicians, who will remember this Palestinian nurse. She was killed on June 1, 2018 by a bullet from a soldier Khazar Jewish swine, and the person was he ever punished? No matter how you throw or turn the ball, soldiers shot straight into the crowd. And that's a war crime, not according to Aryan people.

If people of color invade a white country and start shooting at the population, Then America will invade their country in no time to remove the government. But the whites are allowed to turn the whole Middle East, into one big graveyard. As long as whitey shoots at browny everything is OKE, but if browny shoots at whitey, then whitey is pissed.

The whole world does business with Israhell, but not with Palestine who are called terrorists. Suppose the Romans return to the Netherlands after 2000 years, and put Dutch families on the street with their household goods, then Roman families move into the houses. The whole world will be condemning that, but if Israhell does that with Palestinian families, all is OKE.

The murder of Razan.
https://thegazapost.com/en/post/119641/On-this-day-IOF-assassinates-angel-of-mercy-Razan-Al-Najjar-
The great march of return.
https://www.gazaunlocked.org/
Tell Congress: Call for an imme-
diate stop to attacks on Gaza.
https://www.afsc.org/action/tell-congress-call-immediate-stop-to-attacks-gaza?ms=WEB21HH0514

The mother of Razan.
https://www.youtube.com/watch?v=KIRJCFKxj7M
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

https://www.youtube.com/results?search_query=the+great+march+of+return
https://duckduckgo.com/?q=razan+The+great+march+of+return&ia=web

====================

(02-06-2021) ARE BANKS CRIMINAL ORGANIZATIONS OF THE RICH?
If a bank threatens to fall over, the government will give hundreds of billions to that bank so as not to fall over. Either the politicians are the dumbest creatures, or they are playing the grazing game of the rich. Because if you topple the bank and he doesn't exist anymore, you won't have to pay the $480 billion in government debt and interest to that bank anymore.

You give some national debt money to the former savers of that ex-bank, then they get their lost savings back. That's only once, and the government no longer owes that ex-bank debt, two birds with one stone. Plus it saves the government 20 billion interest a year that they don't have to pay anymore, i.e. no more cuts.

http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/TheFascinating
HistoryOfCivilLawVersusDivineCommonLaw

Court jester fool reveals
secrets behind world events
http://courtfool.org/

====================

(01-06-2021) CORONA AND SCIENCE?
The scientists who advise the government on Corona, do they also use that crooked theory of the piece below? In other words, their theory must fit within their world of thought, if not they refer reality to the land of fables. And governments the stupid rabbits, swallow everything for sweet cake without examining themselves, resulting in lockdowns curfew vaccinations etc.

Of course, John Bedini is not taken seriously by established science, because there is 'consensus' among the honourable Ladies and Gentlemen that perpetuum mobiles are not possible. And so, on the basis of theory, the practice is referred to the trash. And that's what science is called these days, in stark contrast to what science is supposed to be.

Surely the idea is that theory should describe reality as well as possible, but not that reality should behave according to theory? And the idea was that if theory and reality do not prove to be the same, then one adapts his theory to the insights obtained?
http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/HetGeheimAchterVrijeEnergie
=.

http://www.tuks.nl/docs/
http://www.tuks.nl/docs/emails_TK/
http://www.tuks.nl/

https://peswiki.com/article:free-electric-energy-in-theory-and-practice

Arend Lammertink Vrije Energie
https://www.youtube.com/watch?v=QkvyKVA_fzc
https://duckduckgo.com/?q=arend+lammertink&ia=web&

ZIJN WIJ MENSEN DEELS GOD OF JEZUS?

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

(MaanKing = Ufonauten?, Roi = Frans voor Koning, V = Victorie overwinning)

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltje Goden die worden verkracht gemarteld en wreed vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Demonische Regeringen.

We weten ook niet, wat die andere Goden soldaten en burgers meemaken tijdens oorlogen en revoluties. De zenuwen hebben waardoor de keel dichtslaat, ze niet goed kunnen ademen, hart-
kloppingen hartaanvallen en zenuwtoevallen krijgen. De psychische geestelijke gevolgen, het in de broek doen van beide boodschappen. Het huilen van angst, het schreeuwen om hun moeder.

Daarom praten we ook zo makkelijk over oorlog, omdat we het zelf niet meemaken in het veilige Nederland. Daarom gaan we ook makkelijk stemmen op regeringen, die overal in de wereld bommen laten, vallen omdat we het niet zelf voelen. As we het persoonlijk hadden mee gemaakt, zouden we nooit meer stemmen. En als de mensen naar onze landen vluchten, willen we hun zo snel mogelijk terug sturen. Het liefste gisteren nog als we de kans kregen, zo satanisch zijn we al.

We moeten we eerst gaan beginnen om op te houden, om die andere in dat andere land te doden. Want dat zijn ook kinderen van de opperheersers. En als je in karma mocht geloven, was dat slachtoffer een oom of een dochter uit ons vorige leven wie weet. Gandhi zei: Als je een Moslim haat voedt een "Moslim-kind" op, en als je een Hindoe haat voedt een "Hindoe-kind" op. En zal een Iraaks kind die we in dit leven hebben vermoord voor de olie, wel ons eigen kind worden in een volgend leven. Dus dan gaan we er wel van houden, misschien bedoelde Gandhi dat wel met die uitspraak?

Stel u heeft vier kinderen in dit leven, misschien heeft u als soldaat in één van uw vorige levens hun vermoordt, en u zet ze terug op Aarde zodat ze hun leven kunnen afmaken. Wie stemmen er op regeringen die constant oorlogen maken, wij de burgers en ook mensen met een uniform aan. Dus zijn we netzo schuldig aan de slachtoffers in oorlogen die vaak wreed sterven. Dus als de Duivel regeringen blijft verleiden met oorlogen, kunnen we nooit eeuwig blijven leven in het paradijs na onze dood. En met de opstanding wordt?, misschien bedoeld wakker worden.

Stel gewoon theoretisch dat God en of Jezus (als ze bestaan?), zichzelf hebben opgesplitst in 7 miljard deeltjes. Dan zijn we allemaal een deeltje (Ik ben in u en u bent in mij?). Dus als we allemaal voor God gaan spelen: "Geef mekaar te eten". We gaan dus eerlijk delen, dan kan er geen honger meer zijn. En dat speculeren op de beurzen en dergelijke gebouwen met grond
stoffenprijzen om rijk te worden, zal verleden tijd zijn, en blijven de prijzen eeuwig hetzelfde.

Die uitspraak: "Gij zult u geen vreemde goden aanbidden", is vermoed ik niet afkomstig van God maar van de Duivel. Want die heeft er geen belang bij dat, alle zeven miljard Goden gaan samenwerken. Gaan delen wat er bestaat, en vrede gaan maken op Aarde. Want dan heeft hij geen macht meer over ons, en heeft het nakijken. Dan wordt de ellende op Aarde opgeheven, en creëren we op den duur het paradijs op Aarde voor alle 7 miljard mensen.

Als we het woordje God in de mond nemen, bedoelen we dan onbewust onszelf. Bv. neem de Amerikanen, als ze iets meemaken wat ze niet leuk vinden. Of wat hun doet schrikken, dan roepen ze vaak uit: "Oh my God", en soms wel 10 keer achter mekaar. Of als we kwaad zijn op onszelf, dan zeggen we: "GVD". En er zijn genoeg vrouwen, die op seksgebied op hun hoogte-
punt komen, en hun man aanroepen: "Oh mijn God", en dat ook vaak meerdere keren. Zou het mogelijk kunnen zijn dat, we in ons onderbewustzijn weten dat we een deeltje God zijn. Dus weten we ook dat God zich, inderdaad heeft opgesplitst in 7 miljard deeltjes.

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als hij bestaat?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die handel want die is geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. En omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is. En als God en of Jezus zichzelf vermoed ik hebben opgesplitst, dan is hij ook Jezus.

Nostradamus kon in de toekomst kijken. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de heren, die de verhaaltjes in de bijbel hebben geschreven dit ook konden. Dus dan hoeven ze niet speciaal door God gezonden mensen te zijn, om zijn woord aan ons bekend te maken. En als je de bijbel leest, dan ontdek je vrij gauw dat die aan alle kanten rammelt. En dat zou kunnen zijn omdat elk van de schrijvers, zijn toekomst visie zag op zijn manier. En of interpreteert, inclusief de eventuele malloten, die zich de zaken psychiatrisch verbeelden, als dat bestaat?

Geloven betekent volgens mij dat je denkt wat er in de Bijbelse boeken staat op waarheid berust, je gelooft erin maar je weet het niet zeker. Je neemt aan dat het waarschijnlijk de waarheid is, daarom heb je ook zoveel verschillende geloven. En eenieder legt dat Bijbelse boek op zijn manier uit, terwijl als iedereen het zeker wist, wat de waarheid was had je maar 1 geloof en geen velen. En wie zegt dat die teksten uit die boeken, wel deels of niet op waarheid berusten.

En of de opperheersers of hun zoon of de kerkleiders, wel deels of niet die verhaaltjes opgeschreven hebben, en of eventueel verdraaid hebben. Daarom hebben al die verschillende verwijten ruzies geloofsspanningen en oorlogen ook geen zin. Want niemand weet de waarheid, zelfs de paus niet die gelooft ook maar weet het niet zeker.

Sommige gelovigen zullen zeggen, de trompet geluiden uit de Bijbel zijn het teken van de komende eindtijd. Oké, het is mogelijk. Maar stel dat die kerk bijbel schrijvers, ook in de toekomst konden kijken, net zo als Nostradamus ook kon. Dan hebben ze die vreemde geluiden in de lucht ook gehoord, en hebben er vermoed ik een religieuze gelovige draai aan gegeven, om de mensen bang te maken. En om hun te dwingen te geloven in hun God. En waarschijnlijk hebben ze meer gehoord en gezien van de toekomst, wat de gelovigen dus niet mogen weten.

Zou Eva uit de Bijbel, een Genetica (DNA Streng? Boom Der Kennis?) zijn geweest die de baarmoeder heeft geactiveerd. Want wat kan er altijd in een "Appel" gaan zitten: een "Worm". En wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten: een "Foetus". En die lijkt in de "Begin Fase" sprekend op een "Worm". En omdat we in het paradijs niet geboren kunnen worden, en ook niet kunnen sterven, omdat we daar het eeuwige leven hebben, moesten we op Aarde geboren worden. En dan komt magere Hein, ons inderdaad bij elke dood halen.

En op Aarde willen de dochters van Eva hun man het nakijken geven, door hem 50 jaar rond te schoppen in het huwelijk. Dus in die zin zou je kunnen zeggen: "Vrouwen zijn kinderen van de Duivel, en Mannen kinderen van God". En hebben de ellende in ons gemiddelde 80-jarige leven op Aarde, te danken aan vrouwen en hun maffiabaas Eva. Het is altijd mogelijk dat God een man is, en de Duivel een vrouw, het zou kunnen wie weet.

Zou dit de reden kunnen zijn waarom moslims, een hekel hebben aan vrouwen en hun kort houden. Want nu kunnen we niet genieten, van die 72 maagden, in het paradijs die nooit zwan-
ger konden worden. Want Eva is gaan klieren, door die baarmoeder zo nodig te moeten gaan activeren, waardoor we op Aarde dus de hel geboren moeten worden. Waarschijnlijk een kind van de Duivel, die macht wilde hebben over de mensheid, en God het nakijken wilde geven.

Is dit soms de reden, waarom moslimmannen eisen dat hun vrouw goed gekleed op straat loopt. Om andere mannen niet in verleiding te brengen. Als ze al het vrouwelijke schoon zouden zien, op straat zoals bij westerse vrouwen vooral in de zomer en op de stranden. En de bv. seks en porno-industrie zijn die soms duivelswerk, om de man te verleiden en warm en zoet te houden voor seks? Is het mogelijk dat als een man met 10 vrouwen seks heeft gehad dat, hij nog 10 keer geboren moet worden op Aarde.

Dus als vrouwen mannen warm houden voor seks, en hun constant verleiden, dan blijven de dames nog tig eeuwen de baas op Aarde. En wat gebeurd er vaak, als de dames eenmaal kinderen hebben gekregen. Dan hebben ze geen interesse meer in seks, want ze hebben hun doel nu bereikt. Kortom de Aarde constant bevolken, zodat de meeste van ons nooit meer in het Paradijs zullen wonen, en ze eeuwig de baas blijven op Aarde en God uit lachen.

Als een man op zijn hoogtepunt komt bij een vrouw, dan wil hij nog meer naar binnen. Is het mogelijk dat hij weer latent in die baarmoeder wil liggen, dus hij wil weer in het paradijs zijn, waar hij zat voor de baarmoeder werd geactiveerd. Maar door het verknipte tussen zijn onder-
bewustzijn en het bewustzijn, wordt hij opnieuw geboren op Aarde. En die vrouw waar hij het mee doet in dit leven, wordt die in zijn volgend leven misschien zijn moeder (Oedipuscomplex). Want dan heeft hij inderdaad in haar baarmoeder gelegen. In de Bijbel heb je de verwarring tussen Jezus zijn vrouw Maria Magdalena en zijn Moeder. En als ik het goed heb, wordt Jezus ook wel eens de: "Steen" in de Bijbel genoemd.

Is het mogelijk dat er vrouwen zijn, die zo slecht waren op de Aarde dat ze duizend jaar niet geboren mogen worden op Aarde. Is het mogelijk dat zij, als geest een mannelijk lichaam bezet (Voodoo) op Aarde, en van zijn doosje gebruik maakt om het weer te doen met een andere man. Is het mogelijk dat een slaapwandelaar, bezet is door de geest van een dode die weer wil leven. Oké allemaal theorieën, maar wat jammer is, er wordt dan vaak hartelijk gelachen om mensen zoals ik. En we worden ook vaak versleten voor psychiatrisch gestoord.

Of zou het kunnen zijn dat deze mensen in werkelijkheid lachen om hun eigen domheid? En volgens mij, kun je beter te maken hebben met idioten zoals ik. Want dan krijgen we hopelijk nog eens vrede op Aarde, en dan kan ik rustig aan het water kijken naar de fluisterboten die langs varen, de kano's en de vogels die voorbij vliegen. En dan hoef ik niet bang te zijn dat, één of andere normale regering vroeg of laat een Atoombom op mijn hoofd gaat gooien.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat, de kerk de: "Anti christus" is. En heel slim een externe Anti christus heeft geschapen, om de gelovigen het bos in te sturen. Want die zitten te wachten tot hij in de toekomst weer op Aarde komt, terwijl ze gedurende die lange tijd een afwachtende houding aannemen. Niet beseffende dat hij er al is dat, geldt ook voor de Jezus van de kerken. Daar zitten ze ook al duizenden jaren op te wachten, terwijl hij er misschien ook allang is, als we bv. als 7 miljard deeltjes, (Ik ben in u, en u in mij).

En als die duivel in de toekomst op Aarde komt, wat gaat hij nog doen dan en of uitrichten. Wij als mensheid hebben al alles uitgespookt met de mensheid, in de afgelopen duizenden jaren. Vergeleken bij ons is hij heilig. Dus wat gaat hij nog doen dan, oorlogen maken, mensen vermoorden, mensen verkrachten en martelen, mensen in de hel stoppen waar we al in zitten op Aarde? Die zogenaamde duivel is dat soms iemand, die als een briesende leeuw tekeer gaat, en bv. alle heilige huisjes omver trapt. Die de huichelarij van de mensheid aan de kaak stelt. Die de schone schijn opruimt. En de mensheid zal hem inderdaad zien als een verschrikking, want hij haalt alles onderuit wat we gekend hebben, en altijd normaal vonden.

De gelovigen zitten al duizenden jaren te wachten, tot God en of Jezus op Aarde komen. Maar is het mogelijk dat zijn ze er allang zijn, en beseffen we het niet. Er zijn wereldwijd genoeg gelovigen mensen die zeggen: "Alle ellende op Aarde moet eerst verplicht gebeuren, want anders kan onze God niet komen". Ik vind het wreed dat ze zo denken en praten. Want die 6 miljoen kinderen in de 3e wereld, die jaarlijks doodgaan door de honger moeten eerst verplicht sterven, al die miljoenen mensen moeten eerst verplicht sterven met allerlei oorlogen. Al die mensen die gemarteld en verkracht worden, moeten dat eerst verplicht ondergaan. Want anders kan onze God niet komen. Enge mensen dit gelovigen, dus vraag ik me af of het eigenlijk wel echte Gods kinderen zijn? Want God denkt volgens mij niet zo.

Als we alle Geloofsstromingen en Kerken vergeten en alleen maar gaan doen wat God of Allah ons gevraagd heeft. "Niet doden geen oorlogen en revoluties meer, zorg ervoor dat alle 7 miljard mensen te eten hebben, elke dag geen racisme meer geen rente en winstbejag meer geen geloofsgevechten meer", en ga maar een uurtje door. Dan krijgen we vrede en het paradijs op Aarde, omdat alle 7 miljard mensen nu vrienden zijn en mekaar overal mee gaan helpen.

Is het mogelijk dat het echte geloof van de God is, en de kerk de geloofsboeken en de tig geloven van de Duivel, om verwarring te zaaien. Om ons allemaal tegen mekaar uit te spelen, zodat we of latent of in het echt in gevecht blijven met mekaar, en tijdens die gevechten hebben we geen tijd om vrede op Aarde te maken.

De Goden hebben de mensheid weggestuurd uit het paradijs, omdat ze hen niet langer wilde dogen? Is dit de reden waarom ze nooit niks van zich laat horen, en hopen ze dat mens tot inkeer komt en terug keert naar het Paradijs. Ook kunnen ze hebben ze gedacht, zolang de mensheid die stap niet zelf neemt doen we niks. Dus onze neus laten zien op Aarde kunnen ze wel vergeten, en hebben ze de Aarde voor de mens gemaakt, omdat ze niet willen doden en het goede voorbeeld willen geven.

Terwijl de mensheid heeft er geen moeite mee om te doden. Om een paar terroristische aanslagen, bombarderen ze al 17 jaar het Midden Oosten plat. Met miljoenen doden, gehandicapten, vluchtelingen, weduwe en wezen en gewonden. Daar zitten ze niet mee, en al helemaal niet omdat de mensen een huidskleur hebben. Die zijn gewoon vogelvrij verklaard, door het psychiatrische arrogante racistische verwaande psychopathische blanke ras.

Die in hun psychiatrische hoogmoedswaanzin wereld, denken dat ze een of ander superieur übermensch ras zijn. En vele van hun zijn gelovige mensen, dus zijn ze vermoed ik tuig? Dan hadden de Goden inderdaad een goede reden om hen weg te trappen uit het paradijs, en waren ze kotsmisselijk van hen. En in het verleden had ik al een paar keer aan de Goden gevraagd, trap ze ook weg van de Aarde. Want hier spelen ze ook al voor tuig, en richten grote schade aan.

Als je in oorlogstijd weigert te doden, dan wordt je beschouwd als een landverrader. Dan heb je kans om tegen de muur gezet te worden. Maar je hebt wel mensen het leven gered, door dat je weigert om ze te doden. En dat weigeren te doden, zou dat de hoogste daad kunnen zijn, die je kunt plegen in je leven. Je offert jezelf op voor die andere, zodat ze blijven leven. En mag je na je dood naar het paradijs wie weet, want we hebben miljoenen mensen het leven gered.

Stel dat God en Jezus niet bestaan, wat altijd mogelijk zou kunnen zijn, En het hele scheppings-
verhaal, de grootste demagogie is geweest van de machthebbers en de kerkleiders, om de mens-
heid op Aarde, te kunnen knechten. Dan kunnen we toch voor God en of Jezus gaan spelen, of we laten God Jezus de Duivel de kerk en de geloofsboeken links liggen. We doen gewoon alsof ze nooit bestaan hebben, met als doel natuurlijk: "We gaan van de Aarde het paradijs maken".

Van politici hoeven we niks te verwachten, want die zijn al door de hele geschiedenis oorlog aan het maken. Met denk ik miljoenen of vermoedelijk miljarden doden. Zijn ze verplicht Satans-
kinderen? En in onze moderne tijd de kiezer, waarom blijft die nog stemmen? Soort zoekt soort? De pot die de ketel verwijt? Wat is het eieren eten van hun.

Een groot deel van de kiezers zijn waarschijnlijk gelovige mensen. En verwachten na hun dood vermoed ik naar de Hemel te gaan. Maar ik vermoed dat vele, na hun dood op de koffie zullen komen. De Opperheersers zullen hun waarschijnlijk vragen, waarom heeft u levenslang gestemd op massamoordenaars. Ik had u toch gevraagd "Gij zult niet doden". Op school zul je het jaar moeten overdoen, als je gezakt bent. En na een jaar opnieuw studeren mag je weer examen gaan doen, hopelijk slaag je nu.

Praten de Opperheersers ook zo: "U bent nog niet geschikt voor het Paradijs". U moet in uw volgende leven(s) op Aarde nog bij leren. En zou het mogelijk kunnen zijn dat, Jezus niet op Aarde kwam om onze zonde op zich te nemen. Maar om te turven tussen het bewustzijn (besef) en onderbewustzijn (geen besef) van de mens. Een soort van examinator die kijkt, wat is het ware echte innerlijke karakter van de mens. En niet het uiterlijke (nep?) karakter die we vaak laten zien buiten de deur. Om uit te vissen, wie er wel of niet geschikt is voor het Paradijs.

Voor de Kinderen.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God een Psychopaat - Correspondentie.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jezus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (Nederlands)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Suriname - Sranan Tongo)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Verschillende Talen)

Mevrouw HP. Blavatsky.
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

ARE WE HUMANS PART OF GOD OR JESUS?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU.
Your ears deaf, you imagine that you're MaanKings, rob Roi's V hatred lances.

(MoonKing = Ufonauts?, Roi = Frence for King, V = Victory lances)

Let us assume that God has split himself up into 7 billion particles, (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God, and we don't hear the howling cry screams yelling pain sadness grief and agony and fear of death, from those other particle gods. That are raped tortured and brutally murdered by psychopaths, in the service of Satanic governments.

We also don't know, what those other gods soldiers and gods citizens are experiencing during wars and revolutions. For example: having nerve-attacks causing the troth to work partly, so they can't breathe proper, heart attacks and nerve seizures. The mental psychological spiritual confusion effects, doing both messages in the pants, crying of fear, crying out for their mother.

That is why we're talking so easy about war, because we do not have to deal with it ourselves in the Netherlands which is a safe country. That is why we are also going to vote easily on governments that are dropping bombs everywhere in the world, because we do not feel it. If we had experienced it personally, we would never vote again. And if people flee to our countries, we want to send them back as soon as possible. Preferable yesterday if we got the chance, so satanic we have become.

We have to start first to stop, killing the other one in that other country. Because, they're also the children of the overlords. And if you were to believe in karma, that victim was maybe an uncle or a daughter from our previous life who knows. Gandhi said: If you hate a Muslim, raise a “Muslim-child”, and if you hate a Hindu, raise a “Hindu-child.” And an Iraqi child we killed in this life for oil maybe becomes our own child in the next life. So then we're going to love it, maybe Gandhi meant that by that statement
=?

Suppose, you have four children in this life, maybe as a soldier in one of your previous lives you killed them, and you have to put them back on Earth so they can finish their lives. Who is voting for governments that are constantly making wars, we the citizens and also people in uniform. So we are equally guilty of the victims in wars who often die cruelly. So if he Devil continues to seduce governments with wars, we can never live forever in paradise after our death. And with the resurrection is maybe meant waking up.

Just theoretically imagine that God and Jesus (if they exist?), have split themselves into 7 billion humans. Then we are all a God's (I am in you and you are in me?). So when we are all going to play for God, “we will feed each other”. So we are going to share it honestly, then there will be no hunger. And that trickery at the stock-markets and such buildings with commodity prices to become rich, will be in the past, and the prices remain the same forever.

The command: “Thou shalt not worship strange Gods”, is I suspect did not come from God but from the devil. Because he doesn't want all 7 billion gods to work together, and going to share everything which exists, and make peace on Earth. Because then he has no more power over us, and is finished. Then the misery on Earth will be gone, and in the long term we create paradise on Earth for all 7 billion humans.

If we take the word of God into our mouth, do we unconsciously mean ourselves? For example take the Americans, if they are experiencing something they don't like. Or what may scares them, they often cry out, “Oh my God,” and sometimes 10 times behind each other. Or if we are angry at ourselves, then we say: “Goddamn”. There are enough women, who come to their peak in the field of sex, and call on their husband: “Oh my God”, and that often several times. Could it be possible that, in our subconscious mind, we know that we are a particle of God. So we also know that God has, indeed, split into 7 billion particles.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh like crazy, and say lock him up because he is a nutcase. But suppose he has realized in his subconscious that he is a particle of God or Jesus. And because the subconscious mind is difficult to display, through the ordinary consciousness it becomes distorted and broken, and the person thinks he is the Biblical Jesus, and if God and Jesus split themselves up then he is also Jesus.

Nostradamus could look into the future, if it's possible of-course. Could it be possible that the prophets, who wrote the stories in the Bible could also do this. So maybe their not sent by God as his messengers, to make his word known to us. And if you read the Bible, you will soon discover that it rattles on all sides. That could be because each of the writers, saw his future vision in his way, and or interprets it his way, including people who were psychiatric mentally disturbed, if it exists?

Believing in my opinion means that you think of what is true in the biblical books, you believe in it, but you don't know for sure. You assume that it is probably the truth, so you also have so many beliefs. And everyone explains that biblical book in his way, while if everybody knew for sure, what the truth was you only had 1 faith and not so many. And who says that these texts are based on these books, are partly or not on truth.

And whether the great beings or their sons or the church leaders, partly or not have written these stories, and maybe twisted them. Therefore, all these different faith tensions, quarrels and wars have no meaning whatsoever. Because no one knows the truth, even the pope doesn't know it, but I'm not sure about that of-course.

Some believers will say, the trumpet sounds from the Bible are the sign of the coming end times. OK, it's possible. But suppose that the Church prophets could look in the future, just as Nostradamus did. Then they have heard those strange noises in the air as well, and have probably given it a cunning religious turn, to frighten people, and to force them to believe in their God. And probably they have heard and seen more from the future, which the believers should not know.

Is it theoretically possible that Eve from the Bible was a genetic person (DNA Helix - Tree of Knowledge -) who has activated the uterus. What can always be in an apple: A “Worm”. And what can always be in a uterus: a “Fetus”. And in the beginning a worm and a fetus look very much alike. And because we can't be born in Paradise nor die, because we have eternal life there, we had to be born on the planet Earth. And then the grim reaper, comes and collects us at every death.

And on planet Earth, the Daughters of Eve want to kick their husbands around in 50 years of marriage and be their bosses. So in that sense you could say: “Women are children of the devil, and men children of God”. And we have the misery in our average 85-year of life on Earth, due to women and their mafia boss Eva. It is always possible that God is a man, and the devil is a woman, it could be who knows.

Could this be the reason why Muslims man, dislike women and keep them short on a tight and short lease. For now we can't enjoy those 72 heavenly virgins, in paradise who could never conceive. For Eve found it necessary to mess and activate the uterus, so that we must be born on Earth in hell. Probably a child of the devil who wanted to have power over humanity, and the Devil wanted to give God the run around.

Is this the reason, why Muslim men demand by their Biblical book that their wives are well dressed on the streets, so not to tempt and seduce other men, if they see all the feminine body parts. On the street as with Western women especially in the summer and on the beaches. And for example the Sex and pornography industry are those ment to seduce the man and keep him warm and sweet for sex? Is it possible that if a man has sex with 10 woman in his life that, he has to be reborn 10 times on Earth.

So if women keep men warm for sex, and seduce them constantly, then the ladies continue to be the boss on Earth for many centuries. And once the ladies have gotten children, then they have no more interest in sex, because they have reached their goal now. In short, the earth is constantly populated, so that most of us will never dwell in paradise again, and they forever remain the boss on Earth and laugh at God.

If a man has sex with a woman, he is pushing and wants go to more inside. Is it possible that he wants to be laying in the womb again, because he wants to be in paradise again like in the old times, where he sat before that the uterus was activated. But because his subconscious and consciousness are not in harmony, he doesn't understand and is reborn again on Earth. And if he does it with a woman in this life, will she be his mother (Oedipus complex) in his next life. Because then he has indeed laid in her womb again. And in the Bible you have, the confusion and misunderstanding between Jesus his wife Mary Magdalene and his mother. And if I am right, Jesus is sometimes called the “Stone” in the Bible.

Is it possible that there are women who were so bad on the Earth that they are not allowed to be born on Earth for a thousand years. Is it possible that, as a spirit, she occupies a male body (Voodoo) on Earth, and uses his backside to do it again with another man. Is it possible that a person who sleeps, is occupied by the spirit of a dead who wants to live again. Okay it's all theories, but what is unfortunate, there is often a lot of laughter to people like me. And we are often called psychiatric disturbed.

Or could it be that these people in reality laugh at their own stupidity? And according to me, you better have idiots like me, because hopefully we will have peace on earth. And then I can sit at the water looking at the whisper boats that pass by, the canoes and the birds that fly by. And then I don't have to be afraid that, some normal governments (I consider mentally disturbed idiots), sooner or later are going to throw an atomic bomb on my head.

Could it be possible that, the church is the: “Anti Christ”. And very cleverly created an external Anti Christ, to send the faithful into the forest. While they are waiting until he comes to Earth in the future, and are taking a waiting attitude during that time. Not realizing that he is already there that, also applies to the Jesus of the churches. They have been waiting for thousands of years, even though he may have been there for a long time, if we are them 7 billion particles, (I am in you, and you in me).

And if the devil comes to Earth in the future, what is he going to do then and or set off. We as humanity have already done everything evil with us humanity, over the past thousands of years. Compared to us, he is holy. So what is he going to do then, make wars, kill people, rape and torture people, put people in hell where we are already on the Earth? That so-called devil is that maybe someone, who will roar like a lion on rampage, and for example trow all the sacred houses overboard. Denouncing the hypocrisy of humanity. Who, will clean up the hypocritical attitude of people. And mankind will indeed see him as a horror, for he takes away everything they ever knew and considered it as normal.

The faithful have been waiting for thousands of years, for God and or Jesus to come upon Earth again. But is it possible that they are already here for a long time, and we don't realize it. There are plenty of believers around the world who say, “All misery on Earth must be done first, because otherwise our God can't come”. I find it cruel that they think and talk like that. For those 6 million children in the 3rd world, who are dying annually by hunger must die first. All those millions of people must die first with all kinds of wars. All those people who are tortured and raped have to undergo that first, otherwise our God can't come. Scary spooky horror people these believers, so I wonder if they are actually real true God's children? For God does't think so in my humble opinion.

We could abolish all believes en churches, and only do what God or Allah asked us. “Stop killing in wars and revolutions”, make sure that all 7 billion people have to eat, every day no more racism no interest and profit more no more faith fights, and continue for an hour. Then we get peace and paradise on Earth, because all 7 billion people are now friends and will help each other everywhere.

Is it possible that the true Biblical faith is from the Gods, and the church and their Bible-books are from the devil. To play all of us out against each other and create confusion, so that we are constantly in real combat with each other. And during these battles we have no time to make peace on Earth for everybody.

Did the gods sent humanity away from Paradise because they no longer wanted to tolerate them? Is this the reason why they don't show their faces, maybe they hope that man comes to repentance and returns to paradise. They could have been thinking, as long as mankind doesn't take that step themselves, we can't do anything. So why should we show are nose on the planet, humans they can forget it. And they have made the Earth for man, because they didn't want to kill after expelling them out of paradise and give a good example, thou shall not kill.

While humanity has no trouble with killing people, for a few terrorist attacks, they have been bombing the entire Middle East for 17 years. With millions of deaths, handicapped, refugees, widow and orphans, injured from light to heavy etc. They couldn't care less, and all the people have a skin color. Those are declared simply bird-free, by the psychiatric arrogant racist conceited psychopathic white race.

Those in their psychiatric mind, think that they are some superior übermensch breed. And many of them are faithful people, so are they I suspect indeed scum. Then the Gods had indeed a good reason to kick them out from Paradise, and they were tired of them. And in the past I had already asked the gods a few times, that they are also kicked away from the earth. Because here they also play for scum in and cause great damage.

If you refuse to kill in war time, then you are considered a country traitor. Then you have a chance to be put against the wall. But you have saved a lot of people's lives, because you refused to kill theme. And after your death you may go to paradise who knows, for we have saved millions of people's lives
=.

Suppose that God and Jesus don't exist, that could be possible, and the whole creation story, is the greatest scam of the rulers and the church leaders, to be able to enslave humanity on Earth. Then we can still play for God and or Jesus, or we leave God Jesus the Devil The Church and the Faith books out. We simply pretend they have never existed, with the aim of course: “We are going to make earth Paradise”.

We have nothing to expect from politicians, because they are already making war throughout history. With I think millions or maybe billions victims. Are they obligated Satan's children? And in our modern times the voter, why does he still votes? Kind looks for kind? The pot that blames the kettle? What is their egg eating.

A large part of the voters are probably faithful people, and expect after their death I suspect to go to heaven. But I suspect that many, after their death, will come upon a closed door. The upper being will probably ask them why did you vote on politicians who are murderers. Didn't I asked you: “Thou shalt not kill”. At school you will have to do the year over, if you failed the class. And after a year of studying again, you can start your exam again, hopefully you will succeed now.

Could it be possible that the upper being can say: “You are not yet suitable for paradise”. You still need to learn more in your next life (s) on Earth. And could it be possible that, Jesus did not come upon Earth to take our sin upon himself. But to measure the difference between our consciousness (awareness) and subconscious (no awareness). A kind of examiner who shows, what is the true real inner character of man. And not the outward (fake?) character we often show outside the door, who is or is not suitable for paradise.

Letter to the Children.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God a Psychopath? - Correspondence.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jesus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (English)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+latin (Latin)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Different Languages)

Miss H.P. Blavatsky.
https://www.theosociety.org/pasadena/sd-pdf/sdpdf-hp.htm
https://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu1-01.htm
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

=========================

WAAROM STOPPEN DE MENSEN LIEVER DE KOP IN HET ZAND?
http://www.ellaster.nl/2016/10/28/waarom-stoppen-mensen-liever-kop-zand/

WIE BEPALEN HET NIEUWS IN NEDERLAND?
http://www.eurostaete.eu/geld/htm/Wie%20bepalen%20het%20nieuws%20in%20Nederland.htm

Werden Gaddafi en Saddam Hoessein gedemoniseerd,
en wordt nu ook Assad van Syrië gedemoniseerd?
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
https://www.youtube.com/results?search_query=gadaffi
https://duckduckgo.com/?q=gadaffi&ia=web

Interview met Assad -- Nederlands Ondertiteld.
https://www.youtube.com/watch?v=m-q9_Dsb2OE
Western media lies about Syria exposed.
https://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Zie ook 05 juli 2017:
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

ALTERNATIEF NIEUWS VAN VELE WEBSITES VERZAMELD.
Regeringen willen een wet maken om deze websites te verbieden, onder het mom van nepnieuws. Dit zogenaamde
nepnieuws wordt niet uitgezonden op de Journaals, de kranten schrijven er niet over, ook de praatprogrammas
op Tv praten er niet over, en de politici zullen het u al helemaal niet vertellen, zijn het demagogen?
https://alternatiefnieuws.eu/

=========================

http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen
http://gedachtenvoer.nl/15-factoren-om-waarmee-je-een-valse-vlag-operatie-kan-herkennen/
http://gedachtenvoer.nl/valse-vlag-operaties-een-stukje-geschiedenis/
http://xandernieuws.net/content/2016/02/Overal-voorbereidingen-voor-grote-oorlog-in-Europa
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ciatimeline.htm

http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/gaan-de-duitsers-europa-bevrijden
http://achterdesamenleving.nl/10-grote-leugens-van-de-mainstream-media/#.WD3H_IWcHIU
https://lextells.wordpress.com/2012/04/24/de-onzichtbare-hand-wordt-zichtbaar/
http://www.consensus.net/end_us_torture.html
http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2006/11/nederlandse-leger-martelt-6.html

http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-die-je-niet-ziet-op-het-nos-journaal/#.WD2zmoWcHIV
http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-over-je-verstand-wordt-gevochten-met-angst/
Former Drone Pilots Denounce - Morally Outrageous - Program
https://www.youtube.com/watch?v=PJ1BC0g_PbQ

https://www.youtube.com/watch?v=9ed_41T-07U (Origineel Volkslied)
https://gerard1945.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland

=========================

FREE INDEPENDENT NEWS.
https://www.presstv.com/Default/ (Iran)    https://www.youtube.com/watch?v=3a1kLR62WA0 (Iran)     http://parstoday.com/en/radio (Iran)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)    https://www.youtube.com/watch?v=69pe_qmsbGE (Russia)    http://sputniknews.com/popup/radio/ (Russia)
http://www.aljazeera.com/watch_now/ (Qatar)    https://www.youtube.com/watch?v=ugX6X_Rj1nU (Qatar)    http://www.qfradio.com/ (Qatar)

=========================

IS FRANKRIJK EEN RACISTISCH LAND?
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van Frankrijk.
De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden ook kunnen zeggen,
ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit één Europa. Ze vergeten erbij
te vertellen dat, ze in de slaven en koloniale tijden de grondstoffen van de oorspronkelijke bewoners gratis
wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen voor hun arbeid.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

Voor wie de literatuur uit deze windrichting gesneden koek is, weet dat
de heer Brzezinski heel merkwaardig (misschien wel te kwader trouw)
bezig is. Als uitgerekend hij ons Europeanen gaat waarschuwen, voor
de Duitse knoet waaronder Europa gebukt zal gaan, zodra Europa een
eigen koers gaat varen, zonder de USA of anders gezegd. Het Europese
continent los van Anglo-Amerika, (een soort Otto von Bismarck-concept).

Immers; niemand anders dan dhr. Brzezinski, weet beter hoe de
geheime diplomatie thans werkt. En wat het in het verleden heeft
opgeleverd, in ieder geval 2 wereldoorlogen. In de geheime diplomatie
is niets veranderd, het is nog smeriger geworden dan ooit te voren.

http://www.derde-wereldoorlog.nl/Oekraine.html
http://www.derde-wereldoorlog.nl/Bilderbergconferentie.html

De enige manier om vrede te krijgen op Aarde is dat, alle landen zich met zijn eigen zaken gaat bemoeien. Niet
meer klieren in andere landen, laat staan daar de baas te willen gaan spelen. We kunnen zaken doen met mekaar,
we kunnen als toeristen mekaars landen bezoeken, en er misschien zelfs gaan wonen als vrienden. Maar niet dat
andere land chanteren met dollarkoers sancties boycotten stroregeringen en bommen, als we onze zin niet kunnen
krijgen. Daarom is het jammer dat de NAVO de VN en de EU maffiaorganisaties zijn geworden, dit heeft niks meer
te maken met de wereldbevolking beschermen. Die worden nu gewoon behandeld als, slaven en kanonnenvoer.

=========================

ZIJN ISIS AL QUEDA EN DE DAESH BETAALDE HUURLINGEN VAN DE CIA EN DE MOSSAD?
Volgens insiders zijn de Isis Al Queda en Daesh huurlingen, die werken en betaald worden
door de CIA en de Mossad. Met als bedoeling om het hele Midden Oosten kapot te maken,
en er Amerikaanse stroregeringen te installeren. En aangezien Israël de echte bazen zijn
in het witte huis, hebben ze heel sluw geslepen en gehaaid een Groot Israël geschapen.
Als ze gewond zijn worden ze behandeld, in Turkije en Israël, opnieuw bewapend en terug gestuurd.

Maar een Groot Israël wil nog niet zo lukken, want Rusland zit er tussen. Hoe schakel je die uit
heel simpel, je schiet met twee straaljagers een passagiersvliegtuig uit de lucht, boven Oekraïne
en geeft Rusland daar de schuld van. Nu heb je een excuus, om de Oost Europese grenzen vol
te proppen met westerse soldaten. In de hoop dat Putin zijn hoofd verliest, en tijdens de oorlog
schakel je Rusland uit (volgens mij niet). Dezelfde dag nog zal Israël Syrië en Iran uitschakelen.
Jezus uit de Bijbel noemt de nep joden 'addergebroed'. Daar heeft hij misschien een goede reden voor.

http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren
https://www.ninefornews.nl/gelekt-rapport-geheim-plan-voor-migratie-van-joden-khazaren-naar-oekraine/
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

Er zijn bonafide onderzoekers die tot de conclusie komen
dat het Joodse volk niet afstamt van Abraham. De Zionisten
(Khazaren) blijven fanatiek tegengas geven omdat ze het
Midden Oosten willen jatten om een groot Israël te scheppen.

Arthur Koestler.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=arthur+koestler+the+thirteenth+tribe
https://duckduckgo.com/?q=arthur+koestler&ia=web
Benjamin Freedman.
https://www.youtube.com/results?search_query=benjamin+freedman+khazars
https://duckduckgo.com/?q=benjamin+freedman&ia=web
Eran Elhaik,
https://www.youtube.com/results?search_query=eran+elhaik
https://duckduckgo.com/?q=eran+elhaik&ia=web
Over Abraham N. Poliak is niks te vinden op YouTube,
https://duckduckgo.com/?q=abraham+poliak&ia=web
Over D.M. Dunlap is niks te vinden, niet op You Tube of duckduckgo.

=========================

BEVORDEREN BONAFIDE BEDRIJVEN SPAM?
http://www.gouvernante.info/spam1.htm

=========================

PLEGEN ALLE 401 GEMEENTEHUIZEN BOEKHOUDFRAUDE MET DE JAARLIJKSE BEGROTING?
Bijna alle 401 gemeentehuizen plegen fraude op het gebied van de jaarlijkse boekhoudbegroting.
Ik probeer hoop ik Drs. Leo Verhoef een geregistreerde accountant een beetje te helpen, want als
hij aangifte doet bij de justitie dan wordt het geseponeerd. M.a.w. hij wordt in het bos geparkeerd
dat, is op zichzelf ook al corruptie van de justitie, want uitgerekend hun organisatie hoort de wet
na te leven anders wordt hij een echte aanfluiting. Dus in wezen bestaat er een wet voor het volk
(gevangenisstraf) en een wet voor de notabele (geseponeerd), de justitie meet met twee maten.

Gaat u voor de grap maar is op 01-04 sjoemelen oftewel frauderen met uw belastingformulier,
als u pech heeft gaat u gewoon zeven jaar naar de gevangenis. Niet voor de notabele van de stad
die zijn onder en boven de wet, daar zorgen hun dikke vriendjes van de corrupte justitie voor.

Dhr. Leo Verhoef heeft gewerkt bij één van de vier accountantsbureaus die de begroting doen
voor alle 401 gemeentehuizen, toen hij aan de bel trok is hij ontslagen. Vervolgens kreeg hij van
de WW-strafkorting omdat het volgens hun zijn eigen schuld was dat hij ontslagen is. Toen ze bij
het tweede bureau ontdekte wie hij was is hij ook daar ontslagen, hij kwam toen in de bijstand,
want volgens de WW was het weer zijn eigen schuld en kreeg hij geen uitkering meer van hun.

U moet niet vergeten dat de burgers de: "Aandeelhouders" zijn van het bedrijf met de naam:
"Gemeente Zutphen", en de directie verschaft nep-begrotingscijfertjes, dus staan ze de aandeel-
houders te besodemieteren. Uw belastinggeld zou u kunnen beschouwen als aandelen die u
gekocht heeft, maar u zult weinig winst uitgekeerd krijgen. Want uw directie verteld aan u dat,
ze tussen de jaren 2003 en 2016 - 21 miljoen hebben overgehouden. Terwijl in werkelijkheid
moet het - 119 miljoen zijn, dus van die ? 98 miljoen die pleite zijn zult u nooit één cent winst zien.

De directie bestaat uit prutsers want ze goochelen met cijfertjes dus moeten ze dringend ander werk
gaan zoeken simpel toch. Als ik het goed heb staat op het plegen van fraude gevangenis, voor de
burgers maar de notabele heren, zijn ze onder en boven de wet, lappen ze de wetboeken aan hun laars?

Stel gewoon theoretisch dat alle gemeentehuizen alle provinciehuizen en die pipo's in de Tweede Kamer,
gezamenlijk jaarlijks - 18 miljard laten verdwijnen. Dat is het bedrag die de bevolking jaarlijks moet
bezuinigen, is het daarom niet veel verstandiger om de ambtenaren (op wie het betrekking heeft) - 2
voor de bus naar het arbeidsbureau te geven, want het zijn boekhouders van lik me vessie weg ermee.

http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html (Dossier)
http://www.leoverhoef.nl/ (Accountant)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912.html (Brief)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912x.html (2016)
http://www.leoverhoef.nl/scorelijst.html (Scorelijst)
https://www.youtube.com/results?search_query=leo+verhoef
https://duckduckgo.com/?q=leo+verhoef&ia=web

Leo Verhoef controleert Gemeente jaarverslagen.
https://www.youtube.com/watch?v=sJTLKlowhik
Rob Brockhus (Rechts) stopt als bestuurder S.D.N.
https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU
Sociale Databank Nederland.
http://www.sdnl.nl/index1024.html
https://www.youtube.com/user/grondvest/videos

=========================

DIVINE MUSIC.
http://www.broadwayworld.com/radio.cfm (Broadway)
http://www.streamingsoundtracks.com/ (Film Music)
http://www.ancientfm.com/ (Mediaeval and Renaissance)
http://www.jazzradio.com/ (Jazz Music)
https://yeslordradio.store/ (Black Gospel Music)
http://www.atos.org/atos-theatre-organ-radio (Theatre Organ Music)
https://www.solopianoradio.com/ (Piano Concerts Music)
http://www.classicalwebcast.com/ (Classical Music)
http://www.operacast.com/opstations.htm (Opera Music)
http://www.ibiblio.org/chinese-music/ (Traditional Chinese Music)
http://www.the1920snetwork.com/ (The 3 1920's)
http://radiodismuke.com/ (Vintage 1920-1930)
http://birdsong.fm/ (Bird Music)

OUT OF THE ORDINARY STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=hgll-XTqcS4 (Musical Tesla Coils)
https://www.youtube.com/watch?v=q0iOtJ5Xy78 (Water Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU (Amazing Water & Sound Experiment)
https://www.youtube.com/watch?v=aq1Fti9-ct4 (Sand Patterns & Techno Music)
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w (Electronical Sand Dancing)
https://www.youtube.com/watch?v=lCARHatJQJA (Blocks With Memory)
http://www.philtulga.com/morse.html (MorseCode TypeMachine)
https://www.youtube.com/watch?v=J9HaT23b-xc (Bullet Physics)
https://www.youtube.com/watch?v=FIPu9_OGFgc (Voronoi Fracture and Shatter Lab Tests)
https://www.liveleak.com/view?i=868_1373655135&comments=1 (German Dude Builds Huge Firecracker)

ORIGINS OF HUMANITY.
http://www.akashicrecordsofsouls.com/ (What are the Akashic Records)
http://www.ancient-origins.net/ (Reconstructing the Story of Humanity's past)
http://www.ancient-world-mysteries.com/ (Mysteries from a Forgotten Age)
http://behavenet.com/apa-diagnostic-classification-dsm-iv-tr#301 (Handbook of DSM)
https://www.edgarcayce.org/the-readings/akashic-records/
https://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records (Akashic records)
http://darwin-online.org.uk/ (The complete works of Darwin)
http://philosophyowl.blogspot.nl/2013/05/introduction-to-kants-practical.html (Part 1 Immanuel Kant)
http://www.philosophyowl.blogspot.nl/ (Part 2 Immanuel Kant)
http://www.youtube.com/watch?v=4i6JhNTQFnU&index=1&list=PLRBOF-xiQuRJKo-XaTvttJLXdJWcw3hqx (8 parts Immanuel Kant)
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm (Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten)
http://www.sacred-texts.com/ (Sacred Text Archive)
http://www.snakesinsuits.com/ (When Psychopaths Go To Work)
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/(De synthese van wetenschap, religie en filosofie)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html (Brief aan de Kinderen)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html (Psychiatrie wat is dat?)
http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/281/psychose.html?tab=2 (Wie wanen? de niet-normale of de normale met Dogmas?).

The Freedom of Knowledge, The Power of Thought ©
http://educate-yourself.org/
http://mirrors.wordsforgood.org/educate-yourself.org/

=========================

A COURAGIOUS WOMAN - Rania Masri - A Peace Freedom Activist
Een Moedige Vrouw - Rania Masri - Een Vredes Vrijheids Activist
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0 (Ferguson to Palestine - Speech by Rania Masri)
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398 (Speech: "Crisis in Gaza and West Bank)
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q (Speech: 'Mr.Obama, what is barbaric?'.)
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU (Uncovering the Syrian Conflict". July 10, 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE (Questions and Answers - The Syrian Conflict)
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri (More YouTubes of Rania Masri)
https://greenresistance.wordpress.com/ (Website of Rania Masri)

========================

ILLUMINATI.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9QwAPSsE4Y (The Causes of Poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=1RBvtTY1hTk (Images of Child Poverty around the world)
https://www.youtube.com/watch?v=bktyHW9R-00 (World bank IMF Federal cause extreme poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=NQ952ba75Yk (How WTO World Bank IMF work?)
https://www.youtube.com/watch?v=IQRjn6kYcas (Usa Washington IMF Protests)
https://www.youtube.com/watch?v=2hW6_r1_1k8 (Police and Protesters Clash at WORLD BANK, IMF)
https://www.youtube.com/watch?v=exY4u0XsEGI (The Corporation - Trailer - 00hr1mt53sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Y888wVY5hzw The Corporation - Movie - 02hr24mt03sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Yb5ivvcTvRQ (The Choice is Ours 2016)
https://www.thevenusproject.com/ (Beyond Politics and War)

(ENGLISH)
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement (ACTA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA (DARPA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement (ISDS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership (TPP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership (TTIP)

(DUTCH)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsovereenkomst_ter_bestrijding_van_namaak (ACTA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Investeerder-staatarbitrage (ISDS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnershipfont (TPP)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch_Vrijhandels-_en_Investeringsverdrag (TTIP)

http://ttip2016.eu/sign-the-petition-against-ttip-and-ceta-copy.html (Sign the Petition)
https://www.duurzaamnieuws.nl/europees-burgerinitiatief-stop-ttip-van-start/ (Different Languages)
https://www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-achtergrondinformatie (Stop Vriendjes Politiek)

========================

HELP:
https://www.amnesty.org/en/ (Help and Save Innocent PoliticalPrisoners)
http://returntosender.nl (Voor lokaal gemaakte producten)
http://www.savetibet.org/ (Tibet wordt al 66 jaar (07-10-1950) bezet door China)

Help the Children - Help de Kinderen - yepi din ptjieng:
https://www.changeforchildren.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.ics.nl/en/home/
https://www.kidsrights.org/
http://www.net4kids.org/

=========================

ARAB STUFF.
Arab Radio Channels.
http://radio-dzair.com/
http://www.radio2moro.com/
http://allahuakbar.radio.net/
http://www.radio.net/language/Arabic/

Arab Tv Channels.
https://arabic.rt.com/live/
http://fomnybox.com/news-channels.aspx

Arab Dancing Festivals.
http://www.youtube.com/watch?v=WGuY0Q0DAzI (Tunesia)
https://www.youtube.com/watch?v=JL90nZnGiQQ (LA Dabke Troupe)
http://www.youtube.com/watch?v=MCPnNCVNFgg (Arabian Dance Festival
http://www.youtube.com/watch?v=T83q1A1J0Eo (Kurdistan Dance?)

http://makkahlive.net/madinalive.aspx (Prayer time for Islamic Countries)
http://www.sahih-bukhari.com/ (Sayings and Deeds of Prophet Muhammad)
http://www.islamiclandmarks.com/ (Info about historical Islamic significance)
http://www.salaattime.com/salaat-time/ (Download Salaat 2.7)

https://www.youtube.com/watch?v=6BzkJVk7nqw (Ex muslim meltdown on TV station, interviewer)
https://www.youtube.com/watch?v=v5foN-2ucZc (Arab guy has meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=ESBM9q14dIQ (Angry arab goes into meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=rbzwVn0cUBM (Spanish man destroys Muslim after reading book)

https://www.youtube.com/watch?v=w8wZzGOH3ts&list=PL0A4EB5D68AF2E67E (Arab Lessons with Maha).
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs (Making PitaBread with Maha)

=========================

ADRESSEN: 1e Gemeenten van Nederland - 2e Ned Euro Parlementariërs.
3e De Europese Unie - 4e Adressen Regering - 5e Alle Nederlandse Wetten.
http://almanak.overheid.nl/     http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/search.html?country=NL
http://europa.eu/     http://www.gksoft.com/govt/en/nl.html     http://www.st-ab.nl/wettenoverige.htm

http://www.destaatsschuldmeter.nl/     http://www.werkloosheidsmeter.nl/
http://www.ikmaakbezwaar.nl/     http://www.ikclaimmijnnaam.nl/    http://www.freepress.net/

=========================

THESE 2 SEARCHENGINES WON'T REGISTER YOUR BROWSING.
https://eu.startpage.com/    https://duckduckgo.com/

=========================

COMPUTER SAFETY.
http://www.symantec.com/security_response/removaltools.jsp Virus Removal Tools
https://support.norton.com/sp/en/us/home/current/solutions/kb20080710133834EN_EndUserProfile_en_us#

=========================

TRANSPORT.
https://www.youtube.com/channel/UC35G9Mz2O_hkMZYwaMGTzAw (TramRide in The Hague)
https://www.youtube.com/watch?v=cKRanwMaGxI&list=PLOx9Bo4r0tRbbNammCT-C6IaKhcb-8pvi (TramRide in Amsterdam)
https://www.youtube.com/user/76Darkboy/videos (Tramride in Rotterdam)
https://www.youtube.com/channel/UCBAEKV7hXaeJaDIVtR35M6Q Tram of Utrecht
http://spoorkaart.mwnn.nl/ (Virtual Railmap of The Netherlands)
https://www.wegrijden.nl/theorie-examen-oefenen-gratis/auto (Gratis auto theorie examen)

https://www.youtube.com/user/RTT4052/videos (Harry Stam Trucking)
https://www.youtube.com/watch?v=B9kgb19sTYk (Zycie Kierowcy Beautiful Route)

Euro Truck Simulator 2
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII&feature=player_embedded (ET2 Promo)
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII (Promo Trailer Afsluitdijk)
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE&feature=fvwp&NR=1 (Going to Hamburg Germany)
https://eurotrucksimulator2.com/ (Main Website)

https://www.flightradar24.com/ (Click on Plane for Flight-Info)
http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=eham4&icao=eham (Listen to Pilots and TrafficControllers)
https://www.planespotters.net/ (Plane Spotters)

http://www.dutchfs.com/ (The dutch Flight Simulator Site)
https://www.youtube.com/watch?v=RLFbNcqG_ng (Paro Cockpit Landing home simulator boeing 737-800)
https://www.youtube.com/watch?v=WN5-G6adg0g (Approaching Innsbruck in a Boeing 737-800)

https://www.youtube.com/watch?v=kOIyBAcz1yI (A tour by Sunny Williams)
https://www.youtube.com/watch?v=afBm0Dpfj_k (A tour by André Kuipers)
https://www.youtube.com/watch?v=RtU_mdL2vBM NASA Live Feed.
http://space.cweb.nl/tracking-iss-zarya.php (Tracking ISS)
https://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html (Daily Space Pictures)
http://server7.wikisky.org/? (Star Views)
http://www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html (MoonCallender)

=========================

KOMEDIE -- COMEDY.
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5P-u1wsug (Nigga Shit)
https://www.youtube.com/watch?v=yhFSIGV5xtE (Kids and the new Grandma)
https://www.youtube.com/watch?v=Yh_r8avi9wQ (Weed and Hennessy)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yMZEr6MbI (Bernie Mac "Milk & Cookies")

http://www.youtube.com/watch?v=XqHYzYn3WZw (Oh Oh Little Bitches)
https://www.youtube.com/watch?v=UdJ6pnPW2b4 (Kid Buys Condoms - WHAAAT?)
https://www.youtube.com/watch?v=kKW8O4TauYk ("Spanish Radio" - Gabriel Iglesias)
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4 (The Scumbag started)

https://www.youtube.com/watch?v=uID5weL61Us ("Peanut: Taste of China")
https://www.youtube.com/watch?v=9YgZRvhpX0c (Peanut on Christmas)
https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI (Sweet Daddy Dee)
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc (Terry Fator - Ventriloquist)

https://www.youtube.com/watch?v=KMTfJR6HBrg (Why don't black people tip)
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M (Ikiesha Former Manhattan Prosecutor)

=========================

RACISME -- RACISM.
In sessions Jane Elliott shows groups of Whites why they are Racists
https://www.youtube.com/watch?v=qzycqpRZ7cY (Jane Elloitt at Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=H-nQF4RYC7w (In Group-Out Group Bias & Racism)
https://www.youtube.com/watch?v=K1jf86p90ZY (Indecently Exposed)
https://www.youtube.com/watch?v=YnICq2uUu1o (The Stolen Eye)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUKmyZkTSg (Blue Eyes/Brown Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=tAE3UqxIhfE (How do you Identify Racism 00.28mt)
https://www.youtube.com/watch?v=ERB1o4mbK8I (How Racist Are You? 00.47mt)

https://www.youtube.com/watch?v=fF9s0as_d_4 (J. Elliott Being Interviewed)
http://www.janeelliott.com/ (Website Misses J. Elliott)
https://www.youtube.com/results?search_query=jane+elliott+blue+eyed+people (Jane Elliott Blue Eyed People)

https://www.youtube.com/watch?v=m_LglaSbMxM (Mulatto: Mixed Race In America)
https://www.youtube.com/watch?v=PGu-WL4RqsU (Adorable Mixed Kids)
https://www.youtube.com/watch?v=QiRx40RmEgw (1 Mixed Children)
https://www.youtube.com/watch?v=nBl200CqqMA (2 Mixed Children)
https://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (Moksi Trow / Gemengde Huwelijken / Mixed Marriages)
https://web.archive.org/web/20150703001451/http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (It can take a while)

=========================

OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.
Houdt u echt serieus van uw kinderen, en wilt u dat uw kinderen voor eeuwig gelukkig blijven. Laat ze
in de geestelijke wereld, gebruik een condoom. Het leven dat ze op Aarde lijden is gemiddeld 80 jaar,
het is toch alleen maar kommer en kwel, ellende pijn verdriet economische problemen en oorlogen.

En mocht u denken, ik maak toch kinderen want het komt wel goed op Aarde, dan leeft u volgens mijn visie
in een droomwereld. Het gaat al duizenden jaren beroerd op Aarde, en de mensheid kennende zal het altijd
zo blijven. Tenzij ze zwaar veranderen, anders gaan denken en doen, en dan hebben we hopelijk nog een kans.

Misschien bent u wel één van die mensen die zeggen, het heeft toch geen zin, waar maak je je druk om,
of je trekt toch aan het kortste eind, of het is nu eenmaal zo, en vervolgens doet u niks. En omdat de
massa zo praat en vervolgens niks doen, verandert er ook niks, dus de massa houdt zichzelf voor de gek.

Je wordt eerst hulpeloos geboren op Aarde en bent afhankelijk van de grillen van je ouders. Die hangen
je allerlei kolder aan de neus over mijn opvoeding, mijn politieke partij, mijn kerk, mijn dit mijn dat.
Ga je anders denken, dan wordt je direct in de kraag gegrepen, en of krijg je een psychiatrische behandeling.

Dan moet je verplicht naar school om carrière voor de ouders te gaan maken, wat ze zelf vermoedelijk niet
dorsten. In de maatschappij moet je stoer doen, haantje de voorste zijn, het laatste woord hebben, zorgen
dat je op de eerste plaats komt, rijk worden, en dit en dat, want je bent beter dan de kinderen van de buren.

Vervolgens wordt je werkloos want je bent te duur, of met de globalisering verdwijnt het bedrijf naar het buitenland.
En als je geen werk kan vinden zegt de massa dat je een luilak bent. Dan val je in handen van ambtenaren, en krijg
je een rot behandeling. En dan willen die idioten van de politiek ook nog eens de sociale voorzieningen afschaffen.

Dan wordt je ziek, want de multinationals en bedrijven stoppen ons voedsel vol met rotzooi, en de idioten doen niks
om dat te verhinderen want ze zijn dikke vriendjes. Sinds die zogenaamde revolutie in de voeding en chemische industrie,
is er een explosie van allerlei ziektes. Een groot deel van de mensen sterven wereldwijd massaal aan allerlei rotziektes.

Dan wordt je oud en weer afhankelijk van anderen. En omdat je niet veel meer kan, kun je een prooi worden van de
vele psychopaten die ook in de hulpverlenerswereld werken, die kunnen zich eventueel gaan uitleven op de hulpeloze
mens. En zelfs na je dood moet je nog betalen voor je graf, zo niet dan heb je kans op een armengat van het gemeentehuis.
DUS OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.

https://verbodengeschriften.nl/html/hoe-kinderen-lijden-door-de-fouten-van-hun-ouders.html
https://verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders
https://duckduckgo.com/?q=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders&t=h_&ia=web

=========================

VIJF KINDEREN VERWIJDERD UIT NEDERLAND DOOR NAZI'S.
Afgelopen maandag 05 december 2016 zijn Mevrouw Sadiyo Hassan, en haar vijf hier in Nederland geboren
kinderen op het vliegtuig naar Italië gezet, waar ze nu slapen op het vliegveld. Want Italië wil ze niet binnen laten.

In de tweede wereldoorlog werden ook hier geboren kinderen verwijderd uit Nederland door
de Nazi's, en nu 71 jaar later gebeurt het weer. Wat zijn we toch een beschaafd land.
http://www.1limburg.nl/besnijdenis-dreigt-na-uitzetting-vluchtelingen-echt

De poort van Europa staat wagenwijd open, miljoenen sjouwen ongestoord naar binnen, en daar zitten
genoeg criminelen vagebonden verkrachters en moordenaars tussen, die straks een verblijfsvergunning
krijgen. Maar de kinderen die hier langer dan 5 jaar wonen, of soms zelfs hier in Nederlanden zijn
geboren, en in aanmerking zouden komen voor een kinderpardon, worden gewoon het land uitgeschopt.

https://www.defenceforchildren.nl/
Situatie uitgezette kinderen in Armenië erbarmelijk.
Het was koud geweest die nacht. Het kleine elektrische kacheltje verwarmt de handen van de 16-jarige Lucine.
Lucine is 16 jaar en heeft vijf jaar in Nederland gewoond voordat zij in april 2016 werd opgepakt,
vastgezet en uitgezet naar Armenië met haar moeder, zusje en broertje. Haar vader leeft niet meer. Ze woont
in een vervallen stacaravan, zonder verwarming of stromend water. Het vriest in de stacaravan. Haar moeder
en zusje zijn ziek maar je krijgt alleen gezondheidszorg wanneer je betaalt. En geld is er niet.

https://www.youtube.com/watch?v=dLB36UzvhWE (De schaamte voorbij)
https://www.youtube.com/watch?v=2SSeUMWOI94 (Ik voel me hier een vreemde)
https://www.youtube.com/watch?v=KzrwebGLqbE (Oproep: Ik Blijf Hier)

=========================

Er zijn genoeg beter-gesitueerden die geen interesse hebben, in de bedeelde van hun eigen en of
andere landen. Ze hebben bv. geen interesse, in de alternatieve websites zoals op deze websites.
Zij en hun politici houden er een systeem op na, wat hun financieel voordeel oplevert, en dat willen
ze graag zo houden. Dat de massa wereldwijd in de financiële puree zitten dat, interesseert hun geen hol.

Dit zijn allemaal democraten dus de meerderheid van de stemmen bij de laatste verkiezingen.
Volks lands en menselijke verraders dus, zo zie ik het dan. Plus ze hebben het eeuwig over
democratie mensenrechten wetboeken bijbels fatsoen moraal in waarde laten respect, maar volgens
mij praten ze Chinees, want dit taaltje begrijp ik niet. Wolven in schaapskleren? Ik EIS verandering.

De meeste politici menen het niet met het volk. Want wat gebeurt er als een rechtse partij zijn zin
niet krijgt na de verkiezingen, dan sluiten ze een coalitie met een linkse partij, of de linkse sluit
een coalitie met de rechtse, en staan dus hun kiezers letterlijk en figuurlijk tot op het bot te verraden.
Dat houdt in dat de verraders -- MET ALLE GEWELD -- in die Tweede Kamer willen blijven. Psychopaten dus.

Coalities moeten verboden worden, want het is gewoon -- Landverraad --. Zo mogen ook niet de biljetten van de
niet stemmers naar de grootste partij gaan, wat ook -- Landverraad -- is. Na de verkiezingen gaan de partijen
in achterkamertjes een regeerakkoord sluiten dat, betekent dat voor de komende vier jaar alles vast staat.
Waarom hebben de kiezers dan gestemd als er toch niks veranderd. Hun knollen voor citroenen verkopen?

De burgers en landgenoten oftewel de kiezers, zijn die Volksverraders -- Landverraders en NSB'ers? Want zij die op 15 maart
hebben gestemd, hebben een regering neergezet die in mijn huis en computer inbreekt en daar zitten te snuffelen. En zij de
kiezers vinden het niet erg dat zij dit doen. Wat zouden ze er van vinden, als ik in hun huis inbreek en ga snuffelen in hun PC?

Zijn deze mensen dan nog wel te vertrouwen, als ik ze tegenkom op bv. straat en ze mij vriendelijk groeten. Menen ze het
echt of houden ze me voor de gek, heb ik hier misschien te maken met wolven in schaapskleren? En dat is lastig leven, ik
weet nou niet meer waar ik aan toe ben met deze verraderlijke wezens. Moet ik nu soms gaan emigreren naar een ander land?

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al duizenden jaren. Inbreken is volgens
hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet
in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting. Want ze leven niet in de
realiteit, maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt. Dat ruiken ze allang niet meer, omdat ze
er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel.

Scrol ongeveer 25% zoek de datum 25 februari 2017, en lees het verhaal:
Stemmen is instemmen met de onderdrukking van jezelf en je buren.
https://handjecontantje.org/
https://stemniet2014.wordpress.com/2014/05/01/de-kiezer-is-de-crimineel/

http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/Het_Einde_van_al_het_Kwaad_Eindversie_03.pdf
http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/The_End_Of_All_Evil_by_Jeremy_Locke.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=het+einde+van+al+het+kwaad
https://duckduckgo.com/?q=het+einde+van+al+het+kwaad&t=h_&ia=

Zo worden kuddedieren gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (The Monkey/Stepladder ExperimentT)
https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (IfYouWereKing)
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (TheTinyDot)
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (The Jones Plantation)

(Dutch) Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf

(English) Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=LvsE-W8wAfc
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

Is Anarchy Dangerous? No, But Statism Is...
https://www.youtube.com/watch?v=-1tVXusMwGQ
The Myth Of Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=lt23wIZl_SE

https://www.youtube.com/results?search_query=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren
https://duckduckgo.com/?q=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren&t=h_&ia=web

http://www.courtfool.info/nl_home.htm
https://onsgeld.nu/

=========================

WIJSHEDEN.
De redding van de wereld komt niet door de massa, die zonder ruggegraat is, en akkoord
gaat met alles. Maar uit de scheppende opstand van de minderheid, die zich niet aanpast.
MARTIN LUTHER KING.

Als je praat, herhaal je slechts wat je allang weet.
Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.
DALAI LAMA.

Neem niets voor waar aan, ook deze site niet.
Heb een open geest en u ervaart de Waarheid.
MAHAVIR YOGANANDA.

God is black, and the Devil is white.
RUDIE J. GOUVERNANTE.

=========================

FRANCE IS A RACIST COUNTRY.
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van
Frankrijk. De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden
ook kunnen zeggen, ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit één
Europa. Ze vergeten erbij te vertellen dat, ze in de slaventijd de grondstoffen van de oorspronkelijke
bewoners gratis wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen.

Is France Scum of the Earth?
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

RESEARCHING THE HOLOCAUST.
Ik wil hier NADRUKKELIJK bij zeggen. Dat ik de -- HOLOCAUST NIET ONTKEN of BESTRIJDT --.
Dat kan ik niet doen om de simpele reden dat ik na de oorlog ben geboren, en hem dus niet heb
meegemaakt. Wat ik wel doe op het internet is luisteren naar de voor en tegenstanders van de holocaust.
En hopelijk kan ik dan in de toekomst mijn eigen conclusie trekken. En als dat ook al verboden is,
dan zijn wij als mensheid diep gezonken. Dan komt er in de toekomst waarschijnlijk ook een
wet die ons gedachtes gaat verbieden. En dat is duivelswerk van rasechte dictators en tirannen.

Als het klopt mag de holocaust wel onderzocht worden en vervolgens gepubliceerd,
want 9 van de 10 Joden zijn geen Bijbelse Joden, ze stammen niet af van de stam
van Judea, maar het zijn afstammelingen van de Khazaren uit Oekraïne.
http://www.khazaria.com/brook.html
https://duckduckgo.com/?q=Khazars+&t=h_&ia=web

Je vraagt je af of (nep)Joden de rijken de notabelen de bankiers en de multinationals,
hun eigen volk hebben opgeofferd in de Tweede Wereldoorlog, om een excuus te hebben om
Palestina te kunnen jatten, en het vervolgens Israël te noemen. In hun Talmoed staat dat
er zes miljoen Joden moeten sterven om Israël te stichten, misschien hebben ze het wel geforceerd.

Volgens mij zijn -- de tien geboden -- alleen voor de Joden bestemd, want de Joden liepen
in de woestijn toen ze uit Egypte kwamen, en niet mensen die heidenen worden genoemd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de
Sinaï-woestijn, op twee stenen tabletten ("tafelen") de 'Tien geboden'.

Het kan wel 3 minuut duren met downloaden, omdat er 1240 pagina's zijn.
https://ia600306.us.archive.org/17/items/HolocaustHerzien/Holocaust%20Herzien.pdf
https://deswaan.com/wp-content/uploads/2014/02/Klaag-heel-Nederland-niet-meer-aan-om-de-Holocaust.pdf
http://www.doorbraak.eu/waarom-nederland-niets-heeft-geleerd-van-de-nazi-holocaust/

http://go2war2.nl/

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-tweede-wereld-oorlog-en-haar-geldmagnaten
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/geheim-rapport-europese-unie-legt-grondslag-voor-vierde-nazi-rijk
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/nazi-nederland

IG Farben: Official Records from the Nuremberg War Crimes Trials.
http://www.profit-over-life.org/
What you always wanted to know about the Brussels EU.
http://www.relay-of-life.org/en/
http://nl.metapedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_literatuur
https://www.digibron.nl/search/detail/012dc0a51f22058021997339/prinses-maxima-de-nederlander-bestaat-niet
https://www.opzij.nl/2019/03/22/slecht-nieuws-thierry-baudet-maxima-gelijk-nederlander-bestaat/

http://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
http://destillewaarheid.nl/2016/07/31/wat-is-er-gebeurd-met-gaddafis-great-man-made-river/
http://nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/2014/02/sharia_voor_niet-moslims.pdf

VRIJE MENINGSUITING Alias CHARLIE HEBDO.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm
https://eu.startpage.com/    https://duckduckgo.com/

Type bv. holocaust censuur (deze 2 sites slaan uw gegevens niet op)
ACADEMISCHE -- BOEK -- HOLOCAUST -- INTERNET -- MAATSCHAPPELIJKE --
MEDIA -- MORELE -- RELIGIEUZE -- SOCIALE -- WETTELIJKE en ZELFCENSUUR.

VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS. Algemene Vergadering der Verenigde Naties, Artikel 19: Parijs, 10 december 1948.
Ieder heeft het recht op vrijheid van mening, wat insluit niet verontrust te worden omwille
van zijn meningen en door om het even welk uitdrukkingsmiddel zonder inachtneming
van grenzen, inlichtingen en ideeën op te zoeken, te ontvangen en te verspreiden."

FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN IN DE EUROPESE UNIE. Artikel 11 - 1 Nice, 7 december 2000.
Elke persoon heeft recht op vrije meningsuiting. Dit recht bevat de vrije denkwijze
en de vrijheid om inlichtingen of gedachten te ontvangen of mede te delen, zonder
dat publieke autoriteiten zich daarmee bemoeien en zonder inachtneming van grenzen.

AMERIKAANSE GRONDWET, ARTIKEL 1 ("Eerste Amendement").
Het Congres zal geen wet aannemen betreffende het oprichten van een godsdienst,
of het verbieden van de vrije uitoefening van een godsdienst, of de vrije menings-
uitoefening belemmeren, of van de pers; of het recht van de mensen zich vredig te
verzamelen, en een verzoek te richten aan de regering om klachten recht te trekken".

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/vrijheid-meningsuiting

Duitse advocate krijgt gevangenisstraf wegens het aan de kaak stellen (Ontkennen?) van de Holocaust.
https://www.youtube.com/watch?list=PLWfQs0wHyx2sE6-nyxhUWa1TxFCdE-uK6&v=y3JdIc2PgrE (Nederlands 38Min)
https://www.youtube.com/watch?v=Q0v4xz48jwM&list=PLmhOh2N4OJbFvpV4RE7EKpqRDU61YB0Cn (Duits 1uur40min)

http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/

Als je de Europese wetgeving bekijkt, waar je strafbaar bent en naar de gevangenis gaat, plus leuke
boetes als je de Holocaust onderzoekt verspreid plaats op een Internetsite. Dan kom je tot de conclusie
dat de middeleeuwse inquisitie weer terug is, de bekende Heksenjacht, alleen de folteringen ontbreken
nog. In België krijg je één jaar gevangenisstraf plus, je hebt daarna tien jaar geen recht op AOW een
Pensioen een uitkering een paspoort en geen recht op medische verzorging. Dit is het toppunt van
Communisme. Dit gebeurt ook in China en Noord Korea, daar ga je naar een heropvoedingskamp als je je
mening hebt gegeven wat de partij niet bevalt. En wie veroorzaakt dit allemaal in Europa, de Israëlische
Knesset lobbyisten. En niemand praat over de communistische Joden die in de vorige eeuw tientallen
miljoenen burgers van het leven hebben beroofd in Oost Europa, dat vinden de Europese regeringen prima.
Men heeft ook geen interesse in de Genocide op de Palestijnen in de afgelopen 71 jaar door de Israël Knesset.

Questioning The Holocaust - Why We Believed (Part 1 of 2)
https://www.youtube.com/watch?v=RddqP0ABzwM

=========================

DE VERBORGEN GESCHIEDENIS VAN DE ONGELOVIGE KWAADAARDIGE
KHAZARIAN MAFFIA (97% van de Bijbelse Judea Joden zijn nep-Joden).
https://www.veteranstoday.com/2021/04/03/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
https://www.youtube.com/user/peapolzmedia/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+%28Updated%29
https://duckduckgo.com/?q=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+(Updated)&t=h_&ia=web

=========================

VERDAMMT NOCH MAL.
Scheiße ich hab es ja nicht gewusst, wie sie mich hassen.
https://www.youtube.com/watch?v=wqkPAa7fYm8 (Angela Merkel - Was Medien nicht zeigen)
https://www.youtube.com/watch?v=YBV9-c2fbPM(Angela Merkel wird fertig gemacht)
Die Angela Merkel wird abgebrent durch Gregor Gysi.
https://www.youtube.com/watch?v=eWm6zq4eUCQ (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=0NRG1DMtsys (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 2/2)

ICH BIN AUCH EIN TERRORIST.
https://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ (Du bist Terrorist)

=========================

In de oorlog kregen de Joden een nummer op hun arm, binnenkort krijgen alle 7 miljard burgers ongevraagd en tegen hun zin
want het is verplicht een RFID Chip onder de huid inclusief een ingebouwde gifkamer met cyanide die men kan activeren voor
dissidenten revolutionaire rebellen en iedereen die tegen de rijken de elite machtswellustelingen de multinationals enz. zijn.
https://www.youtube.com/results?search_query=rfid+chip

https://www.youtube.com/watch?v=51UseTj-nR8 (Norman Finkelstein: Netanyahu is a maniac)
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8 (Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein)
https://www.youtube.com/watch?v=pJpBBeTSNxc (Jewish girl exposes Israel)
https://www.youtube.com/watch?v=yXB6kWBsxss (Palestinian mother arrested, her Children attacked)

https://www.change.org/p/nederlandse-regering-geen-bommen-op-syri%C3%AB (Geen bommen op Syrië)
https://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/bombarderen-syrie-stem-mee (Bombarderen in Syrië: - Ja/Nee - (stem mee)

Het al 15 jaar bombarderen van het Midden Oosten is volgens mijn visie, racistisch koloniaal denken van de arrogante verwaande
westerse wereld, vanaf 1945 tot het huidige 2016 al 71 jaar lang zijn Amerika en de Navo landen aan het bombarderen waar mensen
met een huidskleur wonen, Servië was geloof ik het enigste blanke land, en dat was ook alleen maar om Rusland dwars te zitten.

=========================

(The Other Side Independent TV News) http://rt.com/on-air/ (De Andere Kant Onafhankelijk Tv Nieuws)

Deze info is bedoeld voor de Regeringen die met dat bordje: "Charlie Hebdo" op straat liepen.
(AEL in hoger beroep veroordeeld voor Holocaust Cartoon 19 augustus 2010)
http://www.cidi.nl/ael-in-hoger-beroep-veroordeeld-voor-holocaustcartoon/
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/
https://www.youtube.com/watch?v=bm_hWenGJKg (Duitse Journalist doet boekje open over de Pers&Media)
https://germaansegeneeskunde.info/lezenswaardigheden/kanker-in-israel-opvallend-zeldzaam
(Scroll 25% for Dutch Language) Holistic treatment cures most of the Jewish CancerPatients - Regular treatment kills most of the Palestinian CancerPatients.
https://eu.startpage.com/     https://duckduckgo.com/ (Type: holocaust cartoon)

=========================

Zijn er wel of geen zes miljoen Joden gestorven in de tweede wereldoorlog. De geschiedschrijvers
en de historici onderzoeken al 72 jaar die oorlog, en komen steeds weer tot de conclusie dat er
helemaal geen zes miljoen Joden zijn vergast dat, is een sprookje om de volkeren zoet te houden.

Plus het blijkt na onderzoek ook dat, de meeste Joden geen Bijbelse Joden zijn, maar Khazaren
zijn oftewel nazaten van Turkije. De rijke Joden zoals bankiers politici multinationals hebben
de (nep)Joden bewust opgeofferd in die oorlog, om een excuus te hebben om Palestina te jatten.
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar01.htm (The History of the Khazars).
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_tema.htm (Index)

In de Joodse Bijbel staat ook geschreven dat niet Joden -- ongedierte -- zijn die uitgeroeid mogen
worden wanneer het ons uitkomt. Daar staat ook geschreven dat er eerst zes miljoen moeten sterven
om Palestina te mogen jatten dat, staat al duizenden jaren in hun Bijbel. Is er slim spel gespeeld?

Ik zou alle fanatieke (nep)Joden die hier in Nederland wonen willen adviseren -- Ga in Palestina wonen --.
Kom ons hier in Nederland niet blokkeren met je communisme, waar we niet meer mogen denken praten
schrijven en publiceren zoals we willen. Blijf met je pokke (nep)Joodse poten van onze vrijheid af.
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/

https://www.youtube.com/watch?v=yBnMtkbWPCs
https://www.youtube.com/results?search_query=the+first+holocaust
https://duckduckgo.com/?q=the+first+holocaust&t=h_&ia=web

=========================

Orgaan donatie is altijd "KANNABALISME".

De ene kannibaal, eet het lichaamsdeel via de mond zoals vroeger de Papoea's
en de andere kannibaal, eet het lichaamsdeel via een operatie zoals de westerling.

Uitspraak van een burger gezien op TV: "Mijn lichaam is geen gereedschapskist van de
medici, die wanneer ze maar willen, ongelimiteerd kunnen graaien zonder mijn toestemming".

A: Hallo wij verwelkomen u als lid van onze stichting.
B: Huh, stichting?
A: Ja u bent nu lid van onze stichting.
B: Ik weet van niks.
A: U bent verplicht lid van onze stichting.
B: Maar ik kan me niet herinneren, dat ik mezelf heb opgegeven als lid.
A: Dat klopt, dat hebben wij gedaan.
B: Maar moet ik dat zelf niet aangeven dan.
A: Nee dat maken de regering en wij uit niet u.
B: Maar als ik geen lid wil zijn dan.
A: Dan moet u dat even doorgeven en verwijderen we uw naam van de lijst.
B: Langs deze weg verzoek ik u om mijn naam, te verwijderen uit de orgaandonorlijst.
A: Wilt u uw organen niet doneren na uw dood.
B: "NEE"!!!!! PERIOD
A: Dan gaan we na uw dood, gewoon uw familie terroriseren, totdat we toch onze zin en uw organen krijgen.
Want uw lichaam en uw organen zijn niet van u. Maar zijn ons eigendom, daarom doen we er ook mee wat we willen.

En omdat we langer willen leven, stelen we gewoon uw organen zelfs na u dood.

Er moet een standaard lege lijst zijn. En een ieder die wil doneren plaats zijn naam.
En degene die niet wil plaatst niet zijn naam. Nu is iedereen wettelijk gedwongen donor,
zonder dat hun wat gevraagd is. Dit is de wereld van dictators en machtswellustelingen.

U gaat naar uw stadhuis in uw woonplaats als u donor wil zijn, en vult een formulier in.
De Gemeente houdt één kopie, een tweede krijgt u, een derde gaat naar de orgaandonatie-
organisatie, een vierde gaat naar uw huisarts, en een vijfde kopie naar uw ziekenhuis.

Orgaan donatie is dus altijd "KANNABALISME".

http://www.donorpas.nl/
http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://orgaandonor-neen.nl/
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

=========================

Er was eens een wijze oude Leeuw, die in zijn tralies kooi met zijn eigen
zaken bemoeiden. En als hij rechts keek, dan zag hij een Creoolse man boven
op het platte dak: "Rijst met Kip eten".En hij dacht dat is een intelligent
man. Maar als hij links keek, zag hij weer dezelfde westerse man, die elke
dag kwam klooien met het slot van zijn kooi. En hij dacht dat is een: "Halve
Gare". En de Leeuw begon honger te krijgen, en hij dacht: "Ik wil wel eens
levend warm vlees eten, want die die dooie oude koude troep, die ze me elke
dag hier voorschotelen, daar wordt je echt niet bijsterend vrolijk van.

Wij leeuwen gaan ook wel eens uit eten, of dacht u soms dat het een Hol-
landse uitvinding was? Waar wij leeuwen vandaan komen kennen we de "Afhaal-
toerist" Hollanders gaan "Chinezen", wij Leeuwen Toeristen". Zeg jongens
zullen we vanavond gaan Toeristen! "Hoi hoi pap ik wil een kontje", en wat
wil jij? "doe mij maar 2 borsjes". En mocht het de halve gare lukken om de
kooi open te krijgen, dan is het hap slik en dan gauw even Apeldoorn bellen.

=========================

Volgens Engelse psychologische onderzoekers, moet onderstaande tekst,
net zo makkelijk te lezen zijn, als de tekst die daar weer onder staat.
Maar ik heb wat moeilijker gedaan, dus willekeurige volgorde letters

etsl u nbet ene govleig senm, ne gfoelot tda ed getesen gdo's egnelen jinz.
aram sla ki uoz zgenge:
A: adt okplt, nawt ki ehb re 1 ezgein.
adn gezt u:
B: ene adt akn nite, u bnte zeik.
A: aram u foeltgo ctho ni negtese?
B: aj atd okplt.
A: uno onte ki tisgreaovdn po ed nbka zta agz ki ene gtese, ne ide ezi,
akam ej tnei rkdu mo lseal ed jdti si gno itne jrpi.
aram u ulzt ivneblj hlvuenodo,
B: u nbte izke.
A: aram u nbte chot ene govlegi emns?
B: aj atd okplt.
A: ed liiheeg gtese onowt ctho ni uw atrh.
B: aj adt okplt oko, ne ki istrelu oko rana ehm.
A: uno ide ebh ki tisgreaovdn ezeing.
B: ene atd akn itne u nbte izke.
sud ibj imj nka eth agna amlen ni ed rkbeovamen, anwt govlegie esmnen
lnsaa imj aknosttn mo ed rone tme negtese gneleen ne uhn foelgo, aram
lsa ki re 1 ebh ezeing ctnaeh ez imj izke. ki akra ni ed rwa nva esmnen.

Stel u bent een gelovig mens, en gelooft dat de geesten GODS-engelen zijn.
Maar als ik zou zeggen:
A: Dat klopt, want ik heb er 1 gezien.
Dan zegt u.
B: Nee dat kan niet, u bent ziek.
A: Maar u gelooft toch in geesten.
B: Ja dat klopt.
A: Nou toen ik gisterenavond op de bank zat, zag ik een geest.
En die zei, maak je niet druk om alles, de tijd is nog niet rijp.
Maar u zult blijven volhouden.
B: U bent ziek.
A: Maar u bent toch een gelovig mens.
B: Ja dat klopt.
A: De heilige geest woont toch in uw hart.
B: Ja dat klopt ook, en ik luister ook naar hem.
A: Nou die heb ik gisterenavond gezien.
B: Nee dat kan niet u bent ziek.
Dus bij mij kan het gaan malen in de bovenkamer, want gelovige mensen
slaan mij constant om de oren, met geesten engelen en hun geloof. Maar
als ik er 1 heb gezien achten ze mij ziek. Ik heb dringend een psychiater
nodig voor een behandeling, want ik raak in de war van normale mensen.

=========================

Als een blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een held genoemd.
Als een niet blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een terrorist genoemd.

Als een blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij geestelijk verward is.
Als een niet blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij een terrorist.

Als de blanken op de niet blanken schieten, dan zijn ze hun democratieën aan het verdedigen.
Als de niet blanken op de blanken schieten, dan worden ze communisten en terroristen genoemd.

Als de blanken in hun God geloven, dan noemt men hun heilige engeltjes uit de bijbel.
Als de niet blanken in hun Natuur God geloven, dan worden ze kinderen van de duivel genoemd.

Als een blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd zakenman.
Als een niet blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd crimineel.

Als de blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal een niet blank kindje.
Als de niet blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal geen blank kindje.

Als een blanke in bed stapt met een niet blanke, dan zegt men dat hij haar ras intelligent maakt.
Als een niet blanke in bed stapt met een blanke, dan noemt men haar een hoer.

Als je als burger tegenover anders denkende staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover commerciële en staatsbedrijven staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover criminelen staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover de medische wereld staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover hulpverleners staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als kleurling tegenover de blanken staat, dan trek je aan het kortste eind.

=========================

SURINAME.
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/112158-surinaams-nederlandse-woordenlijst.html
http://ifarm.nl/suriname/sranan.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Surinaamse_literatuur     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0012.php     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0004.php#section-3-8

=========================

http://www.consulaatsuriname.nl/ (Paspoort-Visum Rijbewijzen e.d.)
http://www.dna.sr/ (Suri-Grondwet)
http://wunderground.com/global/stations/81225.html (Het Weer in Paramaribo.)
http://www.gov.sr/ (Surinaamse Regering)
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08294.pdf (Economische cijfers van Suriname)
http://www.indianensuriname.nl/ (Bovenlandse Indianen)
http://www.politie.sr/ (Skotu-Politie-Police)
http://www.stichtingunupikin.nl/ (Help de Surinaamse Jeugd)
http://www.surinamstars.com/ (De meeste bekende Surinamers)

=========================

http://boleadora.com/ (Indiaans)
http://musicvideos.the-real-africa.com/ (Afrikaans)
https://music.tudou.com/yinyueren/ (Chinese Video's)
http://lordofeverything.blogspot.com/ (Lord Krishna)

=========================

http://www.wackradio901fm.com/ (Trinidad)
http://www.caribbean-radio.com/ (I'm Wicked Right?)
http://www.soukous.org/playlist.htm (African and Caribbean music)
http://www.radiomoris.com/ (Mauritius)
http://www.funkhauseuropa.de/ (Several Languages)

=========================

HOERA:
Sinds begin 2006 ben ik officieel en wettelijk een "Allochtoon", MOOI hé ik ben hartstikke BLIJ. Ik ben een
"Allochtoon" omdat ik hier in Nederland geboren ben, uit een Surinaamse vader geboren in Suriname, en een
Nederlandse moeder geboren in Nederland. Er is alleen 1 ding wat ik niet begrijp, volgens de politici ben
ik een "Allochtoon?". Terwijl in mijn paspoort staat vermeldt - Nederlander -. Zouden de politici soms
Psychiatrisch gestoord zijn, en aan een gespleten persoonlijkheid lijden. In werkelijkheid zijn de 6 miljard
"niet blanken mensen" als "meerderheid" de echte "Autochtonen" van de planeet.Terwijl de resterende 1 miljard
"wel blanken mensen" die zijn als "minderheid" de echte "Allochtonen" van de planeet. Daarom hoop ik ook dat
"ruimtereizen" een succes wordt, want dan kunnen alle "Allochtonen (Gevallen engelen uit de bijbel?) naar huis".

=========================

Ik hoop dat alle Surinaamse voetballers zolang er met het woord: "Aap" wordt gesmeten op de voetbalvelden weigeren
om nog voor Hollandse clubs te spelen en hun eigen club gaan oprichten en dan meedoen met allerlei kampioenschappen.

=========================

De Surinaamse 10 geboden: (van het Internet)
01-Leef om te rusten.
02-Hou van je bed, het is je tempel.
03-Als iemand je hulp nodig heeft om te rusten, help hen.
04-Rust tijdens de dag om nachts te kunnen slapen.
05-Het werk is heilig, raak het niet aan.
06-Stel nooit uit tot morgen, wat je overmorgen kunt uitstellen.
07-Werk zo weinig mogelijk, laat de anderen doen wat gedaan moet worden.
08-Relax, er is nog nooit iemand doodgevallen tijdens het rusten, maar je kunt je lelijk verwonden wanneer je werkt.
09-Wanneer je de zin om te werken voelt opkomen, zet u neder en wacht tot het overgaat.
10-Vergeet nooit!, werken is gezond, laat het dus over aan de zieken.

=========================

Zodra sommige Surinamers een westerse poes zien, dan raken ze door het dolle.
WOOOOOW, Hello Baby, Caramba, Jesus, Hit me, Mamamia, Fuck a duck.
I want to Hide the Salami, Park the Jaguar in the Shade, Letting the Beer out,
Visiting Paradise, Inspecting the Cave, Mopping the Entrance, Polishing the Frontporch.

Maar wat ze niet beseffen is, die poes wordt vrij gauw een kater,
die 40 jaar gaat krabben, de bekende Tante Truus:

Truus: Mien jong "we ete'n dalijk spruitjes".
Sjorrie: Sampsa? (Wat gebeurt er?)
Truus: "SPRUITJES" versta oe geen Hollands?
Sjorrie: Waar is mijn "Moksi Alesi"?. (Surinaamse Nasi)
Truus: Als oe gaat lope'n zeur'n, dan heb ik vanavon'd heufdpiene in bed.
Sjorrie: Hmmmmmmmm lekker "Spruitjes".
Truus: Ga oe de tafel vast dek'n.
Sjorrie: Wat voor een toetje heb je?
Truus: "Hopjesvla"
Sjorrie: (Mi Gado-Mijn God) hmmmmmmmm lekka lekka.

=========================

Als een Surinaams familielid is overleden,
dan kramen de nabestaanden allerlei onzin uit, zoals:
"Hij heeft ons veel gegeven", JA, 80% waren schulden.
"Hij was zeer geliefd", JA, bij al zijn buitenvrouwen.
"Hij was zeer intelligent", JA, hij kende alle cafes.

=========================

DOMRI. (Surinamese)
Mi e arki a tori fu yu, pe yu bin ferteri dati yu no luku a bir'man, efu a abi wan bigi Television, beca if Gado
wani yu e kisi wan tu. Ma wan sani mi no grabu. Taki wan kondré de nanga 2 libisma nanga SRD 10.000, unu e prati
a moni, mi e kisi 5000, a bir'man e kisi 5000, so Gado e lob a tori. Ma a bir'man de na wan afkati kande wan business-
man kande e prakseri me e de wan bun bigiman, me e tiki 9000 ibri mun, dati wan taki mi e kisi 1000 wan mun nomo,
sa mi e go du nanga 1000? efu mi e kesi 5000 tu, mi man go fu bai wan bigi Television tu, mi naf fufuru tra sma sani.

Suma na fufuruman dja? Efu mi e teki a tra 4000 tu, skowtu e sroto mi, taigi me "Yu de wan fufuruman", nomo
mi ne go fufuru a 4000 bika fufuru no bun noiti. Mi aksi mi srefi san Gado e prakseri now. Yu e taigi bir'man
bin stuka so a kisi moro moni, ma efu ala libisma e tron afkati, suma e go meki a brede? suma e go rei lantibus,
suma e go meki krosi? Ifu afkati bin de wan bun libisma, a bin prakseri mi no abi a 9000 fa nodu, tiki ete 4000
beca yu e wroko tu ala dei, yu nanga mi unu de na pikin fu Gado, we e prati ala sani e de ini na Gado's grontapu.

(Omeni moni yu é kisi yu fufuruman, yu é meki fatu nanga me no? Yo Skowtu gi wan kamra, mi é lobi a kresnite-nyan fu unu)

REVEREND. (English)
I have listened to your story, where you're said that you don't look at your neighbor if he has a bigger TV, because if God's
willing you get one two. But there is something I don't understand. Let's say in a country there are only 2 people, plus
10,000 SRD, we share the money, I get 5000, and the neighbor gets 5000, God likes that. But the neighbor is a lawyer, maybe a
business man, perhaps he thinks I'm important I'll take 9000 each month, that means that I only get 1000 a month. What
I'm going do with that, if I also get 5000, then I can also buy a bigger TV, and then I don't have to steal other people's stuff.

Who's the thief here? If I steel the other 4000, then the police is calling me a thief and they will lock me up. But I'm
not going to steal the other 4000, because stealing is not good. I wonder what God is now to thinking. You say the neighbor
has studied therefore he gets more money, but if everyone is a lawyer who is going to bake bread, who's going to drive a
city-bus, who will then make clothes? If the lawyer was a good person, then he should have taught I don't need the 9000, take
the other 4000 because your also working all day, we are all children of God, we will share everything what on God's Earth.

(How much salary are you getting paid you crook, are you taking the piss? Yo Cops can I book a room, I like your Christmas-diners)

DOMINEE. (Dutch)
Ik heb naar je verhaal geluisterd, waar je vertelde dat je niet naar je buurman moet kijken, als hij een grotere
Televisie heeft, want als God het wil krijg je er ook één. Maar er is iets wat ik niet begrijp. Stel er zijn in
een land maar 2 mensen, plus SRD 10.000, we delen het geld, ik krijg 5000, en de buurman krijgt 5000, zo mag God
het graag zien. Maar de buurman is een advocaat, misschien een zakenman, vermoedelijk denkt hij, ik ben een belangrijk
man, ik neem 9000 elke maand dat wil zeggen dat ik maar 1000 per maand krijg. Wat moet ik doen met die 1000, als
ik ook 5000 krijg, dan kan ik ook een grote Tv kopen, en dan hoef ik andere mensen hun spullen niet te stelen.

Wie is er hier de dief? Als ik die andere 4000 steel, dan zegt de politie je bent een dief en sluiten ze me
op. Maar ik ga die andere 4000 echt niet stelen, omdat stelen niet goed is. Ik vraag me af wat God nu zit
te denken. Je zegt de buurman heeft gestudeerd daarom krijgt hij meer geld, maar als iedereen advocaat wordt,
wie gaat dan het brood bakken, wie gaat er dan gemeente bus rijden, wie gaat er dan kleren maken? Als de
advocaat een goed mens was, dan had hij gedacht, ik heb die 9000 niet nodig, neem die andere 4000 want je
werkt ook de hele dag, wij zijn samen kinderen van God, we zullen alles delen wat op Gods Aarde bevindt.

(Hoeveel salaris krijg jij betaald vuile dief, hou je mij voor de gek? Hé Jute kan ik een kamer reserveren, ik hou van jullie Kerst-diners)

========================

Valide CSS!


Free Website Hit Counter
Free website hit counter
Web Analytics

========================

Back to Top